Czech Study Bible Translation (CZ)John - 1. chapter - John - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook



 

 



Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To bylo na počátku u Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. 4V něm byl život a ten život byl světlo lidí. 5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 6Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. 7Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. 8On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. 9Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo na svět. 10Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal. 11Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. 12Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. 13Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. 14A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. 15Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je ten, o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ — 16Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. 17Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl. 19Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: „Kdo jsi ty?“ 20I vyznal a nezapřel; vyznal: „Já nejsem Mesiáš. “ 21Zeptali se ho: „Co tedy? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ 22Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“ 23Řekl: „Já jsem hlas volajícího v pustině: ‚Vyrovnejte Pánovu cestu‘, jak řekl prorok Izaiáš.“ 24Ti poslaní byli z farizeů. 25I zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš ani Eliáš ani ten Prorok?“ 26Jan jim odpověděl: „Já křtím ve vodě, ale uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte: 27To je ten, který přichází za mnou, který byl přede mnou; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek jeho sandálu.“ 28Tyto věci se udály v Betanii za Jordánem, kde Jan křtil. 29Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. 30Toto je ten, o němž jsem řekl: ‚Za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘ 31Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli.“ 32A Jan vydal svědectví: „ Viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. 33Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl: ‚Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu Svatém.‘ 34A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží Syn.“ 35Druhého dne tam Jan opět stál se dvěma ze svých učedníků. 36Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, Beránek Boží!“ 37Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. 38Ježíš se otočil, a když uviděl, že jdou za ním, řekl jim: „Co hledáte?“ A oni mu řekli: „Rabbi“, což se překládá ‚Učiteli‘, „kde bydlíš? “ 39Řekl jim: „Pojďte a uvidíte. “ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne. 40Jeden z těch dvou, kteří to uslyšeli od Jana a připojili se k němu, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 41Ten nalezl nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „ Nalezli jsme Mesiáše“ (což je v překladu: Kristus). 42Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Jonášův; budeš se jmenovat Kéfas“ (což se překládá Petr). 43Druhého dne se Ježíš rozhodl odejít do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: „Následuj mne.“ 44Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. 45Filip nalezl Natanaela a řekl mu: „ Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.“ 46Natanael mu řekl: „Může být z Nazareta něco dobrého?“ Filip mu řekl: „Pojď a podívej se.“ 47Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti.“ 48Natanael mu řekl: „Odkud mne znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem.“ 49Natanael mu odpověděl: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“ 50Ježíš mu odpověděl: „Věříš proto, že jsem ti řekl: ‚Viděl jsem tě pod fíkovníkem‘? Uvidíš větší věci než toto.“ 51A řekl mu: „ Amen, amen, pravím vám, od nynějška uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“


Treasury of Scripture Knowledge
 1   John 1:1 The divinity, humanity, office, and incarnation of Jesus Christ.
John 1:15 The testimony of John.
John 1:39 The calling of Andrew, Peter, etc.
the beginning.
John 1:2 Gen 1:1 Pro 8:22 - Pro 8:31 Eph 3:9 Col 1:17 Heb 1:10 Heb 7:3 Heb 13:8 Rev 1:2 Rev 1:8 Rev 1:11 Rev 2:8 Rev 21:6 Rev 22:13
the Word.
John 1:14 1John 1:1 1John 1:2 1John 5:7 Rev 19:13
with.
John 1:18 John 16:28 John 17:5 Pro 8:22 - Pro 8:30 1John 1:2
the Word was.
John 10:30 - John 10:33 John 20:28 Ps 45:6 Isa 7:14 Isa 9:6 Isa 40:9 - Isa 40:11 Matt 1:23 Rom 9:5 Phil 2:6 1Tim 3:16 Titus 2:13 Heb 1:8 - Heb 1:13 2Pet 1:1
*Gr:
John 1:1 1John 5:7 1John 5:20

 2   John 1:2

 3   A.M. 1. B.C. 4004.
John 1:10 John 5:17 - John 5:19 Gen 1:1 Gen 1:26 Ps 33:6 Ps 102:25 Isa 45:12 Isa 45:18 Eph 3:9 Col 1:16 Col 1:17 Heb 1:2 Heb 1:3 Heb 1:10 - Heb 1:12 Heb 3:3 Heb 3:4 Rev 4:11

 4   him.
John 5:21 John 5:26 John 11:25 John 14:6 1Cor 15:45 Col 3:4 1John 1:2 1John 5:11 Rev 22:1
the life.
John 1:8 John 1:9 John 8:12 John 9:5 John 12:35 John 12:46 Ps 84:11 Isa 35:4 Isa 35:5 Isa 42:6 Isa 42:7 Isa 42:16 Ps 49:6 Ps 60:1 - Ps 60:3 Mal 4:2 Matt 4:16 Luke 1:78 Luke 1:79 Luke 2:32 Acts 26:23 Eph 5:14 1John 1:5 - 1John 1:7 Rev 22:16

 5   John 1:10 John 3:19 John 3:20 John 12:36 - John 12:40 Job 24:13 - Job 24:17 Pro 1:22 Pro 1:29 Pro 1:30 Rom 1:28 1Cor 2:14

 6   A.M. 3999. B.C. 5. a man.
John 1:33 John 3:28 Isa 40:3 - Isa 40:5 Mal 3:1 Mal 4:5 Mal 4:6 Matt 3:1 - Matt 3:11 Matt 11:10 Matt 21:25 Mark 1:1 - Mark 1:8 Luke 1:15 - Luke 1:17 Luke 1:76 Luke 3:2 - Luke 3:20 Acts 13:24
John.
Luke 1:13 Luke 1:61 - Luke 1:63

 7   a witness.
John 1:19 John 1:26 John 1:27 John 1:32 - John 1:34 John 1:36 John 3:26 - John 3:36 John 5:33 - John 5:35 Acts 19:4
that.
John 1:9 John 3:26 Eph 3:9 1Tim 2:4 Titus 2:11 2Pet 3:9

 8   that light.
John 1:20 John 3:28 Acts 19:4

 9   the true.
John 1:4 John 6:32 John 14:6 John 15:1 Isa 49:6 Matt 6:23 1John 1:8 1John 2:8 1John 5:20
every.
John 1:7 John 7:12 John 12:46 Isa 8:20 1Thess 5:4 - 1Thess 5:7

 10   was in.
John 1:18 John 5:17 Gen 11:6 - Gen 11:9 Gen 16:13 Gen 17:1 Gen 18:33 Exod 3:4 - Exod 3:6 Acts 14:17 Acts 17:24 - Acts 17:27 Heb 1:3
and the world was. See note on "John 1:3"
Jer 10:11 Jer 10:12 Heb 1:2 Heb 11:3
knew.
John 1:5 John 17:25 Matt 11:27 1Cor 1:21 1Cor 2:8 1John 3:1

 11   came.
Matt 15:24 Acts 3:25 Acts 3:26 Acts 13:26 Acts 13:26 Acts 13:46 Rom 9:1 Rom 9:5 Rom 15:8 Gal 4:4
and.
John 3:32 Isa 53:2 Isa 53:3 Luke 19:14 Luke 20:13 - Luke 20:15 Acts 7:51 Acts 7:52

 12   received.
Matt 10:40 Matt 18:5 Col 2:6
to them.
Isa 56:5 Jer 3:19 Hos 1:10 Rom 8:14 2Cor 6:17 2Cor 6:18 Gal 3:26 Gal 4:6 2Pet 1:4 1John 3:1
power. or, the right, or privilege. even.
John 2:23 John 3:18 John 20:31 Matt 12:21 Acts 3:16 1John 3:23 1John 5:12

 13   were.
John 3:3 John 3:5 Jas 1:18 1Pet 1:3 1Pet 1:23 1Pet 2:2 1John 3:9 1John 4:7 1John 5:1 1John 5:4 1John 5:18
not.
John 8:33 - John 8:41 Matt 3:9 Rom 9:7 - Rom 9:9
nor of the will of the.
Gen 25:22 Gen 25:28 Gen 27:4 Gen 27:33 Rom 9:10 - Rom 9:16
nor of the will of man.
Ps 110:3 Rom 9:1 - Rom 9:5 Rom 10:1 - Rom 10:3 1Cor 3:6 Phil 2:13 Jas 1:18
of God.
John 3:6 - John 3:8 Titus 3:5 1John 2:28 1John 2:29

 14   the Word.
John 1:1 Isa 7:14 Matt 1:16 Matt 1:20 - Matt 1:23 Luke 1:31 - Luke 1:35 Luke 2:7 Luke 2:11 Rom 1:3 Rom 1:4 Rom 9:5 1Cor 15:47 Gal 4:4 Phil 2:6 - Phil 2:8 1Tim 3:16 Heb 2:11 Heb 2:14 - Heb 2:17 Heb 10:5 1John 4:2 1John 4:3 2John 1:7
we.
John 2:11 John 11:40 John 12:40 John 12:41 John 14:9 Isa 40:5 Isa 53:2 Isa 60:1 Isa 60:2 Matt 17:1 - Matt 17:5 2Cor 4:4 - 2Cor 4:6 Heb 1:3 1Pet 2:4 - 1Pet 2:7 2Pet 1:17 1John 1:1 1John 1:2
the only.
John 1:18 John 3:16 John 3:18 Ps 2:7 Acts 13:33 Heb 1:5 Heb 5:5 1John 4:9
full.
John 1:16 John 1:17 Ps 45:2 2Cor 12:9 Eph 3:8 Eph 3:18 Eph 3:19 Col 1:19 Col 2:3 Col 2:9 1Tim 1:14 - 1Tim 1:16

 15   bare. A.M. 4030. A.D. 26. See on ver.
John 1:7 John 1:8 John 1:29 - John 1:34 John 3:26 - John 3:36 John 5:33 - John 5:36 Matt 3:11 Matt 3:13 - Matt 3:17 Mark 1:7 Luke 3:16
he was.
John 1:1 John 1:2 John 1:30 John 8:58 John 17:5 Pro 8:22 Isa 9:6 Mic 5:2 Phil 2:6 Phil 2:7 Col 1:17 Heb 13:8 Rev 1:11 Rev 1:17 Rev 1:18 Rev 2:8

 16   of his.
John 3:34 John 15:1 - John 15:5 Matt 3:11 Matt 3:14 Luke 21:15 Acts 3:12 - Acts 3:16 Rom 8:9 1Cor 1:4 1Cor 1:5 Eph 4:7 - Eph 4:12 Col 1:19 Col 2:3 Col 2:9 Col 2:10 1Pet 1:11
and grace.
Zech 4:7 Matt 13:12 Rom 5:2 Rom 5:17 Rom 5:20 Eph 1:6 - Eph 1:8 Eph 2:5 - Eph 2:10 Eph 4:7 1Pet 1:2

 17   the law.
John 5:45 John 9:29 Exod 20:1 - Exod 20:17 Deut 4:44 Deut 5:1 Deut 33:4 Acts 7:38 Acts 28:23 Rom 3:19 Rom 3:20 Rom 5:20 Rom 5:21 2Cor 3:7 - 2Cor 3:10 Gal 3:10 - Gal 3:13 Gal 3:17 Heb 3:5 Heb 3:6 Heb 8:8 - Heb 8:12
grace.
John 8:32 John 14:6 Gen 3:15 Gen 22:18 Ps 85:10 Ps 89:1 Ps 89:2 Ps 98:3 Mic 7:20 Luke 1:54 Luke 1:55 Luke 1:68 - Luke 1:79 Acts 13:34 - Acts 13:39 Rom 3:21 - Rom 3:26 Rom 5:21 Rom 6:14 Rom 15:8 - Rom 15:12 2Cor 1:20 Heb 9:22 Heb 10:4 - Heb 10:10 Heb 11:39 Heb 11:40 Rev 5:8 - Rev 5:10 Rev 7:9 - Rev 7:17

 18   seen.
John 6:46 Exod 33:20 Deut 4:12 Matt 11:27 Luke 10:22 Col 1:15 1Tim 1:17 1Tim 6:16 1John 4:12 1John 4:20
the only.
John 1:14 John 3:16 - John 3:18 1John 4:9
in the.
John 13:23 Pro 8:30 Isa 40:11 Lam 2:12 Luke 16:22 Luke 16:23
he hath.
John 12:41 John 14:9 John 17:6 John 17:26 Gen 16:13 Gen 18:33 Gen 32:28 - Gen 32:30 Gen 48:15 Gen 48:16 Exod 3:4 - Exod 3:6 Exod 23:21 Exod 33:18 - Exod 33:23 Exod 34:5 - Exod 34:7 Num 12:8 Josh 5:13 - Josh 5:15 Josh 6:1 Josh 6:2 Judg 6:12 - Judg 6:26 Judg 13:20 - Judg 13:23 Isa 6:1 - Isa 6:3 Ezek 1:26 - Ezek 1:28 Hos 12:3 - Hos 12:5 Matt 11:27 Luke 10:22 1John 5:20

 19   when.
John 5:33 - John 5:36 Deut 17:9 - Deut 17:11 Deut 24:8 Matt 21:23 - Matt 21:32 Luke 3:15 - Luke 3:18
Who.
John 10:24 Acts 13:25 Acts 19:4

 20   John 3:28 - John 3:36 Matt 3:11 Matt 3:12 Mark 1:7 Mark 1:8 Luke 3:15 - Luke 3:17

 21   Art thou Elias.
Mal 4:5 Matt 11:14 Matt 17:10 - Matt 17:12 Luke 1:17
Art thou that. or, Art thou a.
John 1:25 John 7:40 Deut 18:15 - Deut 18:18 Matt 11:9 - Matt 11:11 Matt 16:14

 22   that.
2Sam 24:13

 23   I am.
John 3:28 Matt 3:3 Mark 1:3 Luke 1:16 Luke 1:17 Luke 1:76 - Luke 1:79 Luke 3:4 - Luke 3:6
as said.
Isa 40:3 - Isa 40:5

 24   were of.
John 3:1 John 3:2 John 7:47 - John 7:49 Matt 23:13 - Matt 23:15 Matt 23:26 Luke 7:30 Luke 11:39 - Luke 11:44 Luke 11:53 Luke 16:14 Acts 23:8 Acts 26:5 Phil 3:5 Phil 3:6

 25   Why.
Matt 21:23 Acts 4:5 - Acts 4:7 Acts 5:28
that Christ.
John 1:20 - John 1:22 Dan 9:24 - Dan 9:26

 26   I.
Matt 3:11 Mark 1:8 Luke 3:16 Acts 1:5 Acts 11:16
whom.
John 1:10 John 1:11 John 8:19 John 16:3 John 17:3 John 17:25 Mal 3:1 Mal 3:2 1John 3:1

 27   who.
John 1:15 John 1:30 Acts 19:4
whose.
Matt 3:11 Mark 1:7 Luke 3:16

 28   Bethabara.
John 10:40 Judg 7:24
Bethbarah.
John 12:5
where.
John 3:23

 29   Behold.
John 1:36 Gen 22:7 Gen 22:8 Exod 12:3 - Exod 12:13 Num 28:3 - Num 28:10 Isa 53:7 Acts 8:32 1Pet 1:19 Rev 5:6 Rev 5:8 Rev 5:12 Rev 5:13 Rev 6:1 Rev 6:16 Rev 7:9 Rev 7:10 Rev 7:14 Rev 7:17 Rev 12:11 Rev 13:8 Rev 14:1 Rev 14:4 Rev 14:10 Rev 15:3 Rev 17:14 Rev 19:7 Rev 19:9 Rev 21:9 Rev 21:14 Rev 21:22 Rev 21:23 Rev 21:27 Rev 22:1 - Rev 22:3
which.
Isa 53:11 Hos 14:2 Matt 20:28 Acts 13:39 1Cor 15:3 2Cor 5:21 Gal 1:4 Gal 3:13 1Tim 2:6 Titus 2:14 Heb 1:3 Heb 2:17 Heb 9:28 1Pet 2:24 1Pet 3:18 1John 2:2 1John 3:5 1John 4:10 Rev 1:5
taketh. or, beareth.
Exod 28:38 Lev 10:17 Lev 16:21 Lev 16:22 Num 18:1 Num 18:23

