Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)2 Corinthians - 10. chapter - 2 Corinthians - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1IchG1473 selbstG846 aberG1161, PaulusG3972, ermahneG3870 euchG5209 durchG1223 die SanftmutG4236 undG2532 GelindigkeitG1932 des ChristusG5547, derG3739 ich unterG1722 euchG5213 gegenwärtigG2596 G4383 zwarG3303 demütigG5011, abwesendG548 aberG1161 kühnG2292 gegenG1519 euchG5209 bin. 2Ich fleheG1189 aberG1161, daß ich anwesendG3918 nichtG3361 kühnG2292 sein müsse mit der ZuversichtG4006, mit welcherG3739 ich gedenkeG3049, gegenG1909 etlicheG5100 dreist zu seinG5111, dieG3588 unsG2248 alsG5613 nachG2596 dem FleischeG4561 wandelndG4043 erachtenG3049. 3DennG1063 obwohl wir imG1722 FleischeG4561 wandelnG4043, kämpfenG4754 wir nichtG3756 nachG2596 dem FleischeG4561; 4dennG1063 die WaffenG3696 unseresG2257 KampfesG4752 sind nichtG3756 fleischlichG4559, sondernG235 göttlichG2316 mächtigG1415 zurG4314 ZerstörungG2506 von FestungenG3794; 5indem wir VernunftschlüsseG3053 zerstörenG2507 undG2532 jedeG3956 HöheG5313, die sich erhebtG1869 widerG2596 die ErkenntnisG1108 GottesG2316, undG2532 jedenG3956 GedankenG3540 gefangen nehmenG163 unterG1519 den GehorsamG5218 des ChristusG5547,   6undG2532 bereitG1722 G2092 stehenG2192, allenG3956 UngehorsamG3876 zu rächenG1556, wennG3752 euerG5216 GehorsamG5218 erfülltG4137 sein wird. 7Sehet ihr aufG991 das, was vorG2596 AugenG4383 ist? Wenn jemandG1536 sich selbstG1438 zutrautG3982, daß er ChristiG5547 seiG1511, so denke erG3049 diesG5124 wiederumG3825 beiG575 sich selbstG1438, daßG3754, gleichwieG2531 erG846 ChristiG5547 ist, alsoG3779 auchG2532 wirG2249. 8DennG1063 fallsG1437 G5037 ich mich auchG2532 etwasG5100 mehrG4055 überG4012 unsereG2257 GewaltG1849 rühmenG2744 wollte, dieG3739 [uns]G2254 der HerrG2962 zurG1519 AuferbauungG3619 undG2532 nichtG3756 zuG1519 eurerG5216 ZerstörungG2506 gegebenG1325 hat, so werdeG153 ich nichtG3756 zu SchandenG153 werden, 9auf daßG2443 ich nichtG3363 scheineG1380, alsG5613 wolleG302 ich euchG5209 durchG1223 die BriefeG1992 schreckenG1629. 10DennG3754 die BriefeG1992 G3303, sagt manG5346, sind gewichtigG926 undG2532 kräftigG2478, aberG1161 die GegenwartG3952 des LeibesG4983 ist schwachG772 undG2532 die RedeG3056 verächtlichG1848. 11Ein solcherG5108 denkeG3049 diesesG5124, daßG3754, wieG3634 wir abwesendG548 im WorteG3056 durchG1223 BriefeG1992 sindG2070, wir solcheG5108 auchG2532 anwesendG3918 in der TatG2041 sein werdenG3918. 12DennG1063 wir wagenG5111 nichtG3756, uns selbstG1438 etlichen dererG5100 beizuzählenG1469 oderG2228 zu vergleichenG4793, die sich selbstG1438 empfehlenG4921; sieG846 aberG235, indem sie sichG1438 anG1722 sich selbstG1438 messenG3354 undG2532 sichG1438 mitG4793 sich selbstG1438 vergleichenG4793, sind unverständigG3756 G4920. 13WirG2249 aberG1161 wollen unsG2744 nichtG3780 ins MaßloseG1519 G280 rühmenG2744, sondernG235 nachG2596 dem MaßeG3358 des WirkungskreisesG2583, denG3739 der GottG2316 des MaßesG3358 unsG2254 zugeteiltG3307 hat, umG2185 auchG2532 bis zuG891 euchG5216 zu gelangenG2185. 14DennG1063 wir streckenG5239 uns selbstG1438 nichtG3756 zu weit ausG5239, alsG5613 gelangtenG2185 wir nichtG3361 bis zuG1519 euchG5209 (dennG1063 wir sindG5348 auchG2532 bis zuG891 euchG5216 gekommenG5348 inG1722 dem EvangeliumG2098 des ChristusG5547 ), 15indem wir unsG2744 nichtG3756 ins MaßloseG1519 G280 rühmenG2744 inG1722 fremdenG245 ArbeitenG2873, aberG1161 HoffnungG1680 habenG2192, wenn euerG5216 GlaubeG4102 wächstG837, unterG1722 euchG5213 vergrößertG3170 zu werden nachG2596 unseremG2257 WirkungskreiseG2583, 16umG1519 noch überströmenderG4050 das EvangeliumG2097 weiterG1519 überG5238 euchG5216 hinausG5238 zu verkündigenG2097, nichtG3756 inG1722 fremdemG245 WirkungskreiseG2583 unsG2744 dessenG1519 zu rühmenG2744, was schon bereitG2092 ist. 17"Wer sichG2744 aberG1161 rühmtG2744, rühme sichG2744 desG1722 HerrnG2962 ".   18DennG1063 nichtG3756 werG1565 sich selbstG1438 empfiehltG4921, der istG2076 bewährtG1384, sondernG235 denG3739 der HerrG2962 empfiehltG4921. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.023 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version