Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 7. chapter - Matthew - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1RichtetG2919 nichtG3361, auf daßG3363 ihr nichtG3363 gerichtetG2919 werdet; 2dennG1063 mitG1722 welchemG3739 GerichtG2917 ihr richtetG2919, werdet ihr gerichtetG2919 werden, undG2532 mitG1722 welchemG3739 MaßeG3358 ihr messetG3354, wird euchG5213 gemessenG488 werdenG488. 3WasG5101 aberG1161 siehstG991 du den SplitterG2595, der inG1722 deinesG4675 BrudersG80 AugeG3788 ist, den BalkenG1385 aberG1161 inG1722 deinemG4674 AugeG3788 nimmstG2657 du nichtG3756 wahr? 4OderG2228 wieG4459 wirstG2046 du zu deinemG4675 BruderG80 sagenG2046: ErlaubeG863, ich willG1544 den SplitterG2595 ausG575 deinemG4675 AugeG3788 ziehenG1544; undG2532 sieheG2400, der BalkenG1385 ist inG1722 deinemG4675 AugeG3788 ? 5HeuchlerG5273, zieheG1544 zuerstG4412 den BalkenG1385 ausG1537 deinemG4675 AugeG3788, undG2532 dannG5119 wirst du klarG1227 sehen, um den SplitterG2595 ausG1537 deinesG4675 BrudersG80 AugeG3788 zu ziehenG1544. 6GebetG1325 nichtG3361 dasG3588 HeiligeG40 den HundenG2965; werfetG906 auch nichtG3366 eureG5216 PerlenG3135 vorG1715 die SchweineG5519, damitG3379 sie dieselbenG846 nicht etwa mitG1722 ihrenG846 FüßenG4228 zertretenG2662 undG2532 sich umwendenG4762 und euchG5209 zerreißenG4486. 7BittetG154, undG2532 es wird euchG5213 gegebenG1325 werden; suchetG2212, undG2532 ihr werdet findenG2147; klopfetG2925 an, undG2532 es wird euchG5213 aufgetanG455 werden. 8DennG1063 jederG3956 BittendeG154 empfängtG2983, undG2532 der SuchendeG2212 findetG2147, undG2532 dem AnklopfendenG2925 wird aufgetanG455 werden. 9OderG2228 welcherG5101 MenschG444 istG2076 unterG1537 euchG5216, derG3739, wennG1437 seinG846 SohnG5207 ihn um ein BrotG740 bittenG154 würde, ihmG846 einen SteinG3037 gebenG3361 G1929 wird? 10UndG2532 wennG1437 er um einen FischG2486 bittenG154 würde, ihmG846 eine SchlangeG3789 gegebenG3361 G1929 wird? 11WennG1487 nunG3767 ihrG5210, die ihr böseG4190 seidG5607, eurenG5216 KindernG5043 guteG18 GabenG1390 zu gebenG1325 wissetG1492, wievielG4214 mehrG3123 wird euerG5216 VaterG3962, derG3588 inG1722 den HimmelnG3772 ist, GutesG18 gebenG1325 denen, die ihnG846 bittenG154! 12AllesG3956 nunG3767, was immerG302 G3745 ihr wolltG2309, daßG2443 euchG5213 die MenschenG444 tun sollenG4160, alsoG3779 tutG4160 auchG2532 ihrG5210 ihnenG846; dennG1063 diesG3778 istG2076 das GesetzG3551 undG2532 die ProphetenG4396. 13GehetG1525 ein durchG1223 die engeG4728 PforteG4439; dennG3754 weitG4116 ist die PforteG4439 undG2532 breitG2149 der WegG3598, der zumG1519 VerderbenG684 führtG520, undG2532 vieleG4183 sindG1526, dieG3588 durchG1223 dieselbeG846 eingehenG1525. 14DennG3754 engG4728 ist die PforteG4439 undG2532 schmalG2346 der WegG3598, derG3588 zumG1519 LebenG2222 führtG520, undG2532 wenigeG3641 sindG1526, die ihnG846 findenG2147. 