Catholic liturgical translationHebrews - 7. chapter - Hebrews - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Melchizedech byl král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího. Když se Abráham vracel po porážce králů, vyšel mu vstříc a požehnal mu.2Abrahám mu přidělil ze všeho desátek. Jméno Melchizedech se vykládá »král spravedlnosti« a král Sálemu zase znamená »král pokoje«.3Neuvádí se jeho otec, matka, rodokmen, kdy začal žít a kdy skonal; a tím se podobá Božímu Synu a zůstává knězem navždy.4Uvažte jen, jak velký musí být ten, jemuž dal Abrahám jako desátek nejlepší část z kořisti, on, patriarcha!5Léviovi potomci, kterým se dostává kněžského poslání, mají sice právo stanovené v Zákoně, že mohou vybírat desátky od lidu, to je od vlastních bratří, kteří přece také pocházejí od Abraháma.6Ale tady dostává od Abraháma desátek někdo, jenž nepochází z jejich středu, a uděluje požehnání tomu, kdo byl nositelem přislíbení! 7O tom přece není vůbec sporu, že požehnání dostává nižší od vyššího! 8A dále: tady dostávají desátek lidé smrtelní, tam však někdo, o němž se svědčí jako o živém.9A konečně: když dal desátek Abrahám, dal ho tím - abych tak řekl - i Lévi, ačkoliv on smí sám desátky vybírat.10Byl totiž ještě v bedrech svého praotce, když mu Melchizedech přišel naproti.11Kdyby se totiž bylo dosáhlo spravedlnosti kněžstvím levitským - neboť lid přijal Zákon za jeho působení - nač by ještě musel být ustanovován nějaký jiný kněz podle řádu Melchizedechova, o kterém by se už nemohlo říci, že je knězem podle řádu žrónova?12Neboť mění-li se kněžství, mění se nutně i Zákon.13A skutečně ten, o němž to všechno bylo řečeno, patří k jinému kmeni, z kterého nekonal nikdo službu u oltáře.14Je přece všem známo, že náš Pán pochází z kmene Judova, a o kněžích z tohoto kmene Mojžíš nic neřekl.15A je to ještě zřejmější, protože se objevuje jiný kněz Melchizedechovi podobný,16který se jím stal ne podle předpisu o tělesném původu, nýbrž mocí života nezničitelného.17Vždyť o něm je dosvědčeno: 'Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova'!18Tím se ovšem ruší dřívější nařízení jako slabé a neužitečné -19Zákon totiž nic neudělal dokonalým - avšak místo toho přichází lepší naděje, kterou se přibližujeme k Bohu.20A platí to tím více, že se to nestalo bez přísahy; ti druzí se totiž stali kněžími bez přísahy,21ale Ježíš se jím stal s přísahou od toho, který mu řekl: 'Pán přísahal a nebude toho litovat: Ty jsi kněz navěky'.22A proto se stal Ježíš ručitelem lepší smlouvy.23Dříve se mnozí stávali kněžími, protože umírali, a nemohli tedy jimi být stále;24Ježíš však je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na někoho jiného.25Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.26Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa,27který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.28Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, kteří jsou podrobeni slabosti; ale ona přísaha - pozdější než Zákon - ustanovuje Syna, který dosáhl dokonalosti navždy.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Heb 7:1 Christ Jesus is a priest after the order of Melchisedec;
Heb 7:11 and so far more excellent than the priests of Aaron's order.
this.
Heb 6:20 Gen 14:18 - Gen 14:20
Salem.
Ps 76:2
the most.
Ps 57:2 Ps 78:35 Ps 78:56 Dan 4:2 Dan 5:18 Dan 5:21 Mic 6:6 Mark 5:7 Acts 16:17
the slaughter.
Gen 16:14 - Gen 16:16 Isa 41:2 Isa 41:3

 2   a tenth.
Gen 28:22 Lev 27:32 Num 18:21 1Sam 8:15 1Sam 8:17
King of righteousness.
2Sam 8:15 2Sam 23:3 1Kgs 4:24 1Kgs 4:25 1Chr 22:9 Ps 45:4 - Ps 45:7 Ps 72:1 - Ps 72:3 Ps 72:7 Ps 85:10 Ps 85:11 Isa 9:6 Isa 9:7 Isa 32:1 Isa 32:2 Isa 45:22 - Isa 45:25 Jer 23:5 Jer 23:6 Jer 33:15 Jer 33:16 Mic 5:5 Luke 2:14 Rom 3:26 Rom 5:1 Rom 5:2 Eph 2:14 - Eph 2:18

 3   Without father. That is, as the Syriac renders, "Whose father and mother are not inscribed among the genealogies; and therefore it was not known who he was."
descent. Gr. pedigree.
Exod 6:18 Exod 6:20 - Exod 6:27 1Chr 6:1 - 1Chr 6:3
a priest.
Heb 7:17 Heb 7:23 - Heb 7:28

 4   the patriarch.
Acts 2:29 Acts 7:8 Acts 7:9
Abraham.
Gen 12:2 Gen 17:5 Gen 17:6 Rom 4:11 - Rom 4:13 Rom 4:17 Rom 4:18 Gal 3:28 Gal 3:29 Jas 2:23
gave.
Gen 14:20

 5   who.
Heb 5:4 Exod 28:1 Num 16:10 Num 16:11 Num 17:3 - Num 17:10 Num 18:7 Num 18:21 - Num 18:26
to take.
Lev 27:30 - Lev 27:33 Num 18:26 - Num 18:32 2Chr 31:4 - 2Chr 31:6 Neh 13:10
come.
Heb 7:10 Gen 35:11 Gen 46:26 Exod 1:5 1Kgs 8:19

 6   descent. Gr. pedigree.
Heb 7:3
received.
Heb 7:4 Gen 14:19 Gen 14:20
had.
Heb 6:13 - Heb 6:15 Heb 11:13 Heb 11:17 Gen 12:2 Gen 12:13 Gen 13:14 - Gen 13:17 Gen 17:4 - Gen 17:8 Gen 22:17 Gen 22:18 Acts 3:25 Rom 4:13 Rom 9:4 Gal 3:16

 7   without.
1Tim 3:16
the less.
Heb 11:20 Heb 11:21 Gen 27:20 - Gen 27:40 Gen 28:1 - Gen 28:4 Gen 47:7 - Gen 47:10 Gen 48:15 - Gen 48:20 Gen 49:28 Num 6:23 - Num 6:27 Deut 32:1 2Sam 6:20 1Kgs 8:55 2Chr 30:27 Luke 24:50 Luke 24:51 2Cor 13:14

 8   men.
Heb 7:23 Heb 9:27
he liveth.
Heb 3:16 Heb 5:6 Heb 6:20 Heb 9:24 Heb 9:25 John 11:25 John 11:26 John 14:6 John 14:19 Rev 1:18

 9   payed.
Heb 7:4 Gen 14:20 Rom 5:12
*marg:
Heb 7:9

 10   Heb 7:5 Gen 35:11 Gen 46:26 1Kgs 8:19

 11   perfection. [Teleiosis *G5050*,] completion, or fulfilment of the plan and purpose of God.
Heb 7:18 Heb 7:19 Heb 8:7 Heb 8:10 - Heb 8:13 Heb 10:1 - Heb 10:4 Gal 2:21 Gal 4:3 Gal 4:9 Col 2:10 - Col 2:17
what.
Heb 7:26 - Heb 7:28
another.
Heb 7:15 Heb 7:17 Heb 7:21 Heb 5:6 Heb 5:10 Heb 6:20

 12   a change.
Isa 66:21 Jer 31:31 - Jer 31:34 Ezek 16:61 Acts 6:13 Acts 6:14

 13   of which.
Num 16:40 Num 17:5 2Chr 26:16 - 2Chr 26:21

 14   Our Lord.
Luke 1:43 John 20:13 John 20:28 Eph 1:3 Phil 3:8
sprang.
Gen 46:12 Gen 49:10 Ruth 4:18 - Ruth 4:22 Isa 11:1 Jer 23:5 Jer 23:6 Mic 5:2 Matt 1:3 - Matt 1:16 Luke 2:23 - Luke 2:33 Luke 3:33 Rom 1:3 Rom 2:3 Rev 5:5 Rev 22:16

 15   after.
Heb 7:3 Heb 7:11 Heb 7:17 - Heb 7:21 Ps 110:4

 16   the law.
Heb 9:9 Heb 9:10 Heb 10:1 Gal 4:3 Gal 4:9 Col 2:14 Col 2:20
the power.
Heb 7:3 Heb 7:17 Heb 7:21 Heb 7:24 Heb 7:25 Heb 7:28 Rev 1:18

 17   Heb 7:15 Heb 7:21 Heb 5:6 Heb 5:10 Heb 6:20 Ps 110:4

 18   a disannulling.
Heb 7:11 Heb 7:12 Heb 8:7 - Heb 8:13 Heb 10:1 - Heb 10:9 Rom 3:31 Gal 3:15 Gal 3:17
the weakness.
Heb 7:19 Heb 8:7 Heb 8:8 Heb 9:9 Heb 9:10 Heb 10:1 - Heb 10:4 Heb 13:9 Acts 13:39 Rom 8:3 Gal 4:9 Gal 4:21 1Tim 4:8

 19   the law.
Heb 7:11 Heb 9:9 Acts 13:39 Rom 3:20 Rom 3:21 Rom 8:3 Gal 2:16
made. [Ouden *G3762* eteleiosen,] completed nothing; it was the introduction, but not the completion.
the bringing in. or, it was the bringing in.
Gal 3:24
a better.
Heb 6:18 Heb 8:6 Heb 11:40 John 1:17 Rom 8:3 Col 1:27 1Tim 1:1
we.
Heb 4:16 Heb 10:19 - Heb 10:22 Ps 73:28 John 14:6 Rom 5:2 Eph 2:13 - Eph 2:18 Eph 3:12

 20   Heb 7:20

 21   an oath. or, swearing of an oath.
The Lord.
Heb 7:17 Ps 110:4
sware.
Heb 6:16 - Heb 6:18

 22   a surety.
Gen 43:9 Gen 44:32 Pro 6:1 Pro 20:16
of a.
Heb 8:6 - Heb 8:12 Heb 9:15 - Heb 9:23 Heb 12:24 Heb 13:20 Dan 9:27 Matt 26:28 Mark 14:24 Luke 22:20 1Cor 11:25
testament. Rather covenant, [diatheke *G1242*. ]


 23   were.
Heb 7:8 1Chr 6:3 - 1Chr 6:14 Neh 12:10 Neh 12:11

 24   But. [Ho de *G1161*,] But he, that is, Christ, because "he continueth ever," hath [aparabatos *G531* hierosune *G2420*,] "a priesthood that passeth not away from him."
he continueth.
Heb 7:8 - Heb 7:25 Heb 7:28 Heb 13:8 Isa 9:6 Isa 9:7 John 12:34 Rom 6:9 Rev 1:18
hath.
1Sam 2:35
an unchangeable priesthood. or, a priesthood which passeth not from one to another.


 25   he is.
Heb 2:18 Heb 5:7 Isa 45:22 Isa 63:1 Dan 3:15 Dan 3:17 Dan 3:29 Dan 6:20 John 5:37 - John 5:40 John 10:29 John 10:30 Eph 3:20 Phil 3:21 2Tim 1:12 Jude 1:24
to the uttermost. or, evermore. come.
Heb 7:19 Heb 11:6 Job 22:17 Job 23:3 Ps 68:31 Ps 68:32 Isa 45:24 Jer 3:22
by him.
Heb 13:15 John 14:6 Rom 5:2 Eph 2:18 Eph 3:12 1John 2:1 1John 2:2
ever.
Heb 7:8 Heb 7:16 Heb 7:24
to make.
Heb 9:24 Isa 53:12 Isa 59:16 Dan 9:16 John 14:13 John 14:16 John 16:23 John 16:24 John 17:9 - John 17:26 Rom 8:34 1Tim 2:5 1John 2:1 1John 2:2 Rev 8:3 Rev 8:4

 26   such.
Heb 7:11 Heb 8:1 Heb 9:23 - Heb 9:26 Heb 10:11 - Heb 10:22
became.
Heb 2:10 Luke 24:26 Luke 24:46
holy.
Heb 4:15 Heb 9:14 Exod 28:36 Isa 53:9 Luke 1:35 Luke 23:22 Luke 23:41 Luke 23:47 John 8:29 John 14:30 Acts 3:14 Acts 4:27 2Cor 5:21 1Pet 1:19 1Pet 2:22 1John 2:2 1John 3:5 Rev 3:7
made.
Heb 1:3 Heb 4:14 Heb 8:1 Heb 12:2 Ps 68:18 Matt 27:18 Mark 16:19 Eph 1:20 - Eph 1:22 Eph 4:8 - Eph 4:10 Phil 2:9 - Phil 2:11 1Pet 3:22 Rev 1:17 Rev 1:18

 27   daily.
Heb 10:11 Exod 29:36 - Exod 29:42 Num 28:2 - Num 28:10
first.
Heb 5:3 Heb 9:7 Lev 4:3 - Lev 4:35 Lev 9:7 - Lev 9:24 Lev 16:6 Lev 16:11
and then.
Lev 4:13 - Lev 4:16 Lev 9:15 Lev 16:15
this.
Heb 9:12 Heb 9:14 Heb 9:25 Heb 9:28 Heb 10:6 - Heb 10:12 Isa 53:10 - Isa 53:12 Rom 6:10 Eph 2:22 Titus 2:14

 28   the law maketh.
Heb 5:1 Heb 5:2 Exod 32:21 Exod 32:22 Lev 4:3
the word.
Heb 7:21 Ps 110:4
maketh the.
Heb 7:3 Heb 1:2 Heb 3:6 Heb 4:14 Heb 5:5 Heb 5:8
who.
Heb 7:21 Heb 7:24
consecrated. Gr. perfected.
Heb 2:10 Heb 5:9 Luke 13:32 John 19:30
*Gr:
Heb 7:28


Display settings Display settings