Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)John - 8. chapter - John - chapter 8

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1JesusG2424 aberG1161 gingG4198 nachG1519 dem ÖlbergG3735 G1636. 2FrühmorgensG3722 aberG1161 kam erG3854 wiederumG3825 inG1519 den TempelG2411 , undG2532 allesG3956 VolkG2992 kamG2064 zuG4314 ihmG846; undG2532 er setzte sichG2523 und lehrteG1321 sieG846. 3Die SchriftgelehrtenG1122 undG2532 die PharisäerG5330 aberG1161 bringenG71 ein WeibG1135 [zuG4314 ihm]G846, imG1722 EhebruchG3430 ergriffenG2638, undG2532 stellenG2476 sieG846 inG1722 die MitteG3319  4und sagenG3004 zu ihmG846: LehrerG1320, diesesG3778 WeibG1135 ist im EhebruchG3431, auf der Tat selbstG1888, ergriffen wordenG2638. 5InG1722 dem GesetzG3551 aberG1161 hat unsG2254 MosesG3475 gebotenG1781, solcheG5108 zu steinigenG3036; du nunG3767, wasG5101 sagstG3004 duG4771 ? 6DiesG5124 aberG1161 sagten sieG3004, ihnG846 versuchendG3985, auf daßG2443 sie etwas hättenG2192, um ihnG846 anzuklagenG2723. JesusG2424 aberG1161 bückteG2955 sich niederG2736 und schriebG1125 mit dem FingerG1147 aufG1519 die ErdeG1093. 7AlsG5613 sie aberG1161 fortfuhrenG1961, ihnG846 zu fragenG2065, richtete er sich aufG352 und sprachG2036 zuG4314 ihnenG846: Wer von euchG5216 ohne Sünde istG361, werfeG906 zuerstG4413 den SteinG3037 aufG1909 sieG846. 8UndG2532 wiederumG3825 bückte er sichG2955 niederG2736 und schriebG1125 aufG1519 die ErdeG1093. 9Als sie aberG1161 dies hörtenG191, gingenG1831 sie einer nach dem anderenG1527 hinausG1831, anfangendG756 vonG575 den ÄltestenG4245 bis zuG2193 den LetztenG2078; undG2532 JesusG2424 wurde alleinG3441 gelassenG2641 mitG2532 dem WeibeG1135 inG1722 der MitteG3319 G2476. 10Als aberG1161 JesusG2424 sich aufrichteteG352 [undG2532 außerG4133 dem WeibeG1135 niemandenG3367 sah]G2300, sprach erG2036 zu ihrG846: WeibG1135, woG4226 sindG1526 jeneG1565, [deineG4675 Verkläger]G2725 ? HatG2632 dichG4571 niemandG3762 verurteiltG2632 ? 11Sie aberG1161 sprachG2036: NiemandG3762, HerrG2962. JesusG2424 aberG1161 sprachG2036 zu ihrG846: So verurteileG2632 auchG3761 ichG1473 dichG4571 nichtG3761; gehe hinG4198 undG2532 sündigeG264 nichtG3371 mehrG3767.] 12WiederumG3825 nun redeteG2980 JesusG2424 zu ihnenG846 und sprachG3004: IchG1473 binG1510 das LichtG5457 der WeltG2889; wer mirG1698 nachfolgtG190, wird nichtG3364 inG1722 der FinsternisG4653 wandelnG4043, sondernG235 wird das LichtG5457 des LebensG2222 habenG2192. 13DaG3767 sprachenG2036 die PharisäerG5330 zu ihmG846: DuG4771 zeugstG3140 vonG4012 dirG4572 selbstG4572; deinG4675 ZeugnisG3141 istG2076 nichtG3756 wahrG227. 14JesusG2424 antworteteG611 undG2532 sprachG2036 zu ihnenG846: Auch wennG2579 ichG1473 vonG4012 mirG1683 selbst zeugeG3140, istG2076 meinG3450 ZeugnisG3141 wahrG227, weilG3754 ich weißG1492, woherG4159 ich gekommenG2064 bin undG2532 wohinG4226 ich geheG5217; ihrG5210 aberG1161 wissetG1492 nichtG3756, woherG4159 ich kommeG2064 undG2532 wohinG4226 ich geheG5217. 15IhrG5210 richtetG2919 nachG2596 dem FleischeG4561, ichG1473 richteG2919 niemandenG3756 G3762. 16WennG1437 ichG1473 aberG1161 auchG2532 richteG2919, so istG2076 meinG1699 GerichtG2920 wahrG227, weilG3754 ich nichtG3756 alleinG3441 binG1510, sondernG235 ichG1473 undG2532 der VaterG3962, der michG3165 gesandt hatG3992. 17AberG1161 auchG2532 inG1722 euremG5212 GesetzG3551 stehtG1125 geschriebenG1125, daßG3754 das ZeugnisG3141 zweierG1417 MenschenG444 wahrG227 istG2076.   18IchG1473 binG1510 es, der vonG4012 mir selbstG1683 zeugtG3140, undG2532 der VaterG3962, der michG3165 gesandtG3992 hat, zeugtG3140 vonG4012 mirG1700. 19DaG3767 sprachen sieG3004 zu ihmG846: WoG4226 istG2076 deinG4675 VaterG3962 ? JesusG2424 antworteteG611: IhrG1492 kenntG1492 wederG3777 michG1691 nochG3777 meinenG3450 VaterG3962; wennG1487 ihr michG1691 gekannt hättetG1492, so würdet ihr auchG2532 G302 meinenG3450 VaterG3962 gekanntG1492 haben. 20DieseG5023 WorteG4487 redeteG2980 erG2424 inG1722 der SchatzkammerG1049, lehrendG1321 inG1722 dem TempelG2411 ; undG2532 niemandG3762 griffG4084 ihnG846, dennG3754 seineG846 StundeG5610 warG2064 noch nichtG3768 gekommenG2064. 21ErG2424 sprachG2036 nunG3767 wiederumG3825 zu ihnenG846: IchG1473 gehe hinG5217, undG2532 ihr werdet michG3165 suchenG2212 undG2532 werdet inG1722 eurerG5216 SündeG266 sterbenG599; woG3699 ichG1473 hingeheG5217, könntG1410 ihrG5210 nichtG3756 hinkommenG2064. 22DaG3767 sagtenG3004 die JudenG2453: Er will sich doch nicht selbstG1438 tötenG3385 G615, daßG3754 er sprichtG3004: WoG3699 ichG1473 hingeheG5217, könntG1410 ihrG5210 nichtG3756 hinkommenG2064 ? 23UndG2532 er sprachG2036 zu ihnenG846: IhrG5210 seidG2075 vonG1537 dem, was unten istG2736, ichG1473 binG1510 vonG1537 dem, was oben istG507; ihrG5210 seidG2075 vonG1537 dieserG5127 WeltG2889, ichG1473 binG1510 nichtG3756 vonG1537 dieserG5127 WeltG2889. 24DaherG3767 sagteG2036 ich euchG5213, daßG3754 ihr inG1722 eurenG5216 SündenG266 sterbenG599 werdet; dennG1063 wennG3362 ihr nichtG3362 glauben werdetG4100, daßG3754 ichG1473 es binG1510, so werdet ihr inG1722 eurenG5216 SündenG266 sterbenG599. 25DaG3767 sprachenG3004 sie zu ihmG846: WerG5101 bistG1488 duG4771 ? [Und]G2532 JesusG2424 sprachG2036 zu ihnenG846: DurchausG3748 das, was ich auchG2532 zu euchG5213 redeG2980 G746.   26VielesG4183 habeG2192 ich überG4012 euchG5216 zu redenG2980 undG2532 zu richtenG2919, aberG235 der michG3165 gesandtG3992 hat istG2076 wahrhaftigG227; und ichG2504, wasG3739 ich vonG3844 ihmG846 gehört habeG191, dasG5023 redeG3004 ich zuG1519 der WeltG2889. 27Sie erkanntenG1097 nichtG3756, daßG3754 er von dem VaterG3962 zu ihnenG846 sprachG3004. 28DaG5119 sprachG2036 JesusG2424 zu ihnenG846: WennG3752 ihr den SohnG5207 des MenschenG444 erhöhtG5312 haben werdet, dannG3767 werdet ihr erkennenG1097, daßG3754 ichG1473 es binG1510, undG2532 daß ich nichtsG3762 vonG575 mirG1683 selbst tueG4160, sondernG235 wieG2531 derG3450 VaterG3962 michG3165 gelehrt hatG1321, dasG5023 redeG2980 ich. 29UndG2532 der michG3165 gesandt hatG3992 istG2076 mitG3326 mirG1700; erG3962 hatG863 michG3165 nichtG3756 alleinG3441 gelassenG863, weilG3754 ichG1473 allezeitG3842 das ihmG846 WohlgefälligeG701 tueG4160. 30Als er diesG5023 redeteG2980, glaubtenG4100 vieleG4183 anG1519 ihnG846. 31JesusG2424 sprachG3004 nunG3767 zuG4314 den JudenG2453, welcheG3588 ihmG846 geglaubt hattenG4100: WennG1437 ihrG5210 inG1722 meinemG1699 WorteG3056 bleibetG3306, so seid ihrG2075 wahrhaftG230 meineG3450 JüngerG3101; 32undG2532 ihr werdet die WahrheitG225 erkennenG1097, undG2532 die WahrheitG225 wird euchG5209 freiG1659 machenG1659. 33Sie antwortetenG611 ihmG846: Wir sindG2070 AbrahamsG11 SameG4690 undG2532 sind nieG4455 jemandesG3762 KnechteG1398 gewesenG1398; wieG4459 sagstG3004 duG4771 G3754: Ihr sollt freiG1658 werdenG1096 ? 34JesusG2424 antworteteG611 ihnenG846: WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213 G3754: JederG3956, der die SündeG266 tutG4160, istG2076 der SündeG266 KnechtG1401.   35Der KnechtG1401 aberG1161 bleibtG3306 nichtG3756 fürG1519 immerG165 inG1722 dem HauseG3614; der SohnG5207 bleibtG3306 fürG1519 immerG165. 36WennG1437 nunG3767 der SohnG5207 euchG5209 freiG1659 machenG1659 wird, so werdet ihr wirklichG3689 freiG1658 seinG2071. 37Ich weißG1492, daßG3754 ihr AbrahamsG11 SameG4690 seidG2075; aberG235 ihr suchetG2212 michG3165 zu tötenG615, weilG3754 meinG1699 WortG3056 nichtG3756 RaumG5562 inG1722 euchG5213 findetG5562. 38IchG1473 redeG2980, wasG3739 ich beiG3844 meinemG3450 VaterG3962 gesehenG3708 habe, undG2532 ihrG5210 nun tutG4160 G3767, wasG3739 ihr vonG3844 euremG5216 VaterG3962 gehörtG3708 habt. 39Sie antwortetenG611 undG2532 sprachenG2036 zu ihmG846: AbrahamG11 istG2076 unserG2257 VaterG3962. JesusG2424 sprichtG3004 zu ihnenG846: WennG1487 ihr AbrahamsG11 KinderG5043 wäretG2258, so würdet ihr die WerkeG2041 AbrahamsG11 tunG4160 G302; 40jetztG3568 aberG1161 suchetG2212 ihr michG3165 zu tötenG615, einen MenschenG444, derG3739 die WahrheitG225 zu euchG5213 geredet hatG2980, dieG3739 ich vonG3844 GottG2316 gehörtG191 habe; dasG5124 hat AbrahamG11 nichtG3756 getanG4160. 41IhrG5210 tutG4160 die WerkeG2041 euresG5216 VatersG3962. [Da]G3767 sprachenG2036 sie zu ihmG846: WirG2249 sindG1080 nichtG3756 durchG1537 HurereiG4202 geborenG1080; wir habenG2192 einenG1520 VaterG3962, GottG2316. 42JesusG2424 G3767 sprachG2036 zu ihnenG846: WennG1487 GottG2316 euerG5216 VaterG3962 wäreG2258, so würdetG302 ihr michG1691 liebenG25, dennG1063 ichG1473 bin vonG1537 GottG2316 ausgegangenG1831 undG2532 gekommenG2240; dennG1063 ich bin auch nichtG3761 vonG575 mir selbstG1683 gekommenG2064, sondernG235 erG1565 hat michG3165 gesandtG649. 43WarumG1302 verstehetG1097 ihr meineG1699 SpracheG2981 nichtG3756 ? WeilG3754 ihr meinG1699 WortG3056 nichtG3756 hörenG191 könntG1410. 44IhrG5210 seidG2075 ausG1537 dem VaterG3962, dem TeufelG1228, undG2532 die BegierdenG1939 euresG5216 VatersG3962 wollt ihrG2309 tunG4160. JenerG1565 warG2258 ein MenschenmörderG443 vonG575 AnfangG746 undG2532 ist inG1722 der WahrheitG225 nichtG3756 bestandenG2476, weilG3754 keineG3756 WahrheitG225 inG1722 ihmG846 istG2076. WennG3752 er die LügeG5579 redetG2980, so redetG2980 er ausG1537 seinem EigenenG2398, dennG3754 er istG2076 ein LügnerG5583 undG2532 der VaterG3962 derselbenG846.   45WeilG3754 ichG1473 aberG1161 die WahrheitG225 sageG3004, glaubetG4100 ihr mirG3427 nichtG3756. 46WerG5101 vonG1537 euchG5216 überführtG1651 michG3165 derG4012 SündeG266 ?G1161 WennG1487 ich die WahrheitG225 sageG3004, warumG1302 glaubetG4100 ihrG5210 mirG3427 nichtG3756 ? 47Wer ausG1537 GottG2316 istG5607, hörtG191 die WorteG4487 GottesG2316. DarumG5124 G1223 höretG191 ihrG5210 nichtG3756, weilG3754 ihr nichtG3756 ausG1537 GottG2316 seidG2075. 48DieG3767 JudenG2453 antwortetenG611 undG2532 sprachenG2036 zu ihmG846: SagenG3004 wirG2249 nichtG3756 rechtG2573, daßG3754 duG4771 ein SamariterG4541 bistG1488 undG2532 einen DämonG1140 hastG2192 ? 49JesusG2424 antworteteG611: IchG1473 habeG2192 keinenG3756 DämonG1140, sondernG235 ich ehreG5091 meinenG3450 VaterG3962, undG2532 ihrG5210 verunehretG818 michG3165. 50IchG1473 aberG1161 sucheG2212 nichtG3756 meineG3450 EhreG1391: es istG2076 einer, der sie suchtG2212, undG2532 der richtetG2919. 51WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: WennG1437 jemandG5100 meinG1699 WortG3056 bewahrenG5083 wird, so wird er den TodG2288 nichtG3364 sehenG2334 ewiglichG1519 G165. 52[Da]G3767 sprachenG2036 die JudenG2453 zu ihmG846: JetztG3568 erkennen wirG1097, daßG3754 du einen DämonG1140 hastG2192. AbrahamG11 ist gestorbenG599 undG2532 die ProphetenG4396, undG2532 duG4771 sagstG3004: WennG1437 jemandG5100 meinG3450 WortG3056 bewahren wirdG5083, so wirdG1089 er den TodG2288 nichtG3364 schmeckenG1089 ewiglichG1519 G165. 53BistG1488 duG4771 etwaG3361 größerG3187 alsG2257 unser VaterG3962 AbrahamG11, derG3748 gestorben istG599 ? undG2532 die ProphetenG4396 sind gestorbenG599. WasG5101 machstG4160 duG4771 aus dir selbstG4572 ? 54JesusG2424 antworteteG611: WennG1437 ichG1473 mich selbstG1683 ehreG1392, so istG2076 meineG3450 EhreG1391 nichtsG3762; meinG3450 VaterG3962 istG2076 es, derG3739 michG3165 ehrtG1392, von welchemG3739 ihrG5210 sagetG3004 G3754: Er istG2076 unserG5216 GottG2316. 55UndG2532 ihr habtG1097 ihnG846 nichtG3756 erkanntG1097, ichG1473 aberG1161 kenneG1492 ihnG846; undG2532 wennG1437 ich sagteG2036 G3754: Ich kenneG1492 ihnG846 nichtG3756, so würdeG2071 ich euchG5216 gleichG3664 seinG2071 - ein LügnerG5583. AberG235 ich kenneG1492 ihnG846, undG2532 ich bewahreG5083 seinG846 WortG3056. 56AbrahamG11, euerG5216 VaterG3962, frohlockteG21, daßG2443 er meinenG1699 TagG2250 sehen sollteG1492, undG2532 er sahG1492 ihn undG2532 freute sichG5463. 57DaG3767 sprachenG2036 die JudenG2453 zuG4314 ihmG846: Du bistG2192 noch nichtG3768 fünfzigG4004 Jahre altG2094 undG2532 hast AbrahamG11 gesehenG3708 ? 58JesusG2424 sprachG2036 zu ihnenG846: WahrlichG281, wahrlichG281, ich sageG3004 euchG5213: EheG4250 AbrahamG11 wardG1096, binG1510 ichG1473. 59DaG3767 hobenG142 sie SteineG3037 aufG142, damitG2443 sie aufG1909 ihnG846 würfenG906. JesusG2424 aberG1161 verbargG2928 sich undG2532 gingG1831 ausG1537 dem TempelG2411 hinausG1831. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!