 30   John 1:15 John 1:27 Luke 3:16

 31   I knew.
John 1:33 Luke 1:80 Luke 2:39 - Luke 2:42
but.
John 1:7 Isa 40:3 - Isa 40:5 Mal 3:1 Mal 4:2 - Mal 4:5 Luke 1:17 Luke 1:76 - Luke 1:79
therefore.
Matt 3:6 Mark 1:3 - Mark 1:5 Luke 3:3 Luke 3:4 Acts 19:4

 32   I saw.
John 5:32 Matt 3:16 Mark 1:10 Luke 3:22

 33   I knew.
John 1:31 Matt 3:13 - Matt 3:15
the same.
John 3:5 John 3:34 Matt 3:11 Matt 3:14 Mark 1:7 Mark 1:8 Luke 3:16 Acts 1:5 Acts 2:4 Acts 10:44 - Acts 10:47 Acts 11:15 Acts 11:16 Acts 19:2 - Acts 19:6 1Cor 12:13 Titus 3:5 Titus 3:6

 34   this.
John 1:18 John 1:49 John 3:16 - John 3:18 John 3:35 John 3:36 John 5:23 - John 5:27 John 6:69 John 10:30 John 10:36 John 11:27 John 19:7 John 20:28 John 20:31 Ps 2:7 Ps 89:26 Ps 89:27 Matt 3:17 Matt 4:3 Matt 4:6 Matt 8:29 Matt 11:27 Matt 16:16 Matt 17:5 Matt 26:63 Matt 27:40 Matt 27:43 Matt 27:54 Mark 1:1 Mark 1:11 Luke 1:35 Luke 3:22 Rom 1:4 2Cor 1:19 Heb 1:1 Heb 1:2 Heb 1:5 Heb 1:6 Heb 7:3 1John 2:23 1John 3:8 1John 4:9 1John 4:14 1John 4:15 1John 5:9 - 1John 5:13 1John 5:20 2John 1:9 Rev 2:18

 35   and two.
John 3:25 John 3:26 Mal 3:16

 36   Behold.
John 1:29 Isa 45:22 Isa 65:1 Isa 65:2 Heb 12:2 1Pet 1:19 1Pet 1:20

 37   and they.
John 1:43 John 4:39 - John 4:42 Pro 15:23 Zech 8:21 Rom 10:17 Eph 4:29 Rev 22:17

 38   turned.
Luke 14:25 Luke 15:20 Luke 19:5 Luke 22:61
What.
John 18:4 John 18:7 John 20:15 John 20:16 Luke 7:24 - Luke 7:27 Luke 18:40 Luke 18:41 Acts 10:21 Acts 10:29
Rabbi.
John 1:49 John 3:2 John 3:26 John 6:25 Matt 23:7 Matt 23:8
where.
John 12:21 Ruth 1:16 1Kgs 10:8 Ps 27:4 Pro 3:18 Pro 8:34 Pro 13:20 Song 1:7 Song 1:8 Luke 8:38 Luke 10:39
dwellest. or, abidest.


 39   Come.
John 1:46 John 6:37 John 14:22 John 14:23 Pro 8:17 Matt 11:28 - Matt 11:30
abode.
John 4:40 Acts 28:30 Acts 28:31 Rev 3:20
about. "That was two hours before night."
Luke 24:29

 40   Andrew.
John 6:8 Matt 4:18 Matt 10:2 Acts 1:13

 41   first.
John 1:36 John 1:37 John 1:45 John 4:28 John 4:29 2Kgs 7:9 Isa 2:3 - Isa 2:5 Luke 2:17 Luke 2:38 Acts 13:32 Acts 13:33 1John 1:3
the Messias.
John 4:25 Dan 9:25 Dan 9:26
Christ. or, Anointed.
Ps 2:2 Ps 45:7 Ps 89:20 Isa 11:2 Isa 61:1 Luke 4:18 - Luke 4:21 Acts 4:27 Acts 10:38 Heb 1:8 Heb 1:9

