Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Luke - 15. chapter - Luke - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Es nahtenG2258 G1448 aberG1161 zu ihmG846 alleG3956 ZöllnerG5057 undG2532 SünderG268, ihnG846 zu hörenG191; 2undG2532 die PharisäerG5330 undG2532 die SchriftgelehrtenG1122 murrtenG1234 und sprachenG3004 G3754: DieserG3778 nimmtG4327 SünderG268 aufG4327 undG2532 issetG4906 mit ihnenG846. 3Er sprachG2036 aberG1161 zuG4314 ihnenG846 diesesG5026 GleichnisG3850 und sagteG3004: 4WelcherG5101 MenschG444 unterG1537 euchG5216, der hundertG1540 SchafeG4263 hatG2192 undG2532 einesG1520 vonG1537 ihnenG846 verloren hatG622, läßtG2641 nichtG3756 die neunundneunzigG1768 inG1722 der WüsteG2048 undG2532 gehtG4198 dem verlorenenG622 nachG1909, bisG2193 er esG846 findetG2147 ? 5UndG2532 wenn er es gefunden hatG2147, so legtG2007 er es mit FreudenG5463 aufG1909 seineG1438 SchulternG5606; 6undG2532 wenn er nachG1519 HauseG3624 kommtG2064, ruft erG4779 die FreundeG5384 undG2532 die NachbarnG1069 zusammenG4779 und sprichtG3004 zu ihnenG846: Freuet euchG4796 mit mirG3427, dennG3754 ich habe meinG3450 SchafG4263 gefundenG2147, dasG3588 verloren warG622. 7Ich sageG3004 euchG5213 G3754: AlsoG3779 wird FreudeG5479 imG1722 HimmelG3772 seinG2071 überG1909 einenG1520 SünderG268, der Buße tutG3340, mehr alsG2228 überG1909 neunundneunzigG1768 GerechteG1342, welcheG3748 der BußeG3341 nichtG3756 bedürfenG2192 G5532. - 8OderG2228 welchesG5101 WeibG1135, die zehnG1176 DrachmenG1406 hatG2192, zündetG681 nichtG3780, wennG1437 sie eineG3391 DrachmeG1406 verliertG622, eine LampeG3088 anG681 undG2532 kehrtG4563 das HausG3614 undG2532 suchtG2212 sorgfältigG1960, bisG2193 daßG3755 sie sie findetG2147 ? 9UndG2532 wenn sie sie gefunden hatG2147, ruft sieG4779 die FreundinnenG5384 undG2532 NachbarinnenG1069 zusammenG4779 und sprichtG3004: Freuet euchG4796 mit mirG3427, dennG3754 ich habe die DrachmeG1406 gefundenG2147, dieG3739 ich verloren hatteG622. 10AlsoG3779, sage ichG3004 euchG5213, istG1096 FreudeG5479 vorG1799 den EngelnG32 GottesG2316 überG1909 einenG1520 SünderG268, der Buße tutG3340. 11Er sprachG2036 aberG1161: Ein gewisserG5100 MenschG444 hatteG2192 zweiG1417 SöhneG5207; 12undG2532 der jüngereG3501 von ihnenG846 sprachG2036 zu dem VaterG3962: VaterG3962, gibG1325 mirG3427 den TeilG3313 des VermögensG3776, der mir zufälltG1911. UndG2532 er teilteG1244 ihnenG846 die HabeG979. 13UndG2532 nachG3326 nichtG3756 vielenG4183 TagenG2250 brachteG4863 der jüngereG3501 SohnG5207 allesG537 zusammenG4863 und reiste wegG589 inG1519 ein fernesG3117 LandG5561, undG2532 daselbstG1563 vergeudeteG1287 er seinG846 VermögenG3776, indem er ausschweifendG811 lebteG2198. 14Als erG846 aberG1161 allesG3956 verzehrt hatteG1159, kamG1096 eine gewaltigeG2478 HungersnotG3042 überG2596 jenesG1565 LandG5561, undG2532 er selbst fing anG756 Mangel zu leidenG5302. 15UndG2532 er ging hinG4198 und hängte sichG2853 an einenG1520 der BürgerG4177 jenesG1565 LandesG5561; der schickteG3992 ihnG846 aufG1519 seineG846 ÄckerG68, SchweineG5519 zu hütenG1006. 16UndG2532 er begehrteG1937 seinenG846 BauchG2836 zu füllenG1072 mitG575 den TräbernG2769, welcheG3739 die SchweineG5519 fraßenG2068; undG2532 niemandG3762 gabG1325 ihmG846. 17Als er aberG1161 zuG1519 sich selbstG1438 kamG2064, sprachG2036 er: Wie vieleG4214 TagelöhnerG3407 meinesG3450 VatersG3962 haben ÜberflußG4052 an BrotG740, ichG1473 aberG1161 kommeG622 hier umG622 vor HungerG3042! 