Czech Study Bible Translation (CZ)James - 5. chapter - James - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Nuže nyní, boháči, plačte a naříkejte nad svými trápeními, která na vás přicházejí. 2Vaše bohatství je shnilé a vaše šatstvo je rozežráno moly. 3Vaše zlato a stříbro zrezavělo a jejich rez bude na svědectví proti vám a stráví vaše těla jako oheň. Nashromáždili jste si v posledních dnech. 4Hle, mzda, kterou jste zadrželi dělníkům, kteří požali vaše pole, hlasitě křičí, a volání ženců pronikla k sluchu Pána Sabaoth. 5Hýřili jste na zemi a oddávali se rozkoším. Vykrmili jste svá srdce v den porážky. 6Odsoudili a zavraždili jste spravedlivého; on vám neodporuje. 7Buďte tedy trpěliví, bratři, až do Pánova příchodu. Hle, rolník očekává vzácný plod země, trpělivě na něj čeká, až se mu dostane podzimního a jarního deště. 8Buďte i vy trpěliví a upevněte svá srdce, protože Pánův příchod se přiblížil. 9Nenaříkejte, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi! 10Za vzor ve snášení zlého a v trpělivosti si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili v Pánově jménu. 11Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký konec mu Pán připravil. Neboť Pán je velmi soucitný a milostivý.  12Především nepřísahejte, moji bratři, ani při nebi ani při zemi, ani žádnou jinou přísahou. Vaše ‚ano‘ ať je ‚ano‘ a ‚ne‘ ať je ‚ne‘, abyste nepropadli soudu.  13Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Bohu chvály! 14Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší sboru a ti ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. 15A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne; a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. 16Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. 17Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my; pomodlil se opravdově, aby nepršelo, a vskutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. 18A znovu se pomodlil, a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. 19Moji bratři, zbloudí-li někdo mezi vámi od pravdy a někdo ho obrátí zpět, 20ať ví, že kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Jas 5:1 Wicked rich men are to fear God's vengeance.
Jas 5:7 We ought to be patient in afflictions, after the example of the prophets, and Job;
Jas 5:12 to forbear swearing;
Jas 5:13 to pray in adversity, to sing in prosperity;
Jas 5:14 to acknowledge mutually our several faults, to pray one for another;
Jas 5:19 and to reduce a straying brother to the truth.
Go.
Jas 4:13
ye.
Jas 1:11 Jas 2:6 Deut 8:12 - Deut 8:14 Deut 32:15 Neh 9:25 Neh 9:26 Job 20:15 - Job 20:29 Ps 17:14 Ps 49:6 - Ps 49:20 Ps 73:3 - Ps 73:9 Ps 73:18 - Ps 73:20 Pro 11:4 Pro 11:28 Eccl 5:13 Eccl 5:14 Jer 9:23 Mic 6:12 Zeph 1:18 Matt 19:23 Matt 19:24 Luke 6:24 Luke 12:16 - Luke 12:21 Luke 16:19 - Luke 16:25 1Tim 6:9 1Tim 6:10 Rev 6:15 - Rev 6:17
weep.
Jas 4:9 Isa 13:6 Isa 22:12 Isa 22:13 Jer 4:8 Ezek 19:2 Joel 1:5 Joel 1:11 Joel 1:13 Amos 6:6 Amos 6:7 Zech 11:2 Zech 11:3 Luke 6:25 Luke 23:28 Luke 23:29

 2   Your riches.
Jer 17:11 Matt 6:19 Matt 6:20 Luke 12:33 1Pet 1:4
your garments.
Jas 2:2 Job 13:28 Ps 39:11 Isa 50:9 Isa 51:8 Hos 5:12

 3   cankered.
2Tim 2:17
a witness.
Gen 31:48 Gen 31:52 Josh 24:27 Job 16:8
and shall.
Jer 19:9 Mic 3:3 Rev 17:16 Rev 20:15 Rev 21:8
Ye have.
Deut 32:33 Deut 32:34 Job 14:16 Job 14:17 Rom 2:5
the last.
Gen 49:1 Isa 2:2 Mic 4:1 Acts 2:17 2Pet 3:3

 4   the hire.
Lev 19:13 Deut 24:14 Deut 24:15 Job 24:10 Job 24:11 Job 31:38 Job 31:39 Isa 5:7 Jer 22:13 Hab 2:11 Mal 3:5 Col 4:1
the cries.
Gen 4:10 Exod 2:23 Exod 2:24 Exod 3:9 Exod 22:22 - Exod 22:24 Exod 22:27 Deut 24:15 Job 34:28 Ps 9:12 Luke 18:7
Lord.
Rom 9:29 Isa 1:9
*He
Jas 5:4

 5   have lived.
1Sam 25:6 1Sam 25:36 Job 21:11 - Job 21:15 Ps 17:14 Ps 73:7 Eccl 11:9 Isa 5:11 Isa 5:12 Isa 47:8 Isa 56:12 Amos 6:1 Amos 6:4 - Amos 6:6 Luke 16:19 Luke 16:25 1Tim 5:6 2Tim 3:4 Jude 1:12 Rev 18:7
been.
Isa 3:16 Rom 13:13
as in.
Pro 7:14 Pro 17:1 Isa 22:13 Ezek 39:17 Rev 19:17 Rev 19:18

 6   have.
Jas 2:6 Matt 21:38 Matt 23:34 Matt 23:35 Matt 27:20 Matt 27:24 Matt 27:25 John 16:2 John 16:3 Acts 2:22 Acts 2:23 Acts 3:14 Acts 3:15 Acts 4:10 - Acts 4:12 Acts 7:52 Acts 13:27 Acts 13:28 Acts 22:14 1Thess 2:15 1Thess 2:16
and he.
Isa 53:7 Matt 5:39 Matt 26:53 Matt 26:54 Luke 22:51 - Luke 22:53 John 19:9 - John 19:11 Acts 8:32 1Pet 2:22 1Pet 2:23

 7   Be patient. or, Be long patient, or, Suffer with longpatience.
Luke 8:15 Rom 2:7 Rom 8:24 Rom 8:25 Rom 15:4 2Cor 6:4 2Cor 6:5 Gal 5:5 Gal 6:9 Col 1:11 1Thess 1:3 Heb 6:15 Heb 12:1 - Heb 12:3
unto.
Jas 5:8 Jas 5:9 Matt 24:27 Matt 24:44 Luke 18:8 Luke 21:27 1Cor 1:7 1Thess 2:19 1Thess 3:13 2Pet 3:4
until.
Deut 11:14 Jer 5:24 Hos 6:3 Joel 2:23 Zech 10:1

 8   ye also.
Gen 49:18 Ps 37:7 Ps 40:1 - Ps 40:3 Ps 130:5 Lam 3:25 Lam 3:26 Mic 7:7 Hab 2:3 Rom 8:25 Gal 5:22 1Thess 1:10 2Thess 3:5 Heb 10:35 - Heb 10:37
stablish.
Ps 27:14
for.
Jas 5:9 Phil 4:5 Heb 10:25 - Heb 10:37 1Pet 4:7 Rev 22:20

 9   Grudge not. or, Groan not, or, grieve not.
Jas 4:11 Lev 19:18 Ps 59:15 Mark 6:19
*marg:
Jas 5:9 2Cor 9:7 Gal 5:14 Gal 5:26 1Pet 4:9
lest.
Matt 6:14 Matt 6:15 Matt 7:1 Matt 7:2
the Judge.
Gen 4:7 Matt 24:33 1Cor 4:5 1Cor 10:11 Rev 3:20

 10   who.
Isa 39:8 Jer 23:22 Jer 26:16 Acts 3:21 Heb 13:7
for.
2Chr 36:16 Jer 2:30 Matt 5:11 Matt 5:12 Matt 21:34 - Matt 21:39 Matt 23:34 - Matt 23:37 Luke 6:23 Luke 13:34 Acts 7:52 1Thess 2:14 1Thess 2:15 Heb 11:32 - Heb 11:38

 11   we count.
Jas 1:12 Ps 94:12 Matt 5:10 Matt 5:11 Matt 10:22 Heb 3:6 Heb 3:14 Heb 10:39
Ye.
Job 1:21 Job 1:22 - Job 2:9 Job 2:10 Job 13:15 Job 13:16 Job 23:10
and have.
Job 42:10 - Job 42:17 Ps 37:37 Eccl 7:8 1Pet 1:6 1Pet 1:7 1Pet 1:13 2Pet 2:9
the Lord is.
Exod 34:6 Num 14:18 1Chr 21:13 2Chr 30:9 Neh 9:17 Neh 9:31 Ps 25:6 Ps 25:7 Ps 51:1 Ps 78:38 Ps 86:5 Ps 86:15 Ps 103:8 Ps 103:13 Ps 116:5 Ps 119:132 Ps 136:1 - Ps 136:26 Ps 145:8 Isa 55:6 Isa 55:7 Isa 63:7 Isa 63:9 Lam 3:22 Dan 9:9 Dan 9:18 Dan 9:19 Joel 2:13 Jonah 4:2 Mic 7:18 Luke 1:50 Luke 6:36 Rom 2:4 Eph 1:6 Eph 2:4

 12   above.
1Pet 4:8 3John 1:2
swear not.
Matt 5:33 - Matt 5:37 Matt 23:16 - Matt 23:22
but.
2Cor 1:17 - 2Cor 1:20
lest.
Jas 3:1 Jas 3:2 1Cor 11:34

 13   any among.
2Chr 33:12 2Chr 33:13 Job 33:26 Ps 18:6 Ps 50:15 Ps 91:15 Ps 116:3 - Ps 116:5 Ps 118:5 Ps 142:1 - Ps 142:3 Lam 3:55 Lam 3:56 Hos 6:1 Jonah 2:2 Jonah 2:7 Luke 22:44 Luke 23:42 Acts 16:24 Acts 16:25 2Cor 12:7 - 2Cor 12:10 Heb 5:7
any merry.
Judg 16:23 - Judg 16:25 Dan 5:4
let him sing.
1Chr 16:9 Ps 95:2 Ps 105:2 Mic 4:5 Matt 26:30 1Cor 14:26 Eph 5:19 Col 3:16 Col 3:17 Rev 5:9 - Rev 5:14 Rev 7:10 Rev 14:3 Rev 19:1 - Rev 19:6

 14   for.
Acts 14:23 Acts 15:4 Titus 1:5
pray.
1Kgs 17:21 2Kgs 4:33 2Kgs 5:11 Acts 9:40 Acts 28:8
anointing.
Mark 6:13 Mark 16:18

 15   the prayer.
Jas 5:13 Jas 5:16 Jas 1:6 Matt 17:20 Matt 17:21 Matt 21:21 Matt 21:22 Mark 11:22 - Mark 11:24 Mark 16:17 Mark 16:18 1Cor 12:28 - 1Cor 12:30
if he.
Isa 33:24 Matt 9:2 - Matt 9:6 Mark 2:5 - Mark 2:11 John 5:14 1Cor 11:30 - 1Cor 11:32 1John 5:14 - 1John 5:16

