Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)James - 5. chapter - James - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1WohlanG33 nunG3568, ihr ReichenG4145, weinetG2799 und heuletG3649 überG1909 euerG5216 ElendG5004, das über euch kommtG1904! 2EuerG5216 ReichtumG4149 ist verfaultG4595, undG2532 eureG5216 KleiderG2440 sindG1096 mottenfressigG4598 gewordenG1096. 3EuerG5216 GoldG5557 undG2532 SilberG696 ist verrostetG2728, undG2532 ihrG846 RostG2447 wirdG2071 zum ZeugnisG3142 seinG2071 widerG1519 euchG5213 undG2532 euerG5216 FleischG4561 fressenG5315 wieG5613 FeuerG4442; ihr habt Schätze gesammeltG2343 inG1722 den letztenG2078 TagenG2250. 4SieheG2400, der LohnG3408 der ArbeiterG2040, dieG3588 eureG5216 FelderG5561 geschnittenG270 haben, derG3588 vonG575 euchG5216 vorenthaltenG650 ist, schreitG2896, undG2532 das GeschreiG995 der SchnitterG2325 istG1525 vorG1519 die OhrenG3775 des HerrnG2962 ZebaothG4519 gekommenG1525. 5Ihr habt in Üppigkeit gelebtG5171 aufG1909 der ErdeG1093 undG2532 geschwelgtG4684; ihr habtG5142 eureG5216 HerzenG2588 gepflegtG5142 wieG5613 anG1722 einem SchlachttageG2250 G4967. 6Ihr habt verurteiltG2613, ihr habt getötetG5407 den GerechtenG1342; er widerstehtG498 euchG5213 nichtG3756. 7HabtG3114 nunG3767 GeduldG3114, BrüderG80, bis zurG2193 AnkunftG3952 des HerrnG2962. SieheG2400, der AckersmannG1092 wartetG1551 auf die köstlicheG5093 FruchtG2590 der ErdeG1093 und hat GeduldG3114 ihretwegenG1909 G846, bisG2193 G302 sie den Früh-G4406 undG2532 SpätregenG3797 G5205 empfangeG2983. 8HabtG3114 auchG2532 ihrG5210 GeduldG3114, befestigetG4741 eureG5216 HerzenG2588, dennG3754 die AnkunftG3952 des HerrnG2962 ist nahe gekommenG1448. 9SeufzetG4727 nichtG3361 widereinanderG2596 G240, BrüderG80, auf daß ihr nichtG3363 gerichtetG2632 werdet. SieheG2400, der RichterG2923 stehtG2476 vorG4253 der TürG2374. 10NehmetG2983, BrüderG80, zum VorbildG5262 des LeidensG2552 undG2532 der GeduldG3115 die ProphetenG4396, dieG3739 im NamenG3686 des HerrnG2962 geredetG2980 haben. 11SieheG2400, wir preisen die glückseligG3106, welche ausgeharrtG5278 haben. Von dem AusharrenG5281 HiobsG2492 habt ihr gehörtG191, undG2532 das EndeG5056 des HerrnG2962 habt ihr gesehenG1492, daßG3754 der HerrG2962 voll innigen MitgefühlsG4184 undG2532 barmherzigG3629 istG2076. 12VorG4253 allemG3956 aberG1161, meineG3450 BrüderG80, schwöretG3660 nichtG3361, wederG3383 bei dem HimmelG3772, nochG3383 bei der ErdeG1093, nochG3383 mit irgend einemG5100 anderenG243 EideG3727; es seiG2277 aberG1161 euerG5216 JaG3483 jaG3483, undG2532 euer NeinG3756 neinG3756, auf daß ihr nichtG3363 unterG1519 GerichtG5272 falletG4098. 13LeidetG2553 jemandG5100 unterG1722 euchG5213 TrübsalG2553 ? er beteG4336. IstG2114 jemandG5100 gutes MutesG2114 ? er singe PsalmenG5567.   14IstG770 jemandG5100 krankG770 unterG1722 euchG5213 ? Er rufeG4341 die ÄltestenG4245 der VersammlungG1577 zu sichG4341, undG2532 sie mögen überG1909 ihnG846 betenG4336 undG2532 ihnG846 mit ÖlG1637 salbenG218 imG1722 NamenG3686 des HerrnG2962. 15UndG2532 das GebetG2171 des GlaubensG4102 wirdG4982 den KrankenG2577 heilenG4982, undG2532 der HerrG2962 wirdG1453 ihnG846 aufrichtenG1453, und wennG2579 er SündenG266 begangenG4160 hatG5600, wirdG863 ihmG846 vergebenG863 werden. 16BekennetG1843 denn einanderG240 die VergehungenG3900 undG2532 betetG2172 füreinanderG240 G5228 G240, damitG3704 ihr geheiltG2390 werdet; das inbrünstigeG1754 GebetG1162 eines GerechtenG1342 vermagG2480 vielG4183. 17EliasG2243 warG2258 ein MenschG444 von gleichen GemütsbewegungenG3663 wie wirG2254; undG2532 er beteteG4336 ernstlichG4335, daß es nichtG3361 regnenG1026 möge, undG2532 es regneteG1026 nichtG3756 aufG1909 der ErdeG1093 dreiG5140 JahreG1763 undG2532 sechsG1803 MonateG3376. 18UndG2532 wiederumG3825 beteteG4336 er, undG2532 der HimmelG3772 gabG1325 RegenG5205, undG2532 die ErdeG1093 brachteG985 ihreG846 FruchtG2590 hervorG985. 19Meine BrüderG80, wennG1437 jemandG5100 unterG1722 euchG5213 vonG575 der WahrheitG225 abirrtG4105, undG2532 es führtG1994 ihnG846 jemandG5100 zurückG1994, 20so wisseG1097 erG846, daßG3754 der, welcher einen SünderG268 vonG1537 dem IrrtumG4106 seinesG846 WegesG3598 zurückführtG1994, eine SeeleG5590 vomG1537 TodeG2288 errettenG4982 undG2532 eine MengeG4128 von SündenG266 bedeckenG2572 wird. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!