Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Matthew - 18. chapter - Matthew - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1InG1722 jenerG1565 StundeG5610 tratenG4334 die JüngerG3101 zu JesuG2424 und sprachenG3004: WerG5101 G686 istG2076 denn der GrößteG3187 imG1722 ReicheG932 der HimmelG3772 ? 2UndG2532 als JesusG2424 ein KindleinG3813 herzugerufenG4341 hatte, stellteG2476 er esG846 inG1722 ihreG846 MitteG3319  3undG2532 sprachG2036: WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213, wennG3362 ihr nichtG3362 umkehretG4762 undG2532 werdetG1096 wieG5613 die KindleinG3813, so werdetG1525 ihr nichtG3364 inG1519 das ReichG932 der HimmelG3772 eingehenG1525. 4DarumG3767, wer irgendG3748 sich selbstG1438 erniedrigenG5013 wird wieG5613 diesesG5124 KindleinG3813, dieserG3778 istG2076 der GrößteG3187 imG1722 ReicheG932 der HimmelG3772; 5undG2532 wer irgendG3739 G1437 einG1520 solchesG5108 KindleinG3813 aufnehmenG1209 wird inG1909 meinemG3450 NamenG3686, nimmtG1209 michG1691 auf. 6Wer aberG1161 irgendG3739 G302 einesG1520 dieserG5130 KleinenG3398, dieG3588 anG1519 michG1691 glaubenG4100, ärgernG4624 wird, demG846 wäre nützeG4851, daßG2443 ein MühlsteinG3458 G3684 anG1909 seinenG846 HalsG5137 gehängtG2910, undG2532 er inG1722 die TiefeG3989 des MeeresG2281 versenktG2670 würde. 7WeheG3759 der WeltG2889 der ÄrgernisseG4625 wegenG575! DennG1063 es ist notwendigG2076 G318, daß ÄrgernisseG4625 kommenG2064; dochG4133 weheG3759 dem MenschenG444, durchG1565 welchenG1223 G3739 das ÄrgernisG4625 kommtG2064! 8WennG1487 aberG1161 deineG4675 HandG5495 oderG2228 deinG4675 FußG4228 dich ärgertG4624, so haueG1581 ihnG846 abG1581 undG2532 wirfG906 ihn vonG575 dirG4571 G4675. Es istG2076 dirG4671 besserG2570, lahmG5560 oderG2228 als KrüppelG2948 inG1519 das LebenG2222 einzugehenG1525, alsG2228 mitG2192 zweiG1417 HändenG5495 oderG2228 mit zweiG1417 FüßenG4228 inG1519 das ewigeG166 FeuerG4442 geworfenG906 zu werden. 9UndG2532 wennG1487 deinG4675 AugeG3788 dichG4571 ärgertG4624, so reißG1807 esG846 ausG1807 undG2532 wirfG906 es vonG575 dirG4675. Es istG2076 dirG4671 besserG2570, einäugigG3442 inG1519 das LebenG2222 einzugehenG1525, alsG2228 mitG2192 zweiG1417 AugenG3788 inG1519 die HölleG1067 des FeuersG4442 geworfenG906 zu werden. 10SehetG3708 zu, daß ihr nichtG3361 einesG1520 dieserG5130 KleinenG3398 verachtetG2706; dennG1063 ich sageG3004 euchG5213, daßG3754 ihreG846 EngelG32 inG1722 den HimmelnG3772 allezeitG1223 G3956 das AngesichtG4383 meinesG3450 VatersG3962 schauenG991, derG3588 inG1722 den HimmelnG3772 ist. 11DennG1063 der SohnG5207 des MenschenG444 ist gekommenG2064, dasG3588 VerloreneG622 zu errettenG4982. 12WasG5101 dünktG1380 euchG5213 ? WennG1437 G5100 irgend ein MenschG444 hundertG1540 SchafeG4263 hätteG1096, undG2532 einesG1520 vonG1537 ihnenG846 sich verirrteG4105, läßtG863 er nichtG3780 die neunundneunzigG1768 aufG1909 den BergenG3735 und gehtG4198 hin und suchtG2212 dasG3588 irrendeG4105 ? 13UndG2532 wenn esG1437 geschiehtG1096, daß er esG846 findetG2147, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213 G3754, er freutG5463 sich mehrG3123 überG1909 diesesG846, alsG2228 überG1909 die neunundneunzigG1768, dieG3588 nichtG3361 verirrtG4105 sindG4105. 14AlsoG3779 ist esG2076 nichtG3756 der WilleG2307 euresG1715 G5216 VatersG3962, derG3588 inG1722 den HimmelnG3772 ist, daßG2443 einesG1520 dieserG5130 KleinenG3398 verlorenG622 gehe. 15WennG1437 aberG1161 deinG4675 BruderG80 widerG1519 dichG4571 sündigtG264, so geheG5217 hin, überführeG1651 ihnG846 zwischenG3342 dirG4675 undG2532 ihmG846 alleinG3441. WennG1437 er auf dichG4675 hörtG191, so hast du deinenG4675 BruderG80 gewonnenG2770. 16WennG3362 er aberG1161 nichtG3362 hörtG191, so nimmG3880 nochG2089 einenG1520 oderG2228 zweiG1417 mitG3326 dirG4675, damitG2443 ausG1909 zweierG1417 oderG2228 dreierG5140 ZeugenG3144 MundG4750 jedeG3956 SacheG4487 bestätigtG2476 werde.   