Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksMark - 1. chapter - Mark - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím Synu.2Jak je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, posílám před tebou svého posla, aby připravil tvou cestu.“ 3„Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!“ 4Tak přišel Jan, křtil na poušti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.5Vycházela k němu celá judská země i všichni Jeruzalémští, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.6Jan byl oblečen velbloudí srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylky a lesní med.7Kázal: „Po mně přichází někdo silnější než já! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu.8Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ 9V těch dnech přišel Ježíš z galilejského Nazaretu a dal se od Jana pokřtít v Jordánu.10Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice.11Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“ 12Duch ho pak ihned vypudil na poušť.13Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. 14Poté, co byl Jan uvězněn, Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium:15„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“ 16Když se pak procházel podél Galilejského jezera, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak házejí síť do vody (byli to totiž rybáři).17Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“18Ihned opustili sítě a šli za ním. 19Poodešel dál a uviděl Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě.20Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. 21Když potom přišli do Kafarnaum, vešel hned v sobotu do synagogy a učil.22Nad jeho učením tam jen žasli, protože je učil jako ten, kdo má zmocnění, a ne jako znalci Písma.23V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl:24„Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ 25„Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“26Nečistý duch tím mužem zalomcoval, hlasitě vykřikl a vyšel z něj. 27Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: „Co to má znamenat? Co je to za nové učení? Rozkazuje mocně i nečistým duchům a poslouchají ho!“28A zpráva o něm se ihned roznesla po celém galilejském kraji. 29Když odešli ze synagogy, hned šli s Jakubem a Janem domů k Šimonovi a Ondřejovi.30Šimonova tchyně tam ležela v horečce, a tak mu o ní hned řekli.31Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat. 32Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé.33Celé město se seběhlo ke dveřím34a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů. Démonům nedovoloval mluvit, protože ho znali. 35Ráno vstal dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil.36Šimon a ostatní se ale pustili za ním.37Když ho našli, řekli mu: „Všichni tě hledají!“  38On jim odpověděl: „Pojďme dál, do okolních městeček, abych kázal i tam. Vždyť proto jsem přišel.“ 39Kázal tedy v jejich synagogách po celé Galileji a vymítal démony. 40Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: „Kdybys jen chtěl, můžeš mě očistit!“ 41Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: „Já to chci. Buď čistý!“42Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. 43Ježíš ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním:44„Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví pro ně.“ 45On ale šel a začal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Mark 1:1 The office of John the Baptist.
Mark 1:9 Jesus is baptized;
Mark 1:12 tempted;
Mark 1:14 he preaches;
Mark 1:16 calls Peter, Andrew, James, and John;
Mark 1:23 heals one that had a devil;
Mark 1:29 Peter's mother in law;
Mark 1:32 many diseased persons;
Mark 1:40 and cleanses the leper.
beginning.
Luke 1:2 Luke 1:3 Luke 2:10 Luke 2:11 Acts 1:1 Acts 1:2
Christ.
John 20:31 Rom 1:1 - Rom 1:4 1John 1:1 - 1John 1:3 1John 5:11 1John 5:12
son.
Ps 2:7 Matt 3:17 Matt 14:33 Matt 17:5 Luke 1:35 John 1:14 John 1:34 John 1:49 John 3:16 John 6:69 Rom 8:3 Rom 8:32 Heb 1:1 Heb 1:2

 2   written.
Ps 40:7 Matt 2:5 Matt 26:24 Matt 26:31 Luke 1:70 Luke 18:31
in. Several MSS. have, "by Isaiah the prophet." See the parallel texts.
Behold.
Mal 3:1 Matt 11:10 Luke 1:15 - Luke 1:17 Luke 1:76 Luke 7:27 Luke 7:28

 3   Isa 40:3 - Isa 40:5 Matt 3:3 Luke 3:4 - Luke 3:6 John 1:15 John 1:19 - John 1:34 John 3:28 - John 3:36

 4   did.
Matt 3:1 Matt 3:2 Matt 3:6 Matt 3:11 Luke 3:2 Luke 3:3 John 3:23 Acts 10:37 Acts 13:24 Acts 13:25 Acts 19:3 Acts 19:4
for. or, unto. remission.
Acts 22:16

 5   there.
Matt 3:5 Matt 3:6 Matt 4:25
baptized.
John 1:28 John 3:23
confessing.
Lev 26:40 - Lev 26:42 Josh 7:19 Ps 32:5 Pro 28:13 Acts 2:38 Acts 19:18 1John 1:8 - 1John 1:10

 6   clothed.
2Kgs 1:8 Zech 13:4 Matt 3:4
eat.
Lev 11:22

 7   Matt 3:11 Matt 3:14 Luke 3:16 Luke 7:6 Luke 7:7 John 1:27 John 3:28 - John 3:31 Acts 13:25

 8   have.
Matt 3:11
he shall.
Pro 1:23 Isa 32:15 Isa 44:3 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Joel 2:28 Acts 1:5 Acts 2:4 Acts 2:17 Acts 10:45 Acts 11:15 Acts 11:16 Acts 19:4 - Acts 19:6 1Cor 12:13 Titus 3:5 Titus 3:6

 9   that.
Matt 3:13 - Matt 3:15 Luke 3:21

 10   coming.
Matt 3:16 John 1:31 - John 1:34
opened. or, cloven. or rent.
Isa 64:1
the Spirit.
Isa 42:1 Luke 3:22 John 1:32

 11   there.
Matt 3:17 John 5:37 John 12:28 - John 12:30 2Pet 1:17 2Pet 1:18
Thou.
Mark 9:7 Ps 2:7 Isa 42:1 Matt 17:5 Luke 9:35 John 1:34 John 3:16 John 3:35 John 3:36 John 5:20 - John 5:23 John 6:69 Rom 1:4 Col 1:13

 12   the Spirit.
Matt 4:1 - Matt 4:11 Luke 4:1 - Luke 4:4
driveth. Or, "sendeth him forth," [ekballo *G1544* auton. ] The expression does not necessarily imply any violence; but seems to intimate the energy of that impulse on our Lord, by which he was inwardly constrained to retire from society.


 13   forty.
Exod 24:18 Exod 34:28 Deut 9:11 Deut 9:18 Deut 9:25 1Kgs 19:8
tempted.
Heb 2:17 Heb 2:18 Heb 4:15
and the.
1Kgs 19:5 - 1Kgs 19:7 Matt 4:11 Matt 26:53 1Tim 3:16

 14   A.M. 4031. A.D. 27. after.
Matt 4:12 Matt 11:2 Matt 14:2 Luke 3:20 John 3:22 - John 3:24
preaching.
Isa 61:1 - Isa 61:3 Matt 4:23 Matt 9:35 Luke 4:17 - Luke 4:19 Luke 4:43 Luke 4:44 Luke 8:1 Acts 20:25 Acts 28:23 Eph 2:17

 15   The time.
Dan 2:44 Dan 9:25 Gal 4:4 Eph 1:10
the kingdom.
Matt 3:2 Matt 4:17 Matt 10:7 Luke 10:9 Luke 10:11
repent.
Matt 21:31 Matt 21:32 Luke 24:47 Acts 2:36 - Acts 2:38 Acts 20:21 2Tim 2:25 2Tim 2:26
believe.
Rom 16:26

 16   as he.
Matt 4:18 - Matt 4:22 Luke 5:1 Luke 5:4 - Luke 5:11
Simon.
Mark 3:16 Mark 3:18 Matt 10:2 Luke 6:14 John 1:40 - John 1:42 John 6:8 John 12:22 Acts 1:13

 17   fishers.
Ezek 47:10 Matt 4:19 Matt 4:20 Luke 5:10 Acts 2:38 - Acts 2:41

 18   forsook.
Mark 10:28 - Mark 10:31 Matt 19:27 - Matt 19:30 Luke 5:11 Luke 14:33 Luke 18:28 - Luke 18:30 Phil 3:8

 19   James.
Mark 3:17 Mark 5:37 Mark 9:2 Mark 10:35 Mark 14:33 Matt 4:21 Acts 1:13 Acts 12:2

 20   they left.
Mark 10:29 Deut 33:9 1Kgs 19:20 Matt 4:21 Matt 4:22 Matt 8:21 Matt 8:22 Matt 10:37 Luke 14:26 2Cor 5:16

 21   they went.
Mark 2:1 Matt 4:13 Luke 4:31 Luke 10:15
Capernaum. Capernaum was a city of Galilee, (Luke 4:31,) situated on the confines of Zebulun, and Naphtali, (Matt 4:13,) on the western border of the lake of Tiberias, (John 6:59,) and in the land of Gennesaret, (ch. 6:53 Mark 6:53; Matt 14:34,) where Josephus places a spring of excellent water called Capernaum. Dr. Lightfoot places it between Tiberias and Tarichea, about two miles from the former; and Dr. Richardson, in passing through the plain of Gennesaret, was told by the natives that the ruins of Capernaum were quite near. The Arab station and ruins mentioned by Mk. Buckingham, said to have been formerly called Capharnaoom, situated on the edge of the lake from nine to twelve miles N. N. E. of Tiberias, bearing the name of Talhewn, or as Burckhardt writes it, Tel Houm, appear too far north for its site.
he entered.
Mark 1:39 Mark 6:2 Matt 4:23 Luke 4:16 Luke 13:10 Acts 13:14 - Acts 13:52 Acts 17:2 Acts 18:4

 22   they were.
Jer 23:29 Matt 7:28 Matt 7:29 Matt 13:54 Luke 4:32 Luke 21:15 John 7:46 Acts 6:10 Acts 9:21 Acts 9:22 2Cor 4:2 Heb 4:12 Heb 4:13
as the.
Mark 7:3 - Mark 7:13 Matt 23:16 - Matt 23:24

 23   a man.
Mark 1:34 Mark 5:2 Mark 7:25 Mark 9:25 Matt 12:43 Luke 4:33 - Luke 4:37

 24   Let.
Mark 5:7 Exod 14:12 Matt 8:29 Luke 8:28 Luke 8:37 Jas 2:19
the Holy One.
Ps 16:10 Ps 89:18 Ps 89:19 Dan 9:24 Luke 4:34 Acts 2:27 Acts 3:14 Acts 4:27 Rev 3:7

 25   rebuked.
Mark 1:34 Mark 3:11 Mark 3:12 Mark 9:25 Ps 50:16 Luke 4:35 Luke 4:41 Acts 16:17

 26   torn.
Mark 9:20 Mark 9:26 Luke 9:39 Luke 9:42 Luke 11:22

 27   they were.
Mark 7:37 Matt 9:33 Matt 12:22 Matt 12:23 Matt 15:31
for.
Luke 4:36 Luke 9:1 Luke 10:17 - Luke 10:20

 28   Mark 1:45 Mic 5:4 Matt 4:24 Matt 9:31 Luke 4:17 Luke 4:37

 29   entered.
Matt 8:14 Matt 8:15 Luke 4:38 Luke 4:39 Luke 9:58

 30   wife's.
1Cor 9:5
they tell.
Mark 5:23 John 11:3 Jas 5:14 Jas 5:15

 31   and took.
Mark 5:41 Acts 9:41
ministered.
Mark 15:41 Ps 103:1 - Ps 103:3 Ps 116:12 Matt 27:55 Luke 8:2 Luke 8:3

 32   at even.
Mark 1:21 Mark 3:2 Matt 8:16 Luke 4:40

 33   Mark 1:5 Acts 13:44

 34   and suffered.
Mark 1:25 Mark 3:12 Luke 4:41 Acts 16:16 - Acts 16:18
speak, because they. or, say that they.


 35   Mark 6:46 - Mark 6:48 Ps 5:3 Ps 109:4 Luke 4:42 Luke 6:12 Luke 22:39 - Luke 22:46 John 4:34 John 6:15 Eph 6:18 Phil 2:5 Heb 5:7

 36   Mark 1:36

 37   All.
Mark 1:5 Zech 11:11 John 3:26 John 11:48 John 12:19

 38   Let.
Luke 4:43
for.
Isa 61:1 - Isa 61:3 Luke 2:49 Luke 4:18 - Luke 4:21 John 9:4 John 16:28 John 17:4 John 17:8

 39   preached.
Mark 1:21 Matt 4:23 Luke 4:43 Luke 4:44
Galilee. Galilee was a province of Palestine, being bounded, says Josephus, on the west by Ptolemais and mount Carmel; on the south by the country of Samaria and Scythopolis, on the river Jordan; on the east by the cantons of Hyppos, Gadara, and Gaulon; and on the north by the confines of the Tyrians. It was divided into Lower and Upper Galilee;--Upper Galilee, so called from its being mountainous, was termed Galilee of the Gentiles (Matt 4:15,) because inhabited, says Strabo, by Egyptians, Arabians, and Phoenicians, and comprehended the tribes of Asher and Naphtali; the Lower Galilee contained the tribes of Zebulun and Issachar, and was sometimes termed the Great Field. It was, says Josephus, very populous and rich, containing 204 cities and towns.
and cast.
Mark 7:30 Luke 4:41

 40   there.
Matt 8:2 - Matt 8:4 Luke 5:12 - Luke 5:14
a leper.
Lev 13:1 - Lev 14:57 Num 12:10 - Num 12:15 Deut 24:8 Deut 24:9 2Sam 3:29 2Kgs 5:5 - 2Kgs 5:27 2Kgs 5:27 2Kgs 7:3 2Kgs 15:5 Matt 11:5 Luke 17:12 - Luke 17:19
kneeling.
Mark 10:17 2Chr 6:13 Matt 17:14 Luke 22:41 Acts 7:60 Eph 3:14
if thou.
Mark 9:22 Mark 9:23 Gen 18:14 2Kgs 5:7

 41   moved.
Mark 6:34 Matt 9:36 Luke 7:12 Luke 7:13 Heb 2:17 Heb 4:15
I.
Mark 4:39 Mark 5:41 Gen 1:3 Ps 33:9 Heb 1:3

 42   immediately.
Mark 1:31 Mark 5:29 Ps 33:9 Matt 15:28 John 4:50 - John 4:53 John 15:3

 43   Mark 3:12 Mark 5:43 Mark 7:36 Matt 9:30 Luke 8:56

 44   shew.
Lev 14:2 - Lev 14:32 Matt 23:2 Matt 23:3 Luke 5:14 Luke 17:14
for a testimony.
Rom 15:4 1Cor 10:11

 45   and began.
Ps 77:11 Matt 9:31 Luke 5:15 Titus 1:10
could.
Mark 2:1 Mark 2:2 Mark 2:13


Display settings Display settings JehošuaJehošua