Czech Study Bible Translation (CZ)Matthew - 27. chapter - Matthew - chapter 27

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Když nastalo ráno, uradili se všichni velekněží a starší lidu proti Ježíšovi, že ho usmrtí. 2Spoutali ho, odvedli a vydali vladaři Pontiu Pilátovi. 3Když jeho zrádce Juda uviděl, že byl Ježíš odsouzen, pocítil lítost a vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším, 4říkaje: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Oni však řekli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc! “ 5Tu pohodil ty stříbrné do svatyně a vzdálil se; pak odešel a oběsil se. 6Velekněží vzali ty stříbrné a řekli: „Není dovoleno vhodit je do chrámové pokladny, protože je to cena za krev.“ 7Uradili se a koupili za ně hrnčířovo pole k pohřbívání cizinců. 8Proto je ono pole až dodnes nazýváno Polem krve. 9Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremjáše: ‚I vzali třicet stříbrných, cenu Oceněného, který byl oceněn od synů Izraele; 10a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán.‘ 11Ježíš byl postaven před vladaře. Vladař se ho otázal: „Ty jsi král Židů?“ Ježíš mu řekl: „Ty to říkáš.“ 12A když ho velekněží a starší obviňovali, nic neodpověděl. 13Tu mu Pilát řekl: „Neslyšíš, co všechno proti tobě vypovídají? “ 14Ale on mu neodpověděl ani na jedno obvinění, takže se vladař velmi divil. 15O svátcích měl vladař ve zvyku propouštět zástupu jednoho vězně, kterého chtěli. 16Tehdy tam měli významného vězně, který se jmenoval Barabáš. 17Když se tedy lidé shromáždili, řekl jim Pilát: „Koho chcete, abych vám propustil, Barabáše, nebo Ježíše, zvaného Kristus?“ 18Věděl totiž, že ho vydali ze závisti. 19Když seděl na soudní stolici, vzkázala mu jeho žena: „Neměj nic s tím spravedlivým, neboť jsem dnes kvůli němu ve snu mnoho vytrpěla.“ 20Velekněží a starší přesvědčili zástupy, aby si vyžádaly Barabáše, ale Ježíše aby daly zahubit. 21Vladař jim tedy řekl: „Kterého z těch dvou chcete, abych vám propustil?“ Oni řekli: „Barabáše!“ 22Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Kristus?“ Všichni mu řekli: „Ať je ukřižován!“ 23A vládce řekl: „Co tedy udělal zlého?“ Oni však ještě víc křičeli: „Ať je ukřižován!“ 24Když Pilát uviděl, že to ničemu neprospívá, ale že pozdvižení je čím dál větší, vzal vodu, umyl si před zástupem ruce a řekl: „Jsem nevinen touto krví. Je to vaše věc. “ 25A všechen lid na to řekl: „Jeho krev na nás a na naše děti!“ 26Pak jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. 27Tehdy vladařovi vojáci vzali Ježíše do vládního paláce a shromáždili k němu celý oddíl vojska. 28Svlékli ho a oblékli mu šarlatový plášť, 29upletli věnec z trní a vložili jej na jeho hlavu a do pravé ruky mu dali rákosovou hůl. Padali před ním na kolena a posmívali se mu: „Buď zdráv, králi Židů!“ 30A když ho poplivali, vzali tu hůl a začali ho bít po hlavě. 31Když se mu naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli mu jeho šaty. A odvedli ho, aby ho ukřižovali. 32Když vycházeli, potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimon; toho přinutili, aby vzal jeho kříž. 33Když přišli na místo zvané Golgota, což znamená ‚Místo lebky‘, 34dali Ježíšovi pít víno smíchané se žlučí. Okusil, ale nechtěl pít. 35Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty házejíce o ně los; 36pak seděli a střežili ho tam. 37Nad hlavu mu dali nápis o jeho provinění: „Toto je Ježíš, král Židů.