Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Romans - 10. chapter - Romans - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1BrüderG80! das WohlgefallenG2107 meinesG1699 HerzensG2588 undG2532 mein FlehenG1162 fürG5228 sieG2474 zuG4314 GottG2316 istG2076, daßG3303 G1519 sie errettetG4991 werden.   2DennG1063 ich gebeG3140 ihnenG846 ZeugnisG3140, daßG3754 sie EiferG2205 für GottG2316 habenG2192, aberG235 nichtG3756 nachG2596 ErkenntnisG1922. 3DennG1063 da sie GottesG2316 GerechtigkeitG1343 nicht erkanntenG50 undG2532 ihre eigeneG2398 [Gerechtigkeit]G1343 aufzurichtenG2476 trachtetenG2212, habenG5293 sie sichG5293 der GerechtigkeitG1343 GottesG2316 nichtG3756 unterworfenG5293. 4DennG1063 ChristusG5547 ist des GesetzesG3551 EndeG5056, jedemG3956 GlaubendenG4100 zurG1519 GerechtigkeitG1343. 5DennG1063 MosesG3475 beschreibtG1125 die GerechtigkeitG1343, dieG3588 ausG1537 dem GesetzG3551 ist:G3754 "Der MenschG444, der diese DingeG846 getanG4160 hat, wird durchG1722 sieG846 lebenG2198 ".   6Die GerechtigkeitG1343 ausG1537 GlaubenG4102 aberG1161 sagtG3004 alsoG3779: SprichG2036 nichtG3361 inG1722 deinemG4675 HerzenG2588: "WerG5101 wird inG1519 den HimmelG3772 hinaufsteigenG305 ?" dasG5124 istG5123, um ChristumG5547 herabzuführenG2609; 7oderG2228: "WerG5101 wird inG1519 den AbgrundG12 hinabsteigenG2597 ?" dasG5124 istG5123, um ChristumG5547 ausG1537 den TotenG3498 heraufzuführenG321; 8sondernG235 wasG5101 sagtG3004 sie? "Das WortG4487 istG2076 dirG4675 naheG1451, inG1722 deinemG4675 MundeG4750 undG2532 inG1722 deinemG4675 HerzenG2588 "; dasG5124 istG5123 das WortG4487 des GlaubensG4102, welchesG3739 wir predigenG2784, 9daßG3754, wennG1437 du mitG1722 deinemG4675 MundeG4750 JesumG2424 als HerrnG2962 bekennenG3670 undG2532 inG1722 deinemG4675 HerzenG2588 glaubenG4100 wirst, daßG3754 GottG2316 ihnG846 ausG1537 den TotenG3498 auferwecktG1453 hat, du errettetG4982 werden wirst. 10DennG1063 mit dem HerzenG2588 wird geglaubtG4100 zurG1519 GerechtigkeitG1343, undG1161 mit dem MundeG4750 wird bekanntG3670 zumG1519 HeilG4991. 11DennG1063 die SchriftG1124 sagtG3004: "JederG3956, der anG1909 ihnG846 glaubtG4100, wirdG2617 nichtG3756 zu Schanden werdenG2617 ".   12DennG1063 es istG2076 keinG3756 UnterschiedG1293 zwischenG5037 JudeG2453 undG2532 GriecheG1672, dennG1063 derselbeG846 HerrG2962 von allenG3956 ist reichG4147 fürG1519 alleG3956, die ihnG846 anrufenG1941; 13"dennG3956 jederG3739, der irgendG302 den NamenG3686 des HerrnG2962 anrufenG1941 wird, wird errettetG4982 werden".   14WieG4459 werdenG1941 sie nunG3767 den anrufenG1941, anG1519 welchenG3739 sie nichtG3756 geglaubtG4100 haben? WieG4459 aberG1161 werden sie an den glaubenG4100, von welchemG3739 sie nichtG3756 gehörtG191 haben? wieG4459 aberG1161 werden sie hörenG191 ohneG5565 einen PredigerG2784 ? 15WieG4459 aberG1161 werden sie predigenG2784, wennG3362 sie nicht gesandtG649 sind? WieG2531 geschrieben stehtG1125: "WieG5613 lieblichG5611 G3739 sind die FüßeG4228 derer, welche das EvangeliumG2097 des FriedensG1515 verkündigenG2097, welche das EvangeliumG2097 des GutenG18 verkündigenG2097!"   16AberG235 nichtG3756 alleG3956 habenG5219 dem EvangeliumG2098 gehorchtG5219. DennG1063 JesaiasG2268 sagtG3004: "HerrG2962, werG5101 hatG4100 unsererG2257 VerkündigungG189 geglaubtG4100 ?"   17AlsoG686 ist der GlaubeG4102 ausG1537 der VerkündigungG189, die VerkündigungG189 aberG1161 durchG1223 GottesG2316 WortG4487. 18AberG235 ich sageG3004: HabenG191 sie etwa nichtG3378 gehörtG191 ? Ja freilichG3304. "IhrG846 SchallG5353 ist ausgegangenG1831 zuG1519 der ganzenG3956 ErdeG1093, undG2532 ihreG846 RedenG4487 zuG1519 den GrenzenG4009 des ErdkreisesG3625 ".   19AberG235 ich sageG3004: HatG1097 IsraelG2474 es etwa nichtG3378 erkanntG1097 ? ZuerstG4413 sprichtG3004 MosesG3475: "IchG1473 willG3863 euchG5209 zur EifersuchtG3863 reizenG3863 überG1909 ein NichtG3756 -VolkG1484, überG1909 eine unverständigeG801 NationG1484 willG3949 ich euchG5209 erbitternG3949 ".   20JesaiasG2268 aberG1161 erkühntG662 sich undG2532 sprichtG3004: "Ich bin gefundenG2147 worden von denen, die michG1691 nichtG3361 suchtenG2212, ich bin offenbarG1717 gewordenG1096 denen, die nichtG3361 nachG1905 mirG1691 fragtenG1905 ".   21VonG4314 IsraelG2474 aberG1161 sagtG3004 er: "Den ganzenG3650 TagG2250 habeG1600 ich meineG3450 HändeG5495 ausgestrecktG1600 zuG4314 einem ungehorsamenG544 undG2532 widersprechendenG483 VolkeG2992 ".   

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.026 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version