Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Peter - 3. chapter - 2 Peter - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1DiesenG5026 zweitenG1208 BriefG1992, GeliebteG27, schreibeG1125 ich euchG5213 bereitsG2235, inG1722 welchenG3739 beiden ich durchG1722 ErinnerungG5280 eureG5216 lautereG1506 GesinnungG1271 aufweckeG1326, 2damit ihr gedenketG3415 der vonG5259 den heiligenG40 ProphetenG4396 zuvor gesprochenenG4280 WorteG4487 undG2532 des GebotesG1785 des HerrnG2962 undG2532 HeilandesG4990 durch eure ApostelG652; 3zuerstG4412 diesesG5124 wissendG1097, daßG3754 inG1909 den letztenG2078 TagenG2250 SpötterG1703 mit Spötterei kommenG2064 werden, die nachG2596 ihrenG846 eigenenG2398 LüstenG1939 wandelnG4198  4undG2532 sagenG3004: WoG4226 istG2076 die VerheißungG1860 seinerG846 AnkunftG3952 ? dennG1063 seitdemG575 G3739 die VäterG3962 entschlafenG2837 sind, bleibtG1265 allesG3956 soG3779 vonG575 AnfangG746 der SchöpfungG2937 anG575. 5DennG1063 nach ihrem eigenenG846 WillenG2309 ist ihnen diesG5124 verborgenG2990, daßG3754 von alters herG1597 HimmelG3772 warenG2258 undG2532 eine ErdeG1093, entstehendG4921 ausG1537 WasserG5204 undG2532 imG1223 WasserG5204 durch das WortG3056 GottesG2316, 6durchG1223 welcheG3739 die damaligeG5119 WeltG2889, vom WasserG5204 überschwemmtG2626, untergingG622. 7Die jetzigenG3568 HimmelG3772 aberG1161 undG2532 die ErdeG1093 sindG1526 durch seinG846 WortG3056 aufbewahrtG2343, für das FeuerG4442 behaltenG5083 aufG1519 den TagG2250 des GerichtsG2920 undG2532 des VerderbensG684 der gottlosenG765 MenschenG444. 8DiesG5124 eineG1520 aberG1161 seiG2990 euchG5209 nichtG3361 verborgenG2990, GeliebteG27, daßG3754 einG3391 TagG2250 beiG3844 dem HerrnG2962 ist wieG5613 tausendG5507 JahreG2094, undG2532 tausendG5507 JahreG2094 wieG5613 einG3391 TagG2250. 9[Der] HerrG2962 verziehtG1019 nichtG3756 die VerheißungG1860, wieG5613 es etlicheG5100 fürG2233 einen VerzugG1022 achtenG2233, sondernG235 er ist langmütigG3114 gegenG1519 euchG2248, da er nichtG3361 willG1014, daß irgend welcheG5100 verloren gehenG622, sondernG235 daß alleG3956 zurG1519 BußeG3341 kommenG5562. 10Es wirdG2240 aberG1161 der TagG2250 des HerrnG2962 kommenG2240 wieG5613 ein DiebG2812, anG1722 welchemG3739 die HimmelG3772 vergehenG3928 werden mit gewaltigem GeräuschG4500, die ElementeG4747 aberG1161 im BrandeG2741 werden aufgelöstG3089 undG2532 die ErdeG1093 undG2532 die WerkeG2041 aufG1722 ihrG846 verbranntG2618 werden. 11Da nunG3767 diesG5130 allesG3956 aufgelöstG3089 wird, welcheG4217 solltetG1163 ihrG5209 dann seinG5225 inG1722 heiligemG40 WandelG391 undG2532 GottseligkeitG2150!   12erwartendG4328 undG2532 beschleunigendG4692 die AnkunftG3952 des TagesG2250 GottesG2316, dessentwegenG1223 G3739 die HimmelG3772, in FeuerG4448 geratenG4448, werden aufgelöstG3089 undG2532 die ElementeG4747 im BrandeG2741 zerschmelzenG5080 werden. 13Wir erwartenG4328 aberG1161, nachG2596 seinerG846 VerheißungG1862, neueG2537 HimmelG3772 undG2532 eine neueG2537 ErdeG1093, inG1722 welchenG3739 GerechtigkeitG1343 wohntG2730. 14DeshalbG1352, GeliebteG27, da ihr diesG5023 erwartetG4328, so befleißigetG4704 euch, ohne FleckenG784 undG2532 tadellosG298 von ihmG846 erfundenG2147 zu werden inG1722 FriedenG1515. 15UndG2532 achtetG2233 die LangmutG3115 unseresG2257 HerrnG2962 für ErrettungG4991, so wieG2531 auchG2532 unserG2257 geliebterG27 BruderG80 PaulusG3972 nachG2596 der ihmG846 gegebenenG1325 WeisheitG4678 euchG5213 geschriebenG1125 hat, 16wieG5613 auchG2532 inG1722 allenG3956 seinen BriefenG1992, wenn er inG1722 denselbenG846 vonG4012 diesen DingenG5130 redetG2980, vonG1722 denenG3739 etlicheG5100 schwer zu verstehenG1425 sindG2076, welcheG3739 die UnwissendenG261 undG2532 UnbefestigtenG793 verdrehenG4761, wieG5613 auchG2532 die übrigenG3062 SchriftenG1124, zuG4314 ihremG846 eigenenG2398 VerderbenG684. 17IhrG5210 nunG3767, GeliebteG27, da ihr es vorher wissetG4267, so hütetG5442 euch, daß ihr nichtG3363, durch den IrrwahnG4106 der RuchlosenG113 mit fortgerissenG4879, aus eurer eigenenG2398 FestigkeitG4740 falletG1601. 18WachsetG837 aberG1161 inG1722 der GnadeG5485 undG2532 ErkenntnisG1108 unseresG2257 HerrnG2962 undG2532 HeilandesG4990 JesuG2424 ChristiG5547. IhmG846 sei die HerrlichkeitG1391, sowohlG2532 jetztG3568 als auchG2532 aufG1519 den TagG2250 der EwigkeitG165! AmenG281. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!