Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 3. chapter - Isaiah - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Vždyť hle, Panovník, Hospodin zástupů, odnímá Jeruzalému a Judsku veškerou pomoc; všechnu podporu chleba i všechnu podporu vody, 2hrdinu i bojovníka, soudce i proroka, věštce i starce, 3velitele nad padesáti, vznešeného i rádce, zběhlého v čárech a rozumějícího zaříkavání. 4A dám jim mládence za knížata a budou jim vládnout uličníci. 5V lidu bude útlak — jeden bude dotírat na druhého, každý na svého bližního; mládenec bude naléhat na starce a bezectný na váženého. 6Když se člověk chopí bratra z domu svého otce: Máš plášť, buď naším vůdcem a měj tuto spoušť pod svou rukou, 7ten v onen den zvolá: Nebudu ovazovat ty rány, v mém domě není pokrm ani plášť, nečiňte mne vůdcem lidu! 8Vždyť Jeruzalém klopýtl a Juda padl, protože jejich jazyk i jejich činy byly proti Hospodinu na odpor očím jeho slávy. 9Svědčí o nich výraz jejich tváře a svůj hřích oznamují jako Sodoma — netají jej. Běda jim, protože na sebe uvedli zlo. 10O spravedlivém řekněte, že mu bude dobře, protože bude jíst ovoce svých činů. 11Běda ničemovi! Bude zle! Protože se mu stane podle toho, co vykonaly jeho ruce. 12Ó můj lid! Jeho utlačovatelé jednají svévolně a vládnou mu ženy. Ó můj lide! Tvoji vůdcové vedou do bludu a směr tvých stezek zmátli.  13Hospodin přistupuje k soudnímu procesu; povstává, aby soudil národy.  14Hospodin vejde v soud se staršími svého lidu a s jeho knížaty: Vy jste vyplenili tu vinici, to, co jste vyrvali chudému, je ve vašich domech. 15Proč deptáte můj lid a drásáte tváře chudých? je výrok Panovníka, Hospodina zástupů. 16I řekl Hospodin: Protože se dcery sijónské povyšují, chodí s nataženým hrdlem, svádějí očima, chodí cupitavou chůzí a chřestí kroužky na nohou, 17Panovník raní temeno dcer sijónských prašivinou a jejich čelo Hospodin obnaží. 18V onen den Panovník odstraní ozdobné nánožníky, čelenky a půlměsíčky, 19náušnice, náramky a závoje, 20klobouky, řetízky a pentle, nádobky vůní a amulety, 21prsteny a nosní kroužky, 22róby a pláště, plachetky a vaky, 23zrcadla a košilky, turbany a řízy. 24I stane se, že místo balzámu bude zápach a místo pásu oprátka, místo úpravy účesu lysina a místo skvostného roucha přepásání pytlovinou; vypálené znamení namísto krásy. 25Tvoji muži padnou mečem a tvoji udatní ve válce. 26Tvé brány se budou rmoutit a budou truchlit a ty, o vše připravená, budeš sedět na zemi.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Isa 3:1 The great calamities which come by sin.
Isa 3:10 The different reward of the righteous and wicked.
Isa 3:12 The oppression and covetousness of the rulers.
Isa 3:16 The judgments which shall be for the pride of the women.
Isa 3:25 The general desolation.
behold.
Isa 2:22
the Lord.
Isa 1:24 Isa 36:12 Isa 51:22
the stay.
Lev 26:26 Ps 105:16 Jer 37:21 Jer 38:9 Ezek 4:16 Ezek 4:17 Ezek 14:13

 2   mighty.
Isa 2:13 - Isa 2:15 2Kgs 24:14 - 2Kgs 24:16 Ps 74:9 Lam 5:12 - Lam 5:14 Amos 2:3
the ancient.
Isa 9:15 Ezek 8:12 Ezek 9:5

 3   captain.
Exod 18:21 Deut 1:15 1Sam 8:12
the honourable man. Heb. a man eminent in countenance.
Judg 8:18
eloquent orator. or, skilful of speech.
Exod 4:10 Exod 4:14 - Exod 4:16