17Wenn erG1437 aberG1161 nicht aufG3878 sieG846 hörenG3878 wird, so sageG2036 es der VersammlungG1577; wennG1437 er aberG1161 G2532 auch aufG3878 die VersammlungG1577 nicht hörenG3878 wird, so seiG2077 er dirG4671 wieG5618 der HeideG1482 undG2532 der ZöllnerG5057. 18WahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: Was irgendG3745 G1437 ihr aufG1909 der ErdeG1093 bindenG1210 werdet, wird imG1722 HimmelG3772 gebundenG1210 seinG2071, undG2532 was irgendG3745 G1437 ihr aufG1909 der ErdeG1093 lösenG3089 werdet, wirdG2071 imG1722 HimmelG3772 gelöstG3089 sein. 19WiederumG3825 sageG3004 ich euchG5213: WennG3754 G1437 zweiG1417 von euchG5216 aufG1909 der ErdeG1093 übereinkommenG4856 werden über irgendG3956 G4012 eine SacheG4229, umG1437 welche sie auch bittenG154 mögen, so wirdG1096 sie ihnenG846 werdenG1096 vonG3844 meinemG3450 VaterG3962, derG3588 inG1722 den HimmelnG3772 ist. 20DennG1063 woG3757 zweiG1417 oderG2228 dreiG5140 versammeltG4863 sindG1526 inG1519 meinemG1699 NamenG3686, daG1563 bin ichG1510 inG1722 ihrerG846 MitteG3319. 21DannG5119 tratG4334 PetrusG4074 zu ihmG846 und sprachG2036: HerrG2962, wie oftG4212 soll ich meinemG3450 BruderG80, der widerG1519 michG1691 sündigtG264 ,G2532 G846 vergebenG863 ? bisG2193 siebenmalG2034 ? 22JesusG2424 sprichtG3004 zu ihmG846: NichtG3756 sageG3004 ich dirG4671, bisG2193 siebenmalG2034, sondernG235 bisG2193 siebzigG1441 mal siebenG2033. 23DeswegenG1223 G5124 ist das ReichG932 der HimmelG3772 einemG444 KönigeG935 gleichG3666 geworden, derG3739 mitG3326 seinenG846 KnechtenG1401 abrechnenG4868 G3056 wollteG2309. 24Als erG846 aberG1161 anfingG756 abzurechnenG4868, wurde einerG1520 zu ihmG846 gebrachtG4374, der zehntausendG3463 TalenteG5007 schuldeteG3781 G846. 25DaG1161 derselbe aber nichtG3361 hatteG2192 zu bezahlenG591, befahlG2753 [sein]G846 HerrG2962, ihnG846 undG2532 seinG846 WeibG1135 undG2532 die KinderG5043 undG2532 allesG3956, wasG3745 er hatteG2192, zu verkaufenG4097 undG2532 zu bezahlenG591. 26Der KnechtG1401 nunG3767 fielG4098 nieder, huldigteG4352 ihmG846 und sprachG3004: HerrG2962, habe GeduldG3114 mitG1909 mirG1698, undG2532 ich will dirG4671 allesG3956 bezahlenG591. 27Der HerrG2962 jenesG1565 KnechtesG1401 aberG1161, innerlichG4697 bewegt,G2532 gab ihn losG630 undG2532 erließG863 ihmG846 das DarlehnG1156. 28JenerG1565 KnechtG1401 aberG1161 ging hinausG1831 und fandG2147 einenG1520 seinerG846 MitknechteG4889, derG3739 ihmG846 hundertG1540 DenareG1220 schuldigG3784 war. UndG2532 er ergriffG2902 G846 und würgteG4155 ihnG846 und sprachG3004: BezahleG591 G3427, wennG3748 du etwas schuldigG3784 bist. 29SeinG846 MitknechtG4889 nunG3767 fielG4098 niederG1519 G846 G4228 und batG3870 ihnG846 und sprachG3004: Habe GeduldG3114 mitG1909 mirG1698, undG2532 ich will dirG4671 bezahlenG591 G3956. 30Er aberG1161 wollteG2309 nichtG3756, sondernG235 gingG565 hin und warfG906 ihnG846 insG1519 GefängnisG5438, bisG2193 er die SchuldG3784 bezahltG591 habe. 31AlsG1161 aber seineG846 MitknechteG4889 sahenG1492, was geschehenG1096 war, wurden sie sehrG4970 betrübtG3076 undG2532 gingenG2064 und berichtetenG1285 ihremG846 HerrnG2962 allesG3956, was geschehenG1096 war. 32DannG5119 riefG4341 ihnG846 seinG846 HerrG2962 herzu und sprichtG3004 zu ihmG846: BöserG4190 KnechtG1401! jeneG1565 ganzeG3956 SchuldG3782 habeG863 ich dirG4671 erlassenG863, dieweilG1893 du michG3165 batestG3870; 33solltestG1163 nichtG3756 auchG2532 duG4571 dich deinesG4675 MitknechtesG4889 erbarmtG1653 haben, wieG2532 G5613 auch ichG1473 mich deinerG4571 erbarmtG1653 habe? 34UndG2532 seinG846 HerrG2962 wurde zornigG3710 und überlieferteG3860 ihnG846 den PeinigernG930, bisG2193 er allesG3956 bezahltG591 habe, was er ihmG846 schuldigG3784 war. 35AlsoG3779 wird auchG2532 meinG3450 himmlischerG2032 VaterG3962 euchG5213 tunG4160, wennG3362 ihr nichtG3362 ein jederG1538 seinemG846 BruderG80 vonG575 HerzenG5216 G2588 vergebetG863. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!