Czech Study Bible Translation (CZ)Lamentations - 1. chapter - Lamentations - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Jak sedí osaměle město, které mělo mnoho lidu! Je jako vdova to, jež bylo velké mezi národy. Kněžna mezi provinciemi je vydána nuceným pracím. 2V noci hořce pláče a slzy jí tečou po tvářích. Mezi všemi svými milenci nemá utěšitele. Všichni její přátelé ji nevěrně opustili, stali se jejími nepřáteli. 3Juda byl vystěhován v soužení a v těžké otročině. Bydlí mezi národy, nenalezl místo odpočinku. Všichni, kdo jej pronásledují, ho dostihnou uprostřed velké tísně. 4Cesty na Sijón truchlí, protože na svátky nikdo nepřichází. Všechny jeho brány jsou opuštěné, jeho kněží vzdychají, jeho panny jsou sklíčené a jemu je hořko. 5Jeho protivníci získali navrch, jeho nepřátelům se daří, protože Hospodin ho sklíčil pro množství jeho přestoupení. Jeho děti odešly před zraky protivníka do zajetí. 6Od dcery sijónské odešla všechna její ozdoba, její knížata jsou jako jeleni, kteří nenašli pastvu, utekli vysílení před pronásledovatelem. 7Jeruzalém vzpomíná ve dnech svého soužení a svého bezdomovství na všechny své drahocennosti, které měl od dávných časů. Když jeho lid padl do ruky protivníka a neměl pomocníka, protivníci se na něj dívali a vysmívali se jeho zániku. 8Jeruzalémská dcera velmi zhřešila; proto se stala nečistou. Všichni, kdo ji ctili, jí opovrhují, protože viděli její nahotu; ona sama vzdychá a obrací se zpět. 9Na jejích sukních je její nečistota, nepamatovala na svoji budoucnost. Padla prapodivným způsobem, nemá utěšitele. Hospodine, pohleď na mé soužení, protože nepřítel se vyvyšuje. 10Protivník vztáhl svou ruku na všechny její vzácnosti, ano, viděla pohanské národy, jak přicházejí do její svatyně, ty, o nichž jsi přikázal, aby do tvého shromáždění nevcházeli. 11Všechen její lid vzdychá, hledají pokrm. Dali svoje vzácnosti za jídlo, aby zachovali život. Podívej se, Hospodine, a pohleď, že jsem opovržená. 12Je to ničím pro vás všechny, kteří procházíte kolem? Pohleďte a podívejte se, jestli je bolest jako moje bolest, kterou mě ranil, kterou mě Hospodin sklíčil v den svého planoucího hněvu? 13Z výšiny poslal oheň do mých kostí a opanoval je. Rozprostřel síť pro mé nohy, obrátil mě zpět. Učinil mě opuštěnou, celý den jsem nemocná.  14Má přestoupení jsou svázána do jha, jeho rukou jsou propletena. Vstoupila na mou šíji, přivedl k pádu moji sílu. Panovník mě vydal do rukou těch, proti nimž nemohu obstát.  15Panovník zavrhl všechny mé siláky v mém středu, svolal proti mně shromáždění, aby rozdrtil mé mládence. Jako v lisu šlapal Panovník pannu, dceru judskou. 16Nad tím pláču, z mých očí, z mých očí plyne voda, protože je ode mě daleko utěšitel, který by obnovil mou duši. Moji synové se stali opuštěnými, protože zvítězil nepřítel. 17Dcera sijónská rozhazuje rukama, nemá utěšitele. Hospodin přikazuje o Jákobovi, že národy okolo něj se stanou jeho protivníkem. Jeruzalémská dcera se mezi nimi stala nečistou. 18Hospodin je spravedlivý, protože jsem se vzpírala jeho příkazu. Poslyšte, prosím, všechny národy a pohleďte na mou bolest. Moje panny a moji mládenci odešli do zajetí. 19Volala jsem své milence, ale oni mě podvedli. Moji kněží a starci vydechli ve městě naposled, když si hledali jídlo, aby si zachovali život. 20Hospodine, pohleď, neboť je mi úzko, mé nitro vře; srdce se ve mně převrací, protože jsem byla velmi vzpurná. Venku činí bezdětným meč, v domě je smrt. 21Slyšeli, že vzdychám, nemám utěšitele, všichni moji nepřátelé slyšeli o mém trápení a rozjásali se, žes to učinil. Přiveď den, který jsi vyhlásil, aby byli jako já. 22Všechno jejich zlo ať přijde před tebe a jednej s nimi, jako jsi jednal se mnou za všechna má přestoupení. Vždyť mnoho vzdychám a mé srdce je zemdlené.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Lam 1:1 The miseries of Jerusalem and of the Jews pathetically lamented, with confessions of their sins.
Lam 1:12 The attention and compassion of beholders demanded to this unprecedented case.
Lam 1:18 The justice of God acknowledged, and his mercy supplicated, with prayers against insulting foes.
How doth. The LXX. have the following words as an introduction: "And it came to pass after Israel had been carried captive, and Jerusalem was become desolate, that Jeremiah sat weeping, and lamented with this lamentation over Jerusalem, and said."
Lam 2:1 Lam 4:1 Isa 14:12 Jer 50:23 Zeph 2:15 Rev 18:16 Rev 18:17
sit.
Lam 2:10 Isa 3:26 Isa 47:1 - Isa 47:15 Isa 50:5 Isa 52:2 Isa 52:7 Jer 9:11 Ezek 26:16
full.
Ps 122:4 Isa 22:2 Zech 8:4 Zech 8:5
as a.
Isa 47:8 Isa 47:9 Isa 54:4 Rev 18:7
great.
1Kgs 4:21 2Chr 9:26 Ezra 4:20
how is.
Lam 5:16 2Kgs 23:33 2Kgs 23:35 Neh 5:4 Neh 9:37

