Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 Peter - 1. chapter - 1 Peter - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1PetrusG4074, ApostelG652 JesuG2424 ChristiG5547, den FremdlingenG3927 von der ZerstreuungG1290 von PontusG4195, GalatienG1053, KappadocienG2587, AsienG773 undG2532 BithynienG978, auserwähltG1588  2nachG2596 VorkenntnisG4268 GottesG2316, des VatersG3962, durchG1722 HeiligungG38 des GeistesG4151, zumG1519 GehorsamG5218 undG2532 zur BlutbesprengungG129 G4473 JesuG2424 ChristiG5547: GnadeG5485 undG2532 FriedeG1515 sei euchG5213 vermehrtG4129! 3GepriesenG2128 sei der GottG2316 undG2532 VaterG3962 unseresG2257 HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547, derG3588 nachG2596 seinerG846 großenG4183 BarmherzigkeitG1656 unsG2248 wiedergezeugtG313 hat zuG1519 einer lebendigenG2198 HoffnungG1680 durchG1223 die AuferstehungG386 JesuG2424 ChristiG5547 ausG1537 den TotenG3498, 4zuG1519 einem unverweslichenG862 undG2532 unbeflecktenG283 undG2532 unverwelklichenG263 ErbteilG2817, welches inG1722 den HimmelnG3772 aufbewahrtG5083 ist fürG1519 euchG5209, 5die ihrG3588 durchG1722 GottesG2316 MachtG1411 durchG1223 GlaubenG4102 bewahrtG5432 werdet zurG1519 ErrettungG4991, die bereitG2092 ist, inG1722 der letztenG2078 ZeitG2540 geoffenbartG601 zu werden; 6worinG1722 G3739 ihr frohlocketG21, die ihr jetztG737 eine kleine ZeitG3641, wennG1487 es nötigG1163 istG2076, betrübtG3076 seid durchG1722 mancherleiG4164 VersuchungenG3986;   7auf daßG2443 die BewährungG1383 euresG5216 GlaubensG4102, vielG4183 köstlicherG5093 als die des GoldesG5553, das vergehtG622, aberG1161 durchG1223 FeuerG4442 erprobtG1381 wird, erfundenG2147 werde zuG1519 LobG1868 undG2532 HerrlichkeitG5092 undG2532 EhreG1391 inG1722 der OffenbarungG602 JesuG2424 ChristiG5547; 8welchenG3739 ihr, obgleichG1161 ihr ihn nichtG3756 gesehenG1492 habt, liebetG25; anG1519 welchenG3739 glaubendG4100, obgleich ihr ihn jetztG737 nichtG3361 sehetG3708, ihr mit unaussprechlicherG412 undG2532 verherrlichterG1392 FreudeG5479 frohlocketG21, 9indem ihr das EndeG5056 euresG5216 GlaubensG4102, die ErrettungG4991 der SeelenG5590, davontragetG2865; 10überG4012 welcheG3739 ErrettungG4991 ProphetenG4396 nachsuchtenG1567 undG2532 nachforschtenG1830, dieG3588 vonG4012 der GnadeG5485 gegenG1519 euchG5209 geweissagtG4395 haben, 11forschendG2045, aufG1519 welcheG5101 oderG2228 welcherleiG4169 ZeitG2540 der GeistG4151 ChristiG5547, derG3588 inG1722 ihnenG846 war, hindeuteteG1213, als er von den LeidenG3804, die aufG1519 ChristumG5547 kommen sollten, undG2532 von den HerrlichkeitenG1391 danachG3326 G5023 zuvor zeugteG4303; 12welchenG3739 es geoffenbartG601 wurde, daßG3754 sie nichtG3756 für sich selbstG1438, sondernG1161 für euchG5213 die DingeG846 bedientenG1247, dieG3739 euchG5213 jetztG3568 verkündigtG312 worden sind durchG1223 die, welche euchG5209 das Evangelium gepredigtG2097 haben durchG1722 den vomG575 HimmelG3772 gesandtenG649 HeiligenG40 GeistG4151, inG1519 welche DingeG3739 EngelG32 hineinzuschauenG3879 begehrenG1937. 