Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)John - 15. chapter - John - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1IchG1473 binG1510 der wahreG228 WeinstockG288, undG2532 meinG3450 VaterG3962 istG2076 der WeingärtnerG1092.   2JedeG3956 RebeG2814 anG1722 mirG1698, dieG846 nichtG3361 FruchtG2590 bringtG5342, die nimmt er wegG142; undG2532 jedeG3956, die FruchtG2590 bringtG5342, dieG846 reinigtG2508 er, auf daßG2443 sie mehrG4119 FruchtG2590 bringeG5342. 3IhrG5210 seidG2075 schonG2235 reinG2513 umG1223 des WortesG3056 willenG1223, dasG3739 ich zu euchG5213 geredetG2980 habe. 4BleibetG3306 inG1722 mirG1698, und ichG2504 inG1722 euchG5213. GleichwieG2531 die RebeG2814 nichtG3756 vonG575 sich selbstG1438 FruchtG2590 bringenG5342 kannG1410, sie bleibeG3306 dennG3362 amG1722 WeinstockG288, alsoG3779 auchG3761 ihrG5210 nichtG3761, ihr bleibetG3306 dennG3362 inG1722 mirG1698. 5IchG1473 binG1510 der WeinstockG288, ihrG5210 seid die RebenG2814. Wer inG1722 mirG1698 bleibtG3306 und ichG2504 inG1722 ihmG846, dieserG3778 bringtG5342 vielG4183 FruchtG2590, dennG3754 außerG5565 mirG1700 könntG1410 ihr nichtsG3756 G3762 tunG4160. 6WennG3362 jemandG5100 nichtG3362 inG1722 mirG1698 bleibtG3306, so wird er hinausgeworfenG906 G1854 wieG5613 die RebeG2814 undG2532 verdorrtG3583; undG2532 man sammeltG4863 sieG846 undG2532 wirftG906 sie insG1519 FeuerG4442, undG2532 sie verbrennenG2545. 7WennG1437 ihr inG1722 mirG1698 bleibetG3306 undG2532 meineG3450 WorteG4487 inG1722 euchG5213 bleibenG3306, so werdet ihr bittenG154 wasG3739 G1437 ihr wolltG2309, undG2532 es wird euchG5213 geschehenG1096. 8HierinG1722 G5129 wirdG1392 meinG3450 VaterG3962 verherrlichtG1392, daßG2443 ihr vielG4183 FruchtG2590 bringetG5342, undG2532 ihr werdetG1096 meineG1699 JüngerG3101 werdenG1096.   9GleichwieG2531 der VaterG3962 michG3165 geliebt hatG25 ,G2504 habeG25 auch ichG2504 euchG5209 geliebtG25; bleibetG3306 inG1722 meinerG1699 LiebeG26. 10WennG1437 ihr meineG3450 GeboteG1785 haltetG5083, so werdetG3306 ihr inG1722 meinerG3450 LiebeG26 bleibenG3306, gleichwieG2531 ichG1473 die GeboteG1785 meinesG3450 VatersG3962 gehaltenG5083 habe undG2532 inG1722 seinerG846 LiebeG26 bleibeG3306. 11DiesG5023 habeG2980 ich zu euchG5213 geredetG2980, auf daßG2443 meineG1699 FreudeG5479 inG1722 euchG5213 seiG3306 undG2532 eureG5216 FreudeG5479 völlig werdeG4137. 12DiesG3778 istG2076 meinG1699 GebotG1785, daßG2443 ihr einanderG240 liebetG25, gleichwieG2531 ich euchG5209 geliebt habeG25. 13GrößereG3187 LiebeG26 hatG2192 niemandG3762, alsG3187 dieseG5026, daßG2443 jemandG5100 seinG846 LebenG5590 läßtG5087 fürG5228 seineG846 FreundeG5384. 14IhrG5210 seidG2075 meineG3450 FreundeG5384, wennG1437 ihr tutG4160 was irgendG3745 ichG1473 euchG5213 gebieteG1781. 15Ich nenneG3004 euchG5209 nicht mehrG3765 KnechteG1401, dennG3754 der KnechtG1401 weißG1492 nichtG3756, wasG5101 seinG846 HerrG2962 tutG4160; aberG1161 ich habeG2046 euchG5209 FreundeG5384 genanntG2046, weilG3754 ich allesG3956, wasG3739 ich vonG3844 meinemG3450 VaterG3962 gehörtG191, euchG5213 kundgetanG1107 habeG1107. 16IhrG5210 habtG1586 nichtG3756 michG3165 auserwähltG1586, sondernG235 ichG1473 habe euchG5209 auserwähltG1586 undG2532 euchG5209 gesetztG5087, auf daßG2443 ihrG5210 hingehetG5217 undG2532 FruchtG2590 bringetG5342, undG2532 eureG5216 FruchtG2590 bleibeG3306, auf daßG2443, wasG3748 irgendG302 ihr den VaterG3962 bitten werdetG154 inG1722 meinemG3450 NamenG3686, er euchG5213 gebeG1325. 17DiesG5023 gebieteG1781 ich euchG5213, daßG2443 ihr einanderG240 liebetG25. 18WennG1487 die WeltG2889 euchG5209 haßtG3404, so wissetG1097, daßG3754 sie michG1691 vorG4412 euchG5216 gehaßtG3404 hat. 19WennG1487 ihr vonG1537 der WeltG2889 wäretG2258, würdeG302 die WeltG2889 das IhrigeG2398 liebenG5368; weilG3754 ihr aberG1161 nichtG3756 vonG1537 der WeltG2889 seidG2075, sondernG235 ichG1473 euchG5209 ausG1537 der WeltG2889 auserwählt habeG1586, darumG5124 G1223 haßtG3404 euchG5209 die WeltG2889. 20GedenketG3421 des WortesG3056, dasG3739 ichG1473 euchG5213 gesagtG2036 habe: Ein KnechtG1401 istG2076 nichtG3756 größer alsG3187 seinG846 HerrG2962. WennG1487 sie michG1691 verfolgtG1377 haben, werdenG1377 sie auchG2532 euchG5209 verfolgenG1377; wennG1487 sie meinG3450 WortG3056 gehaltenG5083 haben, werdenG5083 sie auchG2532 das eureG5212 haltenG5083. 21AberG235 diesG5023 allesG3956 werdenG4160 sie euchG5213 tunG4160 umG1223 meinesG3450 NamensG3686 willenG3450, weilG3754 sie den nichtG3756 kennenG1492, der michG3165 gesandtG3992 hat. 22WennG1508 ich nichtG1508 gekommen wäreG2064 undG2532 zu ihnenG846 geredetG2980 hätte, so hättenG2192 sie keineG3756 SündeG266; jetztG3568 aberG1161 habenG2192 sie keinenG3756 VorwandG4392 fürG4012 ihreG846 SündeG266. 23Wer michG1691 haßtG3404, haßtG3404 auchG2532 meinenG3450 VaterG3962. 24WennG1508 ich nichtG1508 die WerkeG2041 unterG1722 ihnenG846 getanG4160 hätte, dieG3739 keinG3762 andererG243 getanG4160 hat, so hättenG2192 sie keineG3756 SündeG266; jetztG3568 aberG1161 habenG3708 sie gesehenG3708 undG2532 gehaßtG3404 sowohlG2532 michG1691 als auchG2532 meinenG3450 VaterG3962. 25AberG235 auf daßG2443 das WortG3056 erfülltG4137 würde, das inG1722 ihremG846 GesetzG3551 geschrieben stehtG1125: "G3754 Sie haben michG3165 ohne UrsacheG1432 gehaßtG3404 ".   26WennG3752 aberG1161 der SachwalterG3875 gekommenG2064 ist, denG3739 ichG1473 euchG5213 vonG3844 dem VaterG3962 sendenG3992 werde, der GeistG4151 der WahrheitG225, derG3739 vonG3844 dem VaterG3962 ausgehtG1607, so wirdG3140 erG1565 vonG4012 mirG1700 zeugenG3140. 27AberG1161 auchG2532 ihrG5210 zeugetG3140, weilG3754 ihr vonG575 AnfangG746 anG575 beiG3326 mirG1700 seidG2075. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!