Catholic liturgical translationJob - 5. chapter - Job - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Jen volej - odpoví ti někdo? Ke komu ze svatých se obrátíš?2Neboť roztrpčení ubíjí blázna a pošetilce usmrcuje prchlivost.3Viděl jsem blázna s pevným kořenem, ale jeho dům hned zpuchřel.4Jeho synům není pomoci, bez zastánce leží zničeni v bráně.5Co sklidili, hladový zhltal, (dokonce z trní to vytahali,) zhouba uloupila jejich bohatství.6Vždyť nepravost neroste ze země a bída nepučí z půdy,7spíš člověk je zrozen k neštěstí, tak jako jiskry letí do výše.8Ale já bych se obrátil k Bohu, svou při bych předložil Bohu,9který dělá veliké a nevyzpytatelné věci, zázraky, které nemají počet,10dává déšť na tvář země, sesílá vodu na lučiny.11Do výše zdvíhá maličké a smutné, aby stáli v bezpečí.12Mate záměry úskočných, takže jejich rukám se nic nedaří.13Chytá mudrce v jejich chytráctví, úradek lstivých se zvrátí.14Za bílého dne se kácejí do tmy, tápají o polednách tak jako v noci.15Vyrve jim z úst sirotka, ubožáka z moci siláka,16takže chudákovi svítá naděje, zato nepravost zavře svá ústa. 17Opravdu blažený člověk, káraný Bohem! Nepohrdej kázní Všemohoucího! 18On sice raní, ale i obvazuje, bije, ale jeho ruce uzdravují.19Ze šesti úzkostí tě vysvobodí, v sedmi se tě nedotkne zlo.20Za hladu tě spasí před smrtí, ve válce vysvobodí z moci meče.21Budeš bezpečný před šlehem jazyka, nebudeš se bát zhouby, až přijde.22Neštěstí a hladu se vysměješ, nemusíš mít strach z dravé zvěře.23Vždyť uzavřeš smlouvu s kameny na poli, přátelství s divokou zvěří.24Poznáš, že tvůj stan je v pořádku, prohlédneš svůj dům a nic ti nebude chybět.25Shledáš, že četné je tvé sémě, tvých potomků je jak polní trávy.26V plné síle vejdeš do hrobu, jako se snopy svážejí ve svém čase.27Hle, to jsme vyzkoumali, tak tomu je, slyšeli jsme to, i ty to poznej!“


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Job 5:1 Eliphaz shews that the end of the wicked is misery;
Job 5:6 that man is born to trouble;
Job 5:8 that God is to be regarded in affliction;
Job 5:17 the happy end of God's correction.
and to which.
Job 15:8 - Job 15:10 Job 15:15 Isa 41:1 Isa 41:21 - Isa 41:23 Heb 12:1
the saints.
Job 4:18 Job 15:15 Deut 33:2 Deut 33:3 Ps 16:3 Ps 106:16 Eph 1:1
turn. or, look.


 2   wrath.
Job 18:4 Jonah 4:9
the foolish.
Ps 14:1 Ps 75:4 Ps 92:6 Ps 107:17 Pro 1:22 Pro 1:23 Pro 8:5 Eccl 7:9
envy. or, indignation.
Gen 30:1 1Sam 18:8 1Sam 18:9 Rom 2:8
one.
Hos 7:11 2Tim 3:6

 3   taking.
Job 27:8 Ps 37:35 Ps 37:36 Ps 73:3 - Ps 73:9 Ps 73:18 - Ps 73:20 Ps 92:7 Jer 12:1 - Jer 12:3
cursed.
Deut 27:15 - Deut 27:26 Ps 69:25 Acts 1:20

 4   children.
Job 4:10 Job 4:11 Job 8:4 Job 18:16 - Job 18:19 Job 27:14 Exod 20:5 Ps 109:9 - Ps 109:15 Ps 119:155 Ps 127:5
they are crushed.
Job 1:19 Luke 13:4 Luke 13:5
neither.
Job 10:7 Ps 7:2

 5   harvest.
Deut 28:33 Deut 28:51 Judg 6:3 - Judg 6:6 Isa 62:8
the thorns.
Judg 6:11 2Chr 33:11
the robber.
Job 1:15 Job 1:17 Job 12:6 Job 18:9 Hos 8:7
swalloweth.
Job 2:3 Job 20:15 Jer 51:34 Jer 51:44 Lam 2:5 Lam 2:16

 6   affliction. or, iniquity. trouble.
Job 34:29 Deut 32:27 1Sam 6:9 Ps 90:7 Isa 45:7 Lam 3:38 Amos 3:6
spring out.
Hos 10:4 Heb 12:15

 7   man.
Job 14:1 Gen 3:17 - Gen 3:19 Ps 90:8 Ps 90:9 1Cor 10:13
trouble. or, labour.
Eccl 1:8 Eccl 2:22 Eccl 5:15 - Eccl 5:17
sparks fly upward. Heb. sons of the burning coal lift up tofly.


 8   seek.
Job 8:5 Job 22:21 Job 22:27 Gen 32:7 - Gen 32:12 2Chr 33:12 2Chr 33:13 Ps 50:15 Ps 77:1 Ps 77:2 Jonah 2:1 - Jonah 2:7
unto God.
Ps 37:5 2Tim 1:12 1Pet 2:23 1Pet 4:19

 9   doeth.
Job 9:10 Job 11:7 - Job 11:9 Job 37:5 Ps 40:5 Ps 72:18 Ps 86:10 Rom 11:33
unsearchable. Heb. there is no search.
Isa 40:28
marvellous.
Job 26:5 - Job 26:14
without number. Heb. till there be no number.
Ps 40:5 Ps 139:18

 10   giveth.
Job 28:26 Ps 65:9 - Ps 65:11 Ps 147:8 Jer 5:24 Jer 10:13 Jer 14:22 Amos 4:7 Acts 14:17
fields. Heb. outplaces.
Job 38:26 - Job 38:28

 11   set up.
1Sam 2:7 1Sam 2:8 Ps 91:14 Ps 107:41 Ezek 17:24 Luke 1:52 Luke 1:53
those.
Luke 6:21 Jas 1:9 Jas 4:6 - Jas 4:10 1Pet 5:10
exalted.
Deut 33:27 1Pet 1:3

 12   disappointeth.
Job 12:16 Job 12:17 Neh 4:15 Ps 33:10 Ps 33:11 Ps 37:17 Pro 21:30 Isa 8:10 Isa 19:3
their hands.
Ps 21:11 Isa 37:36 Acts 12:11 Acts 23:12 - Acts 23:22
their enterprise. or, anything.


 13   taketh.
2Sam 15:31 2Sam 15:34 2Sam 17:23 Esth 6:4 - Esth 6:11 Esth 7:10 Esth 9:25 Ps 7:15 Ps 7:16 Ps 9:15 Ps 9:16 Ps 35:7 Ps 35:8 Luke 1:51 1Cor 1:19 1Cor 1:20
of the froword.
Ps 18:26 Pro 3:32

 14   meet with. or, run into. darkness.
Job 12:25 Deut 28:29 Pro 4:19 Isa 59:10 Amos 8:9

 15   he saveth.
Ps 10:14 Ps 10:17 Ps 35:10 Ps 72:4 Ps 72:12 Ps 72:13 Ps 107:41 Ps 109:31 Ps 140:12

 16   the poor.
1Sam 2:8 1Sam 2:9 Ps 9:18 Isa 14:32 Zech 9:12
and.
Exod 11:7 Ps 63:11 Ps 107:42 Rom 3:19

 17   happy.
Ps 94:12 Pro 3:11 Pro 3:12 Jer 31:18 Heb 12:5 - Heb 12:11 Jas 1:12 Jas 5:11 Rev 3:19

 18   Deut 32:39 1Sam 2:6 Ps 147:3 Isa 30:26

 19   deliver thee.
Ps 34:19 Ps 91:3 - Ps 91:7 Pro 24:16 1Cor 10:13 2Cor 1:8 2Pet 2:9
no evil.
Ps 91:7 - Ps 91:10

 20   famine.
Gen 45:7 1Kgs 17:6 Ps 33:19 Pro 10:3 Isa 33:16 Hab 3:17
redeem.
Ps 49:7 Hos 13:14
in war.
Ps 27:3 Matt 24:6
the power. Heb. hands.


 21   be hid.
Ps 31:20 Ps 55:21 Ps 57:4 Pro 12:18 Isa 54:17 Jer 18:18 Jas 3:5 - Jas 3:8
from the scourge. or, when the tongue scourgeth. neither.
Ps 91:5 - Ps 91:7

 22   laugh.
2Kgs 19:21
afraid.
Isa 35:9 Isa 65:25 Ezek 34:25

 23   thou.
Ps 91:12 Ps 91:13 Hos 2:18 Rom 8:38 Rom 8:39
beasts.
Lev 26:6 Ezek 14:15 Ezek 14:16 Isa 11:9 Dan 6:22

 24   thou shalt know.
Job 18:6 Job 18:15 Job 18:21 Job 21:7 - Job 21:9 1Sam 30:3 Isa 4:5 Isa 4:6
thy tabernacle, etc. or, peace is thy tabernacle.
Ps 25:13
thou shalt visit.
Deut 28:6 Ps 91:10 Ps 121:7 Ps 121:8
sin. or, err.
Ps 107:4 Ps 107:40

 25   thy seed.
Job 42:13 - Job 42:16 Gen 15:5 Lev 26:9 Deut 28:4 Ps 112:2 Ps 127:3 - Ps 127:5 Ps 128:3 - Ps 128:6
great. or, much. as the grass.
Ps 72:16

 26   in a full age.
Job 42:16 Job 42:17 Gen 15:15 Gen 25:8 Ps 91:16 Pro 9:11 Pro 10:27
cometh. Heb. ascendeth.


 27   we have searched.
Job 8:8 - Job 8:10 Job 12:2 Job 15:9 Job 15:10 Job 15:17 Job 32:11 Job 32:12 Ps 111:2 Pro 2:3 - Pro 2:5
for thy good. Heb. for thyself.
Job 22:2 Deut 10:13 Pro 9:12


Display settings Display settings יהוהיהוה