 42   Thou art.
John 1:47 John 1:48 John 2:24 John 2:25 John 6:70 John 6:71 John 13:18
the son.
John 21:15 - John 21:17
Jonas.
Matt 16:17
Barjona. called.
1Cor 1:12 1Cor 3:22 1Cor 9:5 1Cor 15:5 Gal 2:9
A stone. or, Peter.
John 21:2 Matt 10:2 Matt 16:18 Mark 3:16 Luke 5:8 Luke 6:14

 43   and findeth.
Isa 65:1 Matt 4:18 - Matt 4:21 Matt 9:9 Luke 19:10 Phil 3:12 1John 4:19

 44   Philip.
John 12:21 John 14:8 John 14:9 Matt 10:3 Mark 3:18 Luke 6:14 Acts 1:13
Bethsaida.
Matt 11:21 Mark 6:45 Mark 8:22 Luke 9:10 Luke 10:13

 45   Nathanael.
John 21:2
of whom.
John 5:45 John 5:46 Gen 3:15 Gen 22:18 Gen 49:10 Deut 18:18 - Deut 18:22
See on
Luke 24:27 Luke 24:44
and the.
Isa 4:2 Isa 7:14 Isa 9:6 Isa 53:2 Mic 5:2 Zech 6:12 Zech 9:9
See more on
Luke 24:27
Jesus.
John 18:5 John 18:7 John 19:19 Matt 2:23 Matt 21:11 Mark 14:67 Luke 2:4 Acts 2:22 Acts 3:6 Acts 10:38 Acts 22:8 Acts 26:9
the son.
Matt 13:55 Mark 6:3 Luke 4:22

 46   Can.
John 7:41 John 7:42 John 7:52 Luke 4:28 Luke 4:29
Come.
John 4:29 Luke 12:57 1Thess 5:21

 47   Behold.
John 8:31 John 8:39 Rom 2:28 Rom 2:29 Rom 9:6 Phil 3:3
in.
Ps 32:2 Ps 73:1 1Pet 2:1 1Pet 2:22 Rev 14:5

 48   when.
John 2:25 Gen 32:24 - Gen 32:30 Ps 139:1 Ps 139:2 Isa 65:24 Matt 6:6 1Cor 4:5 1Cor 14:25 Rev 2:18 Rev 2:19

 49   Rabbi.
John 1:38
thou.
John 1:18 John 1:34 John 20:28 John 20:29 Matt 14:33
the King.
John 12:13 - John 12:15 John 18:37 John 19:19 - John 19:22 Ps 2:6 Ps 110:1 Isa 9:7 Jer 23:5 Jer 23:6 Ezek 37:21 - Ezek 37:25 Dan 9:25 Hos 3:5 Mic 5:2 Zeph 3:15 Zech 6:12 Zech 6:13 Zech 9:9 Matt 2:2 Matt 21:5 Matt 27:11 Matt 27:42 Luke 19:38

 50   Because.
John 20:29 Luke 1:45 Luke 7:9
thou shalt.
John 11:40 Matt 13:12 Matt 25:29

 51   Verily.
John 3:3 John 3:5 John 5:19 John 5:24 John 5:25 John 6:26 John 6:32 John 6:47 John 6:53 John 8:34 John 8:51 John 8:58 John 10:1 John 10:7 John 12:24 John 13:16 John 13:20 John 13:21 John 13:38 John 14:12 John 16:20 John 16:23 John 21:18
Hereafter.
Ezek 1:1 Matt 3:16 Mark 1:10 Luke 3:21 Acts 7:56 Acts 10:11 Rev 4:1 Rev 19:11
and the.
Gen 28:12 Dan 7:9 Dan 7:10 Matt 4:11 Luke 2:9 Luke 2:13 Luke 22:43 Luke 24:4 Acts 1:10 Acts 1:11 2Thess 1:7 2Thess 1:9 1Tim 3:16 Heb 1:14 Jude 1:14
the Son.
John 3:13 John 3:14 John 5:27 John 12:23 John 12:24 Dan 7:13 Dan 7:14 Zech 13:7 Matt 9:6 Matt 16:13 - Matt 16:16 Matt 16:27 Matt 16:28 Matt 25:31 Matt 26:24 Mark 14:62 Luke 22:69


Display settings Display settings JehošuaJehošua