Czech Study Bible Translation (CZ)Luke - 12. chapter - Luke - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže šlapali jeden po druhém; začal říkat nejprve svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. 2Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 3Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech. 4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. 6Což se neprodává pět vrabců za dva haléře? A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. 7Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců. 8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. 10A každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Tomu však, kdo by se rouhal Svatému Duchu, odpuštěno nebude. 11Když by vás vedli do synagog a před vlády a vrchnosti, nestarejte se, jak a čím byste se obhájili nebo co byste řekli. 12Neboť Svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba říci.“ 13Někdo ze zástupu mu řekl: „Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.“ 14On mu řekl: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ 15Řekl jim: „ Mějte se na pozoru a střezte se před každou chamtivostí, neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. “ 16Řekl jim podobenství: „Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. 17A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: ‚Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil.‘ 18Pak řekl: ‚ Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. 19A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se.‘ 20Bůh mu však řekl: ‚Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?‘ 21Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.“ 22Řekl svým učedníkům: „Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o svůj život, co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. 23Neboť život je víc než pokrm a tělo víc než oděv. 24Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci! 25Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku jediný loket? 26Nemůžete-li tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? 27Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani nepředou. Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. 28Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. 29Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. 30Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete. 31Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. 34Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“ 35„Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící. 36Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu, jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli.  37Blahoslavení ti otroci, které pán, až přijde, nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat.  38A přijde-li o druhé nebo třetí noční hlídce a nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci. 39To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. 40Také vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž Syn člověka přijde.“ 41Petr řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?“ 42A Pán řekl: „Kdo tedy je věrný, rozumný správce, jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin? 43Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. 44Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 45Kdyby si však onen otrok řekl ve svém srdci: ‚Můj pán dlouho nepřichází‘, a začal by bít sluhy i služky, jíst a pít a opíjet se, 46přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými. 47Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit. 48Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více.“ 49„Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil! 50Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná! 51Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. 52Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem; 53budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni. “ 54Říkal také zástupům: „Když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte: ‚Přijde prudký déšť.‘ A bývá to tak. 55A když vane jižní vítr, říkáte: ‚Bude horko.‘ A bývá. 56Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte rozpoznávat; jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte?“ 57„Proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné? 58Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o vyrovnání s ním už cestou, aby tě nevlekl k soudci a soudce tě nepředal biřici a biřic tě neuvrhl do vězení. 59Pravím ti, že odtamtud jistě nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. “


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Luke 12:1 Christ preaches to his apostles to avoid hypocrisy, and fearfulness in publishing his doctrine;
Luke 12:13 warns the people to beware of covetousness, by the parable of the rich man who set up greater barns.
Luke 12:22 We must not be over careful of earthly things,
Luke 12:31 but seek the kingdom of God;
Luke 12:33 give alms;
Luke 12:35 be ready at a knock to open to our Lord whensoever he comes.
Luke 12:41 Christ's ministers are to see to their charges,
Luke 12:49 and look for persecution.
Luke 12:54 The people must take this time of grace;
Luke 12:57 because it is a fearful thing to die without reconciliation.
an.
Luke 5:1 Luke 5:15 Luke 6:17 Acts 21:20
*Gr:
Luke 12:1
trode.
2Kgs 7:17
first.
1Cor 15:3 Jas 3:17
Beware.
Matt 16:6 - Matt 16:12 Mark 8:15 - Mark 8:21 1Cor 5:7 1Cor 5:8
which.
Luke 12:56 Luke 11:44 Job 20:5 Job 27:8 Job 36:13 Isa 33:14 Jas 3:17 1Pet 2:1

 2   Luke 8:17 Eccl 12:14 Matt 10:26 Mark 4:22 Rom 2:16 1Cor 4:5 2Cor 5:10 Rev 20:11 Rev 20:12

 3   whatsoever.
Job 24:14 Job 24:15 Eccl 10:12 Eccl 10:13 Eccl 10:20 Matt 12:36 Jude 1:14 Jude 1:15
proclaimed. The houses in Judea being flat-roofed, with a balustrade round about, were used for the purpose of taking the air, sleeping, and prayer, and, it seems, for announcing things in the most public manner. So among the Turks, a crier announces the hours of public worship from the minaret or tower of the mosque.
housetops.
Matt 10:27

 4   my.
Song 5:1 Song 5:16 Isa 41:8 John 15:14 Jas 2:23
Be.
Isa 51:7 - Isa 51:13 Jer 1:8 Jer 1:17 Jer 26:14 Jer 26:15 Ezek 2:6 Dan 3:16 Dan 3:17 Matt 10:28 Acts 4:13 Acts 20:24 Phil 1:28 1Pet 3:14 Rev 2:10