“ 38Zároveň s ním byli ukřižováni dva lupiči, jeden po pravici a druhý po levici. 39Kolemjdoucí ho uráželi, potřásali hlavou 40a říkali: „Ty, který boříš svatyni a ve třech dnech ji stavíš, zachraň se, jsi-li Syn Boží, a sestup s kříže!“ 41Podobně se posmívali i velekněží s učiteli Zákona a staršími. Říkali: 42„Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Je králem Izraele, ať nyní sestoupí s kříže, a my v něho uvěříme. 43Složil naději v Bohu, ať ho nyní vysvobodí, stojí-li o něho. Vždyť řekl: ‚Jsem Boží Syn!‘“ 44Stejně ho tupili i lupiči, kteří byli ukřižováni spolu s ním. 45Od šesté hodiny nastala tma po celé zemi až do hodiny deváté. 46Kolem deváté hodiny zvolal Ježíš silným hlasem: „Eli, Eli, lema sabachthani?“ To jest: ‚Můj Bože, můj Bože, proč jsi mne opustil?‘ 47A když to uslyšeli někteří z těch, kdo tam stáli, říkali: „Ten člověk volá Eliáše.“ 48Jeden z nich ihned vyběhl, vzal houbu, naplnil ji octem, připevnil na rákosovou hůl a dával mu pít. 49Ostatní však říkali: „Nech ho, ať uvidíme, jestli přijde Eliáš a zachrání ho!“ 50Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. 51A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly 52a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; 53když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým.  54Když setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, uviděli zemětřesení a to, co se stalo, velmi se ulekli a řekli: „Opravdu to byl Boží Syn!“  55Bylo tam mnoho žen dívajících se zdaleka, které se vydaly za Ježíšem z Galileje a sloužily mu. 56Mezi nimi byla Marie Magdalská, Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka synů Zebedeových. 57Když nastal večer, přišel bohatý člověk z Arimatie, jménem Josef, který se také sám stal Ježíšovým učedníkem. 58Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Tehdy Pilát rozkázal, aby mu to tělo vydali. 59Josef tělo vzal, zavinul je do čistého plátna 60a položil je do své nové hrobky, kterou vytesal ve skále. Pak ke vchodu do hrobky přivalil veliký kámen a odešel. 61Byla tam Marie Magdalská a ta druhá Marie a seděly naproti hrobu. 62Nazítří, to je po přípravě na svátek, se u Piláta shromáždili velekněží a farizeové 63a řekli: „Pane, vzpomněli jsme si, že onen svůdce ještě za svého života řekl: ‚Po třech dnech vstanu. ‘ 64Rozkaž tedy, ať je do třetího dne hrob zajištěn, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu: ‚Vstal z mrtvých.‘ A bude poslední blud horší než ten první.“ 65Pilát jim řekl: „Máte stráž. Jděte a zabezpečte to, jak umíte.“ 66Oni pak šli a zabezpečili hrob tak, že zapečetili kámen a postavili k němu stráž.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Matt 27:1 Christ is delivered bound to Pilate.
Matt 27:3 Judas hangs himself.
Matt 27:19 Pilate, admonished of his wife,
Matt 27:20 and being urged by the multitude, washes his hands, and looses Barabbas.
Matt 27:27 Christ is mocked and crowned with thorns;
Matt 27:33 crucified;
Matt 27:39 reviled;
Matt 27:50 dies, and is buried;
Matt 27:62 his sepulchre is sealed and watched.
the morning.
Judg 16:2 1Sam 19:11 Pro 4:16 - Pro 4:18 Mic 2:1 Luke 22:66 Acts 5:21
all.
Matt 23:13 Matt 26:3 Matt 26:4 Ps 2:2 Mark 15:1 Luke 23:1 Luke 23:2 John 18:28 Acts 4:24 - Acts 4:28

 2   bound.
Gen 22:9 John 18:12 John 18:24 Acts 9:2 Acts 12:6 Acts 21:33 Acts 22:25 Acts 22:29 Acts 24:27 Acts 28:20 2Tim 2:9 Heb 13:3
delivered.
Matt 20:19 Luke 18:32 Luke 18:33 Luke 20:20 Acts 3:13
Pontius Pilate. Pontius Pilate governed Judea ten years under the emperor Tiberius, from his 13th to his 23rd year A.D. 26 to 36; but, having exercised great cruelties against the Samaritans, they complained to Vitellius, governor of Syria, who sent Marcellus, one of his friends, to superintend Judea, and ordered Pilate to Rome, to give an account of his conduct to Tiberius. The emperor was dead before he arrived; but it is an ancient tradition, that he was banished to Vienne in Dauphiny, where he was reduced to such extremity that he killed himself with his own sword two years after.


 3   Judas.
Matt 26:14 - Matt 26:16 Matt 26:47 - Matt 26:50 Mark 14:10 Mark 14:11 Mark 14:43 - Mark 14:46 Luke 22:2 - Luke 22:6 Luke 22:47 Luke 22:48 John 13:2 John 13:27 John 18:3
repented.
Job 20:5 Job 20:15 - Job 20:29 2Cor 7:10

 4   I have sinned.
Gen 42:21 Gen 42:22 Exod 9:27 Exod 10:16 Exod 10:17 Exod 12:31 1Sam 15:24 1Sam 15:30 1Kgs 21:27 Rom 3:19
the innocent.
Matt 27:19 Matt 27:23 Matt 27:24 Matt 27:54 2Kgs 24:4 Jer 26:15 Jonah 1:14 Luke 23:22 Luke 23:41 Luke 23:47 John 19:7 Acts 13:28 Heb 7:26 1Pet 1:19
What.
Matt 27:25 Acts 18:15 - Acts 18:17 1Tim 4:2 Titus 1:16 1John 3:12 Rev 11:10
see.
1Sam 28:16 - 1Sam 28:20 Job 13:4 Job 16:2 Luke 16:25 Luke 16:26

 5   and departed.
Judg 9:54 1Sam 31:4 1Sam 31:5 2Sam 17:23 1Kgs 16:18 Job 2:9 Job 7:15 Ps 55:23 Acts 1:18 Acts 1:19

 6   It is not.
Matt 23:24 Luke 6:7 - Luke 6:9 John 18:28
to put.
Deut 23:18 Isa 61:8
because. The Jews considered it was strictly forbidden by the Divine law to bring any filthy or iniquitous gain into the temple. For this reason they now refused to allow this money to be placed in the chest in the temple, amongst the former contributions for its repairs. In this, they were right enough, but by the very act of refusing this money, they proved themselves to be gross perverters of the spirit of God's requirements: they saw not that it was much less lawful for them, who had hired Judas to this sordid action, to be employed in the service of the temple. Those that "bear the vessels of the Lord," ought to be holy. Thus our Lord's words, "Ye blind guides! ye strain at a gnat and swallow a camel."


 7   Matt 27:7

 8   that.
Acts 1:19
unto.
Matt 28:15 Deut 34:6 Josh 4:9 Judg 1:26 2Chr 5:9

 9   Jeremy. The words here quoted are not found in Jeremiah, but in Zechariah; and a variety of conjectures have been formed, in order to reconcile this discrepancy. The most probable opinion seems to be, that the name of the prophet was originally omitted by the Evangelist, and that the name of Jeremiah was added by some subsequent copyist. It is omitted in two MSS. of the twelfth century, in the Syriac, later Persic, two of the Itala, and in some other Latin copies; and what renders it highly probable that the original reading was [dia *G1223* tou *G5120* prophetes,] by the prophet, is, that Matthew frequently omits the name of the prophet in his quotations. See ch. 1:22 Matt 1:22; 2:5 Matt 2:5, 15 Matt 2:15; 13:35 Matt 13:35; 21:4 Matt 21:4. This omission is approved of by Bengel, Dr. A. Clarke, and Horne.
And they.
Zech 11:12 Zech 11:13
thirty.
Matt 26:15 Exod 21:32 Lev 27:2 - Lev 27:7
of the children of Israel did value. or, bought of the children of Israel.


 10   Matt 27:10

 11   Jesus stood.
Matt 10:18 Matt 10:25 Mark 15:2 Luke 23:3 John 18:33 - John 18:36
Thou sayest.
Matt 26:25 Matt 26:64 Mark 14:62 John 18:37 1Tim 6:13