 16   Confess.
Gen 41:9 Gen 41:10 2Sam 19:19 Matt 3:6 Matt 18:15 - Matt 18:17 Luke 7:3 Luke 7:4 Acts 19:18
pray.
Col 1:9 1Thess 5:17 1Thess 5:23 1Thess 5:25 Heb 13:18
that.
Gen 20:17 2Chr 30:20 Luke 9:6 Acts 10:38
The effectual.
Gen 18:23 - Gen 18:32 Gen 19:29 Gen 20:7 Gen 20:17 Gen 32:28 Exod 9:28 Exod 9:29 Exod 9:33 Exod 17:11 Exod 32:10 - Exod 32:14 Num 11:2 Num 14:13 - Num 14:20 Num 21:7 - Num 21:9 Deut 9:18 - Deut 9:20 Josh 10:12 1Sam 12:18 1Kgs 13:6 1Kgs 17:18 - 1Kgs 17:24 2Kgs 4:33 - 2Kgs 4:35 2Kgs 19:15 - 2Kgs 19:20 2Kgs 20:2 - 2Kgs 20:5 2Chr 14:11 2Chr 14:12 2Chr 32:20 - 2Chr 32:22 Job 42:8 Ps 10:17 Ps 10:18 Ps 34:15 Ps 145:18 Ps 145:19 Pro 15:8 Pro 15:29 Pro 28:9 Jer 15:1 Jer 29:12 Jer 29:13 Jer 33:3 Dan 2:18 - Dan 2:23 Dan 9:20 - Dan 9:22 Hos 12:3 Hos 12:4 Matt 7:7 - Matt 7:11 Matt 21:22 Luke 11:11 - Luke 11:13 Luke 18:1 - Luke 18:8 John 9:31 Acts 4:24 - Acts 4:31 Acts 12:5 - Acts 12:11 1John 3:22
a righteous.
Rom 3:10 Rom 5:19 Heb 11:4 Heb 11:7

 17   Elias.
1Kgs 17:1
Elijah. subject.
Acts 10:26 Acts 14:15
and he.
Rom 11:2 Rev 11:6
earnestly. or, in prayer. and it rained not.
Luke 4:25

 18   1Kgs 18:18 1Kgs 18:42 - 1Kgs 18:45 Jer 14:22 Acts 14:17

 19   err.
Ps 119:21 Ps 119:118 Pro 19:27 Isa 3:12 1Tim 6:10 1Tim 6:21 2Tim 2:18 2Pet 3:17 Jude 1:11
and one.
Jas 5:20 Ezek 34:4 Ezek 34:16 Matt 18:15 Luke 22:32 Gal 6:1 Heb 12:12 Heb 12:13 Jude 1:22 Jude 1:23

 20   that he.
Jas 5:19
shall save.
Pro 11:30 Rom 11:14 1Cor 9:22 1Tim 4:16 Phlm 1:19
from death.
Jas 1:15 Pro 10:2 Pro 11:4 John 5:24 Rev 20:6
hide.
Ps 32:1 Pro 10:12 1Pet 4:8
CONCLUDING REMARKS ON THE EPISTLE OF JAMES.
James, the son of Alphaeus, the brother of Jacob, and the near relation of our Lord, called also James the Less, probably because he was of lower stature, or younger, than the other James, the son of Zebedee, is generally allowed to be the writer of this Epistle; and the few that have doubted this have assigned very slight reasons for their dissent, and advanced very weak arguments on the other side. It is recorded in ecclesiastical history, and the book of the Acts of the Apostles confirms the fact, that he generally resided at Jerusalem, superintending the churches in that city, and in the neighbouring places, to the end of his life, which was terminated by martyrdom about A.D. 62. This epistle appears to have been written but a short time before his death; and it is probable that the sharp rebukes and awful warnings given in it to his countrymen excited that persecuting rage which terminated his life. It is styled Catholic, or General, because it was not addressed to any particular church, but to the Jewish nation throughout their dispersions. Though its genuineness was doubted for a considerable time, yet its insertion in the ancient Syriac version, which was executed at the close of the first, or the beginning of the second century, and the citation of, or allusion to it, by Clement of Rome, Hermas, and Ignatious, and its being quoted by Origen, Jerome, Athanasius, and most of the subsequent ecclesiastical writers, as well as its internal evidence, are amply sufficient to prove the point.Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.397 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version