Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Romans - 1. chapter - Romans - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1PaulusG3972, KnechtG1401 JesuG2424 ChristiG5547, berufenerG2822 ApostelG652, abgesondertG873 zumG1519 EvangeliumG2098 GottesG2316  2(welchesG3739 er durchG1223 seineG846 ProphetenG4396 inG1722 heiligenG40 SchriftenG1124 zuvor verheißen hatG4279 ), 3überG4012 seinenG846 SohnG5207, (derG3588 ausG1537 dem SamenG4690 DavidsG1138 gekommenG1096 ist dem FleischeG4561 nachG2596, 4und als SohnG5207 GottesG2316 inG1722 KraftG1411 erwiesenG3724 dem GeisteG4151 der HeiligkeitG42 nachG2596 durchG1537 TotenauferstehungG3498 G386 ) JesumG2424 ChristumG5547, unserenG2257 HerrnG2962, 5(durchG1223 welchenG3739 wir GnadeG5485 undG2532 ApostelamtG651 empfangen habenG2983 fürG5228 seinenG846 NamenG3686 zumG1519 GlaubensgehorsamG4102 G5218 unterG1722 allenG3956 NationenG1484, 6unterG1722 welchenG3739 auchG2532 ihrG5210 seidG2075, BerufeneG2822 JesuG2424 ChristiG5547 ) - 7allenG3956 GeliebtenG27 GottesG2316, berufenenG2822 HeiligenG40, die inG1722 RomG4516 sindG5607: GnadeG5485 euchG5213 undG2532 FriedeG1515 vonG575 GottG2316, unseremG2257 VaterG3962, undG2532 dem HerrnG2962 JesuG2424 ChristoG5547! 8AufsG4412 ersteG3303 dankeG2168 ich meinemG3450 GottG2316 durchG1223 JesumG2424 ChristumG5547 euerG5216 allerG3956 halbenG5228, daßG3754 euerG5216 GlaubeG4102 verkündigtG2605 wird inG1722 der ganzenG3650 WeltG2889. 9DennG1063 GottG2316 istG2076 meinG3450 ZeugeG3144, welchemG3739 ich dieneG3000 inG1722 meinemG3450 GeisteG4151 inG1722 dem EvangeliumG2098 seinesG846 SohnesG5207, wieG5613 unablässigG89 ich euerG5216 erwähneG4160 G3417, 10allezeitG3842 flehendG1189 beiG1909 meinenG3450 GebetenG4335, ob ich nunG2235 endlichG1513 G4458 einmalG4218 durchG1722 den WillenG2307 GottesG2316 so glücklich sein möchteG2137, zuG4314 euchG5209 zu kommenG2064. 11DennG1063 mich verlangt sehrG1971, euchG5209 zu sehenG1492, auf daßG2443 ich euchG5213 etwasG5100 geistlicheG4152 GnadengabeG5486 mitteilteG3330, umG1519 euchG5209 zu befestigenG4741, 12dasG5124 istG2076 aberG1161, mitG1722 euchG5213 getröstetG4837 zu werden in eurer MitteG4837, ein jeder durchG1223 den GlaubenG4102, der in dem anderen istG240, sowohlG5037 eurenG5216 alsG2532 meinenG1700. 13Ich willG2309 aberG1161 nichtG3756, daß euchG5209 unbekanntG50 sei, BrüderG80, daßG3754 ich mir oftG4178 vorgesetztG4388 habe, zuG4314 euchG5209 zu kommenG2064 (undG2532 bisG891 jetztG1204 verhindertG2967 worden bin), auf daßG2443 ich auchG2532 unterG1722 euchG5213 einigeG5100 FruchtG2590 haben möchteG2192, gleichwieG2531 auchG2532 unterG1722 den übrigenG3062 NationenG1484. 14SowohlG5037 GriechenG1672 alsG2532 BarbarenG915, sowohlG5037 WeisenG4680 alsG2532 UnverständigenG453 binG1510 ich ein SchuldnerG3781. 15EbensoG3779 bin ich, sovielG2596 an mir istG1691, bereitwilligG4289, auchG2532 euchG5213, die ihr in RomG4516 seidG1722, das Evangelium zu verkündigenG2097. 16DennG1063 ich schämeG1870 mich des EvangeliumsG2098 nichtG3756, dennG1063 es istG2076 GottesG2316 KraftG1411 zumG1519 HeilG4991 jedemG3956 GlaubendenG4100, sowohl dem JudenG2453 zuerstG4412 alsG5037 auchG2532 dem GriechenG1672. 17DennG1063 GottesG2316 GerechtigkeitG1343 wirdG601 darinG1722 G846 geoffenbartG601 ausG1537 GlaubenG4102 zuG1519 GlaubenG4102, wieG2531 geschriebenG1125 steht: "Der GerechteG1342 aberG1161 wird ausG1537 GlaubenG4102 lebenG2198 ".   18DennG1063 es wird geoffenbartG601 GottesG2316 ZornG3709 vomG575 HimmelG3772 her überG1909 alleG3956 GottlosigkeitG763 undG2532 UngerechtigkeitG93 der MenschenG444, welche die WahrheitG225 inG1722 UngerechtigkeitG93 besitzenG2722;   19weilG1360 das von GottG2316 ErkennbareG1110 unterG1722 ihnenG846 offenbarG5318 istG2076, dennG1063 GottG2316 hat esG5319 ihnenG846 geoffenbartG5319, - 20dennG1063 das UnsichtbareG517 von ihmG846 ,G3739 sowohlG5037 seineG846 ewigeG126 KraftG1411 als auchG2532 seine GöttlichkeitG2305, die vonG575 ErschaffungG2937 der WeltG2889 an in dem GemachtenG4161 wahrgenommenG3539 werden, wird geschautG2529 - damitG1519 sieG846 ohne EntschuldigungG379 seienG1511; 21weilG1360 sie, GottG2316 kennendG1097, ihn wederG3756 alsG5613 GottG2316 verherrlichtenG1392, nochG2228 ihm Dank darbrachtenG2168, sondernG235 inG1722 ihrenG846 ÜberlegungenG1261 in Torheit verfielenG3154, undG2532 ihrG846 unverständigesG801 HerzG2588 verfinstertG4654 wurde: 22indem sie sich fürG1511 WeiseG4680 ausgabenG5335, sind sie zu Narren gewordenG3471  23undG2532 haben die HerrlichkeitG1391 des unverweslichenG862 GottesG2316 verwandeltG236 inG1722 das GleichnisG3667 eines BildesG1504 von einem verweslichenG5349 MenschenG444 undG2532 von VögelnG4071 undG2532 von vierfüßigenG5074 undG2532 kriechenden TierenG2062. 24DarumG1352 hat GottG2316 sieG846 [auch]G2532 dahingegebenG3860 G3860 inG1519 G1722 den GelüstenG1939 ihrerG846 HerzenG2588 in UnreinigkeitG167, ihreG846 LeiberG4983 untereinanderG1722 G1438 zu schändenG818; 25welcheG3748 die WahrheitG225 GottesG2316 inG1722 die LügeG5579 verwandeltG3337 undG2532 dem GeschöpfG2937 mehrG3844 VerehrungG4573 undG2532 DienstG3000 dargebracht haben als dem SchöpferG2936, welcherG3739 gepriesenG2128 istG2076 inG1519 EwigkeitG165. AmenG281. 26DeswegenG1223 G5124 hat GottG2316 sieG846 dahingegebenG3860 inG1519 schändlicheG819 LeidenschaftenG3806; dennG1063 sowohlG5037 ihreG846 WeiberG2338 haben den natürlichenG5446 GebrauchG5540 inG1519 den unnatürlichenG3844 G5449 verwandeltG3337, 27alsG5037 auchG2532 gleicherweiseG3668 die MännerG730, den natürlichenG5446 GebrauchG5540 des WeibesG2338 verlassendG863, inG1722 ihrerG846 WollustG3715 zueinanderG1519 G240 entbranntG1572 sind, indem sie MännerG730 mitG1722 MännernG730 SchandeG808 triebenG2716 undG2532 den gebührendenG3739 G1163 LohnG489 ihrerG846 VerirrungG4106 anG1722 sich selbstG1438 empfingenG618. 28UndG2532 gleichwieG2531 sie es nichtG3756 für gut fandenG1381, GottG2316 in ErkenntnisG1922 zu habenG2192, hat GottG2316 sieG846 dahingegebenG3860 inG1519 einen verworfenenG96 SinnG3563, zu tunG4160, was sich nichtG3361 geziemtG2520; 29erfüllt mitG4137 allerG3956 UngerechtigkeitG93, BosheitG4189, HabsuchtG4124, SchlechtigkeitG2549; vollG3324 von NeidG5355, MordG5408, StreitG2054, ListG1388, TückeG2550; 30OhrenbläserG5588, VerleumderG2637, GottverhaßteG2319, GewalttäterG5197, HochmütigeG5244, PrahlerG213, ErfinderG2182 böser DingeG2556, ElternG1118 UngehorsameG545, 31UnverständigeG801, TreuloseG802, ohne natürliche LiebeG794 G786, UnbarmherzigeG415; 32dieG3748, wiewohl sie GottesG2316 gerechtes UrteilG1345 erkennenG1921, daßG3754, die solchesG5108 tunG4238, des TodesG2288 würdigG514 sindG1526, esG846 nichtG3756 alleinG3440 ausübenG4160, sondernG235 G2532 auch WohlgefallenG4909 an denen habenG4909, die es tunG4238. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!