Czech Study Bible Translation (CZ)Proverbs - 1. chapter - Proverbs - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Přísloví izraelského krále Šalomouna, syna Davidova, 2k poznání moudrosti a kázně, k porozumění řečem rozumným,  3k přijetí rozumné kázně, spravedlnosti, práva a přímosti,  4aby dala prostoduchým chytrost a mládenci poznání a rozvahu. 5Ať je slyší moudrý a přibude mu bystrosti, ať rozumný získá schopnost vést, 6aby dokázal porozumět přísloví a podobenství, slovům moudrých i jejich hádankám. 7Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají hlupáci. 8Můj synu, slyš naučení svého otce, nezavrhuj poučení své matky. 9Neboť jsou půvabným věncem na tvou hlavu a náhrdelníkem na tvůj krk. 10Můj synu, kdyby tě hříšníci lákali, nepřivoluj! 11Kdyby říkali: Pojď s námi, nastražíme léčku, abychom prolili krev, počíháme si bezdůvodně na nevinného, 12jako podsvětí je pohltíme zaživa, muže v plné síle jako ty, kdo sestupují do jámy. 13Získáme všelijaký vzácný majetek, naplníme si domy kořistí. 14Nech svůj los padnout s námi, budeme mít všichni jeden měšec. 15Můj synu, nechoď s nimi po cestě, zdrž svou nohu od jejich stezky, 16neboť jejich nohy běží za zlem, pospíchají prolévat krev. 17Vždyť nadarmo se roztahuje síť před zraky těch, co mají křídla. 18Ale tito nastražují léčku k prolití vlastní krve, číhají na svou duši. 19Tak dopadne každý, kdo pro sebe nekalý zisk hrabe. Připraví svého pána o duši. 20Moudrost křičí na ulicích, na náměstích pozvedá svůj hlas. 21Volá na nároží rušných ulic, u vchodů do bran, ve městě pronáší svou řeč: 22Dokdy budou prostoduší milovat prostoduchost, posměvači si budou libovat v posmívání a hlupáci budou nenávidět poznání? 23Obraťte se, když vás kárám! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova. 24Protože jsem volala, ale odmítali jste, vztahovala jsem svou ruku, ale nikdo nedával pozor, 25nevšímali jste si žádné mé rady a mému pokárání jste se nepodvolili, 26také já se budu vysmívat vaší pohromě, posmívat se, když přijde to, čeho se strachujete, 27když jako ničivá bouře přijde to, čeho se strachujete a vaše pohroma jako vichřice, když na vás přijde soužení a strast. 28Tehdy mě budou volat, ale neodpovím, budou mě usilovně hledat, ale nenaleznou mě. 29Protože nenáviděli poznání a nezvolili si bázeň před Hospodinem, 30nepodvolili se mé radě a odvrhli každé moje pokárání, 31budou jíst ovoce své cesty, nasytí se svými radami. 32Vždyť odvrácení prostoduchých je zabije, bezstarostnost hlupáků je zahubí. 33Ale kdo mě poslouchá, bude přebývat v bezpečí, bude bezstarostný, beze strachu ze zla.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Pro 1:1 The use of the proverbs.
Pro 1:7 An exhortation to fear God, and believe his word;
Pro 1:10 to avoid the enticings of sinners.
Pro 1:20 Wisdom complains of her contempt.
Pro 1:24 She threatens her contemners.
proverbs.
Pro 10:1 Pro 25:1 1Kgs 4:31 1Kgs 4:32 Eccl 12:9 John 16:25
Solomon.
2Sam 12:24 2Sam 12:25 1Kgs 2:12 1Chr 22:9 1Chr 28:5 1Chr 29:28

 2   Pro 4:5 - Pro 4:7 Pro 7:4 Pro 8:5 Pro 16:16 Pro 17:16 Deut 4:5 Deut 4:6 1Kgs 3:9 - 1Kgs 3:12 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17

 3   receive.
Pro 2:1 - Pro 2:9 Pro 8:10 Pro 8:11 Job 22:22
equity. Heb. equities.
1Kgs 3:28

 4   subtilty.
Pro 1:22 Pro 1:23 Pro 8:5 Pro 9:4 - Pro 9:6 Ps 19:7 Ps 119:130 Isa 35:8
to the.
Pro 7:7 - Pro 7:24 Pro 8:17 Pro 8:32 Ps 34:11 Ps 119:9 Eccl 11:9 Eccl 11:10 Eccl 12:1 2Tim 2:22 Titus 2:6
discretion. or, advisement.


 5   wise.
Pro 9:9 Pro 12:1 Job 34:10 Job 34:16 Job 34:34 Ps 119:98 - Ps 119:100 1Cor 10:15
a man.
1Sam 25:32 1Sam 25:33 2Chr 25:16

 6   a proverb.
Matt 13:10 - Matt 13:17 Matt 13:51 Matt 13:52 Mark 4:11 Mark 4:34 Acts 8:30 Acts 8:31
the interpretation. or, an eloquent speech. the words.
Eccl 12:11
dark.
Ps 49:4 Ps 78:2 Matt 13:34 Matt 13:35 Heb 5:14 2Pet 3:16

 7   fear.
Pro 9:10 Job 28:28 Ps 111:10 Ps 112:1 Eccl 12:13
beginning. or, principal part. but.
Pro 1:22 Pro 1:29 Pro 1:30 Pro 5:12 Pro 5:13 Pro 15:5 Pro 18:2 John 3:18 - John 3:21 Rom 1:28

 8   My son.
Pro 1:10 Pro 1:15 Pro 2:1 Pro 3:1 Pro 7:1 Matt 9:2 Matt 9:22
hear.
Pro 4:1 - Pro 4:4 Pro 5:1 Pro 5:2 Pro 6:20 Pro 30:17 Pro 31:1 Lev 19:3 Deut 21:18 - Deut 21:21 1Sam 2:25 2Tim 1:5

 9   they.
Pro 3:22 Pro 4:9 Pro 6:20 Pro 6:21 1Tim 2:9 1Tim 2:10 1Pet 3:3 1Pet 3:4
an ornament. Heb. an adding.
Gen 41:42 Song 1:10 Song 4:9 Isa 3:19 Ezek 16:11 Dan 5:7 Dan 5:16 Dan 5:29

 10   Pro 7:21 - Pro 7:23 Pro 13:20 Pro 20:19 Gen 39:7 - Gen 39:13 Judg 16:16 - Judg 16:21 Ps 1:1 Ps 50:18 Rom 16:18 Eph 5:11

 11   let us lay.
Pro 1:16 Pro 12:6 Pro 30:14 Ps 56:6 Ps 64:5 Ps 64:6 Jer 5:26 Mic 7:2 Acts 23:15 Acts 25:3
let us lurk.
Pro 1:18 Ps 10:8 - Ps 10:10 Ps 17:12 Ps 35:7 Jer 11:19 Jer 18:18 - Jer 18:20 Matt 26:3 Matt 26:4 John 15:25

 12   swallow.
Ps 35:25 Ps 56:1 Ps 56:2 Ps 57:3 Ps 124:3 Jer 51:34 Lam 2:5 Lam 2:16 Mic 3:2 Mic 3:3
as the.
Ps 5:9 Rom 3:13
whole.
Num 16:30 - Num 16:33 Num 26:10 Ps 28:1 Ps 143:7

 13   Pro 1:19 Job 24:2 Job 24:3 Isa 10:13 Isa 10:14 Jer 22:16 Jer 22:17 Nah 2:12 Hag 2:9 Luke 12:15 1Tim 6:9 1Tim 6:10 Rev 18:9 - Rev 18:16

 14   Pro 1:14

 15   walk.
Pro 4:14 Pro 4:15 Pro 9:6 Pro 13:20 Ps 1:1 Ps 26:4 Ps 26:5 2Cor 6:17
refrain.
Pro 4:27 Pro 5:8 Ps 119:101 Jer 14:10

 16   Pro 4:16 Pro 6:18 Isa 59:7 Rom 3:5

 17   in vain.
Pro 7:23 Job 35:11 Isa 1:3 Jer 8:7
sight of any bird. Heb. eyes of everything that hath a wing.


 18   Pro 5:22 Pro 5:23 Pro 9:17 Pro 9:18 Pro 28:17 Esth 7:10 Ps 7:14 - Ps 7:16 Ps 9:16 Ps 55:23 Matt 27:4 Matt 27:5

 19   every.
Pro 15:27 Pro 23:3 Pro 23:4 2Sam 18:11 - 2Sam 18:13 2Kgs 5:20 - 2Kgs 5:27 Jer 22:17 - Jer 22:19 Mic 2:1 - Mic 2:3 Mic 3:10 - Mic 3:12 Hab 2:9 Acts 8:19 Acts 8:20 1Tim 3:3 1Tim 6:9 1Tim 6:10 Jas 5:1 - Jas 5:4 2Pet 2:3 2Pet 2:14 - 2Pet 2:16
taketh.
Job 31:39 Eccl 5:13

 20   Wisdom. Heb. Wisdoms, that is, excellent wisdom.
Matt 13:54 Luke 11:49 1Cor 1:24 1Cor 1:30 Col 2:3
crieth.
Pro 8:1 - Pro 8:5 Pro 9:3 John 7:37

 21   Pro 9:3 Matt 10:27 Matt 13:2 John 18:20 Acts 5:20

 22   How.
Pro 6:9 Exod 10:3 Exod 16:28 Num 14:27 Matt 17:17
ye simple.
Pro 7:7 Pro 9:4 - Pro 9:6 Pro 9:16 - Pro 9:18 Ps 94:8 Matt 9:13 Matt 11:29 Matt 11:30 Matt 23:37 Luke 19:42 Rev 22:17
the scorners.
Pro 3:34 Pro 14:6 Pro 15:12 Pro 19:29 Pro 21:11 Job 34:7 Ps 1:1 2Pet 3:3
fools.
Pro 1:7 Pro 1:29 Pro 5:12 John 3:20

 23   Turn.
Isa 55:1 - Isa 55:3 Isa 55:6 Isa 55:7 Jer 3:14 Ezek 18:27 - Ezek 18:30 Ezek 33:11 Hos 14:1 Acts 3:19 Acts 26:20
my reproof.
Pro 1:25 Pro 1:30 Pro 6:23 Pro 10:17 Pro 12:1 Pro 29:1 Ps 145:1 Rev 3:19
behold.
Isa 32:15 Isa 45:8 Joel 2:28 Zech 12:10 Luke 11:13 John 7:36 John 7:37 Acts 2:36 - Acts 2:38 Rev 3:16 - Rev 3:18

 24   I have called.
Isa 50:2 Isa 65:12 Isa 66:4 Jer 7:13 Ezek 8:18 Zech 7:11 Zech 7:12 Matt 22:5 Matt 22:6 Matt 23:37 Matt 23:38 Heb 12:25 Heb 12:26
stretched.
Ps 31:20 Acts 4:30 Rom 10:21

 25   ye.
Pro 1:30 2Chr 36:16 Ps 107:11 Luke 7:30
would.
Pro 1:30 Pro 5:12 Pro 12:1 Ps 81:11

 26   Judg 10:14 Ps 2:4 Ps 37:13 Luke 14:24

 27   your fear.
Pro 3:25 Pro 3:26 Pro 10:24 Pro 10:25 Ps 69:22 - Ps 69:28 Luke 21:26 Luke 21:34 Luke 21:35 1Thess 5:3 Rev 6:15 - Rev 6:17
as a.
Ps 58:9 Isa 17:13 Nah 1:3
distress.
Luke 21:23 - Luke 21:25 Rom 2:9

 28   shall they.
Gen 6:3 Job 27:9 Job 35:12 Ps 18:41 Isa 1:15 Jer 11:11 Jer 14:12 Ezek 8:18 Mic 3:4 Zech 7:13 Matt 7:22 Matt 7:23 Matt 25:10 - Matt 25:12 Luke 13:25 - Luke 13:28 Jas 4:3
they shall seek.
Ps 78:34 - Ps 78:36 Hos 5:15 Hos 6:1 - Hos 6:4

 29   that.
Pro 1:22 Pro 5:12 Pro 6:23 Job 21:14 Job 21:15 Ps 50:16 Ps 50:17 Isa 27:11 Isa 30:9 - Isa 30:12 John 3:20 Acts 7:51 - Acts 7:54
not.
Luke 10:42 Heb 11:25

 30   Pro 1:25 Ps 81:11 Ps 119:111 Ps 119:173 Jer 8:9 Luke 14:18 - Luke 14:20

 31   Pro 14:14 Pro 22:8 Job 4:8 Isa 3:10 Isa 3:11 Jer 2:19 Jer 6:19 Gal 6:7 Gal 6:8

 32   the turning.
Pro 8:36 John 3:36 Heb 10:38 Heb 10:39 Heb 12:25
and the.
Deut 32:15 - Deut 32:44 Ps 69:22 Ps 92:6 Ps 92:7 Luke 12:16 - Luke 12:21 Luke 16:19 - Luke 16:25 Heb 12:8 Jas 5:5
prosperity. or, ease.
Jer 48:11 Jer 48:12

 33   whoso.
Pro 8:32 - Pro 8:35 Pro 9:11 Ps 25:12 Ps 25:13 Ps 81:13 Isa 48:18 Isa 55:3 Matt 17:5 John 10:27 - John 10:29 1Pet 1:5
and shall.
Pro 3:21 - Pro 3:26 Pro 14:26 Ps 112:7 Isa 26:3 Luke 21:9 Luke 21:19 Rom 8:35 - Rom 8:39


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova