Bible Gdańska 1632 (POL)James - 1. chapter - James - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible Gdańska 1632 (POL)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible Gdańska 1632 (POL)


1Jakób, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy.2Za największą radość miejcie, bracia moi! gdy w rozmaite pokusy wpadacie,3Wiedząc, iż doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość;4A cierpliwość niech ma doskonały uczynek, żebyście byli doskonali i zupełni, którym by na niczem nie schodziło.5A jeźli komu z was schodzi na mądrości, niech prosi u Boga, który ją szczerze wszystkim daje, a nie wymawia; i będzie mu dana.6Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, który od wiatru pędzony i miotany bywa.7Bo niechaj nie mniema ten człowiek, aby co miał wziąć od Pana.8Mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszystkich drogach swoich.9A niech się chlubi brat niskiego stanu w wywyższeniu swojem,10A bogaty w poniżeniu swojem; bo jako kwiat trawy przeminie.11Albowiem jako słońce, kiedy weszło z gorącością, ususzyło trawę, a kwiat jej opadł i zginęła ona śliczność kształtu jego, tak i bogaty w drogach swoich uwiędnie.12Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.13Żaden, gdy bywa kuszony, niech nie mówi: Od Boga kuszony bywam; bo Bóg nie może kuszony być we złem, a sam nikogo nie kusi.14Ale każdy bywa kuszony, gdy od swoich własnych pożądliwości bywa pociągniony i przynęcony.15Zatem pożądliwość począwszy, rodzi grzech, a grzech będąc wykonany, rodzi śmierć 16Nie błądźcież, bracia moi mili! 17Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z góry jest, zstępujący od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia na wstecz się wracającego.18Który, przeto że chciał, porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy byli niejakiemi pierwiastkami stworzenia jego.19A tak, bracia moi mili! niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi.20Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej.21A tak odrzuciwszy wszelakie plugastwo i zbytek złości, z cichością przyjmijcie słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze.22A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie.23Albowiem jeźli kto jest słuchaczem słowa a nie czynicielem, ten podobny jest mężowi przypatrującemu się obliczu narodzenia swego we zwierciadle;24Bo samego siebie obejrzał i odszedł, a wnet zapomniał, jakim był.25Ale kto by wejrzał w on doskonały zakon wolności i zostawałby w nim, ten nie będąc słuchaczem zapamiętliwym, ale czynicielem uczynku, ten błogosławionym będzie w uczynku swoim.26Jeźli kto między wami zda się być nabożnym, nie kiełznając języka swego, ale zwodząc serce swe, tego nabożeństwo próżne jest.27Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest: Nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich i zachować samego siebie niepokalanym od świata.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Jas 1:1 We are to rejoice under the cross;
Jas 1:5 to ask patience of God;
Jas 1:13 and in our trials not to impute our weakness, or sins, to him,
Jas 1:19 but rather to hearken to the word, to meditate on it, and to do thereafter.
Jas 1:26 Otherwise men may seem, but never be, truly religious.
James.
Matt 10:3 Matt 13:55 Mark 3:18 Luke 6:15 Acts 1:13 Acts 12:17 Acts 15:13 Acts 21:18 Gal 1:19 Gal 2:9 Gal 2:12 Jude 1:1
a servant.
John 12:26 Rom 1:1 Phil 1:1 Titus 1:1 2Pet 1:1
to.
Exod 24:4 Exod 28:21 Exod 39:14 1Kgs 18:31 Ezra 6:17 Matt 19:28 Acts 26:7 Rev 7:4
scattered.
Lev 26:33 Deut 4:27 Deut 28:64 Deut 30:3 Deut 32:26 Esth 3:8 Ezek 12:15 John 7:35 Acts 2:5 Acts 8:1 Acts 15:21 1Pet 1:1
greeting.
Acts 15:23 Acts 23:26 2Tim 4:21

 2   count.
Jas 1:12 Matt 5:10 - Matt 5:12 Luke 6:22 Luke 6:23 Acts 5:41 Rom 8:17 Rom 8:18 Rom 8:35 - Rom 8:37 2Cor 12:9 2Cor 12:10 Phil 1:29 Phil 2:17 Col 1:24 Heb 10:34 1Pet 4:13 - 1Pet 4:16
divers.
Heb 11:36 - Heb 11:38 1Pet 1:6 - 1Pet 1:8 2Pet 2:9 Rev 2:10

 3   that.
Rom 5:3 Rom 5:4 Rom 8:28 2Cor 4:17
patience.
Rom 2:7 Rom 8:25 Rom 15:4 Col 1:11 2Thess 1:4 2Thess 3:5 Heb 10:36 Heb 12:1 2Pet 1:6