 12   Matt 27:14 Matt 26:63 Ps 38:13 Ps 38:14 Isa 53:7 Mark 15:3 - Mark 15:5 John 19:9 - John 19:11 Acts 8:32 1Pet 2:23

 13   Hearest.
Matt 26:62 John 18:35 Acts 22:24

 14   marvelled.
Ps 71:7 Isa 8:18 Zech 3:8 1Cor 4:9

 15   Matt 26:5 Mark 15:6 Mark 15:8 Luke 23:16 Luke 23:17 John 18:38 John 18:39 Acts 24:27 Acts 25:9

 16   a.
Mark 15:7 Luke 23:18 Luke 23:19 Luke 23:25 John 18:40 Acts 3:14 Rom 1:32

 17   Whom.
Matt 27:21 Josh 24:15 1Kgs 18:21
or.
Matt 27:22 Mark 15:9 - Mark 15:12 John 19:15

 18   he.
Gen 37:11 1Sam 18:7 - 1Sam 18:11 Ps 106:16 Pro 27:4 Eccl 4:4 Isa 26:11 Mark 15:10 Acts 5:17 Acts 7:9 Acts 13:45 Jas 4:5
envy. Or, malice [phthonos *G5355*,] probably from [phthino,] to decay, wither, pine away, according to that of Solomon.
Pro 27:4

 19   his.
Gen 20:3 - Gen 20:6 Gen 31:24 Gen 31:29 Job 33:14 - Job 33:17 Pro 29:1
that just.
Matt 27:4 Matt 27:24 Isa 53:11 Zech 9:9 Luke 23:41 Luke 23:47 1Pet 2:22 1John 2:1

 20   persuaded.
Mark 15:11 Acts 14:18 Acts 14:19 Acts 19:23 - Acts 19:29
should.
Luke 23:18 - Luke 23:20 John 18:40 John 19:15 John 19:16 Acts 3:14 Acts 3:15

 21   Matt 27:21

 22   What.
Matt 27:17 Job 31:31 Ps 22:8 Ps 22:9 Isa 49:7 Isa 53:2 Isa 53:3 Zech 11:8 Mark 14:55 Mark 15:12 - Mark 15:14 Luke 23:20 - Luke 23:24 John 19:14 John 19:15 Acts 13:38

 23   Why.
Gen 37:18 Gen 37:19 1Sam 19:3 - 1Sam 19:15 1Sam 20:31 - 1Sam 20:33 1Sam 22:14 - 1Sam 22:19
But.
Matt 21:38 Matt 21:39 Acts 7:57 Acts 17:5 - Acts 17:7 Acts 21:28 - Acts 21:31 Acts 22:22 Acts 22:23 Acts 23:10 Acts 23:12 - Acts 23:15

 24   and washed.
Deut 21:6 Deut 21:7 Job 9:30 Job 9:31 Ps 26:6 Jer 2:27 Jer 2:35
just.
Matt 27:4 Matt 27:9 Matt 27:54 John 19:4 Acts 3:14 2Cor 5:21 1Pet 3:18

 25   His.
Matt 21:44 Matt 23:30 - Matt 23:37 Num 35:33 Deut 19:10 Deut 19:13 Josh 2:19 2Sam 1:16 2Sam 3:28 2Sam 3:29 1Kgs 2:32 2Kgs 24:3 2Kgs 24:4 Ps 109:12 - Ps 109:19 Ezek 22:2 - Ezek 22:4 Ezek 24:7 - Ezek 24:9 Acts 5:28 Acts 7:52 1Thess 2:15 1Thess 2:16 Heb 10:28 - Heb 10:30
and.
Exod 20:5 Ezek 18:14 - Ezek 18:32

 26   released.
Mark 15:15 Luke 23:25
scourged. This of itself was a severe punishment, the flesh being generally cut by the whips used for this purpose.
Matt 20:19 Isa 50:6 Isa 53:5 Mark 10:34 Luke 18:32 Luke 18:33 Luke 23:16 Luke 23:24 Luke 23:25 John 19:1 John 19:16 1Pet 2:24

 27   common hall. or, governor's house.
Mark 15:16 John 18:28 John 18:33 John 19:8 John 19:9 Acts 23:35
Gr. band.
John 18:3 Acts 10:1 Acts 27:1

 28   stripped.
Mark 15:17 Luke 23:11 John 19:2 - John 19:5
a scarlet robe. Mark calls it a purple robe; but by [porphura *G4209*] is denoted whatever is of a dazzling red; and the words [kokkinos *G2847*,] scarlet, and [porphura *G4209*,] purple, are not infrequently interchanged.


