Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 23. chapter - Matthew - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DannG5119 redeteG2980 JesusG2424 zu der VolksmengeG3793 undG2532 zu seinenG846 JüngernG3101  2und sprachG3004: Die SchriftgelehrtenG1122 undG2532 die PharisäerG5330 habenG2523 sich aufG1909 Moses'G3475 StuhlG2515 gesetztG2523. 3AllesG3956 nunG3767, was irgendG302 G3745 sie euchG5213 sagenG2036, tutG4160 undG2532 haltetG5083; aberG1161 tutG4160 nichtG3361 nachG2596 ihrenG846 WerkenG2041, dennG1063 sie sagenG3004 es undG2532 tun'sG4160 nichtG3756. 4Sie bindenG1195 aberG1063 schwereG926 undG2532 schwer zu tragendeG1419 LastenG5413 undG2532 legenG2007 sie aufG1909 die SchulternG5606 der MenschenG444, aberG1161 sie wollenG2309 sieG846 nichtG3756 mit ihremG846 FingerG1147 bewegenG2795. 5AlleG3956 ihreG846 WerkeG2041 aberG1161 tunG4160 sie, umG4314 sich vor den MenschenG444 G1161 sehenG2300 zu lassen; denn sie machen ihreG846 DenkzettelG5440 breitG4115 undG2532 die QuastenG2899 G846 G2440 großG3170. 6Sie liebenG5368 aberG5037 den ersten PlatzG4411 beiG1722 den GastmählernG1173 undG2532 die ersten SitzeG4410 inG1722 den SynagogenG4864  7undG2532 die BegrüßungenG783 aufG1722 den MärktenG58 undG2532 vonG5259 den MenschenG444 RabbiG4461, RabbiG4461! genanntG2564 zu werden. 8Ihr aberG1161, laßtG2564 ihrG5210 euch nichtG3361 RabbiG4461 nennenG2564; dennG1063 einerG1520 istG2076 euerG5216 LehrerG2519 ,G5547 ihrG5210 alleG3956 aberG1161 seidG2075 BrüderG80. 9Ihr sollt auchG2532 nichtG3361 jemand aufG1909 der ErdeG1093 eurenG5216 VaterG3962 nennenG2564; dennG1063 einerG1520 istG2076 euerG5216 VaterG3962, derG3588 inG1722 den HimmelnG3772 ist. 10Laßt euch auch nichtG3366 MeisterG2519 nennenG2564; dennG1063 einerG1520 istG2076 euerG5216 MeisterG2519, der ChristusG5547. 11Der GrößteG3187 aberG1161 unter euchG5216 soll euerG5216 DienerG1249 seinG2071. 12Wer irgendG3748 aberG1161 sich selbstG1438 erhöhenG5312 wird, wird erniedrigtG5013 werden; undG2532 werG3748 irgend sich selbstG1438 erniedrigenG5013 wird, wird erhöhtG5312 werden. 13WeheG3759 aberG1161 euchG5213, SchriftgelehrteG1122 undG2532 PharisäerG5330, HeuchlerG5273! dennG3754 ihr verschließetG2808 das ReichG932 der HimmelG3772 vorG1715 den MenschenG444; dennG1063 ihrG5210 gehetG1525 nichtG3761 hineinG1525, nochG3756 laßtG863 ihr die HineingehendenG1525 eingehenG1525. 14   15WeheG3759 euchG5213, SchriftgelehrteG1122 undG2532 PharisäerG5330, HeuchlerG5273! dennG3754 ihr durchziehetG4013 das MeerG2281 undG2532 das TrockeneG3584, um einenG1520 ProselytenG4339 zu machenG4160; undG2532 wennG3752 er es gewordenG1096 ist, so machetG4160 ihr ihnG846 zu einem SohneG5207 der HölleG1067, zwiefältig mehrG1362 als ihrG5216. 16WeheG3759 euchG5213, blindeG5185 LeiterG3595! dieG3588 ihr sagetG3004: Wer irgendG3739 G302 beiG1722 dem TempelG3485 schwörenG3660 wird, das istG2076 nichtsG3762; wer aberG1161 irgendG3739 G302 beiG1722 dem GoldeG5557 des TempelsG3485 schwörenG3660 wird, ist schuldigG3784.   17NarrenG3474 undG2532 BlindeG5185! dennG1063 wasG5101 istG2076 größerG3187, das GoldG5557, oderG2228 der TempelG3485, der das GoldG5557 heiligtG37 ? 18UndG2532: Wer irgendG3739 G1437 beiG1722 dem AltarG2379 schwörenG3660 wird, das istG2076 nichtsG3762; wer aberG1161 irgendG302 beiG1722 der GabeG1435 schwörenG3660 wird, die auf ihmG846 istG1883, ist schuldigG3784. 19[NarrenG3474 und]G2532 BlindeG5185! dennG1063 was istG5101 größerG3187, die GabeG1435, oderG2228 der AltarG2379, der die GabeG1435 heiligtG37 ? 20Wer nunG3767 beiG1722 dem AltarG2379 schwörtG3660, schwörtG3660 beiG1722 demselbenG846 undG2532 beiG1722 allemG3956, was auf ihmG846 istG1883. 21UndG2532 wer beiG1722 dem TempelG3485 schwörtG3660, schwörtG3660 beiG1722 demselbenG846 undG2532 beiG1722 dem, der ihnG846 bewohntG2730.   22UndG2532 wer beiG1722 dem HimmelG3772 schwörtG3660, schwörtG3660 beiG1722 dem ThroneG2362 GottesG2316 undG2532 beiG1722 dem, der daraufG1883 G846 sitztG2521. 