13DeshalbG1352 umgürtetG328 die LendenG3751 eurerG5216 GesinnungG1271, seid nüchternG3525 und hoffetG1679 völligG5049 aufG1909 die GnadeG5485, die euchG5213 gebrachtG5342 wird beiG1722 der OffenbarungG602 JesuG2424 ChristiG5547; 14alsG5613 KinderG5043 des GehorsamsG5218 bildetG4964 euch nichtG3361 nachG4964 den vorigenG4386 LüstenG1939 inG1722 eurerG5216 UnwissenheitG52, 15sondernG235 wieG2596 der, welcher euchG5209 berufenG2564 hat, heiligG40 ist, seidG1096 auchG2532 ihrG846 heiligG40 inG1722 allemG3956 WandelG391; 16dennG1360 es steht geschriebenG1125: "SeidG1096 heiligG40, dennG3754 ichG1473 binG1510 heiligG40 ".   17UndG2532 wennG1487 ihr den als VaterG3962 anrufetG1941, derG3588 ohne Ansehen der PersonG678 richtetG2919 nachG2596 eines jedenG1538 WerkG2041, so wandeltG390 die ZeitG5550 eurerG5216 FremdlingschaftG3940 inG1722 FurchtG5401, 18indem ihr wissetG1492, daßG3754 ihr nichtG3756 mit verweslichenG5349 Dingen, mit SilberG694 oderG2228 GoldG5553, erlöstG3084 worden seid vonG1537 euremG5216 eitlenG3152, von den Vätern überliefertenG3970 WandelG391, 19sondernG235 mit dem kostbarenG5093 BluteG129 ChristiG5547, alsG5613 eines LammesG286 ohne FehlG299 undG2532 ohne FleckenG784; 20welcher zwarG3303 zuvorerkanntG4267 ist vorG4253 GrundlegungG2602 der WeltG2889, aberG1161 geoffenbartG5319 worden amG1909 EndeG2078 der ZeitenG5550 umG1223 euretwillenG5209 G1223, 21dieG3588 ihr durchG1223 ihnG846 glaubetG4100 anG1519 GottG2316, der ihnG846 ausG1537 den TotenG3498 auferwecktG1453 undG2532 ihmG846 HerrlichkeitG1391 gegebenG1325 hat, auf daßG5620 euerG5216 GlaubeG4102 undG2532 eure HoffnungG1680 aufG1519 GottG2316 seiG1511.   22Da ihr eureG5216 SeelenG5590 gereinigtG48 habt durchG1722 den GehorsamG5218 gegen die WahrheitG225 zurG1519 ungeheucheltenG505 BruderliebeG5360, so liebetG25 einanderG240 mitG1537 InbrunstG1619 aus reinemG2513 HerzenG2588, 23die ihr nichtG3756 wiedergeborenG313 seid ausG1537 verweslichemG5349 SamenG4701, sondernG235 aus unverweslichemG862, durchG1223 das lebendigeG2198 undG2532 bleibendeG3306 WortG3056 GottesG2316; 24dennG1360 "allesG3956 FleischG4561 ist wieG5613 GrasG5528, undG2532 alleG3956 seineG846 HerrlichkeitG1391 wieG5613 des GrasesG5528 BlumeG438. Das GrasG5528 ist verdorrtG3583, undG2532 [seine]G846 BlumeG438 ist abgefallenG1601; 25aberG1161 das WortG4487 des HerrnG2962 bleibtG3306 inG1519 EwigkeitG165 ". DiesG5124 aberG1161 istG2076 das WortG4487, welchesG3588 euchG5209 verkündigtG2097 worden ist. 

Display settings Display settings SStrong's number hide!
/ / 0.023 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version