Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)Galatians - 4. chapter - Galatians - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Ich sageG3004 aberG1161: solangeG1909 G3745 G5550 der ErbeG2818 unmündigG3516 istG2076, unterscheidet er sichG1308 in nichtsG3762 vonG1308 einem KnechteG1401, wiewohl er HerrG2962 istG5607 von allemG3956; 2sondernG235 er istG2076 unterG5259 VormündernG2012 undG2532 VerwalternG3623 bis zuG891 der vom VaterG3962 festgesetzten FristG4287. 3AlsoG3779 auchG2532 wirG2249, alsG3753 wir UnmündigeG3516 warenG2258, warenG2258 wir geknechtetG1402 unterG5259 die ElementeG4747 der WeltG2889; 4alsG3753 aberG1161 die FülleG4138 der ZeitG5550 gekommenG2064 war, sandteG1821 GottG2316 seinenG846 SohnG5207, geborenG1096 vonG1537 einem WeibeG1135, geborenG1096 unterG5259 GesetzG3551, 5auf daßG2443 er die, welche unterG5259 GesetzG3551 waren, loskaufteG1805, auf daßG2443 wir die SohnschaftG5206 empfingenG618. 6WeilG3754 ihr aberG1161 SöhneG5207 seidG2075, so hatG1821 GottG2316 den GeistG4151 seinesG846 SohnesG5207 inG1519 unsereG5216 HerzenG2588 gesandtG1821, der da ruftG2896: AbbaG5, VaterG3962! 7AlsoG5620 bistG1488 du nichtG3765 mehrG2089 KnechtG1401, sondernG235 SohnG5207; wennG1487 aberG1161 SohnG5207, so auchG2532 ErbeG2818 durchG1223 GottG2316. 8AberG235 damalsG5119 freilichG3303, als ihr GottG2316 nichtG3756 kanntetG1492, dientetG1398 ihr denen, die von NaturG5449 nichtG3361 GötterG2316 sindG5607;   9jetztG3568 aberG1161, da ihr GottG2316 erkanntG1097 habt, vielmehrG3123 aberG1161 vonG5259 GottG2316 erkanntG1097 worden seid, wieG4459 wendetG1994 ihr wiederG3825 umG1994 zuG1909 den schwachenG772 undG2532 armseligenG4434 ElementenG4747, denenG3739 ihr wiederG3825 von neuemG509 dienenG1398 wolltG2309 ? 10Ihr beobachtetG3906 TageG2250 undG2532 MonateG3376 undG2532 ZeitenG2540 undG2532 JahreG1763. 11Ich fürchteG5399 um euchG5209, ob ich nichtG3381 etwaG4458 vergeblichG1500 anG1519 euchG5209 gearbeitetG2872 habe. 12SeidG1096 wieG5613 ichG1473, dennG3754 auch ichG2504 bin wieG5613 ihrG5210, BrüderG80, ich bitteG1189 euchG5216; ihr habtG91 mirG3165 nichtsG3762 zuleide getanG91. 13Ihr wissetG1492 aberG1161, daßG3754 ich inG1223 SchwachheitG769 des FleischesG4561 euchG5213 ehedemG4386 das Evangelium verkündigtG2097 habe; 14undG2532 meineG3450 VersuchungG3986, die inG1722 meinemG3450 FleischeG4561 war, habtG1848 ihr nichtG3756 verachtetG1848 nochG3761 verabscheutG1609, sondernG235 wieG5613 einen EngelG32 GottesG2316 nahmetG1209 ihr michG3165 aufG1209, wieG5613 ChristumG5547 JesumG2424. 15WasG5101 warG2258 dennG3767 eureG5216 GlückseligkeitG3108 ? DennG1063 ich gebeG3140 euchG5213 ZeugnisG3140, daßG3754 ihr, wennG1487 möglichG1415, eureG5216 AugenG3788 ausgerissenG1846 und mirG3427 gegebenG1325 hättetG302. 16BinG1096 ich alsoG5620 euerG5216 FeindG2190 gewordenG1096, weil ich euchG5213 die Wahrheit sageG226 ? 17Sie eifernG2206 um euchG5209 nichtG3756 gutG2573, sondernG235 sie wollenG2309 euchG5209 ausschließenG1576, auf daßG2443 ihr um sieG846 eifertG2206. 18Es ist aberG1161 gutG2570, allezeitG3842 imG1722 GutenG2570 zu eifernG2206, undG2532 nichtG3361 alleinG3440, wennG1722 ichG3165 beiG4314 euchG5209 gegenwärtigG3918 bin. 19MeineG3450 KindleinG5040, um dieG3739 ich abermalsG3825 GeburtswehenG5605 habe, bisG891 ChristusG5547 inG1722 euchG5213 gestaltetG3445 worden ist; 20ich wünschteG2309 aberG1161 jetztG737 beiG4314 euchG5209 gegenwärtig zu seinG3918 undG2532 meineG3450 StimmeG5456 umzuwandelnG236, dennG3754 ich binG639 eurethalbenG1722 G5213 in VerlegenheitG639. 21SagetG3004 mirG3427, die ihr unterG5259 GesetzG3551 seinG1511 wolltG2309, höretG191 ihr das GesetzG3551 nichtG3756 ? 22DennG1063 es steht geschriebenG1125, daßG3754 AbrahamG11 zweiG1417 SöhneG5207 hatteG2192, einenG1520 vonG1537 der MagdG3814 und einenG1520 vonG1537 der FreienG1658; 23aberG235 derG3303 vonG1537 der MagdG3814 warG1080 nachG2596 dem FleischeG4561 geborenG1080, der aberG1161 vonG1537 der FreienG1658 durchG1223 die VerheißungG1860, 24wasG3748 einen bildlichen SinnG238 hatG2076; dennG1063 dieseG3778 sindG1526 zweiG1417 BündnisseG1242: einesG3391 G3303 vomG575 BergeG3735 SinaiG4614, das zurG1519 KnechtschaftG1397 gebiertG1080, welchesG3748 HagarG28 istG2076. 25DennG1063 HagarG28 istG2076 der BergG3735 SinaiG4614 inG1722 ArabienG688, entsprichtG4960 aberG1161 demG3588 jetzigenG3568 JerusalemG2419, dennG1161 sie ist mitG3326 ihrenG846 KindernG5043 in KnechtschaftG1398;   26aberG1161 das JerusalemG2419 drobenG507 istG2076 freiG1658, welchesG3748 unsereG2257 MutterG3384 istG2076. 27DennG1063 es steht geschriebenG1125: "Sei fröhlichG2165, du UnfruchtbareG4723, die du nichtG3756 gebierstG5088; brich in Jubel ausG4486 undG2532 schreieG994, die du keineG3756 GeburtswehenG5605 hast! dennG3754 die KinderG5043 der EinsamenG2048 sind zahlreicherG4183 G3123 alsG2228 derjenigen, die den MannG435 hatG2192 ".   28IhrG2249 aberG1161, BrüderG80 seidG2070, gleichwieG2596 IsaakG2464, KinderG5043 der VerheißungG1860. 29AberG235 so wieG5618 damalsG5119 der nachG2596 dem FleischeG4561 GeboreneG1080 den nachG2596 dem GeisteG4151 Geborenen verfolgteG1377, alsoG3779 auchG2532 jetztG3568. 30AberG235 wasG5101 sagtG3004 die SchriftG1124 ? "Stoße hinausG1544 die MagdG3814 undG2532 ihrenG846 SohnG5207, dennG1063 der SohnG5207 der MagdG3814 sollG2816 nichtG3364 erbenG2816 mitG3326 dem SohneG5207 der FreienG1658 ".   31AlsoG686, BrüderG80, sindG2070 wir nichtG3756 KinderG5043 der MagdG3814, sondernG235 der FreienG1658. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!