The Jerusalem Bible (CZ)Psalms - 19. chapter - Psalms - chapter 19

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Sbormistrův. Žalm. Davidův.2Nebesa vypravují Boží slávu a dílo jeho rukou zvěstuje obloha;3den ji dni oznamuje, vypráví o ní a noc noci předává poučení.4Nižádné vyprávění, nižádná řeč, nižádný hlas, který lze uslyšet,5ale před celou zemí vystupují její tahy a její slova až na pokraj světa. On tam nahoře postavil slunci stan6a ono jako ženich vychází ze své komnaty, je plné síly a raduje se, že běží po své dráze.7Na okraji nebes vychází a jeho běh dosahuje k opačnému konci, před jeho žárem nic se neukryje.8Jahvův zákon je dokonalý, posila pro duši; Jahvovo svědectví je pravdivé, moudrost prostého.9Jahvovy předpisy jsou přímé, radost pro srdce; Jahvovo přikázání je průzračné, osvětluje oči.10Bázeň před Jahvem je čistá, navěky se nepohne; Jahvovy soudy jsou pravda, vždy nestranné,11žádoucí nad zlato, nad zlato nejryzejší; jeho slova jsou sladší než med, než šťáva pláství.12A tak se jimi tvůj služebník dává prodchnout, je velmi prospěšné je zachovávat.13Kdo však přijde na své chybné kroky? Od skrytého zla mě očisti.14Uchraň také svého služebníka před pýchou, ať nade mnou nemá vůbec vládu! Pak budu bezúhonný a prostý velkého hříchu.15Přijmi slova mých úst a šepot mého srdce bez ustání před tebou, Jahve, má skálo, můj vykupiteli!


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Ps 19:1 The creatures shew God's glory.
Ps 19:7 The excellency of the divine law.
Ps 19:12 David prays for grace.
The heavens.
Ps 8:3 Ps 33:6 Ps 115:16 Ps 148:3 Ps 148:4 Isa 40:22 - Isa 40:26 Jer 10:11 Jer 10:12 Rom 1:19 Rom 1:20
the firmament. Rakeeâ, from rakâ, to stretch out, the expanse, not only containing the celestial bodies, but also the air, light, rain, dews, etc., all of which display the infinite power and wisdom of their Almighty Creator.
Ps 150:1 Ps 150:2 Gen 1:6 - Gen 1:8 Gen 1:14 Gen 1:15 Dan 12:3

 2   Day unto.
Ps 24:7 - Ps 24:10 Ps 78:3 - Ps 78:6 Ps 134:1 - Ps 134:3 Ps 148:12 Exod 15:20 Exod 15:21 Isa 38:19
nigh unto.
Ps 74:16 Ps 136:8 Ps 136:9 Gen 1:17 Gen 1:18 Gen 8:22

 3   There. Or, "They have no speech, nor words, nor is their voice heard; yet into all the earth hath gone out their sound, and to the extremity of the world their words." The Hebrew, kav, rendered, line, like the Greek [phthoggos,] by which the LXX., (who are followed by St. Paul), render it, no doubt signifies the sound as well as the cord which emits it. The Vulgate, Jerome, and Symmachus, render it to the same purpose.
Deut 4:19
where. or, without these their voice is heard. Heb. withouttheir voice heard.


 4   Their.
Ps 98:3 Isa 49:6 Rom 10:18 2Cor 10:13 - 2Cor 10:16
line. or, rule, or, direction. In them.
Gen 1:14 - Gen 1:18 Mal 4:2

 5   bridegroom.
Isa 61:10 Isa 62:5 John 3:29
rejoiceth.
Eccl 1:5 1Cor 9:24 - 1Cor 9:26 Phil 3:13 Phil 3:14 Heb 12:1 Heb 12:2

 6   His going.
Ps 139:9 Job 25:3 Eccl 1:5 Col 1:23
circuit.
Job 22:14

 7   law. or, doctrine.
Ps 78:1 - Ps 78:7 Ps 119:72 Ps 119:96 - Ps 119:100 Ps 119:105 Ps 119:127 Ps 119:128 Ps 147:19 Ps 147:20 Deut 6:6 - Deut 6:9 Deut 17:18 - Deut 17:20 Josh 1:8 Job 23:12 Rom 3:2 Rom 15:4
perfect.
Ps 18:30 Ps 111:7 Deut 32:4 Rom 12:2 Jas 1:17
converting. or, restoring.
Ps 23:3 Ps 119:9 Jas 1:21 - Jas 1:25
testimony.
Ps 93:5 Ps 119:14 Ps 119:24 Ps 119:111 Ps 119:152 Isa 8:16 Isa 8:20 John 3:32 John 3:33 John 5:39 Acts 10:43 2Tim 1:8 1John 5:9 - 1John 5:12 Rev 19:10
sure.
Ps 111:7 2Sam 23:5 2Tim 2:19 Heb 6:18 Heb 6:19
making.
Ps 119:130 Pro 1:4 Pro 1:22 Pro 1:23 Col 3:16 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17

 8   statutes.
Ps 105:45 Ps 119:12 Ps 119:16 Ps 119:80 Ps 119:171 Gen 26:5 Exod 18:16 Deut 4:5 Deut 4:6 Ezek 36:27
right.
Ps 119:128 Neh 9:13
rejoicing.
Ps 40:8 Ps 119:14 Ps 119:24 Ps 119:54 Ps 119:92 Ps 119:121 Ps 119:143 Deut 12:11 Deut 12:12 Deut 16:11 Deut 16:14 Neh 8:12 Isa 64:5 Jer 15:16 Rom 7:22
is pure.
Ps 12:6 Ps 119:40 Pro 30:5 Rom 7:12 - Rom 7:14
enlightening.
Ps 13:3 Ps 119:98 - Ps 119:100 Ps 119:105 Ps 119:130 Pro 2:6 Pro 6:23 Rom 2:17 - Rom 2:20 Rom 3:20 Rom 7:7 Gal 2:19 Gal 3:10 - Gal 3:13 Gal 3:21

 9   The fear.
Ps 34:11 - Ps 34:14 Ps 36:1 Ps 115:13 Gen 22:12 Gen 42:18 1Sam 12:24 1Kgs 18:3 1Kgs 18:4 1Kgs 18:12 Neh 5:15 Pro 8:13 Acts 10:22 Rom 3:10 - Rom 3:18
enduring.
Ps 111:10 Ps 112:1 - Ps 112:6
judgments.
Ps 10:5 Ps 36:6 Ps 72:1 Ps 72:2 Ps 119:7 Ps 119:39 Ps 119:62 Ps 119:75 Ps 119:106 Ps 119:137 Ps 119:138 Ps 119:142 Ps 119:1 Ps 147:19 Exod 21:1 Deut 4:8 Isa 26:8 Rom 2:2 Rom 11:22 Rev 15:3 Rev 16:7 Rev 19:2
true. Heb. truth.


 10   than gold.
Ps 119:72 Ps 119:127 Job 28:15 - Job 28:17 Pro 3:13 - Pro 3:15 Pro 8:10 Pro 8:11 Pro 8:19 Pro 16:16
sweeter.
Ps 63:5 Ps 119:103 Job 23:12 Pro 24:13
honeycomb. Heb. the dropping of honey-combs.
1Sam 14:26 - 1Sam 14:29

 11   Moreover.
Ps 119:11 2Chr 19:10 Pro 6:22 Pro 6:23 Ezek 3:17 - Ezek 3:21 Ezek 33:3 - Ezek 33:9 Matt 3:7 Acts 20:31 1Cor 4:14 1Thess 5:14 Heb 11:7
keeping.
Pro 3:16 - Pro 3:18 Pro 11:18 Pro 29:18 Isa 3:10 Isa 3:11 Matt 6:4 Matt 6:6 Matt 6:18 Heb 11:6 Heb 11:26 Jas 1:25 2John 1:8 Rev 14:13

 12   can.
Ps 40:12 Job 6:24 Isa 64:6 1Cor 4:4 Heb 9:7
cleanse.
Ps 51:5 - Ps 51:10 Ps 65:3 1John 1:7
secret.
Ps 90:8 Ps 139:2 Ps 139:23 Ps 139:24 Lev 4:2 - Lev 4:35 Jer 17:9

 13   Keep.
Gen 20:6 1Sam 25:32 - 1Sam 25:34 1Sam 25:39
presumptuous.
Exod 21:14 Num 15:30 Num 15:31 Deut 17:12 Deut 17:13 2Pet 2:10
let.
Ps 119:133 Rom 6:12 - Rom 6:14 Rom 6:16 - Rom 6:22
upright.
Ps 7:10 Ps 11:7 Ps 84:11 Acts 24:16
I shall.
Ps 18:23 1Chr 10:13 1Chr 10:14
great. Heb. much.


 14   Let.
Ps 5:1 Ps 5:2 Ps 51:15 Ps 66:18 - Ps 66:20 Ps 119:108 Gen 4:4 Gen 4:5 Pro 15:8 Rom 15:16 Heb 11:4 Heb 13:15 1Pet 2:5
strength. Heb. rock.
Ps 18:1 Ps 18:2
redeemer.
Job 19:25 Isa 43:14 Isa 44:6 Isa 47:4 Isa 54:5 1Thess 1:10 Titus 2:14 1Pet 1:18 1Pet 1:19 Rev 5:9


Display settings Display settings