Czech Study Bible Translation (CZ)1 Chronicles - 12. chapter - 1 Chronicles - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Tito přišli do Siklagu za Davidem, když se ještě skrýval před Saulem, synem Kíšovým; byli mezi hrdiny, kteří pomáhali v boji; 2byli ozbrojeni lukem a uměli používat pravou i levou ruku na vrhání kamenů i střílení šípů z luku; byli ze Saulových bratrů, z Benjamína: 3Achíezer, vůdce, a Jóaš, synové Šemay Gibeatského, Jezíel a Pelet, synové Azmávetovi, Beraka, Jehú Anatótský, 4Jišmajáš Gibeónský, hrdina mezi třiceti a nad třiceti, 5Jeremjáš, Jachazíel, Jóchanan, Józabad Gederatský, 6Eleúzaj, Jerímót, Bealjáš, Šemarjáš, Šefatjáš Charufský, 7Elkána, Jišijáš, Azarel, Jóezer, Jášobeám, Kórachovci, 8Jóela a Zebadjáš, synové Jerocháma z Gedóru. 9Z Gádovců přešli k Davidovi do pevnosti v pustině udatní hrdinové, bojeschopní vojáci, vyzbrojení štítem a oštěpem; vypadali jako lev a rychlí byli jako gazely na horách. 10Vůdce byl Ezer, druhý Obadjáš, třetí Elíab, 11čtvrtý Mišmana, pátý Jeremjáš, 12šestý Ataj, sedmý Elíel, 13osmý Jóchanan, devátý Elzabad, 14desátý Jeremjáš, jedenáctý Makbanaj. 15Toto jsou vůdci armády ze synů Gádových. Nejmenší za sto, největší za tisíc. 16To jsou ti, kteří prošli Jordánem v prvním měsíci, kdy se rozlévá na oba své břehy, a vyhnali všechny žijící v údolích na východ a na západ. 17Přišli také někteří ze synů Benjamínových a Judejci do pevnosti k Davidovi.  18David před ně vyšel a promluvil k nim: Jestliže ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomohli, budu s vámi zajedno; jestliže však abyste mě zradili mým protivníkům, ačkoli na mých rukou není násilí, ať pohledí Bůh našich otců a rozsoudí.  19Duch vyzbrojil Amasaje, vůdce kapitánů, takže řekl: Tobě patříme, Davide, s tebou jsme, synu Jišajův. Pokoj, pokoj tobě, pokoj tvým pomocníkům, vždyť ti pomáhá tvůj Bůh. David je přijal a ustanovil je vůdci oddílů. 20Někteří z Manasesa přeběhli k Davidovi, když táhl s Pelištejci do boje proti Saulovi. Ale nepomáhali jim, neboť když se pelištejská knížata poradila, propustila ho se slovy: Přeběhl by s našimi hlavami ke svému pánu Saulovi. 21Když šel do Siklagu, přeběhli k němu někteří z Manasesa: Adnach, Józabad, Jedíael, Michael, Józabad, Elíhú a Siletaj, předáci Manasesových rodů. 22Ti přišli Davidovi na pomoc proti loupežné hordě, neboť byli všichni udatní hrdinové; stali se veliteli v armádě. 23Den co den přicházeli lidé Davidovi na pomoc, až bylo vojsko velké jako vojsko Boží. 24Toto jsou počty vůdců vojenských ozbrojenců, kteří přišli k Davidovi do Chebrónu, aby na něj podle Hospodinova příkazu přenesli Saulovo království: 25Synů Judových, kteří nosili štít a oštěp, bylo šest tisíc osm set vojenských ozbrojenců; 26ze synů Šimeónových sedm tisíc jedno sto udatných hrdinů pro vojenskou službu; 27ze synů Léviho čtyři tisíce šest set; 28Jójada, vévoda Áronovců, a s ním tři tisíce sedm set; 29Sádok, mladý udatný hrdina, a dům jeho otce, dvacet dva velitelů; 30ze synů Benjamínových, Saulových bratrů, tři tisíce; až doposud jich většina zachovávala službu domu Saulova; 31ze synů Efrajimových dvacet tisíc osm set udatných hrdinů, věhlasných mužů v domě jejich otců; 32z poloviny pokolení Manasesova osmnáct tisíc těch, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli ustanovit Davida králem; 33ze synů Isacharových, kteří byli schopni rozumět časům a věděli, co má Izrael dělat, dvě stě jejich předáků a všichni jejich bratři podle jejich příkazu; 34ze Zabulóna ti, kteří táhli s armádou připraveni do boje s všelijakými válečnými zbraněmi, padesát tisíc, hotových nastoupit bez bázně a hany; 35z Neftalího tisíc velitelů a s nimi třicet sedm tisíc mužů se štítem a kopím; 36z Danovců připravení do boje — dvacet osm tisíc šest set; 37z Ašera ti, kteří táhli s armádou připravení do boje — čtyřicet tisíc; 38z druhé strany Jordánu z Rúbenovců, Gádovců a poloviny kmene Manasesova se všelijakými vojenskými válečnými zbraněmi — sto dvacet tisíc. 39Všichni tito bojovníci hotoví nastoupit na bojiště přišli s celým srdcem do Chebrónu ustanovit Davida králem nad celým Izraelem. Také všichni ostatní Izraelci byli jednomyslní, že ustanoví Davida králem. 40Byli tam s Davidem tři dny, jedli a pili, neboť jejich bratři jim to připravili. 41A také jejich příbuzní až z Isachara, Zabulóna a Neftalího přiváželi potravu na oslech, velbloudech, mezcích a volech — moučná jídla, koláče z lisovaných fíků, sušené hrozny, víno, olej, skot a brav v hojnosti, neboť v Izraeli byla radost.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.011 s.