Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksNumbers - 6. chapter - Numbers - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Hospodin promluvil k Mojžíšovi:2„Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu,3bude se zdržovat vína i piva; nenapije se vinného octu ani jiného kvašeného nápoje, nenapije se žádné šťávy z hroznů a nebude hrozny ani jíst, ať už čerstvé nebo sušené.4Po celou dobu svého zasvěcení neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka až po slupku. 5Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst. 6Po všechny dny svého zasvěcení Hospodinu se nepřiblíží k mrtvému.7Neposkvrní se ani při svém otci, matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť má na hlavě znak zasvěcení svému Bohu.8Po všechny dny svého zasvěcení bude svatý Hospodinu. 9Kdyby však v jeho blízkosti někdo zemřel náhlou smrtí, a tak poskvrnil znak zasvěcení na jeho hlavě, oholí si hlavu v den svého očišťování; oholí si ji v sedmý den.10Osmého dne pak přinese knězi ke vchodu do Stanu setkávání dvě hrdličky nebo dvě holoubata11a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření, neboť se prohřešil při mrtvém. Toho dne znovu posvětí svou hlavu12a všechny dny svého nazírství zasvětí Hospodinu. Přinese ročního beránka jako oběť odškodnění a předchozí dny se zruší, neboť poskvrnil své nazírství. 13A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení, bude přiveden ke vchodu do Stanu setkávání14a bude obětovat svůj dar Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť,15dále koš nekvašeného pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a s nimi patřičné moučné oběti a úlitby. 16Kněz to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť.17Berana pak připraví jako pokojnou oběť Hospodinu spolu s košem nekvašeného pečiva a vykoná jeho moučnou oběť a jeho úlitbu. 18Nazír si pak u vchodu do Stanu setkávání oholí vlasy, znamení svého nazírského zasvěcení, vezme je a vloží do ohně pod pokojnou obětí. 19Kněz vezme z onoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený bochánek a jednu nekvašenou placku a poté, co si nazír oholí znamení svého zasvěcení, vloží to vše do jeho dlaní.20Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a kýtou odevzdání jsou tyto věci svatým darem pro kněze. Teprve poté smí nazír znovu pít víno. 21Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě toho, co by chtěl přidat podle svých možností).“  22Hospodin promluvil k Mojžíšovi:  23„Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat:   24‚Ať ti Hospodin žehná a chrání tě!   25Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!   26Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!‘   27Tak budou pronášet mé jméno nad syny Izraele, a já jim požehnám.“  


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Num 6:1 The law of the Nazarite in the days of his separation;
Num 6:13 and after their completion.
Num 6:22 The form of blessing the people.
Num 6:1

 2   When.
Num 6:5 Num 6:6 Exod 33:16 Lev 20:26 Pro 18:1 Rom 1:1 2Cor 6:16 Gal 1:15 Heb 7:27
separate themselves. The word yaphli, rendered "shall separate themselves," signifies, "the doing of something extraordinary," and is the same word as is used concerning the making a singular vow. (Lev 27:2|); it seems to convey the idea of a person's acting from extraordinary zeal for God and religion.
to vow.
Lev 27:2 Judg 13:5 1Sam 1:28 Amos 2:11 Amos 2:12 Luke 1:15 Acts 21:23 Acts 21:24
to separate themselves. or, to make themselves Nazarites. Lahazzir, from nazar, to be separate; hence nazir, a Nazarite, i.e., a person separated; one peculiarly devoted to the service of God by being separated from all servile employments. The Nazarites were of two kinds: such as were devoted to God by their parents in their infancy, or even sometimes before they were born; and such as devoted themselves. The former were Nazarites for life; and the latter commonly bound themselves to observe the laws of the Nazarites for a limited time. The Nazarites for life were not bound to the same strictness as the others, concerning whom the laws relate.


 3   Besides the religious nature of this institution, it seems to have been partly of a civil and prudential use. The sobriety and temperance which the Nazarites were obliged to observe were very conducive to health. Accordingly, they were celebrated for their fair and ruddy complexion; being said to be both whiter than milk and more ruddy than rubies (Lam 4:7); the sure signs of a sound and healthy constitution. It may here be observed, that when God intended to raise up Samson, by his strength of body, to scourge the enemies of Israel, he ordered, that from his infancy he should drink no wine, but live by the rule of the Nazarites, because that would greatly contribute to make him strong and healthy; intending, after nature had done her utmost to form this extraordinary instrument of his providence, to supply her defect by his own supernatural power. See Jenning's Jewish Antiquities, B. I. c. 8.
Lev 10:9 Judg 13:14 Pro 31:4 Pro 31:5 Jer 35:6 - Jer 35:8 Amos 2:12 Luke 1:15 Luke 7:33 Luke 7:34 Luke 21:34 Eph 5:18 1Thess 5:22 1Tim 5:23

 4   separation. or, Nazariteship.
Num 6:5 Num 6:8 Num 6:9 Num 6:12 Num 6:13 Num 6:18 Num 6:19 Num 6:21
vine tree. Heb. vine of the wine.


 5   razor.
Judg 13:5 Judg 16:17 Judg 16:19 1Sam 1:11 Lam 4:7 Lam 4:8 1Cor 11:10 - 1Cor 11:15

 6   he shall come.
Num 19:11 - Num 19:16 Lev 19:28 Jer 16:5 Jer 16:6 Ezek 24:16 - Ezek 24:18 Matt 8:21 Matt 8:22 Luke 9:59 Luke 9:60 2Cor 5:16

 7   unclean.
Num 9:6 Lev 21:1 Lev 21:2 Lev 21:10 - Lev 21:12 Ezek 44:25
consecration. Heb. separation. This expression, "the consecration, or separation, of God is on his head," denotes his hair, which was the proof and emblem of his separation, and of his subjection to God through all the peculiarities of his Nazarate. St. Paul probably alludes to this circumstance in 1 Co 11:10 1Cor 11:10 by considering a married woman as a Nazarite for life, i.e., separated from all others, and united to her husband, to whom she is subject.


