Czech Study Bible Translation (CZ)Romans - 1. chapter - Romans - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, 2které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých Písmech, 3evangelium o jeho Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova 4a podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu. 5Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy, 6mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista. 7Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 8Především děkuji svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, že se zvěst o vaší víře šíří po celém světě. 9Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho Syna, je mi svědkem, že se o vás stále zmiňuji 10a vždy na svých modlitbách prosím, zda by se mi konečně jednou nepodařilo z Boží vůle přijít k vám. 11Toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dar k vaší posile, 12to jest abychom byli, až budu mezi vámi, navzájem povzbuzeni každý vírou toho druhého — já vaší a vy mou. 13Nechci však, bratři, abyste nevěděli, že jsem se často rozhodl přijít k vám, ale až dosud mi bylo zabráněno, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce jako mezi ostatními národy. 14Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých, 15a tak, pokud to záleží na mně, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. 16Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. 17V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘ 18Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu, 19protože to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé; Bůh jim to zjevil. 20Jeho věčnou moc a božství, ačkoli jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. 21Ačkoli poznali Boha, neoslavili ho jako Boha ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě. 22Tvrdí, že jsou moudří, ale stali se blázny. 23Zaměnili slávu neporušitelného Boha za zpodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. 24Proto je Bůh skrze žádosti jejich srdcí vydal do nečistoty, aby navzájem zneuctívali svá těla; 25vyměnili Boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu více než Stvořiteli, jenž je požehnaný na věky. Amen. 26Proto je Bůh vydal do potupných vášní. Jejich ženy vyměnily přirozený styk za nepřirozený 27a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému, muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouzení. 28Právě tak, jako neuznali za dobré poznávat Boha, vydal je Bůh jejich neosvědčené mysli, aby dělali, co se nesluší: 29Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, chamtivostí, špatností, jsou plni závisti, vraždy, sváru, lsti, zlomyslnosti, jsou donašeči, 30pomlouvači, Bohu odporní, zpupní, domýšliví, chlubiví. Vymýšlejí zlé věci, neposlouchají rodiče, 31jsou nerozumní, věrolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32Ačkoliv poznali Boží ustanovení, že ti, kdo dělají takové věci, jsou hodni smrti, nejenže je sami činí, ale dokonce to schvalují i jiným, kteří je dělají.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Rom 1:1 Paul commends his calling to the Romans;
Rom 1:9 and his desire to come to them.
Rom 1:16 What his gospel is.
Rom 1:18 God is angry with sin.
Rom 1:21 What were the sins of the gentiles.
Paul.
Acts 13:9 Acts 21:40 Acts 22:7 Acts 22:13 Acts 26:1 Acts 26:14
a servant.
Rom 1:9 Rom 15:16 Rom 16:18 John 12:26 John 13:14 - John 13:16 John 15:15 John 15:20 Acts 27:23 2Cor 4:5 Gal 1:10 Phil 1:1 Phil 2:11 Phil 3:6 Phil 3:7 Titus 1:1 Jas 1:1 2Pet 1:1 Jude 1:1 Rev 1:1 Rev 22:6 Rev 22:9
called.
Rom 1:5 Rom 11:13 Acts 9:15 Acts 22:14 Acts 22:15 Acts 22:21 Acts 26:16 - Acts 26:18 1Cor 1:1 1Cor 9:1 1Cor 9:16 - 1Cor 9:18 1Cor 15:8 - 1Cor 15:10 2Cor 1:1 2Cor 11:5 2Cor 12:11 Gal 1:1 Gal 1:11 - Gal 1:17 Eph 1:1 Eph 3:5 - Eph 3:7 Eph 4:11 Col 1:1 Col 1:25 1Tim 1:1 1Tim 1:11 1Tim 1:12 1Tim 2:7 2Tim 1:11 Titus 1:1 Heb 5:4
separated.
Lev 20:24 - Lev 20:26 Num 16:9 Num 16:10 Deut 10:8 1Chr 23:13 Isa 49:1 Jer 1:5 Acts 13:2 - Acts 13:4 Gal 1:15 1Tim 1:15 1Tim 1:16 Heb 7:26
the gospel.
Rom 1:9 Rom 1:16 Rom 15:16 Rom 15:29 Rom 16:25 Mark 16:15 Mark 16:16 Luke 2:10 Luke 2:11 Acts 20:24 Eph 1:13 1Thess 2:2 2Thess 2:13 2Thess 2:14 1Tim 1:11

 2   Which.
Luke 24:26 Luke 24:27 Acts 10:43 Acts 26:6 Titus 1:2
by.
Rom 3:21
the holy.
Rom 3:2

 3   his Son.
Rom 1:9 Rom 8:2 Rom 8:3 Rom 8:29 - Rom 8:32 Ps 2:7 Matt 3:17 Matt 26:63 Matt 27:43 Luke 1:35 John 1:34 John 1:49 John 3:16 - John 3:18 John 3:35 John 3:36 John 5:25 John 10:30 John 10:36 John 20:28 John 20:31 Acts 3:13 Acts 8:37 Acts 9:20 1Cor 1:9 Gal 4:4 Col 1:13 - Col 1:15 1Thess 1:10 1John 1:3 1John 3:8 1John 3:23 1John 4:9 1John 4:10 1John 4:15 1John 5:1 1John 5:5 1John 5:10 - 1John 5:13 1John 5:20 Rev 2:18
which.
2Sam 7:12 - 2Sam 7:16 Ps 89:36 Ps 89:37 Isa 9:6 Isa 9:7 Jer 23:5 Jer 23:6 Jer 33:15 - Jer 33:17 Jer 33:26 Amos 9:11 Matt 1:1 Matt 1:6 Matt 1:16 Matt 1:20 - Matt 1:23 Matt 9:27 Matt 12:23 Matt 15:22 Matt 22:42 - Matt 22:45 Luke 1:31 - Luke 1:33 Luke 1:69 Luke 2:4 - Luke 2:6 John 7:42 Acts 2:30 Acts 13:22 Acts 13:23 2Tim 2:8
according.
Rom 8:3 Rom 9:5 Gen 3:15 John 1:14 Gal 4:4 1Tim 3:16 1John 4:2 1John 4:3 2John 1:7

 4   declared. Gr. determined. the Son.
Rom 1:3 John 2:18 - John 2:21 Acts 2:24 Acts 2:32 Acts 3:15 Acts 4:10 - Acts 4:12 Acts 5:30 - Acts 5:32 Acts 13:33 - Acts 13:35 Acts 17:31 2Cor 13:4 Eph 1:19 - Eph 1:23 Heb 5:5 Heb 5:6 Rev 1:18
according.
Luke 18:31 - Luke 18:33 Luke 24:26 Luke 24:27 Heb 9:14 1Pet 1:11 2Pet 1:21 Rev 19:10

 5   we have.
Rom 12:3 Rom 15:15 Rom 15:16 John 1:16 1Cor 15:10 2Cor 3:5 2Cor 3:6 Gal 1:15 Gal 1:16 Eph 3:2 - Eph 3:9 1Tim 1:11 1Tim 1:12
apostleship.
Acts 1:25 1Cor 9:2 Gal 2:8 Gal 2:9
for obedience to the faith. or, to the obedience of faith.
Rom 15:18 Rom 15:19 Rom 16:26 Acts 6:7 2Cor 10:4 - 2Cor 10:6 Heb 5:9
among.
Rom 3:29
for his name.
Mal 1:11 Mal 1:14 Acts 15:14 Eph 1:6 Eph 1:12 1Pet 2:9 1Pet 2:10

 6   are ye also.
Eph 1:11 Col 1:6 Col 1:21
the called.
Rom 8:28 - Rom 8:30 Rom 9:24 1Cor 1:9 Gal 1:6 1Thess 2:12 2Thess 2:14 2Tim 1:9 Heb 3:1 1Pet 2:9 1Pet 2:21 2Pet 1:10 Rev 17:14

 7   To all.
Acts 15:23 1Cor 1:2 2Cor 1:1 Phil 1:1 Col 1:2 Jas 1:1 1Pet 1:1 1Pet 1:2 Jude 1:1 Rev 2:1 Rev 2:8 Rev 2:12 Rev 2:18 Rev 2:29 Rev 3:1 Rev 3:7 Rev 3:14 Rev 3:22
beloved.
Rom 9:25 Deut 33:12 Ps 60:5 Song 5:1 Col 3:12 1Tim 6:2
called.
Rom 1:6 1Cor 1:2 Col 3:15 1Thess 4:7 1Pet 1:15 2Pet 1:3
Grace.
1Cor 1:3 - 1Cor 1:9 2Cor 1:2 Gal 1:3 Eph 1:2 Phil 1:2 Col 1:2 1Thess 1:1 2Thess 1:2 1Tim 1:2 2Tim 1:2 Titus 1:4 Phlm 1:3 1Pet 1:2 2Pet 1:2 2John 1:3 Jude 1:2 Rev 1:4 Rev 1:5
peace.
Rom 5:1
God.
Matt 5:16 Matt 6:8 Matt 6:9 John 20:17 Gal 1:4 Phil 4:20 1Thess 1:3 2Thess 1:1 1John 3:1
and the Lord.
Acts 7:59 Acts 7:60 1Cor 16:23 2Cor 12:8 - 2Cor 12:10 2Cor 13:14 Gal 6:18 Eph 6:23 Eph 6:24 Phil 4:13 Phil 4:23 1Thess 3:11 - 1Thess 3:13 1Thess 5:28 2Thess 2:16 2Thess 2:17 2Thess 3:16 2Thess 3:18 2Tim 4:22 Phlm 1:25 Rev 22:21

 8   I thank.
Rom 6:17
through.
Eph 3:21 Eph 5:20 Phil 1:11 Heb 13:15 1Pet 2:5 1Pet 4:11
that your.
Rom 16:19 1Thess 1:8 1Thess 1:9
the whole.
Matt 24:14 Luke 2:1 Acts 11:28

 9   God.
Rom 9:1 Job 16:19 2Cor 1:23 2Cor 11:10 2Cor 11:11 2Cor 11:31 Gal 1:20 Phil 1:8 1Thess 2:5 - 1Thess 2:10 1Tim 2:7
whom.
Acts 27:23 Phil 2:22 Col 1:28 Col 1:29 2Tim 1:3
with. or, in.
John 4:23 John 4:24 Acts 19:21 1Cor 14:14 1Cor 14:15 Phil 3:3
the.
Mark 1:1 Acts 3:26 1John 5:9 - 1John 5:12
that.
1Sam 12:23 Luke 18:1 Acts 12:5 Eph 6:18 1Thess 3:10 1Thess 5:17 2Tim 1:3
I make.
Eph 1:16 - Eph 1:19 Eph 3:14 - Eph 3:21 Phil 1:4 Phil 1:9 - Phil 1:11 Col 1:9 - Col 1:13 1Thess 1:2 Phlm 1:4

 10   request.
Rom 15:22 - Rom 15:24 Rom 15:30 - Rom 15:32 Phil 4:6 1Thess 2:18 1Thess 3:10 1Thess 3:11 Phlm 1:22 Heb 13:19
a prosperous.
Acts 19:21 Acts 27:1 - Acts 28:31
by the will.
Acts 18:21 Acts 21:14 1Cor 4:19 Jas 4:15

 11   I long.
Rom 15:23 Rom 15:32 Gen 31:30 2Sam 13:39 2Sam 23:15 2Cor 9:14 Phil 1:8 Phil 2:26 Phil 4:1
that.
Rom 15:29 Acts 8:15 - Acts 8:19 Acts 19:6 1Cor 12:1 - 1Cor 12:11 2Cor 11:4 Gal 3:2 - Gal 3:5 Eph 4:8 - Eph 4:12
to the.
Rom 16:25 2Chr 20:20 Acts 16:5 2Cor 1:21 1Thess 3:2 1Thess 3:13 2Thess 2:17 2Thess 3:3 Heb 13:9 1Pet 5:10 1Pet 5:12 2Pet 1:12 2Pet 3:17 2Pet 3:18

 12   that I may.
Rom 15:24 Rom 15:32 Acts 11:23 2Cor 2:1 - 2Cor 2:3 2Cor 7:4 - 2Cor 7:7 2Cor 7:13 1Thess 2:17 - 1Thess 2:20 1Thess 3:7 - 1Thess 3:10 2Tim 1:4 2John 1:4 3John 1:3 3John 1:4
with you. or, in you. by the mutual.
Eph 4:5 Titus 1:4 2Pet 1:1 Jude 1:3

 13   None.
Rom 11:25 1Cor 10:1 1Cor 12:1 2Cor 1:8 1Thess 4:13
that oftentimes.
Rom 15:23 - Rom 15:28 Acts 19:21 2Cor 1:15 2Cor 1:16
but.
Rom 15:22 Acts 16:6 Acts 16:7 1Thess 1:8 1Thess 2:18 2Thess 2:7
that I.
Isa 27:6 John 4:36 John 12:24 John 15:16 Col 1:6 Phil 4:17
among. or, in. even.
Rom 15:18 - Rom 15:20 Acts 14:27 Acts 15:12 Acts 21:19 1Cor 9:2 2Cor 2:14 2Cor 10:13 - 2Cor 10:16 1Thess 1:9 1Thess 1:10 1Thess 2:13 1Thess 2:14 2Tim 4:17

 14   debtor.
Rom 8:12 Rom 13:8
*Gr:
Rom 1:14 Acts 9:15 Acts 13:2 - Acts 13:4 Acts 22:21 Acts 26:17 Acts 26:18 1Cor 9:16 - 1Cor 9:23 2Tim 2:10
Greeks.
Acts 28:4 1Cor 14:11 Col 3:11
both to.
Rom 1:22 Rom 11:25 Rom 12:16 Rom 16:19 Matt 11:25 Luke 10:21 1Cor 1:19 - 1Cor 1:22 1Cor 2:13 1Cor 3:18 1Cor 9:16 2Cor 10:12 2Cor 11:19 Eph 5:15 - Eph 5:17 Jas 3:17 Jas 3:18
to the unwise.
Pro 1:22 Pro 8:5 Isa 35:8 1Cor 14:16 1Cor 14:23 1Cor 14:24 Titus 3:3

 15   so.
Rom 12:18 1Kgs 8:18 Mark 14:8 2Cor 8:12
I.
Isa 6:8 Matt 9:38 John 4:34 Acts 21:13 1Cor 9:17 2Cor 10:15 2Cor 10:16

 16   I am.
Ps 40:9 Ps 40:10 Ps 71:15 Ps 71:16 Ps 119:46 Mark 8:38 Luke 9:26 1Cor 2:2 2Tim 1:8 2Tim 1:12 2Tim 1:16 1Pet 4:16
the gospel.
Rom 15:19 Rom 15:29 Luke 2:10 Luke 2:11 1Cor 9:12 1Cor 9:18 2Cor 2:12 2Cor 4:4
*Gr:
Rom 1:16 2Cor 9:13 Gal 1:7 1Tim 1:11
for it is.
Rom 10:17 Ps 110:2 Isa 53:1 Jer 23:29 1Cor 1:18 - 1Cor 1:24 1Cor 2:4 1Cor 14:24 1Cor 14:25 1Cor 15:2 2Cor 2:14 - 2Cor 2:16 2Cor 10:4 2Cor 10:5 Col 1:5 Col 1:6 1Thess 1:5 1Thess 1:6 1Thess 2:13 Heb 4:12
to every.
Rom 4:11
to the Jew.
Rom 2:9

 17   For therein.
Rom 3:21
from faith.
Rom 3:3
The just.
Hab 2:4 John 3:36 Gal 3:11 Phil 3:9 Heb 10:38 Heb 11:6 Heb 11:7

 18   the wrath.
Rom 4:15
ungodliness.
Rom 5:6
unrighteousness.
Rom 6:13
who hold.
Rom 1:19 Rom 1:28 Rom 1:32 Rom 2:3 Rom 2:15 - Rom 2:23 Luke 12:46 Luke 12:47 John 3:19 - John 3:21 Acts 24:24 Acts 24:25 2Thess 2:10 1Tim 4:1 1Tim 4:2

 19   that which.
Rom 1:20 Ps 19:1 - Ps 19:6 Isa 40:26 Jer 10:10 - Jer 10:13 Acts 14:16 Acts 17:23 - Acts 17:30
in them. or, to them. for God.
John 1:9

 20   For the.
John 1:18 Col 1:15 1Tim 1:17 1Tim 6:16 Heb 11:27
from the.
Rom 1:19 Deut 4:19 Job 31:26 - Job 31:28 Ps 8:3 Ps 33:6 - Ps 33:9 Ps 104:5 Ps 104:31 Ps 119:90 Ps 139:13 Ps 148:8 - Ps 148:12 Matt 5:45
even his.
Rom 16:26 Gen 21:33 Deut 33:27 Ps 90:2 Isa 9:6 Isa 26:4 Isa 40:26 1Tim 1:17 Heb 9:14
Godhead.
Acts 17:29 Col 2:9
so that they are. or, that they may be.
Rom 2:1 Rom 2:15 John 15:22
without.
Acts 22:1
*Gr:
Rom 1:20

 21   when.
Rom 1:19 Rom 1:28 John 3:19
they glorified.
Rom 15:9 Ps 50:23 Ps 86:9 Hos 2:8 Hab 1:15 Hab 1:16 Luke 17:15 - Luke 17:18 2Tim 3:2 Rev 14:7 Rev 15:4
but became.
Gen 6:5 Gen 8:21 2Kgs 17:15 Ps 81:12 Eccl 7:29 Isa 44:9 - Isa 44:20 Jer 2:5 Jer 10:3 - Jer 10:8 Jer 10:14 Jer 10:15 Jer 16:19 Eph 4:17 Eph 4:18 1Pet 1:18
their foolish.
Rom 11:10 Deut 28:29 Isa 60:2 Acts 26:18 1Pet 2:9

 22   Rom 11:25 Pro 25:14 Pro 26:12 Isa 47:10 Jer 8:8 Jer 8:9 Jer 10:14 Matt 6:23 1Cor 1:19 - 1Cor 1:21 1Cor 3:18 1Cor 3:19

 23   changed.
Rom 1:25 Ps 106:20 Jer 2:11
an image.
Deut 4:15 - Deut 4:18 Deut 5:8 Ps 115:5 - Ps 115:8 Ps 135:15 - Ps 135:18 Isa 40:18 Isa 40:26 Isa 44:13 Ezek 8:10 Acts 17:29 1Cor 12:2 1Pet 4:3 Rev 9:20

 24   God.
Ps 81:11 Ps 81:12 Hos 4:17 Hos 4:18 Matt 15:14 Acts 7:42 Acts 14:16 Acts 17:29 Acts 17:30 Eph 4:18 2Thess 2:10 - 2Thess 2:12
through the lusts.
Rom 6:12
to dishonour.
1Cor 6:13 1Cor 6:18 1Thess 4:4 2Tim 2:20 - 2Tim 2:22
between.
Rom 1:27 Lev 18:22

 25   changed.
Rom 1:23
the truth.
Rom 1:18 1Thess 1:9 1John 5:20
into a lie.
Isa 44:20 Jer 10:14 Jer 10:15 Jer 13:25 Jer 16:19 Amos 2:4 John 2:8 Hab 2:18
the creature.
Rom 1:23 Matt 6:24 Matt 10:37 2Tim 3:4 1John 2:15 1John 2:16
more. or, rather. who is.
Rom 9:5 Ps 72:19 Ps 145:1 Ps 145:2 2Cor 11:31 Eph 3:21 1Tim 1:11 1Tim 1:17

 26   gave them.
Rom 1:24
vile.
Gen 19:5 Lev 18:22 - Lev 18:28 Deut 23:17 Deut 23:18 Judg 19:22 1Cor 6:9 Eph 4:19 Eph 5:12 1Tim 1:10 Jude 1:7 Jude 1:10

 27   that recompense.
Rom 1:23 Rom 1:24

 28   as they did.
Rom 1:18 Rom 1:21 Job 21:14 Job 21:15 Pro 1:7 Pro 1:22 Pro 1:29 Pro 5:12 Pro 5:13 Pro 17:16 Jer 4:22 Jer 9:6 Hos 4:6 Acts 17:23 Acts 17:32 Rom 8:7 Rom 8:8 1Cor 15:34 2Cor 4:4 - 2Cor 4:6 2Cor 10:5 2Thess 1:8 2Thess 2:10 - 2Thess 2:12 2Pet 3:5
retain. or, acknowledge. a reprobate mind. or, a mind voidof judgment.
Jer 6:30 2Cor 13:5 - 2Cor 13:7 2Tim 3:8 Titus 1:16
not convenient.
Eph 5:4 Phlm 1:8

 29   filled.
Rom 3:10
whisperers.
Ps 41:7 Pro 16:28 Pro 26:20 2Cor 12:20

 30   Backbiters.
Pro 25:23
haters.
Rom 8:7 Rom 8:8 Num 10:35 Deut 7:10 2Chr 19:2 Ps 81:15 Pro 8:36 John 7:7 John 15:23 John 15:24 Titus 3:3
boasters.
Rom 2:17 Rom 2:23 Rom 3:27 1Kgs 20:11 2Chr 25:19 Ps 10:3 Ps 49:6 Ps 52:1 Ps 94:4 Ps 97:7 Acts 5:36 2Cor 10:15 2Thess 2:4 Jas 3:5 Jas 4:16 2Pet 2:18 Jude 1:16
inventors.
Ps 99:8 Ps 106:39 Eccl 7:29
disobedient.
Deut 21:18 - Deut 21:21 Deut 27:16 Pro 30:17 Ezek 22:7 Matt 16:21 Matt 15:4 Luke 21:16 2Tim 3:2

 31   Without understanding.
Rom 1:20 Rom 1:21 Rom 3:11 Pro 18:2 Isa 27:11 Jer 4:22 Matt 15:16
covenant-breakers.
2Kgs 18:14 - 2Kgs 18:37 Isa 33:8 2Tim 3:3
without natural affection. or, unsociable.


 32   knowing.
Rom 1:18 Rom 1:21 Rom 2:1 - Rom 2:5 Rom 2:21 - Rom 2:23
worthy.
Rom 6:21
have pleasure in them. or, consent with them.
Ps 50:18 Hos 7:3 Mark 14:10 Mark 14:11


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.606 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version