 29   platted.
Matt 20:19 Ps 35:15 Ps 35:16 Ps 69:7 Ps 69:19 Ps 69:20 Isa 49:7 Isa 53:3 Jer 20:7 Heb 12:2 Heb 12:3
Hail.
Matt 27:37 Matt 26:49 Mark 15:18 Luke 23:36 Luke 23:37 John 19:3

 30   Matt 26:67 Job 30:8 - Job 30:10 Isa 49:7 Isa 50:6 Isa 52:14 Isa 53:3 Isa 53:7 Mic 5:1 Mark 15:19 Luke 18:32 Luke 18:33

 31   and led.
Matt 20:19 Matt 21:39 Num 15:35 1Kgs 21:10 1Kgs 21:13 Isa 53:7 John 19:16 John 19:27 Acts 7:58 Heb 13:12

 32   as.
Lev 4:3 Lev 4:12 Lev 4:21 Num 15:35 Num 15:36 1Kgs 21:10 1Kgs 21:13 Acts 7:58 Heb 13:11 Heb 13:12
they found.
Matt 16:24 Mark 15:21 Luke 23:26
Cyrene.
Acts 2:10 Acts 6:9 Acts 11:20 Acts 13:1

 33   Golgotha.
Mark 15:22 Luke 23:27 - Luke 23:33 John 19:17

 34   gave.
Matt 27:48 Ps 69:21 Mark 15:23 John 19:28 - John 19:30
vinegar. Mark says wine mingled with myrrh; but as the sour wine used by the Roman soldiers and common people was termed [oinos *G3631*] wine, and [oxos *G3690*] vinegar, [vin aigre, French,] is sour wine; and as [chole *G5521*] gall, is applied to bitters of any kind, it is not difficult to reconcile the two accounts.


 35   they crucified.
Ps 22:16 John 20:20 John 20:25 John 20:27 Acts 4:10
parted.
Mark 15:24 - Mark 15:32 Luke 23:34 John 19:23 John 19:24
that it.
Ps 22:18

 36   Matt 27:54 Mark 15:39 Mark 15:44

 37   his accusation.
Mark 15:26 Luke 23:38 John 19:19 - John 19:22

 38   Matt 27:44 Isa 53:12 Mark 15:27 Mark 15:28 Luke 22:37 Luke 23:32 Luke 23:33 Luke 23:39 - Luke 23:43 John 19:18 John 19:31 - John 19:35

 39   reviled.
Ps 22:6 Ps 22:7 Ps 22:17 Ps 31:11 - Ps 31:13 Ps 35:15 - Ps 35:21 Ps 69:7 - Ps 69:12 Ps 69:20 Ps 109:2 Ps 109:25 Lam 1:12 Lam 2:15 - Lam 2:17 Mark 15:29 Mark 15:30 Luke 23:35 - Luke 23:39 1Pet 2:22 - 1Pet 2:24

 40   saying.
Gen 37:19 Gen 37:20 Rev 11:10
that destroyest.
Matt 26:61 Luke 14:29 Luke 14:30 John 2:19 - John 2:22
If.
Matt 27:54 Matt 4:3 Matt 4:6 Matt 26:63 Matt 26:64
come.
Matt 16:4 Luke 16:31

 41   Job 13:9 Ps 22:12 Ps 22:13 Ps 35:26 Isa 28:22 Isa 49:7 Zech 11:8 Mark 15:31 Mark 15:32 Luke 18:32 Luke 22:52 Luke 23:35

 42   saved.
John 9:24 John 12:47 Acts 4:14
the King.
Matt 27:37 Matt 2:2 Luke 19:38 John 1:49

 43   trusted.
Ps 3:2 Ps 14:6 Ps 22:8 Ps 42:10 Ps 71:11 Isa 36:15 Isa 36:18 Isa 37:10
I am.
Matt 27:40 John 3:16 John 3:17 John 5:17 - John 5:25 John 10:30 John 10:36 John 19:7

 44   Matt 27:38 Job 30:7 - Job 30:9 Ps 35:15 Mark 15:32 Luke 23:39 Luke 23:40

 45   from.
Mark 15:25 Mark 15:33 Mark 15:34 Luke 23:44 Luke 23:45
darkness. That this general darkness was wholly preternatural is evident from this, that it happened at the passover, which was celebrated only at the full moon, a time in which it was impossible for the sun to be eclipsed, natural eclipses happening only at the time of the new moon. (See Introduction to the Comprehensive Bible, p. 59.)
Isa 50:3 Amos 8:9 Rev 8:12 Rev 9:2