 2   weepeth.
Lam 1:16 Lam 2:11 Lam 2:18 Lam 2:19 Job 7:3 Ps 6:6 Ps 77:2 - Ps 77:6 Jer 9:1 Jer 9:17 - Jer 9:19 Jer 13:17
among.
Lam 1:19 Jer 4:30 Jer 22:20 - Jer 22:22 Jer 30:14 Ezek 16:37 Ezek 23:22 - Ezek 23:25 Hos 2:7 Rev 17:13 Rev 17:16
none.
Lam 1:9 Lam 1:16 Lam 1:17 Lam 1:21 Isa 51:18 Isa 51:19
all her friends.
Job 6:15 Job 19:13 Job 19:14 Ps 31:11 Pro 19:7 Mic 7:5

 3   gone.
2Kgs 24:14 2Kgs 24:15 2Kgs 25:11 2Kgs 25:21 2Chr 36:20 2Chr 36:21 Jer 39:9 Jer 52:15 Jer 52:27 - Jer 52:30
because of great servitude. Heb. for the greatness ofservitude. she.
Lam 2:9 Lev 26:36 - Lev 26:39 Deut 28:64 - Deut 28:67 Jer 24:9 Ezek 5:12
all.
Lam 4:18 Lam 4:19 Jer 16:16 Jer 52:8 Amos 9:1 - Amos 9:4

 4   ways.
Lam 2:6 Lam 2:7 Lam 5:13 Isa 24:4 - Isa 24:6 Jer 14:2 Mic 3:12
all her gates.
Lam 2:9 Jer 9:11 Jer 10:22 Jer 33:10 - Jer 33:12
her priests.
Lam 1:11 Lam 1:12 Lam 1:18 - Lam 1:20 Lam 2:10 Lam 2:11 Lam 2:19 - Lam 2:21 Isa 32:9 - Isa 32:14 Joel 1:8 - Joel 1:13

 5   adversaries.
Lam 2:17 Lam 3:46 Lev 26:17 Deut 28:43 Deut 28:44 Ps 80:6 Ps 89:42 Isa 63:18 Jer 12:7 Mic 7:8 - Mic 7:10
for.
Lam 1:18 Lam 3:39 - Lam 3:43 Lev 26:15 - Lev 26:46 Deut 4:25 - Deut 4:27 Deut 28:15 - Deut 28:68 Deut 29:18 - Deut 29:28 Deut 31:16 - Deut 31:18 Deut 31:29 Deut 32:15 - Deut 32:27 2Chr 36:14 - 2Chr 36:16 Neh 9:33 Neh 9:34 Ps 90:7 Ps 90:8 Jer 5:3 - Jer 5:9 Jer 5:29 Jer 23:14 Jer 30:14 Jer 30:15 Jer 44:21 Jer 44:22 Ezek 8:17 Ezek 8:18 Ezek 9:9 Ezek 22:24 - Ezek 22:31 Dan 9:7 - Dan 9:16 Mic 3:9 - Mic 3:12 Zeph 3:1 - Zeph 3:8
her children.
Jer 39:9 Jer 52:27 - Jer 52:30

