Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 22. chapter - Matthew - chapter 22

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1UndG2532 JesusG2424 antworteteG611 und redeteG2036 wiederumG3825 inG1722 GleichnissenG3850 zu ihnenG846 und sprachG3004: 2Das ReichG932 der HimmelG3772 ist einemG444 KönigeG935 gleichG3666 geworden, derG3748 seinemG846 SohneG5207 HochzeitG1062 machteG4160. 3UndG2532 er sandteG649 seineG846 KnechteG1401 ausG649, um die GeladenenG2564 zurG1519 HochzeitG1062 zu rufenG2564; undG2532 sie wolltenG2309 nichtG3756 kommenG2064. 4WiederumG3825 sandteG649 er andereG243 KnechteG1401 ausG649 und sprachG3004: SagetG2036 den GeladenenG2564: SieheG2400, meinG3450 MahlG712 habe ich bereitetG2090, meineG3450 OchsenG5022 undG2532 mein MastviehG4619 sind geschlachtetG2380, undG2532 allesG3956 ist bereitG2092; kommtG1205 zurG1519 HochzeitG1062. 5Sie aberG1161 achtetenG272 es nichtG273 und gingenG565 hin, der eineG3303 aufG1519 seinenG2398 AckerG68 G1161, der andereG3739 anG1519 seinenG846 HandelG1711. 6Die übrigenG3062 aberG1161 ergriffenG2902 seineG846 KnechteG1401, mißhandeltenG5195 undG2532 tötetenG615 sie. 7Der KönigG935 aberG1161 G191 ward zornigG3710 undG2532 sandteG3992 seineG846 HeereG4753 ausG3992, brachteG622 jeneG1565 MörderG5406 um undG2532 steckteG1714 ihreG846 StadtG4172 in BrandG1714. 8DannG5119 sagtG3004 er zu seinenG846 KnechtenG1401 G3303: Die HochzeitG1062 istG2076 zwar bereitG2092, aberG1161 die GeladenenG2564 warenG2258 nichtG3756 würdigG514; 9so gehetG4198 nunG3767 hin aufG1909 die Kreuzwege der LandstraßenG1327 G3598, und so viele immerG3745 G302 ihr findenG2147 werdet, ladetG2564 zurG1519 HochzeitG1062. 10UndG2532 jeneG1565 KnechteG1401 gingenG1831 aus aufG1519 die LandstraßenG3598 und brachten alleG3956 zusammenG4863, so vieleG3745 sie fandenG2147, sowohlG5037 BöseG4190 als GuteG18. UndG2532 die HochzeitG1062 wurde vollG4130 von GästenG345. 11AlsG1525 aberG1161 der KönigG935 hereinkamG1525, die GästeG345 zu besehenG2300, sahG1492 er daselbstG1563 einen MenschenG444, der nichtG3756 mit einem HochzeitskleideG1062 G1742 bekleidetG1746 warG1746. 12UndG2532 er sprichtG3004 zu ihmG846: FreundG2083, wieG4459 bist duG1525 hierG5602 hereingekommen, da du keinG3361 HochzeitskleidG1062 G1742 anhastG2192 ? Er aberG1161 verstummteG5392. 13DaG5119 sprachG2036 der KönigG935 zu den DienernG1249: BindetG1210 ihmG846 FüßeG4228 undG2532 HändeG5495, [nehmetG142 ihn]G846 undG2532 werfetG1544 ihn hinaus inG1519 die äußereG1857 FinsternisG4655: daG1563 wird seinG2071 das WeinenG2805 undG2532 das ZähneknirschenG1030 G3599. 14DennG1063 vieleG4183 sindG1526 BerufeneG2822, wenigeG3641 aberG1161 AuserwählteG1588. 15DannG5119 gingenG4198 die PharisäerG5330 hinG4198 und hieltenG2983 RatG4824, wieG3704 sie ihnG846 inG1722 der RedeG3056 in eine Falle locktenG3802. 16UndG2532 sie sendenG649 ihreG846 JüngerG3101 mitG3326 den HerodianernG2265 zu ihmG846 und sagenG3004: LehrerG1320, wir wissenG1492, daßG3754 du wahrhaftigG227 bistG1488, undG2532 den WegG3598 GottesG2316 inG1722 WahrheitG225, lehrstG1321 undG2532 dichG4671 umG4012 niemandenG3762 G3756 kümmerstG3199, dennG1063 du siehstG991 nichtG3756 aufG1519 die PersonG4383 der MenschenG444; 17sageG2036 unsG2254 nunG3767, wasG5101 denkstG1380 duG4671: Ist es erlaubtG1832, dem KaiserG2541 SteuerG2778 zu gebenG1325, oderG2228 nichtG3756 ? 18JesusG2424 aberG1161, ihreG846 BosheitG4189 erkennendG1097, sprachG2036: WasG5101 versuchetG3985 ihr michG3165, HeuchlerG5273 ? 19ZeigetG1925 mirG3427 die SteuermünzeG2778 G3546. Sie aberG1161 überreichtenG4374 ihmG846 einen DenarG1220. 20UndG2532 er sprichtG3004 zu ihnenG846: WessenG5101 ist diesesG3778 BildG1504 undG2532 die ÜberschriftG1923 ? 21Sie sagenG3004 zu ihmG846: Des KaisersG2541. DaG5119 sprichtG3004 er zu ihnenG846: GebetG591 dennG3767 dem KaiserG2541, wasG3588 des KaisersG2541 ist, undG2532 GottG2316, wasG3588 GottesG2316 ist. 22Und alsG2532 sie das hörtenG191, verwundertenG2296 sie sich undG2532 ließenG863 ihnG846 und gingen hinwegG565. 