 4   let.
Jas 5:7 - Jas 5:11 Job 17:9 Ps 37:7 Ps 40:1 Hab 2:3 Matt 10:22 Luke 8:15 Luke 21:19 Gal 6:9
perfect and.
Jas 3:2 Pro 4:8 Matt 5:48 John 17:23 1Cor 2:6 Phil 3:12 - Phil 3:15 Col 4:12 2Tim 3:17 Heb 13:21 1Pet 5:10 1John 4:17 1John 4:18
wanting.
Jas 1:5 Matt 19:20 Mark 10:21 Luke 18:22 2Pet 1:9

 5   any.
Exod 31:3 Exod 31:6 Exod 36:1 - Exod 36:4 1Kgs 3:7 - 1Kgs 3:9 1Kgs 3:11 1Kgs 3:12 Job 28:12 - Job 28:28 Pro 3:5 - Pro 3:7 Pro 9:4 - Pro 9:6 Jer 1:6 Jer 1:7 2Cor 2:16
let.
Jas 1:17 Jas 3:17 Jas 5:16 1Chr 22:12 2Chr 1:10 Pro 2:3 - Pro 2:6 Isa 55:6 Isa 55:7 Jer 29:12 Jer 29:13 Dan 2:18 - Dan 2:22 Matt 7:7 - Matt 7:11 Luke 11:9 - Luke 11:13 John 4:10 John 14:13 John 15:7 John 16:23 John 16:24 1John 3:22 1John 5:14 1John 5:15
and upbraideth.
Matt 11:20 Mark 16:14 Luke 15:20 - Luke 15:22

 6   let.
Matt 21:22 Mark 11:22 - Mark 11:24 1Tim 2:8 Heb 11:6
he.
Gen 49:4 Eph 4:14 Heb 10:23 Heb 13:9 2Pet 2:17 Jude 1:12 Jude 1:13

 7   Jas 4:3 Pro 15:8 Pro 21:27 Isa 1:15 Isa 58:3 Isa 58:4

 8   Jas 4:8 1Kgs 18:21 2Kgs 17:33 2Kgs 17:41 Isa 29:13 Hos 7:8 - Hos 7:11 Hos 10:2 Matt 6:22 Matt 6:24 2Pet 2:14 2Pet 3:16

 9   the brother.
Jas 2:5 Jas 2:6 Deut 15:7 Deut 15:9 Deut 15:11 Ps 62:9 Pro 17:5 Pro 19:1 Luke 1:52
rejoice. or, glory.
Jer 9:23 Jer 9:24 Rom 5:2 Rom 5:3 Phil 3:3
*Gr:
Jas 1:9
in.
Jas 2:5 1Sam 2:8 Ps 113:7 Ps 113:8 Luke 9:48 Luke 10:20 Rom 8:17 2Cor 6:10 Phil 3:14 1Pet 2:9 1John 3:1 - 1John 3:3 Rev 2:9 Rev 5:9 Rev 5:10 Rev 7:9 Rev 7:10

 10   in.
Isa 57:15 Isa 66:2 Matt 5:3 Phil 3:8 1Tim 6:17
because.
Jas 4:14 Job 14:2 Ps 37:2 Ps 37:35 Ps 37:36 Ps 90:5 Ps 90:6 Ps 102:11 Ps 103:15 Isa 40:6 Matt 6:30 1Cor 7:31 1Pet 1:24 1John 2:17

 11   risen.
Isa 49:10 Jonah 4:7 Jonah 4:8 Matt 13:6 Mark 4:6
so.
Jas 5:1 - Jas 5:7 Job 21:24 - Job 21:30 Ps 37:35 Ps 37:36 Ps 49:6 - Ps 49:14 Ps 73:18 - Ps 73:20 Eccl 5:15 Isa 28:1 Isa 28:4 Isa 40:7 Isa 40:8 Luke 12:16 - Luke 12:21 Luke 16:19 - Luke 16:25 1Cor 7:31 1Pet 1:4 1Pet 5:4

 12   the man.
Jas 1:2 - Jas 1:4 Jas 5:11 Job 5:17 Ps 94:12 Ps 119:67 Ps 119:71 Ps 119:75 Pro 3:11 Pro 3:12 Heb 6:15 Heb 10:32 Heb 12:5 Rev 3:19
when.
Deut 8:2 Deut 13:3 Pro 17:3 Zech 13:9 Mal 3:2 Mal 3:3 Heb 11:17 1Pet 1:6 1Pet 1:7 1Pet 5:10
the crown.
Matt 25:34 Luke 22:28 - Luke 22:30 Rom 2:7 - Rom 2:10 1Cor 9:25 2Tim 4:8 1Pet 1:7 1Pet 4:13 1Pet 5:4 Rev 2:10 Rev 3:21
which.
Jas 2:5 Isa 64:4 Matt 10:22 Matt 19:28 Matt 19:29
them.
Jas 2:5 Exod 20:6 Deut 7:9 Neh 1:5 Ps 5:11 Rom 8:28 1Cor 2:9 1Cor 8:3 1Pet 1:8 1John 4:19

 13   no man.
Jas 1:2 Jas 1:12 Gen 3:12 Isa 63:17 Hab 2:12 Hab 2:13 Rom 9:19 Rom 9:20
evil. or, evils.


 14   when.
Jas 4:1 Jas 4:2 Gen 6:5 Gen 8:21 Josh 7:21 - Josh 7:24 2Sam 11:2 2Sam 11:3 1Kgs 21:2 - 1Kgs 21:4 Job 31:9 Job 31:27 Pro 4:23 Isa 44:20 Hos 13:9 Matt 5:28 Matt 15:18 Matt 15:20 Mark 7:21 Mark 7:22 Rom 7:11 Rom 7:13 Eph 4:22 Heb 3:13

 15   when.
Gen 3:6 Gen 4:5 - Gen 4:8 Job 15:35 Ps 7:14 Isa 59:4 Mic 2:1 - Mic 2:3 Matt 26:14 Matt 26:48 - Matt 26:59 Acts 5:1 - Acts 5:3
sin, when.
Gen 2:17 Gen 3:17 - Gen 3:19 Ps 9:17 Rom 5:12 - Rom 5:21 Rom 6:21 - Rom 6:23 Rev 20:14 Rev 20:15

 16   Do.
Matt 22:29 Mark 12:24 Mark 12:27 Gal 6:7 Col 2:4 Col 2:8 2Tim 2:18
my.
Jas 1:19 Jas 2:5 Phil 2:12 Phil 4:1 Heb 13:1

 17   good.
Jas 1:5 Jas 3:15 Jas 3:17 Gen 41:16 Gen 41:38 Gen 41:39 Exod 4:11 Exod 4:12 Exod 31:3 - Exod 31:6 Exod 36:1 Exod 36:2 Num 11:17 Num 11:25 1Chr 22:12 1Chr 29:19 2Chr 1:11 2Chr 1:12 Pro 2:6 Isa 28:26 Dan 2:21 Dan 2:22 Dan 2:27 - Dan 2:30 Matt 7:11 Matt 11:25 Matt 11:26 Matt 13:11 Matt 13:12 Luke 11:13 John 3:27 Acts 5:31 Acts 11:18 Rom 6:23 Rom 11:30 Rom 12:6 - Rom 12:8 1Cor 4:7 1Cor 12:4 - 1Cor 12:12 Eph 2:3 - Eph 2:5 Eph 2:8 Eph 4:8 - Eph 4:11 Phil 1:29 Titus 3:3 - Titus 3:5 1John 4:10 1John 5:11 1John 5:12
from the.
Gen 1:2 - Gen 1:5 Gen 1:14 Gen 1:15 Deut 4:19 Ps 19:1 - Ps 19:8 Ps 84:11 Isa 45:7 Isa 60:19 John 1:9 John 8:12 2Cor 4:6 Eph 1:18 1John 1:5 Rev 21:23 Rev 22:5
no variableness.
Num 23:19 1Sam 15:29 Ps 122:6 Isa 46:10 Mal 3:6 Rom 11:29 Heb 1:11 Heb 1:12 Heb 13:8

 18   his own.
John 1:13 John 3:3 - John 3:5 Rom 4:17 Rom 8:29 - Rom 8:31 Rom 9:15 - Rom 9:18 Eph 2:4 Eph 2:5 Col 1:20 Col 1:21 2Thess 2:13 2Thess 2:14 1Pet 1:3 1Pet 1:23
with.
Jas 1:21 1Cor 4:15 Eph 1:12 1Pet 1:23 1John 3:9
kind.
Lev 23:10 Jer 2:3 Amos 6:1
*marg:
Jas 1:18 Heb 12:23 Rev 14:4

 19   let.
Neh 8:2 Neh 8:3 Neh 8:12 - Neh 8:14 Neh 8:18 Neh 9:3 Pro 8:32 - Pro 8:35 Eccl 5:1 Mark 2:2 Mark 12:37 Luke 15:1 Luke 19:48 Acts 2:42 Acts 10:33 Acts 13:42 - Acts 13:44 Acts 13:48 Acts 17:11 1Thess 2:13
slow to speak.
Jas 1:26 Jas 3:1 Jas 3:2 Pro 10:19 Pro 13:3 Pro 15:2 Pro 17:27 Pro 18:13 Pro 18:21 Pro 21:23 Eccl 5:2 Eccl 5:3
slow to wrath.
Neh 9:17 Pro 14:17 Pro 14:29 Pro 15:18 Pro 16:32 Pro 17:14 Pro 19:11 Pro 19:19 Pro 25:28 Eccl 7:8 Eccl 7:9 Matt 5:22 Gal 5:20 Gal 5:21 Eph 4:26 Eph 4:31 Col 3:8 Col 3:15

