Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Thessalonians - 1. chapter - 2 Thessalonians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1PaulusG3972 undG2532 SilvanusG4610 undG2532 TimotheusG5095 der VersammlungG1577 der ThessalonicherG2331 inG1722 GottG2316, unseremG2257 VaterG3962, undG2532 dem HerrnG2962 JesuG2424 ChristoG5547: 2GnadeG5485 euchG5213 undG2532 FriedeG1515 vonG575 GottG2316, unseremG2257 VaterG3962, undG2532 dem HerrnG2962 JesuG2424 ChristoG5547! 3Wir sind schuldigG3784, BrüderG80, GottG2316 allezeitG3842 fürG4012 euchG5216 zu dankenG2168, wieG2531 es billigG514 istG2076, weilG3754 euerG5216 GlaubeG4102 überaus wächstG5232, undG2532 die LiebeG26 jedesG1538 einzelnenG1520 von euchG5216 allenG3956 gegeneinanderG1519 G240 überströmendG4121 ist, 4so daßG5620 wirG2248 selbstG846 unsG2744 euerG1722 G5213 rühmenG2744 inG1722 den VersammlungenG1577 GottesG2316 wegenG5228 euresG5216 AusharrensG5281 undG2532 GlaubensG4102 inG1722 allenG3956 eurenG5216 VerfolgungenG1375 undG2532 DrangsalenG2347, dieG3739 ihr erduldetG430; 5ein offenbares ZeichenG1730 des gerechtenG1342 GerichtsG2920 GottesG2316, daßG1519 ihrG5209 würdig geachtetG2661 werdet des ReichesG932 GottesG2316, umG5228 dessentwillenG3739 ihr auchG2532 leidetG3958; 6wenn es andersG1512 beiG3844 GottG2316 gerechtG1342 ist, DrangsalG2347 zu vergeltenG467 denen, die euchG5209 bedrängenG2346, 7undG2532 euchG5213, die ihr bedrängtG2346 werdet, RuheG425 mitG3326 unsG2257 beiG1722 der OffenbarungG602 des HerrnG2962 JesuG2424 vomG575 HimmelG3772 mitG3326 den EngelnG32 seinerG846 MachtG1411, 8inG1722 flammendemG5395 FeuerG4442, wenn er VergeltungG1557 gibtG1325 denen, die GottG2316 nichtG3361 kennenG1492, undG2532 denen, die dem EvangeliumG2098 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547 nichtG3361 gehorchenG5219; 9welcheG3748 StrafeG1349 leidenG5099 werden, ewigesG166 VerderbenG3639 vomG575 AngesichtG4383 des HerrnG2962 undG2532 vonG575 der HerrlichkeitG1391 seinerG846 StärkeG2479, 10wennG3752 er kommenG2064 wird, umG1740 anG1722 jenemG1565 TageG2250 verherrlichtG1740 zu werden inG1722 seinenG846 HeiligenG40 undG2532 bewundertG2296 inG1722 allenG3956 denen, die geglaubtG4100 haben; dennG3754 unserG2257 ZeugnisG3142 beiG1909 euchG5209 ist geglaubtG4100 worden. 11WeshalbG1519 G3739 wir auchG2532 allezeitG3842 fürG4012 euchG5216 betenG4336, auf daßG2443 unserG2257 GottG2316 euchG5209 würdig erachteG515 der BerufungG2821 undG2532 erfülleG4137 allesG3956 WohlgefallenG2107 seiner GütigkeitG19 undG2532 das WerkG2041 des GlaubensG4102 inG1722 KraftG1411, 12damitG3704 der NameG3686 unseresG2257 HerrnG2962 JesuG2424 [Christi]G5547 verherrlichtG1740 werde inG1722 euchG5213, undG2532 ihrG5210 inG1722 ihmG846, nachG2596 der GnadeG5485 unseresG2257 GottesG2316 undG2532 des HerrnG2962 JesuG2424 ChristiG5547. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
0.009 s.