 4   children.
1Kgs 3:7 - 1Kgs 3:9 2Chr 33:1 2Chr 34:1 2Chr 36:2 2Chr 36:5 2Chr 36:9 2Chr 36:11 Eccl 10:16

 5   the people.
Isa 9:19 - Isa 9:21 Isa 11:13 Jer 9:3 - Jer 9:8 Jer 22:17 Ezek 22:6 Ezek 22:7 Ezek 22:12 Amos 4:1 Mic 3:1 - Mic 3:3 Mic 3:11 Zech 7:9 - Zech 7:11 Mal 3:5 Jas 2:6 Jas 5:4
child.
Isa 1:4 Lev 19:32 2Kgs 2:23 Job 30:1 - Job 30:12
base.
2Sam 16:5 - 2Sam 16:9 Eccl 10:5 - Eccl 10:7 Matt 26:67 Matt 27:28 - Matt 27:30 Mark 14:65 Luke 22:64

 6   a man.
Isa 4:1 Judg 11:6 - Judg 11:8 John 6:15

 7   swear. Heb. lift up the hand.
Gen 14:22 Deut 32:40 Rev 10:5 Rev 10:6
healer. Heb. binder up.
Isa 58:12 Jer 14:19 Lam 2:13 Hos 5:13 Hos 6:1
neither bread. Princes and great men in the East, as Sir J. Chardin testifies, are obliged to have a great stock of clothes in readiness for presents on all occasions; and a great quantity of provisions for the table is equally necessary, (see 1Kgs 4:22, 1Kgs 4:23. Neh 5:17, Neh 5:18.) Hence the person desired to undertake the government, alleges as an excuse that he is not able to support the dignity of his station.


 8   Jerusalem.
2Chr 28:5 - 2Chr 28:7 2Chr 28:18 2Chr 33:11 2Chr 36:17 - 2Chr 36:19 Jer 26:6 Jer 26:18 Lam 5:16 Lam 5:17 Mic 3:12
because.
Isa 5:18 Isa 5:19 Isa 57:4 Ps 73:8 Ps 73:9 Ezek 8:12 Ezek 9:9 Hos 7:16 Mal 3:13 - Mal 3:15 Matt 12:36 Matt 12:37 Jude 1:15
to provoke.
Isa 65:3 - Isa 65:5 2Chr 33:6 2Chr 33:7 Ezek 8:4 - Ezek 8:6 Ezek 8:17 Ezek 8:18 Hab 1:13 1Cor 10:22

 9   The shew.
Isa 3:16 1Sam 15:32 2Kgs 9:30 Ps 10:4 Ps 73:6 Ps 73:7 Pro 30:13 Jer 3:3 Jer 6:15 Dan 7:20
and they declare.
Gen 13:13 Gen 18:20 Gen 18:21 Gen 19:5 - Gen 19:9 Jer 44:16 Jer 44:17 Ezek 23:16
Woe.
Lam 5:16 Hos 13:9

 10   Say ye.
Isa 26:20 Isa 26:21 Eccl 8:12 Jer 15:11 Ezek 9:4 Ezek 18:9 - Ezek 18:19 Zeph 2:3 Mal 3:18 Rom 2:5 - Rom 2:11
they shall eat.
Ps 18:23 Ps 18:24 Ps 128:1 Ps 128:2 Gal 6:7 Gal 6:8 Heb 6:10

 11   Woe.
Isa 48:22 Isa 57:20 Isa 57:21 Isa 65:13 - Isa 65:15 Isa 65:20 Ps 1:3 - Ps 1:5 Ps 11:5 Ps 11:6 Eccl 8:13
for the reward.
Ps 28:4 Ps 62:12 Pro 1:31 2Cor 5:10 Jas 2:13
given him. Heb. done to him.
Ps 120:3 Ps 120:4

 12   children.
Isa 3:4 2Kgs 11:1 Nah 3:13
lead thee. or, which call thee blessed.
Isa 9:15 Num 6:23 - Num 6:27 Jer 5:31 Matt 15:14
destroy. Heb. swallow up.
Matt 23:14

