Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 John - 2. chapter - 1 John - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1MeineG3450 KinderG5040, ich schreibeG1125 euchG5213 diesesG5023, auf daßG2443 ihr nichtG3363 sündigetG264; undG2532 wennG1437 jemandG5100 gesündigtG264 hat - wir habenG2192 einen SachwalterG3875 beiG4314 dem VaterG3962, JesumG2424 ChristumG5547, den GerechtenG1342. 2UndG2532 er istG2076 die SühnungG2434 fürG4012 unsereG2257 SündenG266, nichtG3756 alleinG3440 aberG1161 fürG4012 die unserenG2251, sondernG235 auchG2532 fürG4012 die ganzeG3650 WeltG2889. 3UndG2532 hieranG1722 G5129 wissenG1097 wir, daßG3754 wir ihnG846 kennenG1097, wennG1437 wir seineG846 GeboteG1785 haltenG5083. 4Wer da sagtG3004: Ich kenneG1097 ihnG846, undG2532 hältG5083 seineG846 GeboteG1785 nichtG3361, istG2076 ein LügnerG5583, undG2532 inG1722 diesemG5129 istG2076 die WahrheitG225 nichtG3756. 5WerG3739 aberG1161 irgendG302 seinG846 WortG3056 hältG5083, inG1722 diesemG5129 istG5048 wahrhaftigG230 die LiebeG26 GottesG2316 vollendetG5048. HieranG1722 G5129 wissenG1097 wir, daßG3754 wir inG1722 ihmG846 sindG2070. 6Wer da sagtG3004, daß er inG1722 ihmG846 bleibeG3306, ist schuldigG3784, selbstG846 auchG2532 soG3779 zu wandelnG4043, wieG2531 erG1565 gewandeltG4043 hat. 7GeliebteG80, nichtG3756 ein neuesG2537 GebotG1785 schreibeG1125 ich euchG5213, sondernG235 ein altesG3820 GebotG1785, welchesG3739 ihr vonG575 AnfangG746 hattetG2192. Das alteG3820 GebotG1785 istG2076 das WortG3056, welchesG3739 ihr gehörtG191 habt. 8WiederumG3825 schreibeG1125 ich euchG5213 ein neuesG2537 GebotG1785, dasG3739 was wahrG227 istG2076 inG1722 ihmG846 undG2532 inG1722 euchG5213, weilG3754 die FinsternisG4653 vergehtG3855 undG2532 das wahrhaftigeG228 LichtG5457 schonG2235 leuchtetG5316. 9Wer da sagtG3004, daß er inG1722 dem LichteG5457 seiG1511 undG2532 haßtG3404 seinenG846 BruderG80, istG2076 inG1722 der FinsternisG4653 bisG2193 jetztG737. 10Wer seinenG846 BruderG80 liebtG25, bleibtG3306 inG1722 dem LichteG5457, undG2532 keinG3756 ÄrgernisG4625 istG2076 inG1722 ihmG846. 11Wer aberG1161 seinenG846 BruderG80 haßtG3404, istG2076 inG1722 der FinsternisG4653 undG2532 wandeltG4043 inG1722 der FinsternisG4653 undG2532 weißG1492 nichtG3756, wohinG4226 er gehtG5217, weilG3754 die FinsternisG4653 seineG846 AugenG3788 verblendetG5186 hat. 12Ich schreibeG1125 euchG5213, KinderG5040, weilG3754 euchG5213 die SündenG266 vergebenG863 sind umG1223 seinesG846 NamensG3686 willenG1223. 13Ich schreibeG1125 euchG5213, VäterG3962, weilG3754 ihr den erkanntG1097 habt, der vonG575 AnfangG746 ist. Ich schreibeG1125 euchG5213, JünglingeG3495, weilG3754 ihr den BösenG4190 überwundenG3528 habt. Ich schreibeG1125 euchG5213, KindleinG3813, weilG3754 ihr den VaterG3962 erkanntG1097 habt. 14Ich habeG1125 euchG5213, VäterG3962, geschriebenG1125, weilG3754 ihr den erkanntG1097 habt, der vonG575 AnfangG746 ist. Ich habeG1125 euchG5213, JünglingeG3495, geschriebenG1125, weilG3754 ihr starkG2478 seidG2075 undG2532 das WortG3056 GottesG2316 inG1722 euchG5213 bleibtG3306 undG2532 ihr den BösenG4190 überwundenG3528 habt. 15LiebetG25 nichtG3361 die WeltG2889, nochG3366 was inG1722 der WeltG2889 ist. WennG1437 jemandG5100 die WeltG2889 liebtG25, so istG2076 die LiebeG26 des VatersG3962 nichtG3756 inG1722 ihmG846; 16dennG3754 allesG3956, was inG1722 der WeltG2889 ist, die LustG1939 des FleischesG4561 undG2532 die LustG1939 der AugenG3788 undG2532 der HochmutG212 des LebensG979, istG2076 nichtG3756 vonG1537 dem VaterG3962, sondernG235 istG2076 vonG1537 der WeltG2889. 17UndG2532 die WeltG2889 vergehtG3855 undG2532 ihreG846 LustG1939; wer aberG1161 den WillenG2307 GottesG2316 tutG4160, bleibtG3306 inG1519 EwigkeitG165. 18KindleinG3813, es istG2076 die letzteG2078 StundeG5610, undG2532 wieG2531 ihr gehörtG191 habt, daßG3754 der AntichristG500 kommtG2064, so sindG1096 auchG2532 jetztG3568 vieleG4183 AntichristenG500 gewordenG1096; daherG3606 wissenG1097 wir, daßG3754 es die letzteG2078 StundeG5610 istG2076. 19Sie sindG2183 vonG1537 unsG2257 ausgegangenG1831, aberG235 sie warenG2258 nichtG3756 vonG1537 unsG2257; dennG1063 wennG1487 sie vonG1537 unsG2257 gewesenG2258 wären, so würdenG3306 sie wohlG302 beiG3326 unsG2257 gebliebenG3306 sein; aberG235 auf daßG2443 sie offenbarG5319 würden, daßG3754 sie alleG3956 nichtG3756 vonG1537 unsG2257 sindG1526. 20UndG2532 ihrG5210 habtG2192 die SalbungG5545 vonG575 dem HeiligenG40 undG2532 wissetG1492 allesG3956. 21Ich habeG1125 euchG5213 nichtG3756 geschriebenG1125, weilG3754 ihr die WahrheitG225 nichtG3756 wissetG1492, sondernG235 weilG3754 ihr sieG846 wissetG1492, undG2532 daßG3754 keineG3956 G3756 LügeG5579 ausG1537 der WahrheitG225 istG2076. 22WerG5101 istG2076 der LügnerG5583, wenn nichtG1508 der, der da leugnetG720, daßG3754 JesusG2424 der ChristusG5547 istG2076 G3756 ? DieserG3778 istG2076 der AntichristG500, der den VaterG3962 undG2532 den SohnG5207 leugnetG720. 23JederG3956, der den SohnG5207 leugnetG720, hatG2192 auch den VaterG3962 nichtG3761; wer den SohnG5207 bekenntG3670, hatG2192 auchG2532 den VaterG3962. 24Ihr, wasG3739 ihrG5210 vonG575 AnfangG746 gehörtG191 habt, bleibeG3306 inG1722 euchG5213. WennG1437 inG1722 euchG5213 bleibtG3306, wasG3739 ihr vonG575 AnfangG746 gehörtG191 habt, so werdetG3306 auchG2532 ihrG5210 inG1722 dem SohneG5207 undG2532 inG1722 dem VaterG3962 bleibenG3306. 25UndG2532 diesG3778 istG2076 die VerheißungG1860, welcheG3739 erG846 unsG2254 verheißenG1861 hat: das ewigeG166 LebenG2222. 26DiesG5023 habeG1125 ich euchG5213 betreffsG4012 derer geschriebenG1125, die euchG5209 verführenG4105. 27UndG2532 ihr, die SalbungG5545, dieG3739 ihrG5210 vonG575 ihmG846 empfangenG2983 habt, bleibtG3306 inG1722 euchG5213, undG2532 ihr bedürfetG5532 G2192 nichtG3756, daßG2443 euchG5209 jemandG5100 belehreG1321, sondernG235 wieG5613 dieselbeG846 SalbungG5545 euchG5209 überG4012 allesG3956 belehrtG1321 undG2532 wahrG227 istG2076 undG2532 keineG3756 LügeG5579 istG2076, undG2532 wieG2531 sie euchG5209 belehrtG1321 hat, so werdetG3306 ihr inG1722 ihmG846 bleibenG3306. 28UndG2532 nunG3568, KinderG5040, bleibetG3306 inG1722 ihmG846, auf daßG2443 wir, wennG3752 er geoffenbartG5319 werden wird, FreimütigkeitG3954 habenG2192 undG2532 nichtG3361 vorG575 ihmG846 beschämtG153 werden beiG1722 seinerG846 AnkunftG3952. 29WennG1437 ihr wissetG1492, daßG3754 er gerechtG1342 istG2076, so erkennetG1097, daßG3754 jederG3956, der die GerechtigkeitG1343 tutG4160, ausG1537 ihmG846 geborenG1080 ist. - 

Display settings Display settings SStrong's number hide!