 20   Jas 3:17 Jas 3:18 Num 20:11 Num 20:12 2Tim 2:24 2Tim 2:25

 21   lay.
Isa 2:20 Isa 30:22 Ezek 18:31 Rom 13:12 Rom 13:13 Eph 4:22 Col 3:5 - Col 3:8 Heb 12:1 1Pet 2:1 1Pet 2:11
filthiness.
Jas 4:8 Ezek 36:25 2Cor 7:1 Eph 5:4
and receive.
Ps 25:9 Isa 29:19 Isa 61:1 Zeph 2:3 Matt 5:5 Acts 10:33 1Thess 1:5 1Thess 2:13
the engrafted.
John 6:63 John 6:68 Rom 6:17
*marg:
Jas 1:21 Rom 11:17 Heb 4:2
which.
Acts 13:26 Rom 1:16 1Cor 15:2 Eph 1:13 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17 Titus 2:11 Heb 2:3 1Pet 1:9

 22   be.
Jas 4:17 Matt 7:21 - Matt 7:25 Matt 12:50 Matt 28:20 Luke 6:46 - Luke 6:48 Luke 11:28 Luke 12:47 Luke 12:48 John 13:17 Rom 2:13 Phil 4:8 Col 3:17 1John 2:3 1John 3:7 3John 1:11 Rev 22:7
deceiving.
Jas 1:26 Isa 44:20 Obad 1:3 1Cor 3:18 1Cor 6:9 1Cor 15:33 Gal 6:3 Gal 6:7 2Tim 3:13 Titus 3:3 2Pet 2:13 1John 1:8 Rev 12:9

 23   Jas 2:14 - Jas 2:26 Jer 44:16 Ezek 33:31 Ezek 33:32 Matt 7:26 Matt 7:27 Luke 6:47 - Luke 7:16

 24   what.
Judg 8:18 Matt 8:27 Luke 1:66 Luke 7:39 1Thess 1:5 2Pet 3:11

 25   looketh.
Pro 14:15 Isa 8:20 2Cor 13:5 Heb 12:15
the perfect.
Jas 2:12 Ps 19:7 - Ps 19:10 Ps 119:32 Ps 119:45 Ps 119:96 - Ps 119:105 Rom 7:12 Rom 7:22 Rom 7:23
liberty.
John 8:32 John 8:36 Rom 8:15 2Cor 3:17 2Cor 3:18 Gal 5:1 1Pet 2:16
and.
1Sam 12:14 John 8:31 John 15:9 John 15:10 Acts 2:42 Acts 13:43 Acts 26:22 Rom 2:7 Rom 2:8 Rom 11:22 Col 1:23 1Tim 2:15 1Tim 4:16 1John 2:24
a forgetful.
Jas 1:23 Jas 1:24
this.
Ps 19:11 Ps 106:3 Ps 119:2 Ps 119:3 Luke 6:47 - Luke 6:49 Luke 11:28 John 13:17 1Cor 15:58 Rev 14:13 Rev 22:14
deed. or, doing.


 26   seem.
Pro 14:12 Pro 16:25 Luke 8:18 1Cor 3:18 Gal 2:6 Gal 2:9 Gal 6:3
bridleth.
Jas 1:19 Jas 3:2 - Jas 3:6 Ps 32:9 Ps 34:13 Ps 39:1 Ps 39:2 Ps 141:3 Pro 10:19 Pro 10:31 Pro 13:2 Pro 13:3 Pro 15:2 Pro 16:10 Pro 19:1 Pro 21:26 Eph 4:29 Eph 5:4 Col 4:6 1Pet 3:10
but.
Jas 1:22 Deut 11:16 Isa 44:20 Gal 6:3
this.
Jas 2:20 Isa 1:13 Mal 3:14 Matt 15:9 Mark 7:7 1Cor 15:2 1Cor 15:15 Gal 3:4

 27   Pure.
Jas 3:17 Ps 119:1 Matt 5:8 Luke 1:6 1Tim 1:5 1Tim 5:4
To visit.
Job 29:12 Job 29:13 Job 31:15 - Job 31:20 Ps 68:5 Isa 1:16 Isa 1:17 Isa 58:6 Isa 58:7 Matt 25:34 - Matt 25:46 Gal 5:6 Gal 6:9 Gal 6:10 1John 3:17 - 1John 3:19
to keep.
Jas 4:4 John 17:14 John 17:15 Rom 12:2 Gal 1:4 Gal 6:14 Col 3:1 - Col 3:3 1John 2:15 - 1John 2:17 1John 5:4 1John 5:5 1John 5:18


Display settings Display settings
/ / 0.537 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version