 46   Jesus.
Mark 15:34 Luke 23:46 John 19:28 - John 19:30 Heb 5:7
Eli.
Ps 22:1 Ps 71:11 Isa 53:10 Lam 1:12

 47   This.
Matt 11:14 Mal 4:5 Mark 15:35 Mark 15:36

 48   and filled.
Matt 27:34 Ps 69:21 Luke 23:36 John 19:29 John 19:30

 49   let us.
Matt 27:43

 50   when.
Mark 15:37 Luke 23:46 John 19:30
yielded.
Matt 20:28 Ps 22:14 Ps 22:15 Isa 53:9 - Isa 53:12 Dan 9:26 John 10:11 John 10:15 Heb 2:14 Heb 9:14

 51   the veil.
Exod 26:31 - Exod 26:37 Exod 40:21 Lev 16:2 Lev 16:12 - Lev 16:15 Lev 21:23 2Chr 3:14 Isa 25:7 Mark 15:38 Luke 23:45 Eph 2:13 - Eph 2:18 Heb 6:19 Heb 10:19 - Heb 10:22
the earth.
Matt 28:2 Ps 18:7 Ps 18:15 Mic 1:3 Mic 1:4 Nah 1:3 - Nah 1:5 Hab 3:10 Hab 3:13 Heb 12:25 - Heb 12:27 Rev 11:13 Rev 11:19

 52   many.
Isa 25:8 Isa 26:19 Hos 13:14 John 5:25 - John 5:29 1Cor 15:20
slept.
Dan 12:2 1Cor 11:30 1Cor 15:51 1Thess 4:14 1Thess 5:10

 53   holy.
Matt 4:5 Neh 11:1 Isa 48:2 Dan 9:24 Rev 11:2 Rev 21:2 Rev 22:19

 54   the centurion.
Matt 27:36 Matt 8:5 Acts 10:1 Acts 21:32 Acts 23:17 Acts 23:23 Acts 27:1 Acts 27:43
saw.
Mark 15:39 Luke 23:47 - Luke 23:49
feared.
2Kgs 1:13 2Kgs 1:14 Acts 2:37 Acts 16:29 Acts 16:30 Rev 11:13
Truly.
Matt 27:40 Matt 27:43 Matt 26:63 Luke 22:70 John 19:7 Rom 1:4

 55   many.
Luke 23:27 Luke 23:28 Luke 23:48 Luke 23:49 John 19:25 - John 19:27
ministering.
Luke 8:2 Luke 8:3

 56   Mary Magdalene.
Matt 27:61 Matt 28:1 Mark 15:40 Mark 15:41 Mark 16:1 Mark 16:9 Luke 24:10 John 20:1 John 20:18
Mary the.
Mark 15:47 Mark 16:1 John 19:25
James.
Matt 13:55 Mark 15:40 Mark 16:1
the mother.
Matt 20:20 Matt 20:21

 57   there.
Mark 15:42 Mark 15:43 Luke 23:50 Luke 23:51 John 19:38 - John 19:42
Arimathea.
1Sam 1:1 1Sam 7:17

 58   Mark 15:44 - Mark 15:46 Luke 23:52 Luke 23:53

 59   Matt 27:59

 60   in his.
Isa 53:9
a great.
Matt 27:66 Matt 28:2 Mark 16:3 Mark 16:4 Luke 24:2 John 20:1

 61   Mary Magdalene.
Matt 27:56

 62   the day.
Matt 26:17 Mark 15:42 Luke 23:54 - Luke 23:56 John 19:14 John 19:42
the chief priests.
Matt 27:1 Matt 27:2 Ps 2:1 - Ps 2:6 Acts 4:27 Acts 4:28

 63   that deceiver.
Luke 23:2 John 7:12 John 7:47 2Cor 6:8
After.
Matt 16:21 Matt 17:23 Matt 20:19 Matt 26:61 Mark 8:31 Mark 10:34 Luke 9:22 Luke 18:33 Luke 24:6 Luke 24:7 John 2:19

 64   and steal.
Matt 28:13
so.
Matt 12:45

 65   make.
Matt 28:11 - Matt 28:15 Ps 76:10 Pro 21:30

 66   and made. Every thing was here done which human policy and prudence could, to prevent a resurrection, which these very precautions had the most direct tendency to authenticate and establish.
sealing.
Dan 6:17 2Tim 2:19


Display settings Display settings JehošuaJehošua