Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Peter - 2. chapter - 2 Peter - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Es warenG1096 aberG1161 auchG2532 falsche ProphetenG5578 unterG1722 dem VolkeG2992, wieG5613 auchG2532 unterG1722 euchG5213 falsche LehrerG5572 seinG2071 werden, welcheG3748 verderblicheG684 SektenG139 nebeneinführenG3919 werden undG2532 den GebieterG1203 verleugnenG720, der sieG846 erkauftG59 hat, und sich selbstG1438 schnellesG5031 VerderbenG684 zuziehenG1863. 2UndG2532 vieleG4183 werdenG1811 ihrenG846 AusschweifungenG684 nachfolgenG1811, um welcherG3739 willenG1223 der WegG3598 der WahrheitG225 verlästertG987 werden wird. 3UndG2532 durchG1722 HabsuchtG4124 werdenG1710 sie euchG5209 verhandelnG1710 mit erkünsteltenG4112 WortenG3056; welchenG3739 das GerichtG2917 von alters herG1597 nichtG3756 zögertG691, undG2532 ihrG846 VerderbenG684 schlummertG3573 nichtG3756. 4DennG1063 wennG1487 GottG2316 EngelG32, welche gesündigtG264 hatten, nichtG3756 verschonteG5339, sondernG235, sie in den tiefsten Abgrund hinabstürzendG5020, KettenG4577 der FinsternisG2217 überlieferteG3860, um aufbewahrtG5083 zu werden fürG1519 das GerichtG2920; 5undG2532 die alteG744 WeltG2889 nichtG3756 verschonteG5339, sondernG235 nur NoahG3575, den PredigerG2783 der GerechtigkeitG1343, selbachtG3590 erhieltG5442, als er die FlutG2627 überG1863 die WeltG2889 der GottlosenG765 brachteG1863; 6undG2532 die StädteG4172 SodomG4670 undG2532 GomorraG1116 einäscherteG5077 und zur ZerstörungG2692 verurteilteG2632, indem er sie denen, welche gottlosG764 leben würdenG3195, als BeispielG5262 hinstellteG5087; 7undG2532 den gerechtenG1342 LotG3091 retteteG4506, der vonG5259 dem ausschweifendenG766 WandelG391 der RuchlosenG113 gequältG2669 wurde; 8(dennG1063 der unterG1722 ihnenG846 wohnendeG1460 GerechteG1342 quälteG928 durch das, was er sahG990 undG2532 hörteG189, TagG2250 fürG1537 TagG2250 seine gerechteG1342 SeeleG5590 mit ihren gesetzlosenG459 WerkenG2041 )... 9Der HerrG2962 weißG1492 die GottseligenG2152 ausG1537 der VersuchungG3986 zu rettenG4506, die UngerechtenG94 aberG1161 aufzubewahrenG5083 aufG1519 den TagG2250 des GerichtsG2920 um bestraftG2849 zu werden; 10besondersG3122 aberG1161 die, welche inG1722 der LustG1939 der BefleckungG3394 dem FleischeG4561 nachwandelnG4198 G3694 undG2532 die HerrschaftG2963 verachtenG2706, VerwegeneG5113, EigenmächtigeG829; sie erzitternG5141 nichtG3756, HerrlichkeitenG1391 zu lästernG987, 11währendG3699 EngelG32, die an StärkeG2479 undG2532 MachtG1411 größerG3187 sindG5607, nichtG3756 ein lästerndesG989 UrteilG2920 widerG2596 sieG846 beimG3844 HerrnG2962 vorbringenG5342. 12DieseG3778 aberG1161, wieG5613 unvernünftigeG249, natürlicheG5446 TiereG2226, geschaffenG1080 zumG1519 FangG259 undG2532 VerderbenG5356, lästerndG987 überG1722 das, wasG3739 sie nicht wissenG50, werdenG2704 auch inG1722 ihrem eigenenG846 VerderbenG5356 umkommenG2704, 13indem sie den LohnG3408 der UngerechtigkeitG93 empfangenG2865; welche eine eintägigeG1722 G2250 SchwelgereiG5172 für VergnügenG2237 achtenG2233, FleckenG4696 undG2532 SchandfleckeG3470, die inG1722 ihren eigenenG846 BetrügereienG539 schwelgenG1792 und FestessenG4910 mit euchG5213 haltenG4910; 14welche AugenG3788 vollG3324 EhebruchG3428 habenG2192 undG2532 von der SündeG266 nicht ablassenG180, indem sie unbefestigteG793 SeelenG5590 anlockenG1185; die ein HerzG2588 habenG2192, in HabsuchtG4124 geübtG1128, KinderG5043 des FluchesG2671, welche, 15da sie den geradenG2117 WegG3598 verlassenG2641 haben, abgeirrtG4105 sind, indem sie dem WegeG3598 des BalaamG903 nachfolgtenG1811, des Sohnes BosorsG1007, derG3739 den LohnG3408 der UngerechtigkeitG93 liebteG25, 16aberG1161 eine ZurechtweisungG1649 seinerG2398 eigenen VerkehrtheitG3892 empfingG2192: ein sprachlosesG880 LasttierG5268, mitG1722 MenschenstimmeG444 G5456 redendG5350, wehrteG2967 der TorheitG3913 des ProphetenG4396. 17DieseG3778 sindG1526 BrunnenG4077 ohne WasserG504, und NebelG3507, vomG5259 SturmwindG2978 getriebenG1643, welchenG3739 das DunkelG2217 der FinsternisG4655 aufbewahrtG5083 ist [inG1519 Ewigkeit]G165. 18DennG1063 stolze WorteG5246 der EitelkeitG3153 aussprechendG5350, lockenG1185 sie mitG1722 fleischlichenG4561 LüstenG1939 durch AusschweifungenG766 diejenigen an, welche ebenG3689 entflohenG668 sind denen, die imG1722 IrrtumG4106 wandelnG390; 19ihnenG846 FreiheitG1657 versprechendG1861, während sie selbstG846 SklavenG1401 des VerderbensG5356 sindG5225; dennG1063 von wemG3739 jemandG5100 überwältigtG2274 ist, diesemG5129 istG1402 er auchG2532 als Sklave unterworfenG1402. 20DennG1063 wennG1487 sie, entflohenG668 den BefleckungenG3393 der WeltG2889 durchG1722 die ErkenntnisG1922 des HerrnG2962 undG2532 HeilandesG4990 JesuG2424 ChristiG5547, aberG1161 wiederumG3825 in dieseG5125 verwickeltG1707, überwältigtG2274 werden, so ist ihrG846 LetztesG2078 ärgerG5501 gewordenG1096 als das ErsteG4413. 21DennG1063 es wäreG2258 ihnenG846 besserG2909, den WegG3598 der GerechtigkeitG1343 nichtG3361 erkanntG1921 zu haben, alsG2228, nachdem sie ihn erkanntG1921 haben, umzukehrenG1994 vonG1537 dem ihnenG846 überliefertenG3860 heiligenG40 GebotG1785. 22Es istG4819 ihnenG846 aberG1161 nachG3588 dem wahrenG227 SprichwortG3942 ergangenG4819: Der HundG2965 kehrte umG1994 zuG1909 seinem eigenenG2398 GespeiG1829, undG2532 die gewascheneG3068 SauG5300 zumG1519 WälzenG2946 im KotG1004. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!