 6   from.
2Kgs 19:21 Ps 48:2 Ps 48:3 Isa 1:21 Isa 4:5 Isa 12:6 Zeph 3:14 - Zeph 3:17
all.
Lam 2:1 - Lam 2:7 2Sam 4:11 2Sam 4:12 Ps 50:2 Ps 96:9 Ps 132:12 Ps 132:13 Jer 52:8 Jer 52:11 Jer 52:13 Ezek 7:20 - Ezek 7:22 Ezek 11:22 Ezek 11:23 Ezek 24:21 Ezek 24:25
her princes.
Lev 26:36 Lev 26:37 Deut 28:25 Deut 32:30 Josh 7:12 Josh 7:13 Ps 44:9 - Ps 44:11 Jer 29:4 Jer 48:41 Jer 51:30 - Jer 51:32 Jer 52:7
harts.
Jer 14:5 Jer 14:6 Jer 47:3

 7   remembered.
Job 29:2 - Job 29:25 Job 30:1 Ps 42:4 Ps 77:3 Ps 77:5 - Ps 77:9 Hos 2:7 Luke 15:17 Luke 16:25
all her.
Deut 4:7 Deut 4:8 Deut 4:34 - Deut 4:37 Deut 8:7 - Deut 8:9 Ps 147:19 Ps 147:20 Isa 5:1 - Isa 5:4
pleasant. or, desirable.
Lam 1:10
the adversaries.
Lam 2:15 Lam 2:16 Ps 79:4 Ps 137:3 Ps 137:4 Mic 4:11

 8   hath.
Lam 1:5 Lam 1:20 1Kgs 8:46 1Kgs 8:47 1Kgs 9:7 1Kgs 9:9 Isa 59:2 - Isa 59:13 Jer 6:28 Ezek 14:13 - Ezek 14:21 Ezek 22:2 - Ezek 22:15
removed. Heb. become a removing, or wandering.
Jer 15:4 Jer 24:9 Jer 34:17 Ezek 23:46
*marg:
Lam 1:8
all.
Lam 4:15 Lam 4:16 Lam 5:12 - Lam 5:16 1Sam 2:30
they.
Lam 4:21 Isa 47:3 Jer 13:22 Jer 13:26 Ezek 16:37 - Ezek 16:39 Ezek 23:29 Hos 2:3 Hos 2:10 Rev 3:18
she sigheth.
Lam 1:4 Lam 1:11 Lam 1:21 Lam 1:22 Lam 2:10 Jer 4:31

 9   filthiness.
Lam 1:17 Jer 2:34 Jer 13:27 Ezek 24:12 Ezek 24:13
she remembereth.
Deut 32:29 Isa 47:7 Jer 5:31 1Pet 4:17
came.
Lam 1:1 Lam 4:1 Isa 3:8 Jer 13:17 Jer 13:18
she had.
Lam 1:2 Lam 1:17 Lam 1:21 Lam 2:13 Eccl 4:1 Isa 40:2 Isa 54:11 Hos 2:14 John 11:19
behold.
Exod 3:7 Exod 3:17 Exod 4:31 Deut 26:7 1Sam 1:11 2Sam 16:12 2Kgs 14:26 Neh 9:32 Ps 25:18 Ps 119:153 Dan 9:17 - Dan 9:19
for.
Deut 32:27 Ps 74:8 Ps 74:9 Ps 74:22 Ps 74:23 Ps 140:8 Isa 37:4 Isa 37:17 Isa 37:23 Isa 37:29 Jer 48:26 Jer 50:29 Zeph 2:10 2Thess 2:4 - 2Thess 2:8

 10   spread.
Lam 1:7 Isa 5:13 Isa 5:14 Jer 15:13 Jer 20:5 Jer 52:17 - Jer 52:20
pleasant. or, desirable.
Lam 1:7
seen.
Ps 74:4 - Ps 74:8 Ps 79:1 - Ps 79:7 Isa 63:18 Isa 64:10 Isa 64:11 Jer 51:51 Jer 52:13 Ezek 7:22 Ezek 9:7
whom.
Deut 23:3 Neh 13:1 Ezek 44:7 Mark 13:14