 5   forewarn.
Mark 13:23 1Thess 4:6
Fear.
Pro 14:26 Jer 5:22 Jer 10:7 Rev 14:7 Rev 15:4
power.
Ps 9:17 Matt 10:28 Matt 25:41 Matt 25:46 2Pet 2:4 Rev 20:14

 6   five. See
Matt 10:29
and.
Luke 12:24 Luke 12:27 Ps 50:10 Ps 50:11 Ps 113:5 Ps 113:6 Ps 145:15 Ps 145:16 Ps 147:9

 7   even.
Luke 21:18 1Sam 14:45 2Sam 14:11 Matt 10:30 Acts 27:34
ye are.
Job 35:11 Ps 8:6 Isa 43:3 Isa 43:4 Matt 6:26 Matt 10:31

 8   Whosoever.
1Sam 2:30 Ps 119:46 Matt 10:32 Matt 10:33 Rom 10:9 Rom 10:10 2Tim 2:12 1John 2:23 Rev 2:10 Rev 2:13 Rev 3:4 Rev 3:5
confess.
Matt 25:31 - Matt 25:34 Jude 1:24 Jude 1:25

 9   he.
Luke 9:26 Matt 10:33 Mark 8:38 Acts 3:13 Acts 3:14 2Tim 2:12 Rev 3:8
shall.
Luke 13:26 Luke 13:27 Matt 7:23 Matt 25:12 Matt 25:31 Matt 25:41 1John 2:23 1John 2:28

 10   Luke 23:34 Matt 12:31 Matt 12:32 Mark 3:28 Mark 3:29 1Tim 1:13 Heb 6:4 - Heb 6:8 Heb 10:26 - Heb 10:31 1John 5:16

 11   Luke 21:12 - Luke 21:14 Matt 10:17 - Matt 10:20 Matt 23:34 Mark 13:9 - Mark 13:11 Acts 4:5 - Acts 4:7 Acts 5:27 - Acts 5:32 Acts 6:9 - Acts 6:15

 12   Luke 21:15 Exod 4:11 Acts 4:8 Acts 6:10 Acts 7:2 - Acts 7:53 Acts 7:55 Acts 26:1 - Acts 26:32

 13   Master.
Luke 6:45 Ps 17:14 Ezek 33:31 Acts 8:18 Acts 8:19 1Tim 6:5

 14   Man.
Luke 5:20 Luke 22:58 Rom 2:1 Rom 2:3 Rom 9:20
who.
Exod 2:14 John 6:15 John 8:11 John 18:35 John 18:36

 15   Take.
Luke 8:14 Luke 16:14 Luke 21:34 Josh 7:21 Job 31:24 Job 31:25 Ps 10:3 Ps 62:10 Ps 119:36 Ps 119:37 Pro 23:4 Pro 23:5 Pro 28:16 Jer 6:13 Jer 22:17 Jer 22:18 Mic 2:2 Hab 2:9 Mark 7:22 1Cor 5:10 1Cor 5:11 1Cor 6:10 Eph 5:3 - Eph 5:5 Col 3:5 1Tim 6:7 - 1Tim 6:10 2Tim 3:2 Heb 13:5 2Pet 2:3 2Pet 2:14
for.
Job 2:4 Ps 37:16 Pro 15:16 Pro 16:16 Eccl 4:6 - Eccl 4:8 Eccl 5:10 - Eccl 5:16 Matt 6:25 Matt 6:26 1Tim 6:6 - 1Tim 6:8

 16   The ground.
Gen 26:12 - Gen 26:14 Gen 41:47 - Gen 41:49 Job 12:6 Ps 73:3 Ps 73:12 Hos 2:8 Matt 5:45 Acts 14:17

 17   What.
Luke 12:22 Luke 12:29 Luke 10:25 Luke 16:3 Acts 2:37 Acts 16:30
shall.
Luke 12:33 Luke 3:11 Luke 11:41 Luke 14:13 Luke 14:14 Luke 16:9 Luke 18:22 Luke 19:17 Eccl 11:2 Isa 58:7 Matt 5:42 Rom 12:13 2Cor 9:6 - 2Cor 9:15 1Tim 6:17 1John 3:16