 8   2Cor 6:17 2Cor 6:18

 9   and he.
Num 19:14 - Num 19:19
shave.
Num 6:18 Acts 18:18 Acts 21:23 Acts 21:24 Phil 3:8 Phil 3:9

 10   Lev 1:14 Lev 5:7 - Lev 5:10 Lev 9:1 - Lev 9:21 Lev 12:6 Lev 14:22 Lev 14:23 Lev 14:31 Lev 15:14 Lev 15:29 Rom 4:25 John 2:1 John 2:2

 11   offer.
Lev 5:8 - Lev 5:10 Lev 14:30 Lev 14:31
and shall.
Num 6:5

 12   a trespass.
Lev 5:6 Lev 14:24
but the.
Ezek 18:24 Matt 3:15 Matt 24:13 John 8:29 - John 8:31 Jas 2:10 2John 1:8
lost. Heb. fall.


 13   are fulfilled.
Acts 21:26

 14   one he.
Lev 1:10 - Lev 1:13 1Chr 15:26 1Chr 15:28 1Chr 15:29
one ewe.
Lev 4:2 Lev 4:3 Lev 4:27 Lev 4:32 Mal 1:13 Mal 1:14 1Pet 1:19
one ram.
Lev 3:6

 15   a basket.
Lev 2:4 Lev 8:2 Lev 9:4 John 6:50 - John 6:59
anointed.
Exod 29:2
drink.
Num 15:5 Num 15:7 Num 15:10 Isa 62:9 Joel 1:9 Joel 1:13 Joel 2:14 1Cor 10:31 1Cor 11:26

 16   Num 6:16

 17   Num 6:17

 18   shave the head. The hair, which was permitted to grow for this purpose, was shaven off, as a token that the vow was accomplished.
Num 6:5 Num 6:9 Acts 18:18 Acts 21:24 Acts 21:26
and put it.
Luke 17:10 Eph 1:6

 19   the sodden.
Lev 8:31 1Sam 2:15
put them.
Exod 29:23 - Exod 29:28 Lev 7:30 Lev 8:27

 20   the priest shall.
Num 5:25 Exod 29:27 Exod 29:28 Lev 9:21 Lev 10:15 Lev 23:11
with the wave.
Num 18:18 Lev 7:31 Lev 7:34
and after.
Ps 16:10 Ps 16:11 Eccl 9:7 Isa 25:6 Isa 35:10 Isa 53:10 - Isa 53:12 Zech 9:15 Zech 9:17 Zech 10:7 Matt 26:29 Mark 14:25 John 17:4 John 17:5 John 19:30 2Tim 4:7 2Tim 4:8

 21   the law.
Num 5:29
beside that.
Ezra 2:69 Gal 6:6 Heb 13:16

 22   Num 6:22

 23   Gen 14:19 Gen 14:20 Gen 24:60 Gen 27:27 - Gen 27:29 Gen 28:3 Gen 28:4 Gen 47:7 Gen 47:10 Gen 48:20 Lev 9:22 Lev 9:23 Deut 10:8 Deut 21:5 Deut 33:1 Josh 8:33 1Chr 23:13 Luke 24:50 Luke 24:51 Rom 1:7 1Cor 1:3 2Cor 13:14 Heb 7:1 Heb 7:7 Heb 11:20 Heb 11:21 1Pet 1:2 2Pet 1:2 2Pet 1:3 2John 1:3

 24   The Lord.
Ruth 2:4 Ps 134:3 1Cor 14:16 Eph 6:24 Phil 4:23 Rev 1:4 Rev 1:5
keep thee.
Ps 91:11 Ps 121:4 - Ps 121:7 Isa 27:3 Isa 42:6 John 17:11 Phil 4:7 1Thess 5:23 1Pet 1:5 Jude 1:24

 25   The Lord.
Ps 21:6 Ps 31:16 Ps 67:1 Ps 80:1 - Ps 80:3 Ps 80:7 Ps 80:19 Ps 119:135 Dan 9:17
gracious.
Gen 43:29 Exod 33:19 Mal 1:9 John 1:17

 26   lift up.
Ps 4:6 Ps 42:5 Ps 89:15 Acts 2:28
give thee.
Ps 29:11 Isa 26:3 Isa 26:12 Isa 57:19 Mic 5:5 Luke 2:14 John 14:27 John 16:33 John 20:21 John 20:26 Acts 10:36 Rom 5:1 Rom 15:13 Rom 15:33 Eph 2:14 - Eph 2:17 Eph 6:23 Phil 4:7 2Thess 3:16

 27   put my.
Exod 3:13 - Exod 3:15 Exod 6:3 Exod 34:5 - Exod 34:7 Deut 28:10 2Chr 7:14 Isa 43:7 Jer 14:9 Dan 9:18 Dan 9:19 Matt 28:19
and I will.
Num 23:20 Gen 12:2 Gen 12:3 Gen 32:26 Gen 32:29 1Chr 4:10 Ps 5:12 Ps 67:7 Ps 115:12 Ps 115:13 Eph 1:3


Display settings Display settings יהוהיהוה