Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 9. chapter - Matthew - chapter 9

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 er stiegG1684 inG1519 das SchiffG4143, setzte überG1276 undG2532 kamG2064 inG1519 seine eigeneG2398 StadtG4172.   2UndG2532 sieheG2400, sie brachtenG4374 einen GelähmtenG3885 zu ihmG846, der aufG1909 einem BetteG2825 lagG906; undG2532 als JesusG2424 ihrenG846 GlaubenG4102 sahG1492, sprachG2036 er zu dem GelähmtenG3885: Sei guten MutesG2293, KindG5043, deineG4675 SündenG266 sind vergebenG863 G4671. 3UndG2532 sieheG2400, etlicheG5100 von den SchriftgelehrtenG1122 sprachenG2036 beiG1722 sich selbstG1438: DieserG3778 lästertG987. 4UndG2532 als JesusG2424 ihreG846 GedankenG1761 sahG1492, sprachG2036 er: WarumG2444 denketG1760 ihrG5210 ArgesG4190 inG1722 eurenG5216 HerzenG2588 ? 5DennG1063 wasG5101 istG2076 leichterG2123, zu sagenG2036: Deine SündenG266 sind vergebenG863 G4671, oderG2228 zu sagenG2036: SteheG1453 auf undG2532 wandleG4043 ? 6Auf daßG2443 ihr aberG1161 wissetG1492, daßG3754 der SohnG5207 des MenschenG444 GewaltG1849 hatG2192 aufG1909 der ErdeG1093 SündenG266 zu vergebenG863.... dannG5119 sagtG3004 er zu dem GelähmtenG3885: SteheG1453 auf, nimm deinG4675 BettG2825 aufG142 undG2532 gehG5217 nachG1519 deinemG4675 HauseG3624. 7UndG2532 er standG1453 auf und gingG565 nachG1519 seinemG846 HauseG3624. 8Als aberG1161 die VolksmengenG3793 es sahenG1492, fürchtetenG2296 sie sich undG2532 verherrlichtenG1392 GottG2316, derG3588 solcheG5108 GewaltG1849 den MenschenG444 gegebenG1325. 9Und alsG2532 JesusG2424 von dannenG1564 weitergingG3855, sahG1492 er einen MenschenG444 amG1909 ZollhauseG5058 sitzenG2521, MatthäusG3156 genanntG3004, undG2532 er sprichtG3004 zu ihmG846: FolgeG190 mirG3427 nach. UndG2532 er standG450 auf und folgteG190 ihmG846 nach. 10UndG2532 es geschahG1096, als erG2424 inG1722 dem HauseG3614 zu Tische lagG345, sieheG2400, da kamenG2064 vieleG4183 ZöllnerG5057 undG2532 SünderG268 und lagenG4873 zu Tische mit Jesu undG2532 seinenG846 JüngernG3101. 11UndG2532 als die PharisäerG5330 es sahenG1492, sprachenG2036 sie zu seinenG846 JüngernG3101: WarumG1302 issetG2068 euerG5216 LehrerG1320 mitG3326 den ZöllnernG5057 undG2532 SündernG268 ? 12Als aberG1161 [Jesus]G2424 es hörteG191, sprachG2036 er: Die StarkenG2192 G2480 bedürfenG5532 nichtG3756 eines ArztesG2395, sondernG235 die KrankenG2192 G2560. 13GehetG4198 aberG1161 hin und lernetG3129, wasG5101 das istG2076: "Ich willG2309 BarmherzigkeitG1656 undG2532 nichtG3756 SchlachtopferG2378;" dennG1063 ich binG2064 nichtG3756 gekommenG2064, GerechteG1342 zu rufenG2564, sondernG235 SünderG268. 14DannG5119 kommenG4334 die JüngerG3101 des JohannesG2491 zu ihmG846 und sagenG3004: WarumG1302 fastenG3522 wirG2249 undG2532 die PharisäerG5330 oftG4183, deineG4675 JüngerG3101 aberG1161 fastenG3522 nichtG3756 ? 15UndG2532 JesusG2424 sprachG2036 zu ihnenG846: KönnenG3361 G1410 etwa die SöhneG5207 des BrautgemachsG3567 trauernG3996, so langeG1909 G3745 der BräutigamG3566 beiG3326 ihnenG846 istG2076 ? Es werdenG2064 aberG1161 TageG2250 kommenG2064, daG3752 der BräutigamG3566 vonG575 ihnenG846 weggenommenG522 sein wird, undG2532 dannG5119 werden sie fastenG3522. 16NiemandG3762 aberG1161 setztG1911 einen FlickenG1915 von neuemG46 TuchG4470 aufG1909 ein altesG3820 KleidG2440; dennG1063 das EingesetzteG4138 reißtG142 vonG575 dem KleideG2440 ab, undG2532 der RißG4978 wirdG1096 ärgerG5501. 17AuchG3761 tutG906 man nicht neuenG3501 WeinG3631 inG1519 alteG3820 SchläucheG779; sonstG1490 zerreißenG4486 die SchläucheG779, undG2532 der WeinG3631 wird verschüttetG1632, undG2532 die SchläucheG779 verderbenG622; sondernG235 man tutG906 neuenG3501 WeinG3631 inG1519 neueG2537 SchläucheG779, undG2532 beideG297 werden zusammen erhaltenG4933. 18Während er diesG5023 zu ihnenG846 redeteG2980, sieheG2400, da kamG2064 ein VorsteherG758 herein und huldigteG4352 ihmG846 und sprachG3004 G3754: MeineG3450 TochterG2364 ist eben jetztG737 verschiedenG5053; aberG235 kommG2064 und legeG2007 deineG4675 HandG5495 aufG1909 sieG846, undG2532 sie wird lebenG2198. 19UndG2532 JesusG2424 standG1453 auf und folgteG190 ihmG846, undG2532 seine JüngerG3101. 20UndG2532 sieheG2400, ein WeibG1135, das zwölfG1427 JahreG2094 blutflüssigG131 war, tratG4334 von hintenG3693 herzu und rührteG680 die QuasteG2899 seinesG846 KleidesG2440 an; 21dennG1063 sie sprachG3004 beiG1722 sich selbstG1438: WennG1437 ich nurG3440 seinG846 KleidG2440 anrühreG680, so werde ich geheiltG4982 werden. 22JesusG2424 aberG1161 wandteG1994 sich um, undG2532 als er sieG846 sahG1492, sprachG2036 er: Sei gutes MutesG2293, TochterG2364; deinG4675 GlaubeG4102 hat dichG4571 geheiltG4982. UndG2532 das WeibG1135 war geheiltG4982 vonG575 jenerG1565 StundeG5610 an. 23UndG2532 als JesusG2424 inG1519 das HausG3614 des VorstehersG758 kamG2064 undG2532 die PfeiferG834 undG2532 die lärmendeG2350 VolksmengeG3793 sahG1492, 24sprachG3004 erG846: GehetG402 fort, dennG1063 das MägdleinG2877 istG599 nichtG3756 gestorbenG599, sondernG235 es schläftG2518. UndG2532 sie verlachtenG2606 ihnG846. 25AlsG3753 aberG1161 die VolksmengeG3793 hinausgetriebenG1544 war, ging er hineinG1525 und ergriffG2902 sieG846 bei der HandG5495; undG2532 das MägdleinG2877 standG1453 auf. 26UndG2532 das GerüchtG5345 hiervonG3778 gingG1831 aus inG1519 jenesG1565 ganzeG3650 LandG1093. 27UndG2532 als JesusG2424 von dannenG1564 weitergingG3855, folgtenG190 ihmG846 zweiG1417 BlindeG5185, welche schrieenG2896 undG2532 sprachenG3004: ErbarmeG1653 dich unserG2248, SohnG5207 DavidsG1138! 28Als er aberG1161 inG1519 das HausG3614 gekommenG2064 war, tratenG4334 die BlindenG5185 zu ihmG846; undG2532 JesusG2424 sprichtG3004 zu ihnenG846: GlaubetG4100 ihr, daßG3754 ich diesesG5124 tunG4160 kannG1410 ? Sie sagenG3004 zu ihmG846: JaG3483, HerrG2962. 29DannG5119 rührteG680 er ihreG846 AugenG3788 an und sprachG3004: EuchG5213 gescheheG1096 nachG2596 euremG5216 GlaubenG4102. 30UndG2532 ihreG846 AugenG3788 wurden aufgetanG455; undG2532 JesusG2424 bedrohteG1690 sieG846 und sprachG3004: SehetG3708 zu, niemandG3367 erfahreG1097 es! 31Sie aberG1161 gingenG1831 ausG1310 und machten ihnG846 ruchbarG1310 inG1722 jenemG1565 ganzenG3650 LandeG1093. 32AlsG1161 sie aber weggingenG1831, sieheG2400, da brachtenG4374 sie einen stummenG2974 MenschenG444 zu ihmG846, der besessenG1139 war. 33UndG2532 als der DämonG1140 ausgetriebenG1544 war, redeteG2980 der StummeG2974. UndG2532 die VolksmengeG3793 verwunderteG2296 sich und sprachG3004 G3754: NiemalsG3763 ward es alsoG3779 inG1722 IsraelG2474 gesehenG5316. 34Die PharisäerG5330 aberG1161 sagtenG3004: Er treibtG1544 die DämonenG1140 ausG1544 durchG1722 den OberstenG758 der DämonenG1140. 35UndG2532 JesusG2424 zogG4013 umher durch alleG3956 StädteG4172 undG2532 DörferG2968 und lehrteG1321 inG1722 ihrenG846 SynagogenG4864 undG2532 predigteG2784 das EvangeliumG2098 des ReichesG932 undG2532 heilteG2323 jedeG3956 KrankheitG3554 undG2532 jedesG3956 GebrechenG3119. 36AlsG1161 er aber die VolksmengeG3793 sahG1492, wurde er innerlich bewegtG4697 überG4012 sieG846, weilG3754 sie erschöpftG1590 undG2532 verschmachtetG4496 warenG2258 wieG5616 SchafeG4263, die keinenG3361 HirtenG4166 habenG2192. 37DannG5119 sprichtG3004 er zu seinenG846 JüngernG3101: Die ErnteG2326 zwarG3303 ist großG4183, der ArbeiterG2040 aberG1161 sind wenigeG3641; 38bittetG1189 nunG3767 den HerrnG2962 der ErnteG2326, daßG3704 er ArbeiterG2040 aussendeG1544 inG1519 seineG846 ErnteG2326. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!