Czech Study Bible Translation (CZ)John - 16. chapter - John - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1„Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. 2Budou vás vylučovat ze synagogy; ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. 3A to budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. 4Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám to řekl.“ „ Tyto věci jsem vám na počátku neřekl, protože jsem byl s vámi. 5Nyní však odcházím k tomu, kdo mne poslal, a nikdo z vás se mne neptá: ‚Kam jdeš?‘ 6Ale že jsem vám toto pověděl, zármutek naplnil vaše srdce. 7Ale říkám vám pravdu: Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám. 8A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu: 9o hříchu, že nevěří ve mne, 10o spravedlnosti, že odcházím k Otci a již mne neuvidíte, 11a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“ 12„Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. 13Když však přijde On, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší; oznámí vám i to, co má přijít. 14On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. 15Všechno, co má Otec, je mé; proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí.“ 16„Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uvidíte, protože odcházím k Otci.“ 17Někteří z jeho učedníků si mezi sebou řekli: „Co znamená to, co nám říká: ‚Zanedlouho mě nespatříte a opět zanedlouho mě uvidíte‘ a ‚Odcházím k Otci‘?“ 18Říkali: „Co znamená to, co říká: ‚Zanedlouho‘? Nevíme, co mluví.“ 19Ježíš poznal, že se ho na to chtěli ptát, a řekl jim: „Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: ‚Zanedlouho mě nespatříte a opět zanedlouho mě uvidíte‘? 20Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy budete zarmouceni, ale váš zármutek se změní v radost. 21Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná již na soužení pro radost, že se na svět narodil člověk. 22Tak i vy nyní máte zármutek; opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. 23V té hodině se mě nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám: Jestliže o něco požádáte Otce v mém jménu, dá vám to. 24Až dosud jste o nic nepožádali v mém jménu; žádejte a dostanete, aby vaše radost byla úplná.“ 25„ Tyto věci jsem vám pověděl v přirovnáních. Přichází hodina, kdy k vám již nebudu mluvit v přirovnáních, nýbrž vám budu otevřeně vyprávět o Otci. 26V tom dni budete žádat v mém jménu, a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás. 27Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha. 28Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; opět opouštím svět a jdu k Otci.“ 29Jeho učedníci říkají: „Hle, teď mluvíš otevřeně a neříkáš žádné přirovnání. 30Teď víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě někdo na něco tázal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha.“ 31Ježíš jim odpověděl: „Teď věříte?  32Hle, přichází hodina, a již přišla, kdy budete rozptýleni každý do svých domovů a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.  33Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“


Treasury of Scripture Knowledge
 1   John 16:1 Christ comforts his disciples by the promise of the Holy Ghost, and his ascension;
John 16:23 assures their prayers made in his name to be acceptable.
John 16:33 Peace in Christ, and in the world affliction.
John 16:4 John 15:11 Matt 11:6 Matt 13:21 Matt 13:57 Matt 24:10 Matt 26:31 - Matt 26:33 Rom 14:21 Phil 1:10 1Pet 2:8

 2   shall.
John 9:22 John 9:34 John 12:42 Luke 6:22 1Cor 4:13
the time.
Isa 65:5 Matt 10:28 Matt 24:9 Acts 5:33 Acts 6:13 Acts 6:14 Acts 7:56 - Acts 7:60 Acts 8:1 - Acts 8:3 Acts 9:1 Acts 9:2 Acts 22:3 Acts 22:4 Acts 22:19 - Acts 22:23 Acts 26:9 - Acts 26:11 Rom 10:2 Rom 10:3 Gal 1:13 Gal 1:14 Phil 3:6

 3   because.
John 8:19 John 8:55 John 15:21 John 15:23 John 17:3 John 17:25 Luke 10:22 1Cor 2:8 2Cor 4:3 - 2Cor 4:6 2Thess 1:8 2Thess 2:10 - 2Thess 2:12 1Tim 1:13 1John 3:1 1John 4:8 1John 5:20

 4   that when.
John 13:19 John 14:29 Isa 41:22 Isa 41:23 Matt 10:7 Matt 24:25 Mark 13:23 Luke 21:12 Luke 21:13 Acts 9:16 Acts 20:23 Acts 20:24 2Pet 1:14
because.
John 17:12 John 17:13 Matt 9:15 Mark 2:19

 5   I.
John 16:10 John 16:16 John 16:28 John 6:62 John 7:33 John 13:3 John 14:28 John 17:4 John 17:13 Eph 4:7 - Eph 4:11 Heb 1:3 Heb 12:2
Whither.
John 13:36 John 14:4 - John 14:6

 6   John 16:20 - John 16:22 John 14:1 John 14:27 John 14:28 John 20:11 - John 20:15 Luke 22:45 Luke 24:17

 7   I tell.
John 8:45 John 8:46 Luke 4:25 Luke 9:27 Acts 10:34
It.
John 11:50 - John 11:52 John 14:3 John 14:28 Rom 8:28 2Cor 4:17
the Comforter.
John 7:39 John 14:16 John 14:17 John 14:26 John 15:26
but.
Ps 68:18 Luke 24:49 Acts 1:4 Acts 1:5 Acts 2:33 Eph 4:8 - Eph 4:13

 8   he will.
Zech 12:10 Acts 2:37 Acts 16:29 Acts 16:30
reprove. or, convince.
John 8:9 John 8:46 1Cor 14:24 Jude 1:15

 9   John 3:18 - John 3:21 John 5:40 - John 5:44 John 8:23 John 8:24 John 8:42 - John 8:47 John 12:47 John 12:48 John 15:22 - John 15:25 Mark 16:16 Acts 2:22 - Acts 2:38 Acts 3:14 - Acts 3:19 Acts 7:51 - Acts 7:54 Acts 26:9 Acts 26:10 Rom 3:19 Rom 3:20 Rom 7:9 1Thess 2:15 1Thess 2:16 1Tim 1:13 Heb 3:12 Heb 10:28 Heb 10:29

 10   righteousness.
Isa 42:21 Isa 45:24 Isa 45:25 Jer 23:5 Jer 23:6 Dan 9:24 Acts 2:32 Rom 1:17 Rom 3:21 - Rom 3:26 Rom 5:17 - Rom 5:21 Rom 8:33 Rom 8:34 Rom 10:3 Rom 10:4 1Cor 1:30 1Cor 15:14 - 1Cor 15:20 2Cor 5:21 Gal 5:5 Phil 3:7 - Phil 3:9 1Tim 3:16 Heb 10:5 - Heb 10:13
because.
John 3:14 John 5:32

 11   judgment.
John 5:22 - John 5:27 Matt 12:18 Matt 12:36 Acts 10:42 Acts 17:30 Acts 17:31 Acts 24:25 Acts 26:18 Rom 2:2 - Rom 2:4 Rom 2:16 Rom 14:10 - Rom 14:12 1Cor 4:5 1Cor 6:3 1Cor 6:4 2Cor 5:10 2Cor 5:11 Heb 6:2 Heb 9:27 2Pet 2:4 - 2Pet 2:9 2Pet 3:7 Rev 1:7 Rev 20:11 - Rev 20:15
the.
John 12:31 John 14:30 Gen 3:15 Ps 68:18 Isa 49:24 - Isa 49:26 Luke 10:18 Rom 16:20 2Cor 4:4 Eph 2:2 Col 2:15 Heb 2:14 1John 3:8 Rev 12:7 - Rev 12:10 Rev 20:2 Rev 20:3 Rev 20:10

 12   yet.
John 14:30 John 15:15 Acts 1:3
ye.
Mark 4:33 1Cor 3:1 1Cor 3:2 Heb 5:11 - Heb 5:14

 13   Spirit.
John 14:17 John 15:26 1John 4:6
will guide.
John 14:26 1Cor 2:10 - 1Cor 2:13 Eph 4:7 - Eph 4:15 1John 2:20 1John 2:27
for.
John 3:32 John 7:16 - John 7:18 John 8:38 John 12:49
he will shew.
Joel 2:28 Acts 2:17 Acts 2:18 Acts 11:28 Acts 20:23 Acts 21:9 - Acts 21:11 Acts 27:24 2Thess 2:3 2Thess 2:12 1Tim 4:1 - 1Tim 4:3 2Tim 3:1 - 2Tim 3:5 2Pet 2:1 - 2Pet 2:22 Rev 1:1 Rev 1:19 Rev 6:1 - Rev 6:17 Rev 22:1 - Rev 22:21

 14   glorify.
John 16:9 John 16:10 Acts 2:32 - Acts 2:36 Acts 4:10 - Acts 4:12 1Cor 12:3 1Pet 1:10 - 1Pet 1:12 1Pet 2:7 1John 4:1 - 1John 4:3 1John 4:13 1John 4:14 1John 5:6
for.
John 15:26 Zech 12:10 1Cor 2:8 - 1Cor 2:10 2Cor 3:14 - 2Cor 3:18 2Cor 4:6 Gal 5:5 1John 3:23 1John 3:24 1John 4:13 1John 4:14 1John 5:20 Rev 19:10

 15   John 3:35 John 10:29 John 10:30 John 13:3 John 17:2 John 17:10 Matt 11:27 Matt 28:18 Luke 10:22 Col 1:19 Col 2:3 Col 2:9

 16   A.
John 16:5 John 16:10 John 16:17 - John 16:19 John 7:33 John 12:35 John 13:33 John 14:19
a little while.
John 20:19 - John 20:29 John 21:1 - John 21:23 Acts 1:3 Acts 10:40 Acts 10:41 1Cor 15:5 - 1Cor 15:9
because.
John 16:28 John 13:3 John 17:5 John 17:13 Mark 16:19 Heb 12:2

 17   said.
John 16:1 John 16:5 John 16:19 John 12:16 John 14:5 John 14:22 Mark 9:10 Mark 9:32 Luke 9:45 Luke 18:34

 18   we.
Matt 16:9 - Matt 16:11 Luke 24:25 Heb 5:12

 19   Jesus.
John 16:30 John 2:24 John 2:25 John 21:17 Ps 139:1 - Ps 139:4 Matt 6:8 Matt 9:4 Mark 9:33 Mark 9:34 Heb 4:13 Rev 2:23
A little.
John 16:16 John 7:33 John 13:33 John 14:19

 20   That.
John 16:6 John 16:33 John 19:25 - John 19:27 Mark 14:72 Mark 16:10 Luke 22:45 Luke 22:62 Luke 23:47 - Luke 23:49 Luke 24:17 Luke 24:21
but the.
Job 20:5 Matt 21:38 Matt 27:39 - Matt 27:44 Matt 27:62 - Matt 27:66 Mark 15:29 - Mark 15:32 Rev 11:10 Rev 18:7
your.
Ps 30:5 Ps 30:11 Ps 40:1 - Ps 40:3 Ps 97:11 Ps 126:5 Ps 126:6 Isa 12:1 Isa 25:8 Isa 25:9 Isa 61:3 Isa 66:5 Jer 31:9 - Jer 31:14 Jer 31:25 Matt 5:4 Luke 6:21 Acts 2:46 Acts 2:47 Acts 5:41 Rom 5:2 Rom 5:3 Rom 5:11 2Cor 6:10 Gal 5:22 1Thess 1:6 2Thess 2:16 2Thess 2:17 Jas 1:2 1Pet 1:6 - 1Pet 1:8 Jude 1:24 Rev 7:14 - Rev 7:17

 21   woman.
Gen 3:16 Isa 26:16 - Isa 26:18 Jer 30:6 Jer 30:7 Hos 13:13 Hos 13:14 Mic 4:10 Rev 12:2 - Rev 12:5
for.
Gen 21:6 Gen 21:7 Gen 30:23 Gen 30:24 1Sam 1:26 1Sam 1:27 Ps 113:9 Luke 1:57 Luke 1:58 Gal 4:27

 22   ye now.
John 16:6 John 16:20
But.
John 14:1 John 14:27 John 20:19 John 20:20 John 21:7 Isa 25:9 Isa 65:13 Isa 65:14 Isa 66:9 - Isa 66:14 Matt 28:8 Luke 24:41 Luke 24:51 - Luke 24:53 Acts 2:46 Acts 13:52 1Pet 1:8
and your.
John 4:14 Job 34:29 Ps 146:2 Isa 12:2 - Isa 12:4 Isa 51:11 Isa 51:12 Isa 54:7 Isa 54:8 Isa 65:18 Isa 65:19 Hab 3:17 Hab 3:18 Luke 10:42 Luke 16:25 Luke 19:26 Acts 5:41 Acts 16:25 Acts 20:23 Acts 20:24 Rom 8:35 - Rom 8:39 1Thess 3:7 - 1Thess 3:9 2Thess 2:16 Heb 6:18 Heb 10:34 1Pet 1:8 1Pet 4:13 1Pet 4:14

 23   ask.
John 16:19 John 13:36 John 13:37 John 14:5 John 14:22 John 15:15 John 21:20 John 21:21
Whatsoever.
John 14:13 John 14:14 John 15:7 John 15:16 Isa 65:24 Matt 7:7 Matt 21:22 Eph 2:18 Eph 3:14 - Eph 3:20 1Tim 2:5 1Tim 2:6 Heb 4:14 - Heb 4:16 Heb 7:25 Heb 7:26 Heb 10:19 - Heb 10:23 1John 2:1 1John 5:14 - 1John 5:16

 24   in.
Gen 32:9 1Kgs 18:36 2Kgs 19:15 Matt 6:9 Eph 1:16 Eph 1:17 1Thess 3:11 - 1Thess 3:13 2Thess 1:2 2Thess 2:16 2Thess 2:17
ask.
Matt 7:7 Matt 7:8 Jas 4:2 Jas 4:3
that.
John 16:23 John 15:11 1John 1:3 1John 1:4 2John 1:12

 25   proverbs. or, parables.
John 16:12 John 16:16 John 16:17 Ps 49:4 Ps 78:2 Pro 1:6 Matt 13:10 Matt 13:11 Matt 13:34 Matt 13:35 Mark 4:13
but.
John 16:28 John 16:29 Acts 2:33 - Acts 2:36 2Cor 3:12 - 2Cor 3:18 2Cor 4:2

 26   At.
John 16:23
that.
John 14:16 John 17:9 John 17:19 John 17:24 Rom 8:34

 27   the Father.
John 14:21 John 14:23 John 17:23 John 17:26 Zeph 3:17 Heb 12:6 Jude 1:20 Jude 1:21 Rev 3:9 Rev 3:19
because.
John 8:42 John 21:15 - John 21:17 Matt 10:37 1Cor 16:22 2Cor 5:14 Eph 6:24 1Pet 1:8 1John 4:19
and have.
John 16:30 John 3:13 John 7:29 John 17:7 John 17:8 John 17:25 Rom 8:3 1Cor 15:47 Gal 4:4 1Tim 1:15

 28   came.
John 8:14 John 13:1 John 13:3
I leave.
John 16:5 John 16:16 John 14:28 John 17:5 John 17:11 John 17:13 Luke 9:51 Luke 24:51 Acts 1:9 - Acts 1:11

 29   proverb. or, parable.
John 16:25

 30   are.
John 16:17 John 5:20 John 21:17 Heb 4:13
by.
John 17:8

 31   Do.
John 13:38 Luke 9:44 Luke 9:45

 32   the hour.
John 4:21 John 4:23 John 5:25 John 5:28 John 12:23
that.
Zech 13:7 Matt 26:31 Matt 26:56 Mark 14:27 Mark 14:50 Acts 8:1 2Tim 4:16 2Tim 4:17
every.
John 20:10
own. or, own home. yet.
John 8:16 John 8:29 John 14:10 John 14:11 Isa 50:6 - Isa 50:9

 33   in me.
John 14:27 Ps 85:8 - Ps 85:11 Isa 9:6 Isa 9:7 Mic 5:5 Luke 2:14 Luke 19:38 Rom 5:1 Rom 5:2 Eph 2:14 - Eph 2:17 Phil 4:7 Col 1:20 2Thess 3:16 Heb 7:2 Heb 13:20 Heb 13:21
In the.
John 15:19 - John 15:21 Acts 14:22 Rom 8:36 2Cor 7:4 1Thess 3:4 2Tim 3:12 Heb 11:25 1Pet 5:9 Rev 7:14
but.
John 14:1 Acts 9:31 Acts 23:11 Acts 27:22 Acts 27:25 2Cor 1:3 2Cor 13:11 1Thess 3:7
I.
John 16:11 John 12:31 1Sam 17:51 1Sam 17:52 Ps 68:18 Rom 8:37 Gal 1:4 Gal 6:14 1John 4:4 1John 5:4


Display settings Display settings JehošuaJehošua