 18   Luke 12:21 Luke 18:4 Luke 18:6 Ps 17:14 Jas 3:15 Jas 4:15

 19   Soul.
Deut 6:11 Deut 6:12 Deut 8:12 - Deut 8:14 Job 31:24 Job 31:25 Ps 49:5 - Ps 49:13 Ps 49:18 Ps 52:5 - Ps 52:7 Ps 62:10 Pro 18:11 Pro 23:5 Isa 5:8 Hos 12:8 Hab 1:16 Matt 6:19 - Matt 6:21 1Tim 6:17 Jas 5:1 - Jas 5:3
for.
Job 14:1 Pro 27:1 Jas 4:13 - Jas 4:15
take.
Luke 16:19 Luke 21:34 Job 21:11 - Job 21:13 Eccl 11:9 Isa 5:11 Isa 22:13 Amos 6:3 - Amos 6:6 1Cor 15:32 Phil 3:19 1Tim 5:6 2Tim 3:4 Jas 5:5 1Pet 4:3 Rev 18:7

 20   God.
Luke 16:22 Luke 16:23 Exod 16:9 Exod 16:10 1Sam 25:36 - 1Sam 25:38 2Sam 13:28 2Sam 13:29 1Kgs 16:9 1Kgs 16:10 Job 20:20 - Job 20:23 Job 27:8 Ps 73:19 Ps 78:30 Dan 5:1 - Dan 5:6 Dan 5:25 - Dan 5:30 Nah 1:10 Matt 24:48 - Matt 24:51 1Thess 5:3
Thou fool.
Luke 11:40 Jer 17:11 Jas 4:14
thy soul shall be required of thee. or, do they require thysoul. then.
Esth 5:11 Esth 8:1 Esth 8:2 Job 27:16 Job 27:17 Ps 39:6 Ps 49:17 - Ps 49:19 Ps 52:5 - Ps 52:7 Pro 11:4 Pro 28:8 Eccl 2:18 - Eccl 2:22 Eccl 5:14 - Eccl 5:16 Jer 17:11 Dan 5:28 1Tim 6:7

 21   he.
Luke 12:33 Luke 6:24 Hos 10:1 Hab 2:9 Matt 6:19 Matt 6:20 Rom 2:5 1Tim 6:19 Jas 5:1 - Jas 5:3
rich.
Luke 16:11 2Cor 6:10 1Tim 6:18 1Tim 6:19 Jas 2:5 Rev 2:9

 22   Take.
Luke 12:29 Matt 6:25 - Matt 6:34 1Cor 7:32 Phil 4:6 Heb 13:5

 23   Gen 19:17 Job 1:12 Job 2:4 Job 2:6 Pro 13:8 Acts 27:18 Acts 27:19 Acts 27:38

 24   the ravens. The raven is a species of the corvus, or crow tribe, of the order Picae, known by its large size, its plumage being of a bluish black, and tail roundish at the end. It was probably selected by our Lord as being unclean.
1Kgs 17:1 - 1Kgs 17:6 Job 38:41 Ps 145:15 Ps 145:16 Ps 147:9 Mark 6:26
how.
Luke 12:7 Luke 12:30 - Luke 12:32 Job 35:11 Matt 10:31

 25   Luke 19:3 Matt 5:36 Matt 6:27

 26   why.
Luke 12:29 Ps 39:6 Eccl 7:13 1Pet 5:7

 27   the lilies.
Luke 12:24 Matt 6:28 - Matt 6:30 Jas 1:10 Jas 1:11
that.
1Kgs 10:1 - 1Kgs 10:13 2Chr 9:1 - 2Chr 9:12

 28   which.
Isa 40:6 1Pet 1:24
O ye.
Luke 8:25 Matt 8:26 Matt 14:31 Matt 16:8 Matt 17:17 Matt 17:20

 29   seek.
Luke 12:22 Luke 10:7 Luke 10:8 Luke 22:35 Matt 6:31
neither, etc. or, live not in careful suspense.