23AnG1722 jenemG1565 TageG2250 kamenG4334 SadducäerG4523 zu ihmG846, dieG3588 da sagenG3004, es gebeG1511 keineG3361 AuferstehungG386; undG2532 sie fragtenG1905 ihnG846  24und sprachenG3004: LehrerG1320, MosesG3475 hat gesagtG2036: WennG1437 jemandG5100 stirbtG599 und keineG3361 KinderG5043 hatG2192, so soll seinG846 BruderG80 seinG846 WeibG1135 heiratenG1918 undG2532 soll seinemG846 BruderG80 SamenG4690 erweckenG450.   25Es warenG2258 aberG1161 beiG3844 unsG2254 siebenG2033 BrüderG80. UndG2532 der ersteG4413 verheirateteG1060 sich und starbG5053; undG2532 weil er keinenG3361 SamenG4690 hatteG2192, hinterließG863 er seinG846 WeibG1135 seinemG846 BruderG80. 26GleicherweiseG3668 auchG2532 der zweiteG1208 undG2532 der dritteG5154, bis aufG2193 den siebentenG2033. 27ZuletztG5305 aberG1161 von allenG3956 starbG599 auchG2532 das WeibG1135. 28InG1722 der AuferstehungG386 nunG3767, wessenG5101 WeibG1135 von den siebenG2033 wird sie seinG2071 ? dennG1063 alleG3956 hattenG2192 sieG846. 29JesusG2424 aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zu ihnenG846: Ihr irretG4105, indem ihr die SchriftenG1124 nichtG3361 kennetG1492, nochG3366 die KraftG1411 GottesG2316; 30dennG1063 inG1722 der AuferstehungG386 heiratenG1060 sie nichtG3777, nochG3777 werden sie verheiratetG1547, sondernG235 sie sindG1526 wieG5613 EngelG32 GottesG2316 imG1722 HimmelG3772. 31Was aberG1161 die AuferstehungG386 der TotenG3498 betrifftG4012 - habtG314 ihr nichtG3756 gelesenG314, wasG3588 zu euchG5213 geredetG4483 ist vonG5259 GottG2316, der da sprichtG3004: 32"IchG1473 binG1510 der GottG2316 AbrahamsG11 undG2532 der GottG2316 IsaaksG2464 undG2532 der GottG2316 JakobsG2384 "? GottG2316 istG2076 nichtG3756 ein GottG2316 der TotenG3498, sondernG235 der LebendigenG2198. 33UndG2532 als die VolksmengeG3793 es hörteG191, erstaunteG1605 sie überG1909 seineG846 LehreG1322. 34Als aberG1161 die PharisäerG5330 hörtenG191, daßG3754 er die SadducäerG4523 zum SchweigenG5392 gebrachtG5392 hatte, versammeltenG4863 sie sich miteinanderG1909 G846. 35UndG2532 einerG1520 ausG1537 ihnenG846, ein GesetzgelehrterG3544, fragteG1905, ihnG846 versuchendG3985, undG2532 sprachG3004: 36LehrerG1320, welchesG4169 ist das großeG3173 GebotG1785 inG1722 dem GesetzG3551 ? 37ErG2424 aberG1161 sprachG2036 zu ihmG846: "Du sollstG25 den HerrnG2962, deinenG4675 GottG2316, liebenG25 mitG1722 deinemG4675 ganzenG3650 HerzenG2588 undG2532 mitG1722 deinerG4675 ganzenG3650 SeeleG5590 undG2532 mitG1722 deinemG4675 ganzenG3650 VerstandeG1271 ".   38DiesesG3778 istG2076 das großeG3173 undG2532 ersteG4413 GebotG1785. 39Das zweiteG1208 aberG1161, ihmG846 gleicheG3664, ist: "Du sollstG25 deinenG4675 NächstenG4139 liebenG25 wieG5613 dich selbstG4572 ".   40AnG1722 diesenG5025 zweiG1417 GebotenG1785 hängtG2910 das ganzeG3650 GesetzG3551 undG2532 die ProphetenG4396. 41Als aberG1161 die PharisäerG5330 versammeltG4863 waren, fragteG1905 sieG846 JesusG2424  42und sagteG3004: wasG5101 dünktG1380 euchG5213 vonG4012 dem ChristusG5547 ? wessenG5101 SohnG5207 ist erG2076 ? Sie sagenG3004 zu ihmG846: DavidsG1138. 43Er sprichtG3004 zu ihnenG846: WieG4459 G3767 nenntG2564 DavidG1138 ihnG846 denn imG1722 GeisteG4151 HerrG2962, indem er sagtG3004: 44"Der HerrG2962 sprachG2036 zu meinemG3450 HerrnG2962: SetzeG2521 dich zuG1537 meinerG3450 RechtenG1188, bisG2193 G302 ich deineG4675 FeindeG2190 legeG5087 unter deineG4675 FüßeG5286 G4228 "?   45WennG1487 nunG3767 DavidG1138 ihnG846 HerrG2962 nenntG2564, wieG4459 istG2076 er seinG846 SohnG5207 ? 46UndG2532 niemandG3762 konnteG1410 ihmG846 ein WortG3056 antwortenG611, nochG3761 wagteG5111 jemandG5100 vonG575 demG1565 TageG2250 an ihnG846 fernerG3765 zu befragenG1905. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.07 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version