Czech Study Bible Translation (CZ)Isaiah - 1. chapter - Isaiah - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Vidění Izajáše, syna Amósova, které viděl o Judsku a Jeruzalému za dnů judských králů Uzijáše, Jótama, Achaza a Chizkijáše. 2Slyšte, nebesa, naslouchej, země, protože Hospodin promluvil: Syny jsem vychoval a vycvičil, ale oni se proti mně vzbouřili. 3Býk zná svého hospodáře a osel žlab svého majitele, ale Izrael mě nezná, můj lid nerozumí. 4Ach, hřešící národe, lide obtížený vinou, potomstvo zločinců, děti ničitelů! Opustili Hospodina, znevážili Svatého Izraele, odvrátili se zpět. 5Proč máte být ještě biti? Jste stále umíněnější. Celá hlava je nemocná a celé srdce zemdlené. 6Od paty k hlavě na něm není zdravého místa — samá modřina a šrám a čerstvá rána; nejsou vymačkány ani obvázány ani změkčeny olejem. 7Vaše země je zpustošená, vaše města jsou vypálena ohněm, vaši půdu před vámi sžírají cizinci; je zpustošená jako po rozvrácení cizinci. 8Dcera sijónská zůstala jako stánek na vinici, jako budka v okurkovém poli, jako obležené město. 9Kdyby nám Hospodin zástupů neponechal maličko těch, kteří přežili, byli bychom jako Sodoma, byli bychom podobní Gomoře. 10Slyšte Hospodinovo slovo, vůdcové sodomští, naslouchej, lide gomorský, zákonu našeho Boha! 11K čemu je mi množství vašich obětí? praví Hospodin. Jsem syt zápalných obětí beranů a tuku krmného dobytka. V krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. 12Když přicházíte, abyste se přede mnou ukazovali, kdo to od vás žádal, abyste šlapali po mých nádvořích? 13Nepřinášejte už falešné obětní dary; kadidlo je mi ohavností. Novoluní a soboty, svolávání shromáždění; nesnáším shromáždění, kde je zlo. 14Vaše novoluní a svátky má duše nenávidí; jsou mi břemenem, jsem vyčerpán jejich snášením. 15Když rozprostíráte své dlaně, zavírám před vámi oči. I když rozmnožíte své modlitby, neposlouchám: Vaše ruce jsou plné krve. 16Umyjte se, pročistěte se, odstraňte mi zkaženost svých činů pryč z očí; přestaňte páchat zlo. 17Naučte se konat dobro. Hledejte právo, kárejte násilníka, zjednejte právo sirotkovi, zastaňte se vdovy. 18Jen pojďte a proberme to, praví Hospodin; jsou-li vaše hříchy jako šarlat, zbělejí jako sníh, jsou-li rudé jako purpur, budou jako vlna. 19Podvolíte-li se a budete poslouchat, budete jíst dobré věci země. 20Jestliže však odmítnete a budete vzpurní, budete požíráni mečem. Neboť Hospodinova ústa promluvila. 21Jak jen se stalo nevěstkou to město věrné, plné práva! Zůstávala v něm spravedlnost, a nyní — vrahové! 22Tvé stříbro se stalo struskou, tvůj nápoj je zředěn vodou. 23Tvá knížata jsou umíněnci a spojenci zlodějů; každý miluje dar a žene se za úplatky. Sirotkovi právo nezjednají a spor vdovy se k nim nedostane. 24Proto je výrok Panovníka, Hospodina zástupů, Mocného Izraele: Běda! Potěším se na svých protivnících a pomstím se na svých nepřátelích. 25Obrátím svou ruku proti tobě a tvé strusky očistím jako louhem. Odstraním veškeré tvé příměsi. 26A obnovím tvé soudce jako na počátku a tvé rádce jako zprvu. Potom tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným. 27Soudem bude vykoupen Sijón a ti, kdo se v něm obrátí, budou vykoupeni spravedlností. 28Zkáza vzpurných a hříšníků bude společná; ti, kdo opouštějí Hospodina, pominou.  29Neboť budou zahanbeni kvůli dubům, jichž jste byli žádostiví, budete se stydět kvůli zahradám, jež jste zvolili.  30Protože budete jako dub, jehož listí padá, a jako zahrada, která vodu nemá. 31A silný se stane koudelí a jeho skutek jiskrou. Vzplane to obojí spolu a nebude, kdo by to uhasil.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Isa 1:1 Isaiah complains of Judah for her rebellion.
Isa 1:5 He laments her judgments.
Isa 1:10 He upbraids their whole service.
Isa 1:16 He exhorts to repentance, with promises and threatenings.
Isa 1:21 Bewailing their wickedness, he denounces God's judgments.
Isa 1:25 He promises grace;
Isa 1:28 and threatens destruction to the wicked.
vision.
Isa 21:2 Num 12:6 Num 24:4 Num 24:16 2Chr 32:32 Ps 89:19 Jer 23:16 Nah 1:1 Hab 2:2 Matt 17:9 Acts 10:17 Acts 26:19 2Cor 12:1
saw.
Isa 2:1 Isa 13:1 2Pet 1:21
the days.
Isa 6:1 2Chr 26:1 - 2Chr 32:33 Hos 1:1 Amos 1:1 Mic 1:1

 2   Hear.
Deut 4:26 Deut 30:19 Deut 32:1 Ps 50:4 Jer 2:12 Jer 6:19 Jer 22:29 Ezek 36:4 Mic 1:2 Mic 6:1 Mic 6:2
for the Lord.
Jer 13:15 Amos 3:1 Mic 3:8 Acts 4:20
I have.
Isa 5:1 Isa 5:2 Isa 46:3 Isa 46:4 Deut 1:31 Deut 4:7 Deut 4:8 Jer 31:9 Ezek 16:6 - Ezek 16:14 Ezek 20:5 - Ezek 20:32 Rom 3:1 Rom 3:2 Rom 9:4 Rom 9:5
they have.
Isa 63:9 Isa 63:10 Deut 9:22 - Deut 9:24 Jer 2:5 - Jer 2:13 Mal 1:6

 3   ox.
Pro 6:6 Jer 8:7
but Israel.
Isa 5:12 Isa 27:11 Isa 44:18 Deut 32:28 Deut 32:29 Ps 94:8 Jer 4:22 Jer 9:3 - Jer 9:6 Jer 10:8 Jer 10:14 Matt 13:13 - Matt 13:15 Matt 13:19 Rom 1:28 2Pet 3:5

 4   Ah sinful.
Isa 1:23 Isa 10:6 Isa 30:9 Gen 13:13 Matt 11:28 Acts 7:51 Acts 7:52 Rev 18:5
laden with iniquity. Heb. of heaviness. a seed.
Isa 57:3 Isa 57:4 Num 32:14 Ps 78:8 Jer 7:26 Jer 16:11 Jer 16:12 Matt 3:7 Matt 23:33
children.
Jer 2:33 Ezek 16:33
forsaken.
Deut 29:25 Deut 31:16 Judg 10:10 Jer 2:13 Jer 2:17 Jer 2:19
provoked.
Isa 3:8 Isa 65:3 Deut 32:19 Ps 78:40 Jer 7:19 1Cor 10:22
the Holy.
Isa 5:19 Isa 5:24 Isa 12:6 Isa 29:19 Isa 30:11 Isa 30:12 Isa 30:15 Isa 37:23 Isa 41:14 Isa 41:16 Isa 41:20 Ps 89:18 Jer 50:29 Jer 51:5
gone away backward. Heb. alienated, or separated.
Ps 58:3 Jer 2:5 Jer 2:31 Rom 8:7 Col 1:24

 5   should.
Isa 9:13 Isa 9:21 Jer 2:30 Jer 5:3 Jer 6:28 - Jer 6:30 Ezek 24:13 Heb 12:5 - Heb 12:8
ye will.
2Chr 28:22 Jer 9:3 Rev 16:8 - Rev 16:11
revolt more and more. Heb. increase revolt. the whole.
Isa 1:23 Neh 9:34 Jer 5:5 Jer 5:31 Dan 9:8 - Dan 9:11 Zeph 3:1 - Zeph 3:4

 6   the sole.
Job 2:7 Job 2:8 Luke 16:20 Luke 16:21
bruises.
2Chr 6:28 2Chr 6:29 Ps 77:2 Jer 6:14
*marg:
Isa 1:6 Jer 30:12 Nah 3:19
they have.
Job 5:18 Ps 38:3 - Ps 38:5 Jer 6:14 Jer 8:21 Jer 8:22 Jer 33:6 Hos 5:12 Hos 5:13 Mal 4:2 Matt 9:12 Luke 10:34
ointment. or, oil.


 7   country.
Isa 5:5 Isa 5:6 Isa 5:9 Isa 6:11 Isa 24:10 - Isa 24:12 Lev 26:34 Deut 28:51 2Chr 28:5 2Chr 28:16 - 2Chr 28:21 Ps 107:34 Ps 107:39 Jer 6:8
burned.
Isa 9:5 Isa 34:9 Jer 2:15
strangers.
Isa 5:17 Deut 28:33 Deut 28:43 Deut 28:48 - Deut 28:52 Lam 5:2 Ezek 30:12 Hos 7:9 Hos 8:7
overthrown by strangers. Heb. the overthrow of strangers.


 8   daughter.
Isa 4:4 Isa 10:32 Isa 37:22 Isa 62:11 Ps 9:14 Lam 2:1 Zech 2:10 Zech 9:9 John 12:15
cottage.
Job 27:18 Lam 2:6
besieged.
Isa 8:8 Isa 10:32 Jer 4:17 Luke 19:43 Luke 19:44

 9   left.
Lam 3:22 Hab 3:2 Rom 9:29
a very.
Isa 6:13 Isa 10:22 Isa 17:6 Isa 24:13 Isa 37:4 Isa 37:31 Isa 37:32 1Kgs 19:18 Ezek 6:8 Ezek 14:22 Joel 2:32 Zech 13:8 Zech 13:9 Matt 7:14 Rom 9:27 Rom 11:4 - Rom 11:6
we should.
Gen 18:26 Gen 18:32 Gen 19:24 Deut 29:23 Lam 4:6 Amos 4:11 Zeph 2:9 Luke 17:29 Luke 17:30 2Pet 2:6

 10   Hear.
1Kgs 22:19 - 1Kgs 22:23 Amos 3:1 Amos 3:8 Mic 3:8 - Mic 3:12
Sodom.
Gen 13:13 Deut 32:32 Jer 9:26 Jer 23:14 Ezek 16:46 Amos 9:7 Rev 11:8

 11   what purpose.
Isa 66:3 1Sam 15:22 Ps 50:8 Ps 51:16 Pro 15:8 Pro 21:27 Jer 6:20 Jer 7:21 Amos 5:21 Mic 6:7 Matt 9:13
he-goats. Heb. great he-goats.


 12   When.
Isa 58:1 Isa 58:2 Exod 23:17 Exod 34:23 Deut 16:16 Eccl 5:1 Matt 23:5
appear. Heb. be seen. required.
Ps 40:6 Mic 6:8

 13   vain.
Ezek 20:39 Mal 1:10 Matt 15:9 Luke 11:42
incense.
Isa 66:3 Pro 21:27
the new.
Lev 23:1 - Lev 23:44 Num 28:1 - Num 29:40 Deut 16:1 - Deut 16:22 Lam 2:6 Joel 1:14 Joel 2:15
it is.
1Cor 11:17 Phil 1:15
iniquity. or, grief.
Ps 78:40 Eph 4:30

 14   my soul.
Isa 61:8 Amos 5:21
I am weary.
Isa 43:24 Amos 2:13 Zech 11:8 Mal 2:17

 15   when.
Isa 59:2 1Kgs 8:22 1Kgs 8:54 Ezra 9:5 Job 27:8 Job 27:9 Job 27:20 Ps 66:18 Ps 134:2 Pro 1:28 Jer 14:12 Ezek 8:17 Ezek 8:18 Mic 3:4 Zech 7:13 Luke 13:25 - Luke 13:28 1Tim 2:8
I will.
Isa 58:7 Ps 55:1
make many prayers. Heb. multiply prayer.
Matt 6:7 Matt 23:14
your hands.
Isa 59:2 Isa 59:3 Jer 7:8 - Jer 7:10 Mic 3:9 - Mic 3:11
blood. Heb. bloods.


 16   Wash.
Job 11:13 Job 11:14 Ps 26:6 Jer 4:14 Acts 22:16 2Cor 7:1 Jas 4:8 Rev 7:14
put away.
Isa 55:6 Isa 55:7 Ezek 18:30 Ezek 18:31 Zech 1:3 Zech 1:4 Matt 3:8 Eph 4:22 - Eph 4:24 Titus 2:11 - Titus 2:14 1Pet 2:1
cease.
Ps 34:14 Ps 37:27 Amos 5:15 Rom 12:9 Eph 4:25 - Eph 4:29 1Pet 3:11

 17   seek.
Isa 1:23 Ps 82:3 Ps 82:4 Pro 31:9 Jer 22:3 Jer 22:15 Jer 22:16 Dan 4:27 Mic 6:8 Zeph 2:3 Zech 7:9 Zech 7:10 Zech 8:16
relieve. or, righten.


 18   and let us.
Isa 41:21 Isa 43:24 - Isa 43:26 1Sam 12:7 Jer 2:5 Mic 6:2 Acts 17:2 Acts 18:4 Acts 24:25
though your.
Isa 44:22 Ps 51:7 Mic 7:18 Mic 7:19 Rom 5:20 Eph 1:6 - Eph 1:8 Rev 7:14

 19   Isa 3:10 Isa 55:1 - Isa 55:3 Isa 55:6 Isa 55:7 Jer 3:12 - Jer 3:14 Jer 31:18 - Jer 31:20 Hos 14:1 - Hos 14:4 Joel 2:26 Matt 21:28 - Matt 21:32 Heb 5:9

 20   if ye refuse.
Isa 3:11 1Sam 12:25 2Chr 36:14 - 2Chr 36:16 Heb 2:1 - Heb 2:3
for the mouth.
Isa 40:5 Isa 58:14 Lev 26:33 Num 23:19 1Sam 15:29 Titus 1:2

 21   the faithful.
Isa 48:2 Neh 11:1 Ps 46:4 Ps 48:1 Ps 48:8 Hos 11:12 Zech 8:3 Heb 12:22
become.
Jer 2:20 Jer 2:21 Jer 3:1 Lam 1:8 Lam 1:9 Ezek 16:1 - Ezek 16:63 Ezek 22:1 - Ezek 23:49 Luke 13:34 Rev 11:2 Rev 11:8
it was full.
Isa 5:7 2Sam 8:15 2Chr 19:9 Ezek 22:3 - Ezek 22:7 Mic 3:2 Mic 3:3 Zeph 3:1 - Zeph 3:3 Acts 7:52

 22   silver.
Jer 6:28 - Jer 6:30 Lam 4:1 Lam 4:2 Ezek 22:18 - Ezek 22:22 Hos 6:4
wine.
Hos 4:18 2Cor 2:17