 11   seek.
Lam 1:19 Lam 2:12 Lam 4:4 - Lam 4:10 Deut 28:52 - Deut 28:57 2Kgs 6:25 Jer 19:9 Jer 38:9 Jer 52:6 Ezek 4:15 - Ezek 4:17 Ezek 5:16 Ezek 5:17
relieve the soul. Heb. make the soul to come again.
1Sam 30:11 1Sam 30:12
see.
Lam 1:9 Lam 1:20 Lam 2:20 Job 40:4 Ps 25:15 - Ps 25:19

 12   Is it nothing. or, It is nothing. pass by. Heb. pass bythe way. if. The church in distress here magnifies her affliction; and yet no more than there was cause for her groaning was not heavier than her strokes. She appeals to all spectators--see if there be any sorrow like unto my sorrow. This might truly be said of the griefs which were suffered in Jerusalem of old; but Christians are apt to apply these words too sensibly and sensitively to themselves, when they are in trouble, and sometimes more than there is reasonable cause to warrant. All men feel most from their own burden, and cannot be persuaded to reconcile themselves to it; how often do thy cry out in the words we are illustrating! whereas, if their troubles were to be thrown into a common stock with those of others, and then an equal dividend made, share and share alike, rather than approve such an arrangement, each would be ready to say, "Pray give me my own again. "--Henry.
Lam 2:13 Lam 4:6 - Lam 4:11 Dan 9:12 Matt 24:21 Luke 21:22 Luke 21:23 Luke 23:28 - Luke 23:31

 13   above.
Lam 2:3 Lam 2:4 Deut 32:21 - Deut 32:25 Job 30:30 Ps 22:14 Ps 31:10 Ps 102:3 - Ps 102:5 Nah 1:6 Hab 3:16 2Thess 1:8 Heb 12:29
he hath spread.
Lam 4:17 - Lam 4:20 Job 18:8 Job 19:6 Ps 66:11 Ezek 12:13 Ezek 17:20 Ezek 32:3 Hos 7:12
he hath turned.
Ps 35:4 Ps 70:2 Ps 70:3 Ps 129:5 Isa 42:17
desolate.
Lam 1:22 Lam 5:17 Deut 28:65 Jer 4:19 - Jer 4:29

 14   yoke.
Deut 28:48 Pro 5:22 Isa 14:25 Isa 47:6 Jer 27:8 Jer 27:12 Jer 28:14
delivered.
Jer 25:9 Jer 34:20 Jer 34:21 Jer 37:17 Jer 39:1 - Jer 39:9 Ezek 11:9 Ezek 21:31 Ezek 23:28 Ezek 25:4 Ezek 25:7 Hos 5:14

 15   trodden.
2Kgs 9:33 2Kgs 24:14 - 2Kgs 24:16 2Kgs 25:4 - 2Kgs 25:7 Ps 119:118 Isa 5:5 Isa 28:18 Jer 50:26
*marg:
Lam 1:15 Dan 3:13 Mic 7:10 Mal 4:3 Luke 21:24 Heb 10:29
crush.
Lam 3:34 Deut 28:33 Judg 10:8
*marg:
Lam 1:15 Jer 51:34
the virgin, etc. or, the winepress of the virgin, etc.
Jer 14:17
as in.
Isa 63:3 Rev 14:19 Rev 14:20 Rev 19:15

 16   I weep.
Lam 1:2 Lam 1:9 Lam 2:11 Lam 2:18 Lam 3:48 Lam 3:49 Ps 119:136 Jer 9:1 Jer 9:10 Jer 13:17 Jer 14:17 Luke 19:41 - Luke 19:44 Rom 9:1 - Rom 9:3
relieve. Heb. bring back.
Hos 9:12
my children.
Lam 1:5 Lam 1:6 Lam 2:20 - Lam 2:22 Lam 4:2 - Lam 4:10 Jer 9:21