23WeheG3759 euchG5213, SchriftgelehrteG1122 und PharisäerG5330, HeuchlerG5273! dennG3754 ihr verzehntetG586 die KrausemünzeG2238 undG2532 den AnisG432 undG2532 den KümmelG2951, undG2532 habtG863 die wichtigerenG926 Dinge des GesetzesG3551 beiseite gelassenG863: das GerichtG2920 undG2532 die BarmherzigkeitG1656 undG2532 den GlaubenG4102; dieseG5023 hättet ihrG1163 tunG4160 und jeneG2548 nichtG3361 lassenG863 sollen. 24BlindeG5185 LeiterG3595, die ihr die MückeG2971 seihetG1368, das KamelG2574 aberG1161 verschlucketG2666! 25WeheG3759 euchG5213, SchriftgelehrteG1122 undG2532 PharisäerG5330, HeuchlerG5273! dennG3754 ihr reinigetG2511 das ÄußereG1855 des BechersG4221 undG2532 der SchüsselG3953, inwendigG2081 aberG1161 sind sie vollG1073 vonG1537 RaubG724 undG2532 UnenthaltsamkeitG192. 26BlinderG5185 PharisäerG5330! reinigeG2511 zuerstG4412 das InwendigeG1787 des BechersG4221 undG2532 der SchüsselG3953, auf daßG2443 auchG2532 das AuswendigeG1622 derselbenG846 reinG2513 werdeG1096. 27WeheG3759 euchG5213, SchriftgelehrteG1122 undG2532 PharisäerG5330, HeuchlerG5273! dennG3754 ihr gleichetG3945 übertünchtenG2867 GräbernG5028, dieG3748 von außenG1855 zwarG3303 schönG5611 scheinenG5316, inwendigG2081 aberG1161 vollG1073 TotengebeineG3498 G3747 undG2532 allerG3956 UnreinigkeitG167 sind. 28AlsoG3779 scheinetG5316 auchG2532 G3303 ihrG5210 von außenG1855 zwar gerechtG1342 vor den MenschenG444, von innenG2081 aberG1161 seidG2075 ihr vollG3324 HeucheleiG5272 undG2532 GesetzlosigkeitG458. 29WeheG3759 euchG5213, SchriftgelehrteG1122 undG2532 PharisäerG5330, HeuchlerG5273! dennG3754 ihr bauetG3618 die GräberG5028 der ProphetenG4396 undG2532 schmücketG2885 die GrabmälerG3419 der GerechtenG1342  30undG2532 saget:G1487 WärenG2258 wir inG1722 den TagenG2250 unsererG2257 VäterG3962 gewesenG2258, so würdenG302 wir nichtG3756 ihreG846 TeilhaberG2844 anG1722 dem BluteG129 der ProphetenG4396 gewesenG2258 sein. 31AlsoG5620 gebet ihr euch selbstG1438 ZeugnisG3140, daßG3754 ihr SöhneG5207 derer seidG2075, welche die ProphetenG4396 ermordetG5407 haben; 32undG2532 ihr, machetG4137 vollG4137 das MaßG3358 eurerG5216 VäterG3962! 33SchlangenG3789! OtternbrutG2191 G1081! wieG4459 solltet ihrG5343 dem GerichtG2920 der HölleG1067 entfliehenG575 ? 34DeswegenG1223 G5124 sieheG2400, ichG1473 sendeG649 zuG4314 euchG5209 ProphetenG4396 undG2532 WeiseG4680 undG2532 SchriftgelehrteG1122; undG2532 etliche vonG1537 ihnenG846 werdet ihr tötenG615 undG2532 kreuzigenG4717, undG2532 etliche vonG1537 ihnenG846 werdet ihr inG1722 eurenG5216 SynagogenG4864 geißelnG3146 undG2532 werdet sie verfolgenG1377 vonG575 StadtG4172 zu StadtG4172; 35damitG3704 überG1909 euchG5209 kommeG2064 allesG3956 gerechteG1342 BlutG129, das aufG1909 der ErdeG1093 vergossenG1632 wurde, vonG575 dem BluteG129 AbelsG6, des GerechtenG1342, bis zuG2193 dem BluteG129 Zacharias'G2197, des SohnesG5207 Barachias'G914, denG3739 ihr ermordetG5407 habt zwischenG3342 dem TempelG3485 undG2532 dem AltarG2379. 36WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, diesG5023 allesG3956 wird überG1909 diesesG5026 GeschlechtG1074 kommenG2240. 37JerusalemG2419, JerusalemG2419, die da tötetG615 die ProphetenG4396 undG2532 steinigtG3036, die zuG4314 ihrG846 gesandtG649 sind! Wie oftG4212 habeG1996 ich deineG4675 KinderG5043 versammelnG1996 wollenG2309, wieG5158 eine HenneG3733 ihreG1438 KüchleinG3556 versammeltG1996 unterG5259 ihre FlügelG4420, undG2532 ihr habt nichtG3756 gewolltG2309! 38SieheG2400, euerG5216 HausG3624 wirdG863 euchG5213 ödeG2048 gelassenG863; 39dennG1063 ich sageG3004 euchG5213: Ihr werdetG1492 michG3165 von jetzt anG575 G737, nichtG3364 sehenG1492, bisG2193 G302 ihr sprechetG2036: "GepriesenG2127 sei, der da kommtG2064 imG1722 NamenG3686 des HerrnG2962!"   

Display settings Display settings SStrong's number hide!