18Ich will mich aufmachenG450 und zuG4314 meinemG3450 VaterG3962 gehenG4198, undG2532 will zu ihmG846 sagenG2046: VaterG3962, ich habe gesündigtG264 gegenG1519 den HimmelG3772 undG2532 vorG1799 dirG4675, 19ichG2532 binG1510 nicht mehrG3765 würdigG514, deinG4675 SohnG5207 zu heißenG2564; macheG4160 michG3165 wieG5613 einenG1520 deinerG4675 TagelöhnerG3407. 20UndG2532 er machte sich aufG450 und gingG2064 zuG4314 seinemG1438 VaterG3962. Als erG846 aberG1161 nochG2089 fernG3112 warG568, sahG1492 ihnG846 seinG846 VaterG3962 undG2532 wurde innerlich bewegtG4697 undG2532 lief hinG5143 und fielG1968 ihm umG1909 seinenG846 HalsG5137 undG2532 küßteG2705 ihnG846 sehr.   21Der SohnG5207 aberG1161 sprachG2036 zu ihmG846: VaterG3962, ich habe gesündigtG264 gegenG1519 den HimmelG3772 undG2532 vorG1799 dirG4675 ,G2532 ich binG1510 nicht mehrG3765 würdigG514, deinG4675 SohnG5207 zu heißenG2564. 22Der VaterG3962 aberG1161 sprachG2036 zuG4314 seinenG846 KnechtenG1401: BringetG1627 das besteG4413 KleidG4749 herG1627 undG2532 ziehetG1746 es ihmG846 anG1746 undG2532 tutG1325 einen RingG1146 anG1519 seineG846 HandG5495 undG2532 SandalenG5266 anG1519 seine FüßeG4228; 23undG2532 bringetG5342 das gemästeteG4618 KalbG3448 herG5342 und schlachtetG2380 es, undG2532 lasset uns essenG5315 undG2532 fröhlich seinG2165; 24dennG3754 dieserG3778 meinG3450 SohnG5207 warG2258 totG3498 undG2532 ist wieder lebendig gewordenG326 ,G2532 warG2258 verlorenG622 undG2532 ist gefunden wordenG2147. UndG2532 sie fingen anG756 fröhlich zu seinG2165. 25Es warG2258 aberG1161 seinG846 ältererG4245 SohnG5207 aufG1722 dem FeldeG68; undG2532 alsG5613 er kamG2064 und sich dem HauseG3614 näherteG1448, hörteG191 er MusikG4858 undG2532 ReigenG5525. 26UndG2532 er riefG4341 einenG1520 der KnechteG3816 herzuG4341 undG2532 erkundigte sichG4441, wasG5101 dasG5023 wäreG1498. 27Der aberG1161 sprachG2036 zu ihmG846 G3754: DeinG4675 BruderG80 ist gekommenG2240, undG2532 deinG4675 VaterG3962 hat das gemästeteG4618 KalbG3448 geschlachtetG2380, weilG3754 er ihnG846 gesundG5198 wieder erhalten hatG618. 28Er aberG1161 wurde zornigG3710 undG2532 wollteG2309 nichtG3756 hineingehenG1525. SeinG846 VaterG3962 aberG3767 ging hinausG1831 und drang inG3870 ihnG846. 29Er aberG1161 antworteteG611 und sprachG2036 zu dem VaterG3962: SieheG2400, so vieleG5118 JahreG2094 dieneG1398 ich dirG4671, und niemalsG3763 habe ich ein GebotG1785 von dirG4675 übertretenG3928; undG2532 mirG1698 hast duG1325 niemalsG3763 ein BöckleinG2056 gegebenG1325, auf daßG2443 ich mitG3326 meinenG3450 FreundenG5384 fröhlich wäreG2165; 30daG3753 aberG1161 dieserG3778 deinG4675 SohnG5207 gekommen istG2064, derG3588 deineG4675 HabeG979 mitG3326 HurenG4204 verschlungen hatG2719, hast du ihmG846 das gemästeteG4618 KalbG3448 geschlachtetG2380. 31Er aberG1161 sprachG2036 zu ihmG846: KindG5043, duG4771 bistG1488 allezeitG3842 beiG3326 mirG1700, undG2532 allG3956 das MeinigeG1699 istG2076 deinG4674. 32Es geziemteG1163 sich aberG1161, fröhlich zu seinG2165 undG2532 sich zu freuenG5463; dennG3754 dieserG3778 deinG4675 BruderG80 warG2258 totG3498 undG2532 ist wieder lebendig gewordenG326, undG2532 G2258 verlorenG622 undG2532 ist gefunden wordenG2147. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!