 23   princes.
Isa 3:14 2Chr 24:17 - 2Chr 24:21 2Chr 36:14 Jer 5:5 Ezek 22:6 - Ezek 22:12 Dan 9:5 Dan 9:6 Hos 7:3 - Hos 7:5 Hos 9:15 Mic 3:1 - Mic 3:3 Mic 3:11 Acts 4:5 - Acts 4:11
companions.
Pro 29:24 Matt 21:13 Mark 11:17 Luke 19:46
every.
Isa 33:15 Exod 23:8 Deut 16:19 Pro 17:23 Jer 22:17 Ezek 22:12 Hos 4:18 Mic 7:3
they judge.
Isa 10:1 Isa 10:2 Jer 5:28 Jer 5:29 Zech 7:10 Mal 3:5 Luke 18:2 - Luke 18:5

 24   the mighty.
Isa 30:29 Isa 49:26 Isa 60:16 Jer 50:34 Rev 18:8
Ah.
Deut 28:63 Deut 32:43 Pro 1:25 Pro 1:26 Ezek 5:13 Ezek 16:42 Ezek 21:17 Heb 10:13

 25   And I.
Zech 13:7 - Zech 13:9 Rev 3:19
purely. Heb. according to pureness. purge.
Isa 1:22 Isa 4:4 Isa 6:11 - Isa 6:13 Jer 6:29 Jer 9:7 Ezek 20:38 Zeph 3:11 Mal 3:3 Matt 3:12

 26   And I will.
Isa 32:1 Isa 32:2 Isa 60:17 Isa 60:18 Num 12:3 Num 16:15 1Sam 12:2 - 1Sam 12:5 Jer 33:7 Jer 33:15 - Jer 33:17 Ezek 34:23 Ezek 34:24 Ezek 37:24 Ezek 37:25 Ezek 45:8
thou shalt.
Isa 1:21 Isa 60:21 Isa 62:1 Jer 31:23 Zeph 3:9 Zeph 3:13 Zech 8:8 Rev 21:27

 27   redeemed.
Isa 5:16 Isa 45:21 - Isa 45:25 Rom 3:24 - Rom 3:26 Rom 11:26 Rom 11:27 2Cor 5:21 Eph 1:7 Eph 1:8 Titus 2:14 1Pet 1:18 1Pet 1:19
her converts. or, they that return of her.
1Cor 1:30

 28   the destruction. Heb. the breaking.
Job 31:3 Ps 1:6 Ps 5:6 Ps 37:38 Ps 73:27 Ps 92:9 Ps 104:35 Ps 125:5 Pro 29:1 Luke 12:45 Luke 12:46 1Thess 5:3 2Thess 1:8 2Thess 1:9 2Pet 3:7 Rev 21:8
they that.
Isa 30:13 Isa 50:11 Isa 65:11 1Sam 12:25 1Kgs 9:6 - 1Kgs 9:9 1Chr 28:9 Zeph 1:4 - Zeph 1:6

 29   ashamed.
Isa 30:22 Isa 31:7 Isa 45:16 Ezek 16:63 Ezek 36:31 Hos 14:3 Hos 14:8 Rom 6:21
the oaks.
Isa 57:5
*marg:
Isa 1:29 Ezek 6:13 Hos 4:13
the gardens.
Isa 65:3 Isa 66:17 Jer 2:20 Jer 3:6

 30   ye shall be.
Isa 5:6 Jer 17:5 Jer 17:6 Ezek 17:9 Ezek 17:10 Ezek 17:24 Matt 21:19
garden.
Isa 58:11 Jer 31:12 Ezek 31:4 - Ezek 31:18

 31   the strong.
Ezek 32:21
as tow.
Isa 27:4 Isa 43:17 Isa 50:11 Judg 15:14 Rev 6:14 - Rev 6:17
the maker of it. or, his work. and they.
Isa 34:9 Isa 34:10 Isa 66:24 Ezek 20:47 Ezek 20:48 Mal 4:1 Matt 3:10 Mark 9:43 - Mark 9:49 Rev 14:10 Rev 14:11 Rev 19:20 Rev 20:10


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova