Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Romans - 11. chapter - Romans - chapter 11

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Ich sageG3004 nunG3767: HatG683 GottG2316 etwaG3361 seinG846 VolkG2992 verstoßenG683 ? Das seiG1096 ferneG3361! DennG1063 auchG2532 ichG1473 binG1510 ein IsraelitG2475, ausG1537 dem SamenG4690 AbrahamsG11, vom StammeG5443 BenjaminG958. 2GottG2316 hatG683 seinG846 VolkG2992 nichtG3756 verstoßenG683, dasG3739 er zuvorerkanntG4267 hat. OderG2228 wissetG1492 ihr nichtG3756, wasG5101 die SchriftG1124 in der GeschichteG1722 des EliasG2243 sagtG3004 ? wieG5613 er vor GottG2316 auftrittG1793 widerG2596 IsraelG2474: 3"HerrG2962, sie haben deineG4675 ProphetenG4396 getötetG615 G2532, deineG4675 AltäreG2379 niedergerissenG2679, und ichG2504 alleinG3441 bin übriggebliebenG5275, undG2532 sie trachtenG2212 nach meinemG3450 LebenG5590 ".   4AberG235 wasG5101 sagtG3004 ihmG846 die göttliche AntwortG5538 ? "Ich habeG2641 mirG1683 übrigbleiben lassenG2641 siebentausendG2035 MannG435, welcheG3748 dem BaalG896 das KnieG1119 nichtG3756 gebeugtG2578 haben".   5AlsoG3779 istG1096 nunG3767 auchG2532 inG1722 der jetzigenG3568 ZeitG2540 ein ÜberrestG3005 nachG2596 WahlG1589 der GnadeG5485. 6WennG1487 aberG1161 durch GnadeG5485, so nichtG3765 mehrG2089 ausG1537 WerkenG2041; sonstG1893 istG1096 die GnadeG5485 nichtG3765 mehrG2089 GnadeG5485. 7WasG5101 nunG3767 ? WasG3739 IsraelG2474 suchtG1934, dasG5127 hatG2013 es nichtG3756 erlangtG2013; aberG1161 die AuswahlG1589 hat es erlangtG2013, die übrigenG3062 aberG1161 sind verstocktG4456 worden, 8wieG2531 geschrieben stehtG1125: "GottG2316 hatG1325 ihnenG846 einen GeistG4151 der SchlafsuchtG2659 gegebenG1325, AugenG3788, um nichtG3361 zu sehenG991, undG2532 OhrenG3775, um nichtG3361 zu hörenG191, bis aufG2193 den heutigenG4594 TagG2250 ".   9UndG2532 DavidG1138 sagtG3004: "Es werdeG1096 ihrG846 TischG5132 ihnenG846 zurG1519 SchlingeG3803 undG2532 zumG1519 FallstrickG2339 undG2532 zumG1519 AnstoßG4625 undG2532 zurG1519 VergeltungG468! 10VerfinstertG4654 seien ihreG846 AugenG3788, um nichtG3361 zu sehenG991, undG2532 ihrenG846 RückenG3577 beugeG4781 allezeitG1275!"   11Ich sageG3004 nunG3767: Haben sie etwaG3361 gestraucheltG4417, auf daßG2443 sie fallenG4098 sollten? Das seiG1096 ferneG1096 G3361! SondernG235 durch ihrenG846 FallG3900 ist den NationenG1484 das HeilG4991 geworden, umG1519 sieG846 zur EifersuchtG3863 zu reizenG3863. 12WennG1487 aberG1161 ihrG846 FallG3900 der ReichtumG4149 der WeltG2889 ist, undG2532 ihrG846 VerlustG2275 der ReichtumG4149 der NationenG1484, wievielG4214 mehrG3123 ihreG846 VollzahlG4138!   13DennG1063 ich sageG3004 euchG5213, den NationenG1484: InsofernG1909 G3745 ichG1473 nunG3303 der NationenG1484 ApostelG652 binG1510, ehreG1392 ich meinenG3450 DienstG1248, 14obG1513 G4488 ich auf irgend eine Weise sie, die meinG3450 FleischG4561 sind, zur EifersuchtG3863 reizenG3863 undG2532 etlicheG5100 ausG1537 ihnenG846 errettenG4982 möge. 15DennG1063 wennG1487 ihreG846 VerstoßungG580 die VersöhnungG2643 der WeltG2889 ist, wasG5101 wird die AnnahmeG4356 andersG1508 sein als LebenG2222 ausG1537 den TotenG3498 ? 16WennG1487 aberG1161 der ErstlingG536 heiligG40 ist, so auchG2532 die MasseG5445; undG2532 wennG1487 die WurzelG4491 heiligG40 ist, soG2532 auch die ZweigeG2798. 17WennG1487 aberG1161 einigeG5100 der ZweigeG2798 ausgebrochenG1575 worden sind, undG1161 duG4771, der du ein wilder ÖlbaumG65 warstG5607, unterG1722 sieG846 eingepfropftG1461 undG2532 der WurzelG4491 undG2532 der FettigkeitG4096 des ÖlbaumesG1636 mitteilhaftigG4791 gewordenG1096 bist, 18so rühmeG2620 dich nichtG3361 widerG2620 die ZweigeG2798. WennG1487 du dich aberG1161 wider sie rühmstG2620 - duG4771 trägstG941 nichtG3756 die WurzelG4491, sondernG235 die WurzelG4491 dichG4571. 19Du wirst nunG3767 sagenG2046: Die ZweigeG2798 sind ausgebrochenG1575 worden, auf daßG2443 ichG1473 eingepfropftG1461 würde. 20RechtG2573; sie sind ausgebrochenG1575 worden durch den UnglaubenG570; duG4771 aberG1161 stehstG2476 durch den GlaubenG4102. Sei nichtG3361 hochmütigG5309, sondernG235 fürchteG5399 dich; 21dennG1063 wennG1487 GottG2316 der natürlichenG2596 G5449 ZweigeG2798 nichtG3756 geschontG5339 hat, daßG4458 erG5339 auchG3381 deinerG4675 etwaG3381 nichtG3761 schonenG5339 werde. 22SiehG1492 nunG3767 die GüteG5544 undG2532 die StrengeG663 GottesG2316: gegenG1909 dieG3303, welche gefallenG4098 sind, StrengeG663; gegenG1909 dichG4571 aberG1161 GüteG5544 Gottes, wennG1437 du an der GüteG5544 bleibstG1961; sonstG1893 wirst auchG2532 duG4771 ausgeschnittenG1581 werden. 23UndG1161 auchG2532 jeneG1565, wennG3362 sie nichtG3362 im UnglaubenG570 bleibenG1961, werden eingepfropftG1461 werden; dennG1063 GottG2316 vermagG2076 G1415 sieG846 wiederumG3825 einzupfropfenG1461. 24DennG1063 wennG1487 duG4771 ausG1537 dem vonG2596 NaturG5449 wildenG65 ÖlbaumG65 ausgeschnittenG1581 undG2532 widerG3844 die NaturG5449 inG1519 den edlenG2565 ÖlbaumG2565 eingepfropftG1461 worden bist, wievielG4214 mehrG3123 werden dieseG3778, die natürlichenG2596 G5449 Zweige, inG1461 ihren eigenenG2398 ÖlbaumG1636 eingepfropftG1461 werden! 25DennG1063 ich willG2309 nichtG3756, BrüderG80, daß euchG5209 diesesG5124 GeheimnisG3466 unbekanntG50 sei, auf daß ihr nichtG3363 euch selbstG1438 G3844 klugG5429 dünketG5600: daßG3754 VerstockungG4457 IsraelG2474 zumG575 TeilG3313 widerfahrenG1096 ist, bisG891 G3739 die VollzahlG4138 der NationenG1484 eingegangenG1525 sein wird; 26undG2532 alsoG3779 wird ganzG3956 IsraelG2474 errettetG4982 werden, wieG2531 geschrieben stehtG1125: "Es wird ausG1537 ZionG4622 der ErretterG4506 kommenG2240 ,G2532 er wird die GottlosigkeitenG763 vonG575 JakobG2384 abwendenG654; 27undG2532 diesG3778 ist für sieG846 der BundG1242 vonG3844 mirG1700, wennG3752 ich ihreG846 SündenG266 wegnehmenG851 werde".   28HinsichtlichG2596 des EvangeliumsG2098 sind sie zwarG3303 FeindeG2190, umG1223 euretwillenG5209, hinsichtlichG2596 der AuswahlG1589 aberG1161 GeliebteG27, umG1223 der VäterG3962 willenG1223. 29DennG1063 die GnadengabenG5486 undG2532 die BerufungG2821 GottesG2316 sind unbereubarG278. 30DennG1063 gleichwieG5618 [auch]G2532 ihrG5210 einstG4218 GottG2316 nicht geglaubtG544 habt, jetztG3568 aberG1161 unter die BegnadigungG1653 gekommenG1653 seid durchG5130 den UnglaubenG543 dieser, 31alsoG3779 habenG544 auchG2532 jetztG3568 dieseG3778 an eureG5212 BegnadigungG1656 nicht geglaubtG544, auf daßG2443 auchG2532 sieG846 unter die BegnadigungG1653 kommenG1653. 32DennG1063 GottG2316 hatG4788 alleG3956 zusammen inG1519 den UnglaubenG543 eingeschlossenG4788, auf daßG2443 er alleG3956 begnadigeG1653. 33OG5599 TiefeG899 des ReichtumsG4149, sowohlG2532 der WeisheitG4678 als auchG2532 der ErkenntnisG1108 GottesG2316! WieG5613 unausforschlichG419 sind seineG846 GerichteG2917 undG2532 unausspürbarG421 seineG846 WegeG3598! 34DennG1063 werG5101 hat des HerrnG2962 SinnG3563 erkanntG1097, oderG2228 werG5101 ist sein MitberaterG4825 gewesenG1096 ?   35OderG2228 werG5101 hatG4272 ihmG846 zuvorgegebenG4272, undG2532 es wird ihmG846 vergoltenG467 werden?   36DennG3754 vonG1537 ihmG846 undG2532 durchG1223 ihnG846 undG2532 fürG1519 ihnG846 sind alle DingeG3956; ihmG846 sei die HerrlichkeitG1391 inG1519 EwigkeitG165! AmenG281. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.025 s.