 30   all.
Matt 5:47 Matt 6:32 Eph 4:17 1Thess 4:5 1Pet 4:2 - 1Pet 4:4
your.
Luke 12:32 Matt 6:1 Matt 6:8 Matt 6:32 Matt 10:20 Matt 18:14 John 20:17

 31   Luke 10:42 1Kgs 3:11 - 1Kgs 3:13 Ps 34:9 Ps 37:3 Ps 37:19 Ps 37:25 Ps 84:11 Isa 33:16 Matt 6:33 John 6:27 Rom 8:31 1Tim 4:8 Heb 13:5

 32   little.
Song 1:7 Song 1:8 Isa 40:11 Isa 41:14
*marg:
Luke 12:32 Isa 53:6 Matt 7:15 Matt 18:12 - Matt 18:14 Matt 20:16 John 10:26 - John 10:30
it is.
Luke 10:21 Matt 11:25 - Matt 11:27 Eph 1:5 - Eph 1:9 Phil 2:13 2Thess 1:11
the kingdom.
Jer 3:19 Matt 25:34 John 18:36 Rom 6:23 Rom 8:28 - Rom 8:32 2Thess 1:5 Heb 12:28 Jas 2:5 1Pet 1:3 - 1Pet 1:5 2Pet 1:11 Rev 1:6 Rev 22:5

 33   Sell.
Luke 18:22 Matt 19:21 Acts 2:45 Acts 4:34 Acts 4:35 2Cor 8:2
provide.
Luke 16:9 Hag 1:6 Matt 6:19 - Matt 6:21 John 12:6 1Tim 6:17 - 1Tim 6:19 Jas 5:1 - Jas 5:3

 34   where.
Matt 6:21 Phil 3:20 Col 3:1 - Col 3:3

 35   your loins.
1Kgs 18:46 Pro 31:17 Isa 5:27 Isa 11:5 Eph 6:14 1Pet 1:13
your lights.
Matt 5:16 Matt 25:1 Matt 25:4 - Matt 25:10 Phil 2:15

 36   men.
Luke 2:25 - Luke 2:30 Gen 49:18 Isa 64:4 Lam 3:25 Lam 3:26 Matt 24:42 - Matt 24:44 Mark 13:34 - Mark 13:37 Jas 5:7 Jas 5:8 2Pet 1:13 - 2Pet 1:15 Jude 1:20 Jude 1:21
return.
Matt 22:1 - Matt 22:14 Matt 25:1 - Matt 25:13
when.
Song 5:5 Song 5:6 Rev 3:20

 37   Blessed.
Luke 12:43 Luke 21:36 Matt 24:45 - Matt 24:47 Matt 25:20 - Matt 25:23 Phil 1:21 Phil 1:23 2Tim 4:7 2Tim 4:8 1Pet 5:1 - 1Pet 5:4 2Pet 1:11 2Pet 3:14 Rev 14:13
that.
Isa 62:5 Jer 32:41 Zeph 3:17 John 12:26 John 13:4 John 13:5 1Cor 2:9 Rev 3:21 Rev 7:17 Rev 14:3 Rev 14:4

 38   Matt 25:6 1Thess 5:4 1Thess 5:5

 39   Matt 24:43 Matt 24:44 1Thess 5:2 1Thess 5:3 2Pet 3:10 Rev 3:3 Rev 16:15

 40   Luke 21:34 - Luke 21:36 Matt 24:42 Matt 24:44 Matt 25:13 Mark 13:33 - Mark 13:36 Rom 13:11 Rom 13:14 1Thess 5:6 2Pet 3:12 - 2Pet 3:14 Rev 19:7

 41   Lord.
Mark 13:37 Mark 14:37 1Pet 4:7 1Pet 5:8

 42   Who.
Luke 19:15 - Luke 19:19 Matt 24:45 Matt 24:46 Matt 25:20 - Matt 25:23 1Cor 4:1 1Cor 4:2 Titus 1:7
steward.
Luke 16:1 - Luke 16:12 Matt 20:8 1Pet 4:10
ruler.
1Tim 3:15 1Tim 5:17 Heb 3:5 Heb 13:7 Heb 13:17
to give.
Jer 23:4 Ezek 34:3 Matt 13:52 John 21:15 - John 21:17 Acts 20:28 1Pet 5:1 - 1Pet 5:4
in due.
Pro 15:23 Isa 50:4 2Tim 4:2

 43   whom.
Luke 12:37

 44   that he will.
Luke 19:17 - Luke 19:19 Luke 22:29 Luke 22:30 Dan 12:2 Dan 12:3 Matt 24:47 Rev 3:18

 45   and if.
Ezek 12:22 Ezek 12:27 Ezek 12:28 Matt 24:48 - Matt 24:50 2Pet 2:3 2Pet 2:4
to beat.
Isa 65:6 Jer 20:2 Ezek 34:3 Ezek 34:4 Matt 22:6 2Cor 11:20 3John 1:9 3John 1:10 Rev 13:7 - Rev 13:10 Rev 13:15 - Rev 13:17 Rev 16:6 Rev 17:5 Rev 17:6 Rev 18:24
to eat.
Isa 56:10 - Isa 56:12 Ezek 34:8 Rom 16:18 Phil 3:18 Phil 3:19 2Pet 2:13 2Pet 2:19 Jude 1:12 Jude 1:13 Rev 18:7 Rev 18:8

 46   lord.
Luke 12:19 Luke 12:20 Luke 12:40 Rev 16:15
cut him in sunder. or, cut him off.
Ps 37:9 Ps 94:14
and will appoint.
Job 20:29 Ps 11:5 Matt 7:22 Matt 7:23 Matt 13:41 Matt 13:42 Matt 13:49 Matt 13:50
the unbelievers.
Matt 24:51

 47   knew.
Luke 10:12 - Luke 10:15 Num 15:30 Num 15:31 Matt 11:22 - Matt 11:24 John 9:41 John 12:48 John 15:22 - John 15:24 John 19:11 Acts 17:30 2Cor 2:15 2Cor 2:16 Jas 4:17
shall.
Deut 25:2 Deut 25:3

 48   knew.
Lev 5:17 Acts 17:30 Rom 2:12 - Rom 2:16 1Tim 1:13
For.
Luke 16:2 Luke 16:10 - Luke 16:12 Gen 39:8 - Gen 39:23 Matt 25:14 - Matt 25:29 John 15:22 1Cor 9:17 1Cor 9:18 1Tim 1:11 1Tim 1:13 1Tim 6:20 Titus 1:3 Jas 3:1
*Gr:
Luke 12:48

 49   come.
Luke 12:51 Luke 12:52 Isa 11:4 Joel 2:30 Joel 2:31 Mal 3:2 Mal 3:3 Mal 4:1 Matt 3:10 - Matt 3:12
and.
Luke 11:53 Luke 11:54 Luke 13:31 - Luke 13:33 Luke 19:39 Luke 19:40 John 9:4 John 11:8 - John 11:10 John 12:17 - John 12:19

 50   I have.
Matt 20:17 - Matt 20:22 Mark 10:32 - Mark 10:38
and.
Ps 40:8 John 4:34 John 7:6 - John 7:8 John 7:10 John 10:39 - John 10:41 John 12:27 John 12:28 John 18:11 John 19:30 Acts 20:22
straitened. or, pained.


 51   Luke 12:49 Zech 11:7 Zech 11:8 Zech 11:10 Zech 11:11 Zech 11:14 Matt 10:34 - Matt 10:36 Matt 24:7 - Matt 24:10

 52   Ps 41:9 Mic 7:5 Mic 7:6 John 7:41 - John 7:43 John 9:16 John 10:19 - John 10:21 John 15:18 - John 15:21 John 16:2 Acts 13:43 - Acts 13:46 Acts 14:1 - Acts 14:4 Acts 28:24

 53   Mic 7:6 Zech 13:2 - Zech 13:6 Matt 10:21 Matt 10:22 Matt 24:10

 54   When.
1Kgs 18:44 1Kgs 18:45 Matt 16:2 - Matt 16:4

 55   Job 37:17

 56   ye can.
1Chr 12:32 Matt 11:25 Matt 16:3 Matt 24:32 Matt 24:33
that.
Luke 19:42 - Luke 19:44 Dan 9:24 - Dan 9:26 Hag 2:7 Mal 3:1 Mal 4:2 Acts 3:24 - Acts 3:26 Gal 4:4

 57   Deut 32:29 Matt 15:10 - Matt 15:14 Matt 21:21 Matt 21:32 Acts 2:40 Acts 13:26 - Acts 13:38 1Cor 11:14

 58   thou goest.
Pro 25:8 Pro 25:9 Matt 5:23 - Matt 5:26
give.
Luke 14:31 Luke 14:32 Gen 32:3 - Gen 32:28 1Sam 25:18 - 1Sam 25:35 Job 22:21 Job 23:7 Ps 32:6 Pro 6:1 - Pro 6:5 Isa 55:6 2Cor 6:2 Heb 3:7 - Heb 3:13
the judge.
Luke 13:24 - Luke 13:28 Job 36:17 Job 36:18 Ps 50:22
into.
Matt 18:30 1Pet 3:19 Rev 20:7

 59   thou shalt.
Luke 16:26 Matt 18:34 Matt 25:41 Matt 25:46 2Thess 1:3
mite.
Mark 12:42
*marg:
Luke 12:59


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.052 s.