Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 Thessalonians - 4. chapter - 1 Thessalonians - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1ÜbrigensG3063 nunG3767, BrüderG80, bittenG2065 undG2532 ermahnenG3870 wir euchG5209 inG1722 dem HerrnG2962 JesuG2424, wieG2531 ihr vonG3844 unsG2257 empfangenG3880 habt, in welcher WeiseG4459 ihrG5209 wandelnG4043 undG2532 GottG2316 gefallenG700 solltG1163, wie ihr auch wandelt, daßG2443 ihr reichlicherG3123 zunehmetG4052. 2DennG1063 ihr wissetG1492, welcheG5101 GeboteG3852 wir euchG5213 gegebenG1325 haben durchG1223 den HerrnG2962 JesumG2424. 3DennG1063 diesG5124 istG2076 GottesG2316 WilleG2307: eureG5216 HeiligkeitG38, daß ihrG5209 euch derG575 HurereiG4202 enthaltetG567, 4daß ein jederG1538 von euchG5216 sein eigenesG1438 GefäßG4632 inG1722 HeiligkeitG38 undG2532 EhrbarkeitG5092 zu besitzenG2932 wisseG1492, 5nichtG3361 inG1722 LeidenschaftG3806 der LustG1939, wieG2509 auchG2532 die NationenG1484, dieG3588 GottG2316 nichtG3361 kennenG1492; 6daß er seinenG846 BruderG80 nichtG3361 überseheG5233 nochG2532 hintergeheG4122 inG1722 der SacheG4229, weilG1360 der HerrG2962 RächerG1558 ist überG4012 diesG5130 allesG3956, wieG2531 wir euchG5213 auchG2532 zuvor gesagtG4277 undG2532 ernstlich bezeugtG1263 haben. 7DennG1063 GottG2316 hatG2564 unsG2248 nichtG3756 zurG1909 UnreinigkeitG167 berufenG2564, sondernG235 inG1722 HeiligkeitG38. 8DeshalbG5105 nun, wer dies verachtetG114, verachtetG114 nichtG3756 einen MenschenG444, sondernG235 GottG2316, der euchG1519 G2248 auchG2532 seinenG846 HeiligenG40 GeistG4151 gegebenG1325 hat. 9Was aberG1161 die BruderliebeG5360 betrifftG4012, so habtG2192 ihr nichtG3756 nötigG5532, daß wir euchG5213 schreibenG1125, dennG1063 ihrG5210 selbstG846 seidG2075 von Gott gelehrtG2312, einanderG240 zuG1519 liebenG25; 10dennG1063 dasG846 tutG4160 ihr auchG2532 gegenG1519 alleG3956 BrüderG80, dieG3588 inG1722 ganzG3650 MacedonienG3109 sind. Wir ermahnenG3870 euchG5209 aberG1161, BrüderG80, reichlicherG3123 zuzunehmenG4052  11undG2532 euch zu beeifernG5389, stille zu seinG2270 undG2532 eure eigenen GeschäfteG2398 zu tunG4238 undG2532 mit eurenG5216 [eigenen]G2398 HändenG5495 zu arbeitenG2038, so wieG2531 wir euchG5213 gebotenG3853 haben, 12auf daßG2443 ihr ehrbarlichG2156 wandeltG4043 gegenG4314 die, welche draußenG1854 sind, undG2532 niemandesG3367 bedürfetG2192 G5532. 13Wir wollenG2309 aberG1161 nichtG3756, BrüderG80, daß ihrG5209, was die EntschlafenenG2837 betrifftG4012, unkundigG50 seid, auf daßG2443 ihr euch nichtG3363 betrübetG3076 wieG2531 auchG2532 die übrigenG3062, dieG3588 keineG3361 HoffnungG1680 habenG2192. 14DennG1063 wennG1487 wir glaubenG4100, daßG3754 JesusG2424 gestorbenG599 undG2532 auferstandenG450 ist, alsoG3779 wirdG71 auchG2532 GottG2316 die durchG1223 JesumG2424 EntschlafenenG2837 mitG4862 ihmG846 bringenG71. 15(DennG1063 diesesG5124 sagenG3004 wir euchG5213 imG1722 WorteG3056 des HerrnG2962, daßG3754 wirG2249, dieG3588 LebendenG2198, die übrigbleibenG4035 bisG1519 zur AnkunftG3952 des HerrnG2962, denG3588 EntschlafenenG2837 keineswegsG3364 zuvorkommenG5348 werden. 16DennG3754 der HerrG2962 selbstG846 wirdG2597 mitG1722 gebietendem ZurufG2752, mitG1722 der StimmeG5456 eines ErzengelsG743 undG2532 mitG1722 der PosauneG4536 GottesG2316 herniederkommenG2597 vomG575 HimmelG3772, undG2532 die TotenG3498 inG1722 ChristoG5547 werdenG450 zuerstG4412 auferstehenG450; 17danachG1899 werdenG726 wirG2249, dieG3588 LebendenG2198, die übrigbleibenG4035, zugleichG260 mitG4862 ihnenG846 entrücktG726 werden inG1722 WolkenG3507 dem HerrnG2962 entgegenG529 inG1519 die LuftG109; undG2532 alsoG3779 werdenG2071 wir allezeitG3842 beiG4862 dem HerrnG2962 seinG2071. 18SoG5620 ermuntertG3870 nun einanderG240 mitG1722 diesenG5125 WortenG3056.) 

Display settings Display settings SStrong's number hide!