Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Thessalonians - 2. chapter - 2 Thessalonians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Wir bittenG2065 euchG5209 aberG1161, BrüderG80, umG5228 der AnkunftG3952 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547 willenG5228 undG2532 unseresG2257 VersammeltwerdensG1997 zuG1909 ihmG846 hinG1909, 2daßG1519 ihrG5209 nichtG3361 schnellG5030 erschüttertG4531 werdet inG575 der GesinnungG3563, nochG3383 erschrecktG2360, wederG3383 durchG1223 GeistG4151, nochG3383 durchG1223 WortG3056, nochG3383 durchG1223 BriefG1992 alsG5613 durchG1223 unsG2257, alsG5613 obG3754 der TagG2250 des HerrnG5547 da wäreG1764. 3LaßtG1818 euchG5209 von niemandemG3361 G5100 aufG2596 irgend eineG3367 WeiseG5158 verführenG1818, dennG3754 dieser Tag kommt nicht, es sei dennG3362 daß zuerstG4412 der AbfallG646 kommeG2064 undG2532 geoffenbartG601 worden sei der MenschG444 der SündeG266, der SohnG5207 des VerderbensG684, 4welcherG3588 widerstehtG480 undG2532 sich selbst erhöhtG5229 überG1909 allesG3956, was GottG2316 heißtG3004 oderG2228 ein Gegenstand der Verehrung istG4574, so daßG5620 erG846 sichG2523 inG1519 den TempelG3485 GottesG2316 setztG2523 und sich selbstG1438 darstelltG584, daßG3754 er GottG2316 seiG2076. 5ErinnertG3421 ihr euch nichtG3756, daßG3754 ich diesG5023 zu euchG5213 sagteG3004, als ich nochG2089 beiG4314 euchG5209 warG5607 ? 6UndG2532 jetztG3568 wissetG1492 ihr, was zurückhältG2722, daßG1519 erG846 zuG1722 seinerG1438 ZeitG2540 geoffenbartG601 werde. 7DennG1063 schonG2235 istG1754 das GeheimnisG3466 der GesetzlosigkeitG458 wirksamG1754; nurG3440 ist jetztG737 der, welcher zurückhältG2722, bisG2193 er ausG1537 dem WegeG3319 istG1096, 8undG2532 dannG5119 wirdG601 der GesetzloseG459 geoffenbartG601 werden, denG3739 der HerrG2962 Jesus verzehrenG355 wird durch den HauchG4151 seinesG846 MundesG4750 undG2532 vernichtenG2673 durch die ErscheinungG2015 seinerG846 AnkunftG3952, 9ihn, dessenG3739 AnkunftG3952 nachG2596 der WirksamkeitG1753 des SatansG4567 istG2076, inG1722 allerG3956 MachtG1411 undG2532 allen ZeichenG4592 undG2532 WundernG5059 der LügeG5579  10undG2532 inG1722 allemG3956 BetrugG539 der UngerechtigkeitG93 denen, die verloren gehenG622, darumG473 daßG3739 sie die LiebeG26 zur WahrheitG225 nichtG3756 annahmenG1209, damitG1519 sieG846 errettetG4982 würden. 11UndG2532 deshalbG5124 G1223 sendetG3992 ihnenG846 GottG2316 eine wirksame KraftG1753 des IrrtumsG4106, daßG1519 sie der LügeG5579 glaubenG4100, 12auf daßG2443 alleG3956 gerichtetG2919 werden, dieG3588 der WahrheitG225 nichtG3361 geglaubtG4100, sondernG235 Wohlgefallen gefundenG2106 haben anG1722 der UngerechtigkeitG93. 13WirG2249 aberG1161 sind schuldigG3784, GottG2316 allezeitG3842 fürG4012 euchG5216 zu dankenG2168, vomG5259 HerrnG2962 geliebteG25 BrüderG80, daßG3754 GottG2316 euchG5209 vonG575 AnfangG746 erwähltG138 hat zurG1519 SeligkeitG4991 inG1722 HeiligungG38 des GeistesG4151 undG2532 im GlaubenG4102 an die WahrheitG225, 14wozuG1519 G3739 er euchG5209 berufenG2564 hat durchG1223 unserG2257 EvangeliumG2098, zurG1519 ErlangungG4047 der HerrlichkeitG1391 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547. 15AlsoG686 nunG3767, BrüderG80, stehet festG4739 undG2532 haltetG2902 die ÜberlieferungenG3862, dieG3739 ihr gelehrtG1321 worden seid, sei esG1535 durchG1223 WortG3056 oderG1535 durchG1223 unserenG2257 BriefG1992. 16Er selbstG846 aberG1161, unserG2257 HerrG2962 JesusG2424 ChristusG5547, undG2532 unserG2257 GottG2316 undG2532 VaterG3962, derG3588 uns geliebtG25 undG2532 unsG2248 ewigenG166 TrostG3874 undG2532 guteG18 HoffnungG1680 gegebenG1325 hat durchG1722 die GnadeG5485, 17trösteG3870 eureG5216 HerzenG2588 undG2532 befestigeG4741 [euch]G5209 inG1722 jedemG3956 gutenG18 WerkeG2041 undG2532 WortG3056. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!