Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Timothy - 3. chapter - 2 Timothy - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DiesesG5124 aberG1161 wisseG1097, daßG3754 inG1722 den letztenG2078 TagenG2250 schwereG5467 ZeitenG2540 da seinG1764 werden; 2dennG1063 die MenschenG444 werdenG2071 eigenliebigG5367 seinG2071, geldliebendG5366, prahlerischG213, hochmütigG5244, LästererG989, den ElternG1118 ungehorsamG545, undankbarG884, heillosG462,   3ohne natürliche LiebeG794, unversöhnlichG786, VerleumderG1228, unenthaltsamG193, grausamG434, das Gute nicht liebendG865, 4VerräterG4273, verwegenG4312, aufgeblasenG5187, mehrG3123 das Vergnügen liebendG5369 alsG2228 GottG5377, 5die eine FormG3446 der GottseligkeitG2150 habenG2192, ihreG846 KraftG1411 aberG1161 verleugnenG720; undG2532 vonG665 diesenG5128 wende dich wegG665. 6DennG1063 ausG1537 diesenG5130 sindG1526, die sichG1744 inG1519 die HäuserG3614 schleichenG1744 undG2532 WeibleinG1133 gefangen nehmenG162, welche, mit SündenG266 beladenG4987, von mancherleiG4164 LüstenG1939 getriebenG71 werden, 7die immerdarG3842 lernenG3129 undG2532 niemalsG3368 zurG1519 ErkenntnisG1922 der WahrheitG225 kommenG2064 könnenG1410. 8GleicherweiseG5158 aber wieG1161 JannesG2389 undG2532 JambresG2387 MoseG3475 widerstandenG436, alsoG3779 widerstehenG436 auchG2532 dieseG3778 der WahrheitG225, MenschenG444, verderbtG2704 in der GesinnungG3563, unbewährtG96 hinsichtlichG4012 des GlaubensG4102. 9Sie werdenG4298 aberG235 nichtG3756 weiterG1909 G4119 fortschreitenG4298, dennG1063 ihrG846 UnverstandG454 wirdG2071 allenG3956 offenbarG1552 werdenG2071, wieG5613 auchG2532 der von jenenG1565 es wurdeG1096. 10DuG4771 aberG1161 hast genau erkanntG3877 meineG3450 LehreG1319, mein BetragenG72, meinen VorsatzG4286, meinen GlaubenG4102, meine GeduldG3115, meine LiebeG26, mein AusharrenG5281, 11meine VerfolgungenG1375, meine LeidenG3804: welcherleiG3634 Leiden mirG3427 widerfahrenG1096 sind inG1722 AntiochienG490, inG1722 IkoniumG2430, inG1722 LystraG3082; welcherleiG3634 VerfolgungenG1375 ich ertrugG5297, undG2532 ausG1537 allenG3956 hatG4506 der HerrG2962 michG3165 gerettetG4506. 12AlleG3956 aberG1161 auchG2532, die gottseligG2153 lebenG2198 wollenG2309 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424, werden verfolgtG1377 werden. 13BöseG4190 MenschenG444 aberG1161 undG2532 GauklerG1114 werdenG4298 imG1909 BösenG5501 fortschreitenG4298, indem sie verführenG4105 undG2532 verführt werdenG4105. 14DuG4771 aberG1161 bleibeG3306 inG1722 dem, wasG3739 du gelerntG3129 hast undG2532 wovon du völlig überzeugtG4104 bist, da du weißtG1492, vonG3844 wemG5101 du gelerntG3129 hast, 15undG2532 weilG3754 du vonG575 KindG1025 aufG575 die heiligenG2413 SchriftenG1121 kennstG1492, dieG3588 vermögendG1410 sind, dichG4571 weiseG4679 zu machenG4679 zurG1519 SeligkeitG4991 durchG1223 den GlaubenG4102, derG3588 inG1722 ChristoG5547 JesuG2424 ist. 16AlleG3956 SchriftG1124 ist von Gott eingegebenG2315 undG2532 nützeG5624 zurG4314 LehreG1319, zurG4314 ÜberführungG1650, zurG4314 ZurechtweisungG1882, zurG4314 UnterweisungG3809 inG1722 der GerechtigkeitG1343, 17auf daßG2443 der MenschG444 GottesG2316 vollkommenG739 seiG5600, zuG4314 jedemG3956 gutenG18 WerkeG2041 völlig geschicktG1822. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!