Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Romans - 16. chapter - Romans - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Ich empfehleG4921 euchG5213 aberG1161 PhöbeG5402, unsereG2257 SchwesterG79, welcheG3588 eine DienerinG1249 der VersammlungG1577 inG1722 KenchreäG2747 istG5607, 2auf daßG2443 ihr sieG846 inG1722 dem HerrnG2962, der HeiligenG40 würdigG516, aufnehmetG4327 undG2532 ihrG846 beistehetG3936, inG1722 welcherG3739 SacheG4229 irgendG302 sie euerG5216 bedarfG5535; dennG1063 auch sieG3778 istG1096 vielenG4183 ein BeistandG4368 gewesenG1096, auchG2532 mirG1700 selbstG846. 3GrüßetG782 PriskaG4252 undG2532 AquilaG207, meineG3450 MitarbeiterG4904 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424, 4(welcheG3748 fürG5228 meinG3450 LebenG5590 ihren eigenenG1438 HalsG5137 preisgegebenG5294 haben, denenG3739 nichtG3756 alleinG3441 ichG1473 dankeG2168, sondernG235 auchG2532 alleG3956 VersammlungenG1577 der NationenG1484 ) 5undG2532 die VersammlungG1577 inG2596 ihremG846 HauseG3624. GrüßetG782 EpänetusG1866, meinenG3450 GeliebtenG27, welcherG3739 der ErstlingG536 AsiensG773 istG2076 fürG1519 ChristumG5547. 6GrüßetG782 MariaG3137, dieG3748 sehrG4183 fürG1519 euchG5209 gearbeitetG2872 hat. 7GrüßetG782 AndronikusG408 undG2532 JuniasG2458, meineG3450 VerwandtenG4773 undG2532 meineG3450 MitgefangenenG4869, welcheG3748 unterG1722 den ApostelnG652 ausgezeichnetG1978 sindG1526, dieG3739 auchG2532 vorG4253 mirG1700 inG1722 ChristoG5547 warenG1096. 8GrüßetG782 AmpliasG291, meinenG3450 GeliebtenG27 imG1722 HerrnG2962. 9GrüßetG782 UrbanusG3773, unserenG2257 MitarbeiterG4904 inG1722 ChristoG5547, undG2532 StachysG4720, meinenG3450 GeliebtenG27. 10GrüßetG782 ApellesG559, den BewährtenG1384 inG1722 ChristoG5547. GrüßetG782 dieG3588 vonG1537 Aristobulus'G711 Hause. 11GrüßetG782 HerodionG2267, meinenG3450 VerwandtenG4773. GrüßetG782 dieG3588 vonG1537 Narcissus'G3488 Hause, dieG3588 imG1722 HerrnG2962 sindG5607. 12GrüßetG782 TryphänaG5170 undG2532 TryphosaG5173, die imG1722 HerrnG2962 arbeitenG2872. GrüßetG782 PersisG4069, die GeliebteG27, dieG3748 vielG4183 gearbeitetG2872 hat imG1722 HerrnG2962. 13GrüßetG782 RufusG4504, den AuserwähltenG1588 imG1722 HerrnG2962, undG2532 seineG846 undG2532 meineG1700 MutterG3384. 14GrüßetG782 AsynkritusG799, PhlegonG5393, HermesG2060, PatrobasG3969, HermasG2057 undG2532 die BrüderG80 beiG4862 ihnenG846. 15GrüßetG782 PhilologusG5378 undG2532 JuliasG2456, NereusG3517 undG2532 seineG846 SchwesterG79 undG2532 OlympasG3652 undG2532 alleG3956 HeiligenG40 beiG4862 ihnenG846. 16GrüßetG782 einanderG240 mitG1722 heiligemG40 KußG5370. Es grüßenG782 euchG5209 alle VersammlungenG1577 des ChristusG5547. 17Ich ermahneG3870 euchG5209 aberG1161, BrüderG80, daß ihr achthabetG4648 auf die, welche ZwiespaltG1370 undG2532 ÄrgernisG4625 anrichtenG4160, entgegenG3844 der LehreG1322, dieG3739 ihrG5210 gelerntG3129 habt, undG2532 wendetG1578 euch vonG575 ihnenG846 abG1578. 18DennG1063 solcheG5108 dienenG1398 nichtG3756 unseremG2257 HerrnG2962 ChristoG5547, sondernG235 ihrem eigenenG1438 BaucheG2836, undG2532 durchG1223 süße WorteG5542 undG2532 schöne RedenG2129 verführenG1818 sie die HerzenG2588 der ArglosenG172. 19DennG1063 euerG5216 GehorsamG5218 ist zuG1519 allenG3956 hingelangtG864. DaherG3767 freueG5463 ich mich eurethalbenG5213 G1909; ich willG2309 aberG1161, daß ihrG5209 weiseG4680 seidG1511 zumG1519 GutenG3303 G18, aberG1161 einfältigG185 zumG1519 BösenG2556. 20Der GottG2316 des FriedensG1515 aberG1161 wird inG1722 kurzemG5034 den SatanG4567 unterG5259 eureG5216 FüßeG4228 zertretenG4937. Die GnadeG5485 unseresG2257 HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547 sei mitG3326 euchG5216! 21Es grüßenG782 euchG5209 TimotheusG5095, meinG3450 MitarbeiterG4904, undG2532 LuciusG3066 undG2532 JasonG2394 undG2532 SosipaterG4989, meineG3450 VerwandtenG4773. 22IchG1473, TertiusG5060, der ich den BriefG1992 geschriebenG1125 habe, grüßeG782 euchG5209 imG1722 HerrnG2962. 23Es grüßtG782 euchG5209 GajusG1050, meinG3450 undG2532 der ganzenG3650 VersammlungG1577 WirtG3581. Es grüßenG782 euchG5209 ErastusG2037, der StadtrentmeisterG4172 G3623, undG2532 der BruderG80 QuartusG2890. 24Die GnadeG5485 unseresG2257 HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547 sei mitG3326 euchG5216 allenG3956! AmenG281. 25Dem aberG1161, der euchG5209 zu befestigenG4741 vermagG1410 nachG2596 meinemG3450 EvangeliumG2098 undG2532 der PredigtG2782 von JesuG2424 ChristoG5547, nachG2596 der OffenbarungG602 des GeheimnissesG3466, das in den ZeitenG5550 der ZeitalterG166 verschwiegenG4601 war, 26jetztG3568 aberG1161 geoffenbartG5319 undG5037 durchG1223 prophetischeG4397 SchriftenG1124, nachG2596 BefehlG2003 des ewigenG166 GottesG2316, zumG1519 GlaubensgehorsamG4102 G5218 anG1519 alleG3956 NationenG1484 kundgetanG1107 worden ist, 27dem alleinG3441 weisenG4680 GottG2316 durchG1223 JesumG2424 ChristumG5547, ihmG3588 sei die HerrlichkeitG1391 inG1519 EwigkeitG165! AmenG281. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!