 17   spreadeth.
1Kgs 8:22 1Kgs 8:38 Isa 1:15 Jer 4:31
none.
Lam 1:2 Lam 1:9 Lam 1:16 Lam 1:19 Lam 1:21
commanded.
Lam 2:1 - Lam 2:8 Lam 2:17 - Lam 2:22 2Kgs 24:2 - 2Kgs 24:4 2Kgs 25:1 Jer 6:3 Jer 16:6 Jer 21:4 Jer 21:5 Jer 34:22 Ezek 7:23 Ezek 7:24 Hos 8:8 Luke 19:43 Luke 19:44
Jerusalem.
Lam 1:9 Lam 4:15 Lev 15:19 - Lev 15:27 Ezek 36:17

 18   Lord.
Exod 9:27 Deut 32:4 Judg 1:7 Ezra 9:13 Neh 9:33 Ps 119:75 Ps 145:17 Jer 12:1 Dan 9:7 Dan 9:14 Zeph 3:5 Rom 2:5 Rom 3:19 Rev 15:3 Rev 15:4 Rev 16:5 - Rev 16:7
for I.
Lam 3:42 1Sam 12:14 1Sam 12:15 1Sam 15:23 Neh 1:6 - Neh 1:8 Neh 9:26 Ps 107:11 Dan 9:9 - Dan 9:16
commandment. Heb. mouth.
1Kgs 13:21
hear.
Lam 1:12 Deut 29:22 - Deut 29:28 1Kgs 9:8 1Kgs 9:9 Jer 22:8 Jer 22:9 Jer 25:28 Jer 25:29 Jer 49:12 Ezek 14:22 Ezek 14:23
my virgins.
Lam 1:5 Lam 1:6 Deut 28:32 - Deut 28:41

 19   for.
Lam 1:2 Lam 4:17 Job 19:13 - Job 19:19 Jer 2:28 Jer 30:14 Jer 37:7 - Jer 37:9
my priests.
Lam 1:11 Lam 2:20 Lam 4:7 - Lam 4:9 Lam 5:12 Jer 14:15 - Jer 14:18 Jer 23:11 - Jer 23:15 Jer 27:13 - Jer 27:15

 20   Behold.
Lam 1:9 Lam 1:11 Isa 38:14
my bowels.
Lam 2:11 Job 30:27 Ps 22:14 Isa 16:11 Jer 4:19 Jer 31:20 Jer 48:36 Hos 11:8 Hab 3:16
for.
Lam 1:18 Lev 26:40 - Lev 26:42 1Kgs 8:47 - 1Kgs 8:50 Job 33:27 Ps 51:3 Ps 51:4 Pro 28:13 Jer 2:35 Jer 3:13 Luke 15:18 Luke 15:19 Luke 18:13 Luke 18:14
abroad.
Lam 4:9 Lam 4:10 Deut 32:25 Jer 9:21 Jer 9:22 Jer 14:18 Ezek 7:15

 21   have heard that.
Lam 1:2 Lam 1:8 Lam 1:11 Lam 1:12 Lam 1:16 Lam 1:22
they are.
Lam 2:15 Lam 4:21 Lam 4:22 Ps 35:15 Ps 38:16 Ps 137:7 Jer 48:27 Jer 50:11 Ezek 25:3 Ezek 25:6 Ezek 25:8 Ezek 25:15 Ezek 26:2 Obad 1:12 Obad 1:13
thou wilt.
Isa 13:1 - Isa 14:32 Isa 47:1 - Isa 47:15 Jer 25:17 - Jer 25:29 Jer 46:1 - Jer 51:64 Ezek 25:1 - Ezek 32:32 Amos 1:1 - Amos 1:15
the day.
Ps 37:13 Joel 3:14
called. or, proclaimed. they shall.
Lam 4:22 Deut 32:41 - Deut 32:43 Ps 137:8 Ps 137:9 Isa 51:22 Isa 51:23 Jer 50:15 Jer 50:29 Jer 50:31 Jer 51:24 Jer 51:49 Mic 7:9 Mic 7:10 Hab 2:15 - Hab 2:17 Rev 18:6

 22   all their.
Neh 4:4 Neh 4:5 Ps 109:14 Ps 109:15 Ps 137:7 - Ps 137:9 Jer 10:25 Jer 18:23 Jer 51:35 Luke 23:31 Rev 6:10
my heart.
Lam 1:13 Lam 5:17 Isa 13:7 Jer 8:18 Eph 3:13


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova