Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 6. chapter - Matthew - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Habet achtG4337, daß ihr euerG5216 AlmosenG1654 nichtG3361 gebetG4160 vorG1715 den MenschenG444, um von ihnenG846 gesehenG4314 G2300 zu werden; wenn aber nichtG1490, so habtG2192 ihr keinenG3756 LohnG3408 beiG3844 euremG5216 VaterG3962, derG3588 inG1722 den HimmelnG3772 ist. 2WennG3752 du nunG3767 AlmosenG1654 gibstG4160, sollstG4537 du nichtG3361 vorG1715 dirG4675 her posaunenG4537 lassen, wieG5618 die HeuchlerG5273 tunG4160 inG1722 den SynagogenG4864 undG2532 aufG1722 den StraßenG4505, damitG3704 sie vonG5259 den MenschenG444 geehrtG1392 werden. WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, sie habenG568 ihrenG846 LohnG3408 dahinG568. 3DuG4675 aberG1161, wenn du AlmosenG1654 gibstG4160, so laßG1097 deineG4675 LinkeG710 nichtG3361 wissenG1097, wasG5101 deineG4675 RechteG1188 tutG4160; 4damitG3704 deinG4675 AlmosenG1654 imG1722 VerborgenenG2927 seiG5600, undG2532 deinG4675 VaterG3962, derG3588 imG1722 VerborgenenG2927 siehtG991, wirdG846 dirG4671 vergeltenG591 G1722 G5318. 5UndG2532 wennG3752 du betestG4336, sollstG2071 du nichtG3756 seinG2071 wieG5618 die HeuchlerG5273; dennG3754 sie liebenG5368 es, inG1722 den SynagogenG4864 undG2532 anG1722 den EckenG1137 der StraßenG4113 stehendG2476 zu betenG4336, damitG3704 sie von den MenschenG444 gesehenG5316 werdenG302. WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213 ,G3754 sie habenG568 ihrenG846 LohnG3408 dahinG568. 6DuG4771 aberG1161, wennG3752 du betestG4336, so geheG1525 inG1519 deineG4675 KammerG5009 undG2532, nachdem du deineG4675 TürG2374 geschlossenG2808 hast, beteG4336 zu deinemG4675 VaterG3962, derG3588 im VerborgenenG2927 ist, undG2532 deinG4675 VaterG3962, derG3588 imG1722 VerborgenenG2927 siehtG991, wird dirG4671 vergeltenG591 G1722 G5318. 7Wenn ihr aberG1161 betetG4336, solltG945 ihr nichtG3361 plappernG945 wieG5618 die von den NationenG1482; dennG1063 sie meinenG1380, daßG3754 sie umG1722 ihresG846 vielen RedensG4180 willen werden erhörtG1522 werden. 8SeidG3666 ihnenG846 nunG3767 nichtG3361 gleichG3666; dennG1063 euerG5216 VaterG3962 weißG1492, wasG3739 ihr bedürfetG2192 G5532, eheG4253 ihrG5209 ihnG846 bittetG154. 9BetetG4336 ihrG5210 nunG3767 alsoG3779: UnserG2257 VaterG3962, derG3588 du bist inG1722 den HimmelnG3772, geheiligtG37 werde deinG4675 NameG3686; 10deinG4675 ReichG932 kommeG2064; deinG4675 WilleG2307 gescheheG1096, wieG2532 G5613 imG1722 HimmelG3772 also auch aufG1909 ErdenG1093. 11UnserG2257 nötigesG1967 BrotG740 gibG1325 unsG2254 heuteG4594; 12undG2532 vergibG863 unsG2254 unsereG2257 SchuldenG3783, wieG2532 G5613 auch wirG2249 unserenG2257 SchuldnernG3781 vergebenG863; 13undG2532 führeG1533 unsG2248 nichtG3361 inG1519 VersuchungG3986, sondernG235 erretteG4506 unsG2248 vonG575 dem BösenG4190. - 14DennG1063 wennG1437 ihr den MenschenG444 ihreG846 VergehungenG3900 vergebetG863, so wird euerG5216 himmlischerG3770 VaterG3962 auchG2532 euchG5213 vergebenG863; 15wennG3362 ihr aberG1161 den MenschenG444 ihreG846 VergehungenG3900 nichtG3362 vergebetG863, so wird euerG5216 VaterG3962 auch eureG5216 VergehungenG3900 nichtG3761 vergebenG863. 16WennG3752 ihr aberG1161 fastetG3522, so sehetG1096 nichtG3361 düsterG4659 aus wieG5618 die HeuchlerG5273; dennG1063 sie verstellenG853 ihreG846 AngesichterG4383, damitG3704 sie den MenschenG444 als FastendeG3522 erscheinenG5316. WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213 ,G3754 sie habenG568 ihrenG846 LohnG3408 dahinG568. 17DuG4771 aberG1161, wenn du fastestG3522, so salbeG218 deinG4675 HauptG2776 undG2532 wascheG3538 deinG4675 AngesichtG4383, 18damitG3704 du nichtG3361 den MenschenG444 als ein FastenderG3522 erscheinestG5316, sondernG235 deinemG4675 VaterG3962, derG3588 imG1722 VerborgenenG2927 ist; undG2532 deinG4675 VaterG3962, derG3588 imG1722 VerborgenenG2927 siehtG991, wird dirG4671 vergeltenG591 G1722 G5318. 19SammeltG2343 euchG5213 nichtG3361 SchätzeG2344 aufG1909 der ErdeG1093, woG3699 MotteG4597 undG2532 RostG1035 zerstörtG853, undG2532 woG3699 DiebeG2812 durchgrabenG1358 undG2532 stehlenG2813; 20sammeltG2343 euchG5213 aberG1161 SchätzeG2344 imG1722 HimmelG3772, woG3699 wederG3777 MotteG4597 nochG3777 RostG1035 zerstörtG853, undG2532 woG3699 DiebeG2812 nichtG3756 durchgrabenG1358 nochG3761 stehlenG2813; 21dennG1063 woG3699 deinG5216 SchatzG2344 istG2076, daG1563 wirdG2071 auchG2532 deinG5216 HerzG2588 seinG2071. 22Die LampeG3088 des LeibesG4983 istG2076 das AugeG3788; wennG1437 nunG3767 deinG4675 AugeG3788 einfältigG573 istG5600, so wird deinG4675 ganzerG3650 LeibG4983 lichtG5460 seinG2071; 23wennG1437 aberG1161 deinG4675 AugeG3788 böseG4190 istG5600, so wird deinG4675 ganzerG3650 LeibG4983 finsterG4652 seinG2071. WennG1487 nunG3767 das LichtG5457, das inG1722 dirG4671 istG2076, FinsternisG4655 ist, wie großG4214 die FinsternisG4655! 24NiemandG3762 kannG1410 zweiG1417 HerrenG2962 dienenG1398; dennG1063 entwederG2228 wirdG3404 er den einenG1520 hassenG3404 undG2532 den anderenG2087 liebenG25, oderG2228 er wird einemG1520 anhangenG472 undG2532 den anderenG2087 verachtenG2706. Ihr könnetG1410 nichtG3756 GottG2316 dienenG1398 undG2532 dem MammonG3126. 25DeshalbG1223 G5124 sageG3004 ich euchG5213: Seid nichtG3361 besorgtG3309 für euerG5216 LebenG5590, wasG5101 ihr essenG5315 undG2532 wasG5101 ihr trinkenG4095 sollt, noch fürG3366 eurenG5216 LeibG4983, wasG5101 ihr anziehenG1746 sollt. IstG2076 nichtG3780 das LebenG5590 mehrG4119 als die SpeiseG5160, undG2532 der LeibG4983 mehr als die KleidungG1742 ? 26SehetG1689 hinG1519 auf die VögelG4071 des HimmelsG3772, daßG3754 sie nichtG3756 säenG4687 nochG3761 erntenG2325, nochG3761 inG1519 ScheunenG596 sammelnG4863, undG2532 euerG5216 himmlischerG3770 VaterG3962 ernährtG5142 sieG846. SeidG1308 ihrG5210 nichtG3756 vielG3123 vorzüglicher alsG1308 sieG846 ? 27WerG1537 G5101 aberG1161 unter euchG5216 vermagG1410 mit SorgenG3309 seinerG1909 G846 GrößeG2244 eineG1520 ElleG4083 zuzusetzenG4369 ? 28UndG2532 warumG5101 seid ihr umG4012 KleidungG1742 besorgtG3309 ? BetrachtetG2648 die LilienG2918 des FeldesG68, wieG4459 sie wachsenG837: sie mühenG2872 sich nichtG3756, auchG3761 spinnenG3514 sie nichtG3761. 29Ich sageG3004 euchG5213 aberG1161, daßG3754 selbstG3761 nichtG3761 SalomonG4672 inG1722 allG3956 seinerG846 HerrlichkeitG1391 bekleidetG4016 war wieG5613 eineG1520 von diesenG5130. 30WennG1487 aberG1161 GottG2316 das GrasG5528 des FeldesG68, das heuteG4594 istG5607 undG2532 morgenG839 inG1519 den OfenG2823 geworfenG906 wird, alsoG3779 kleidetG294, nichtG3756 vielmehrG4183 G3123 euchG5209, KleingläubigeG3640 ? 31So seid nunG3767 nichtG3361 besorgtG3309, indem ihr sagetG3004: wasG5101 sollen wir essenG5315 ? oderG2228: wasG5101 sollen wir trinkenG4095 ? oderG2228: wasG5101 sollen wir anziehenG4016 ? 32dennG1063 nachG1934 allemG3956 diesemG5023 trachtenG1934 die NationenG1484; dennG1063 euerG5216 himmlischerG3770 VaterG3962 weißG1492, daßG3754 ihr diesG5130 allesG537 bedürfetG5535. 33TrachtetG2212 aberG1161 zuerstG4412 nach dem ReicheG932 GottesG2316 undG2532 nach seinerG846 GerechtigkeitG1343, undG2532 diesG5023 allesG3956 wirdG4369 euchG5213 hinzugefügtG4369 werden. 34So seid nunG3767 nichtG3361 besorgtG3309 aufG1519 den morgenden TagG839, dennG1063 der morgende Tag wird fürG3588 sich selbstG1438 sorgenG3309. Jeder TagG2250 hat an seinemG846 ÜbelG2549 genugG713.   

Display settings Display settings SStrong's number hide!