15HütetG4337 euch aberG1161 vorG575 den falschen ProphetenG5578, dieG3748 inG1722 SchafskleidernG4263 G1742 zuG4314 euchG5209 kommenG2064, inwendigG2081 aberG1161 sindG1526 sie reißendeG727 WölfeG3074. 16AnG575 ihren FrüchtenG2590 werdet ihr sieG846 erkennenG1921. LiestG4816 man etwaG3385 vonG575 DornenG173 eine TraubeG4718, oderG2228 vonG575 DistelnG5146 FeigenG4810 ? 17AlsoG3779 bringtG4160 jederG3956 guteG18 BaumG1186 guteG2570 FrüchteG2590, aberG1161 der fauleG4550 BaumG1186 bringtG4160 schlechteG4190 FrüchteG2590. 18Ein guterG18 BaumG1186 kannG1410 nichtG3756 schlechteG4190 FrüchteG2590 bringenG4160, nochG3761 ein faulerG4550 BaumG1186 guteG2570 FrüchteG2590 bringenG4160. 19JederG3956 BaumG1186, der nichtG3361 guteG2570 FruchtG2590 bringtG4160, wird abgehauenG1581 undG2532 insG1519 FeuerG4442 geworfenG906. 20DeshalbG686, anG575 ihrenG846 FrüchtenG2590 werdet ihr sieG846 erkennenG1921. 21NichtG3756 jederG3956, der zu mirG3427 sagtG3004: HerrG2962, HerrG2962! wird inG1519 das ReichG932 der HimmelG3772 eingehenG1525, sondernG235 wer den WillenG2307 meinesG3450 VatersG3962 tutG4160, der inG1722 den HimmelnG3772 ist. 22VieleG4183 werdenG2046 anG1722 jenemG1565 TageG2250 zu mirG3427 sagenG2046: HerrG2962, HerrG2962! habenG4395 wir nichtG3756 durch deinenG4674 NamenG3686 geweissagtG4395, undG2532 durch deinenG4674 NamenG3686 DämonenG1140 ausgetriebenG1544, undG2532 durch deinenG4674 NamenG3686 vieleG4183 WunderwerkeG1411 getanG4160 ? 23undG2532 dannG5119 werde ich ihnenG846 bekennenG3670 G3754: Ich habe euchG5209 niemalsG3763 gekanntG1097; weichetG672 vonG575 mirG1700, ihr ÜbeltäterG2038 G458! 24JederG3956 nunG3767, derG3748 irgend dieseG5128 meineG3450 WorteG3056 hörtG191 undG2532 sieG846 tutG4160, denG846 werde ich einem klugenG5429 ManneG435 vergleichenG3666, derG3748 seinG846 HausG3614 aufG1909 den FelsenG4073 bauteG3618; 25undG2532 der PlatzregenG1028 fielG2597 hernieder, undG2532 die StrömeG4215 kamenG2064, undG2532 die WindeG417 wehtenG4154 undG2532 stürmtenG4363 wider jenesG1565 HausG3614; undG2532 es fielG4098 nichtG3756, dennG1063 es war aufG1909 den FelsenG4073 gegründetG2311. 26UndG2532 jederG3956, der dieseG5128 meineG3450 WorteG3056 hörtG191 undG2532 sieG846 nichtG3361 tutG4160, der wird einem törichtenG3474 ManneG435 verglichenG3666 werden, derG3748 seinG846 HausG3614 aufG1909 den SandG285 bauteG3618; 27undG2532 der PlatzregenG1028 fiel herniederG2597, undG2532 die StrömeG4215 kamenG2064, undG2532 die WindeG417 wehtenG4154 undG2532 stießenG4350 an jenesG1565 HausG3614; undG2532 es fielG4098, undG2532 seinG846 FallG4431 warG2258 großG3173. 28UndG2532 es geschahG1096, alsG3753 JesusG2424 dieseG5128 WorteG3056 vollendetG4931 hatte, da erstaunteG1605 die VolksmengeG3793 sehr überG1909 seineG846 LehreG1322; 29dennG1063 er lehrteG1321 G2258 sieG846 wieG5613 einer, der GewaltG1849 hatG2192, undG2532 nichtG3756 wieG5613 ihre SchriftgelehrtenG1122. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!