 13   standeth up.
Ps 12:5 Pro 22:22 Pro 22:23 Pro 23:10 Pro 23:11 Hos 4:1 Hos 4:2 Mic 6:2

 14   enter.
Job 22:4 Job 34:23 Ps 143:2
the ancients.
Isa 3:2 Isa 3:3
ye have eaten. or, ye have burnt.
Isa 5:7 Job 24:2 - Job 24:7 Jer 5:27 Amos 4:1 Mic 2:2 Mic 6:10 Matt 21:33

 15   What mean.
Ezek 18:2 Jonah 1:6
ye beat.
Isa 58:4 Exod 5:14 Amos 2:6 Amos 2:7 Amos 8:4 - Amos 8:6 Mic 3:2 Mic 3:3

 16   the daughters.
Isa 1:8 Isa 4:4 Matt 21:5 Luke 23:28
are haughty.
Isa 24:4 Isa 32:9 - Isa 32:11 Pro 16:18 Pro 30:13 Ezek 16:49 Ezek 16:50 Zeph 3:11
wanton eyes. Heb. deceiving with their eyes. Or, as messakkaroth ainayim is rendered in the Targum, "painting their eyes with stibium:" for sakar is probably the same as the Chaldee sekar, or that import.
mincing. or, tripping nicely. and making. The Eastern ladies wear on their ankles large rings to which smaller ones are attached, which make a tinkling sound as they move nimbly.


 17   smite.
Lev 13:29 Lev 13:30 Lev 13:43 Lev 13:44 Deut 28:27 Rev 16:2
discover. Heb. made naked.
Isa 20:4 Isa 47:2 Isa 47:3 Jer 13:22 Ezek 16:36 Ezek 16:37 Ezek 23:25 - Ezek 23:29 Mic 1:11 Nah 3:5

 18   tinkling ornaments.
Isa 3:16
cauls. or, networks. Shevisim, probably the rich embroidered kerchiefs used to bind on their caps on the head, described by Lady M. W. Montague, Let. 32.
round tires.
Judg 8:21
*marg:
Isa 3:18

 19   chains. or, sweet-balls. Neteephoth, earrings or drops; in Arabic, netafat.
the bracelets.
Gen 24:22 Gen 24:30 Gen 24:53 Gen 38:18 Gen 38:25 Exod 35:22 Num 31:50 Ezek 16:11
mufflers. or, spangled ornaments.


 20   tablets. Heb. houses of the soul. Probably perfume boxes, as rendered by Bp. Lowth.
the earrings. Lechashim, probably amulets.
Gen 35:4 Exod 32:2 Ezek 16:12 Hos 2:13

 21   rings.
Gen 41:42 Esth 8:12 Song 5:14 Luke 15:22 Jas 2:2
nose jewels.
Gen 24:47 1Tim 2:9 1Tim 2:10 1Pet 3:3 1Pet 3:4

 22   The changeable suits. Machalatzoth, probably loose robes, used according to the weather.


 23   glasses.
Exod 38:8
fine linen.
Gen 41:42 1Chr 15:27 Ezek 16:10 Luke 16:19 Rev 19:8 Rev 19:14
vails.
Gen 24:65 Ruth 3:15 Song 5:7

 24   instead.
Isa 57:9 Pro 7:17
baldness.
Isa 22:12 Ezek 7:18 Mic 1:16
a girding.
Isa 15:3 Isa 32:9 - Isa 32:11 Job 16:15 Jer 4:8 Jer 6:26 Jer 48:37 Jer 49:3 Lam 2:10 Ezek 27:31 Joel 1:8 Amos 8:10 Rev 11:3
burning.
Isa 4:4 Lev 26:16 Deut 28:22 Deut 32:24 Rev 16:9 Rev 18:9

 25   Thy men.
2Chr 29:9 Jer 11:22 Jer 14:18 Jer 18:21 Jer 19:7 Jer 21:9 Lam 2:21 Amos 9:10
mighty. Heb. might.


 26   her gates.
Jer 14:2 Lam 1:4
desolate. or, emptied. Heb. cleansed. shall sit.
Isa 47:1 Job 2:8 Job 2:13 Lam 2:10 Ezek 26:16 Luke 19:44


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova