Czech Study Bible Translation (CZ)Philippians - 1. chapter - Philippians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

Vysvětlivky k Českému studijnímu překladu bible najdete ZDE.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diakonům: 2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce a Pána Ježíše Krista. 3Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás 4a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí 5nad vaší účastí na díle evangelia od prvního dne až doposud. 6Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. 7Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci; jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti. 8Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. 9A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti; 10abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův, 11naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. 12Chci však, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše k prospěchu evangelia; 13vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celé císařské gardě i všem ostatním, 14a většina bratrů, kteří se spolehli na Pána, se kvůli mým poutům ještě více odvažují mluvit beze strachu slovo Boží. 15Někteří sice hlásají Krista také ze závisti a řevnivosti, jiní však i z dobré vůle. 16Jedni z lásky, neboť vědí, že jsem tu k obraně evangelia, 17druzí zvěstují Krista ze sobectví, ne z čistého úmyslu, a domnívají se, že k mým poutům přidají soužení. 18Co tedy? Jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranním úmyslem, ať pravdivě zvěstuje Kristus; a z toho se raduji. Ale budu se i dále radovat. 19Neboť vím, že mi to bude k záchraně skrze vaši modlitbu a podporu Ducha Ježíše Krista. 20Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle, ať životem, ať smrtí. 21Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk. 22Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mne užitek z práce a nevím, co bych zvolil. 23Přitahuje mě obojí: Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší; 24ale zůstat v těle je nutnější pro vás. 25O tom jsem přesvědčen a vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti ve víře, 26aby se v Kristu Ježíši rozhojňovala vaše chlouba ze mne, až k vám opět přijdu. 27Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych, přijdu-li k vám, viděl, či jsem-li nepřítomen, o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom Duchu, jako jedna duše zápasíte ve víře evangelia 28a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha. 29Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli; 30vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a o jakém nyní slyšíte.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Phil 1:1 Paul testifies his thankfulness to God, and his love towards them, for the fruits of their faith, and fellowship in his sufferings;
Phil 1:9 daily praying to him for their increase in grace;
Phil 1:12 he shows what good the faith of Christ had received by his troubles at Rome;
Phil 1:21 and how ready he is to glorify Christ either by his life or death;
Phil 1:27 exhorting them to unity;
Phil 1:28 and to fortitude in persecution.
Paul.
Rom 1:1 1Cor 1:1
Timotheus.
Acts 16:1 - Acts 16:3 1Cor 16:10 2Cor 1:1 Col 1:1 1Thess 1:1 2Thess 1:1 1Tim 1:2 Heb 13:23
the servants.
Mark 13:34 John 12:26 Titus 1:1 Jas 1:1 2Pet 1:1 Jude 1:1 Rev 1:1 Rev 19:10 Rev 22:9
the saints.
Rom 1:7 1Cor 1:2 2Cor 1:1 Eph 1:1 Eph 1:15 2Thess 1:10
Philippi.
Acts 16:12 - Acts 16:15 1Thess 2:2
the bishops.
Acts 1:20 1Tim 3:1 1Tim 3:2 Titus 1:7 1Pet 2:25 Rev 1:20 Rev 2:1 Rev 2:8 Rev 2:12
and deacons.
Acts 6:1 - Acts 6:7 1Tim 3:8 1Tim 3:10 1Tim 3:12 1Tim 3:13

 2   Rom 1:7 2Cor 1:2 1Pet 1:2

 3   I thank.
Rom 1:8 Rom 1:9 Rom 6:17 1Cor 1:4
upon.
Eph 1:15 Eph 1:16 Col 1:3 Col 1:4 1Thess 1:2 1Thess 1:3 1Thess 3:9 2Thess 1:3 2Tim 1:3 Phlm 1:4 Phlm 1:5
remembrance. or, mention.


 4   in.
Phil 1:9 - Phil 1:11 Rom 1:9 Eph 1:14 - Eph 1:23 1Thess 1:2
with.
Phil 2:2 Phil 3:18 Phil 4:1 Luke 15:7 Luke 15:10 Col 2:5 1Thess 2:19 1Thess 2:20 Phlm 1:7 2John 1:4

 5   Phil 1:7 Phil 4:14 Acts 16:15 Rom 11:17 Rom 12:13 Rom 15:26 1Cor 1:9 2Cor 8:1 Eph 2:19 - Eph 2:22 Eph 3:6 Col 1:21 - Col 1:23 Phlm 1:17 Heb 3:14 2Pet 1:1 1John 1:3 1John 1:7

 6   confident.
2Cor 1:15 2Cor 2:3 2Cor 7:16 2Cor 9:4 Gal 5:10 2Thess 3:4 Phlm 1:21 Heb 10:35
begun.
Phil 1:29 Phil 2:13 John 6:29 Acts 11:18 Acts 16:14 Rom 8:28 - Rom 8:30 Eph 2:4 - Eph 2:10 Col 2:12 1Thess 1:3 2Thess 2:13 2Thess 2:14 Titus 3:4 - Titus 3:6 Heb 13:20 Heb 13:21 Jas 1:16 - Jas 1:18 1Pet 1:2 1Pet 1:3
will.
Ps 138:8 John 6:29 Eph 4:12 1Thess 5:23 1Thess 5:24 2Thess 1:11 1Pet 5:10
perform it. or, finish it.
Heb 12:2
the day.
Phil 1:10 1Cor 1:8 2Pet 3:10

 7   it is.
1Cor 13:7 1Thess 1:2 - 1Thess 1:5 1Thess 5:5 Heb 6:9 Heb 6:10
because.
2Cor 3:2 2Cor 7:3
I have you in my heart. or, ye have me in your heart.
Gal 5:6 1John 3:14
as.
Acts 16:23 - Acts 16:25 Acts 20:23 Eph 3:1 Eph 4:1 Eph 6:20 Col 4:3 Col 4:18 2Tim 1:8 2Tim 2:9 Heb 10:33 Heb 10:34
and in.
Phil 1:17 Phil 4:14
partakers of my. or, partakers with me of.
Phil 1:5 1Cor 9:23 Heb 3:1 1Pet 4:13 1Pet 5:1

 8   God.
Rom 1:9 Rom 9:1 Gal 1:20 1Thess 2:5
how.
Phil 2:26 Phil 4:1 2Cor 13:9 Gal 4:19 Col 2:1 1Thess 2:8 2Tim 1:4
in.
Phil 2:1 Isa 16:11 Isa 63:15 Jer 31:20 Luke 1:78
*marg:
Phil 1:8 2Cor 6:12 2Cor 7:15
*marg:
Phil 1:8 Col 3:12 Phlm 1:12 Phlm 1:20 1John 3:17

 9   this.
Phil 1:4
your.
Phil 3:15 Phil 3:16 Job 17:9 Pro 4:18 Matt 13:31 - Matt 13:33 2Cor 8:7 1Thess 3:12 1Thess 4:1 1Thess 4:9 1Thess 4:10 2Thess 1:3 Phlm 1:6 1Pet 1:22
in knowledge.
1Cor 14:20 Eph 5:17 Col 1:9 Col 3:10 2Pet 1:5 2Pet 1:6 2Pet 3:18
judgment. or, sense.
Heb 5:14
*Gr:
Phil 1:9

 10   ye.
Isa 7:15 Isa 7:16 Amos 5:14 Amos 5:15 Mic 3:2 John 3:20 Rom 2:18 Rom 7:16 Rom 7:22 Rom 8:7 Rom 12:2 Rom 12:9
approve things that are excellent. or, try things thatdiffer.
Job 12:11 Job 34:3 Rom 12:2 2Cor 11:13 - 2Cor 11:15 Eph 5:10 1Thess 5:21 Heb 5:12 - Heb 5:14 1John 4:1 Rev 2:2
that ye may be.
Phil 1:16 Gen 20:5 Josh 24:14 John 1:47 Acts 24:16 2Cor 1:12 2Cor 2:17 2Cor 8:8 Eph 4:15
*marg:
Phil 1:10 Eph 5:27 Eph 6:24 1Thess 3:13 1Thess 5:23
without.
Matt 16:23 Matt 18:6 Matt 18:7 Matt 26:33 Rom 14:20 Rom 14:21 Rom 16:17 1Cor 8:13 1Cor 10:32 2Cor 6:3 Gal 5:11 1Thess 3:13
till.
1Cor 1:8

 11   filled.
Phil 4:17 Ps 1:3 Ps 92:12 - Ps 92:14 Isa 5:2 Luke 13:6 - Luke 13:9 John 15:2 John 15:8 John 15:16 Rom 6:22 Rom 15:28 2Cor 9:10 Gal 5:22 Gal 5:23 Eph 5:9 Col 1:6 Col 1:10 Heb 12:11 Jas 3:17 Jas 3:18
are.
Ps 92:14 Ps 92:15 Isa 60:21 Isa 61:3 Isa 61:11 Matt 5:16 John 15:4 John 15:5 1Cor 10:31 Eph 2:10 Col 1:6 2Thess 1:12 Heb 13:15 Heb 13:16 1Pet 2:5 1Pet 2:9 1Pet 2:12 1Pet 4:10 1Pet 4:11 1Pet 4:14
unto.
John 15:8 Eph 1:12 Eph 1:14

 12   that.
Acts 21:28 - Acts 21:36 Acts 22:1 - Acts 22:30 Acts 28:1 - Acts 28:31
rather.
Exod 18:11 Esth 9:1 Ps 76:10 Acts 8:4 Acts 11:19 - Acts 11:21 Rom 8:28 Rom 8:37 2Tim 2:9

 13   Acts 20:23 Acts 20:24 Acts 21:11 - Acts 21:13 Acts 26:29 Acts 26:31 Acts 28:17 Acts 28:20 Eph 3:1 Eph 4:1 Eph 6:20 Col 4:3 - Col 4:18
in Christ. or, for Christ.
1Pet 4:12 - 1Pet 4:16
the palace. or, Caesar's court.
Phil 4:22
in all other places. or, to all others.
1Thess 1:8 1Thess 1:9

 14   brethren.
Phil 4:1 Col 4:7
waxing.
Acts 4:23 - Acts 4:31 2Cor 1:3 - 2Cor 1:7 Eph 3:13 Eph 6:19 Eph 6:20 Col 4:4 1Thess 2:2
without.
Luke 1:74 Luke 12:5 - Luke 12:7

 15   preach.
Phil 1:16 Phil 1:18 Acts 5:42 Acts 8:5 Acts 8:35 Acts 9:20 Acts 10:36 Acts 11:20 1Cor 1:23 2Cor 1:19 2Cor 4:5 1Tim 3:16
even.
Phil 2:3 Matt 23:5 Rom 16:17 Rom 16:18 1Cor 3:3 1Cor 3:4 1Cor 13:3 2Cor 12:20 Gal 2:4 Jas 4:5 Jas 4:6
and.
Phil 1:17 1Pet 5:2 - 1Pet 5:4

 16   not sincerely.
Phil 1:10 2Cor 2:17 2Cor 4:1 2Cor 4:2
supposing.
Job 6:14 Job 16:4 Ps 69:26

 17   that.
Phil 1:7 Rom 1:13 - Rom 1:17 1Cor 9:16 1Cor 9:17 Gal 2:7 Gal 2:8 1Tim 2:7 2Tim 1:11 2Tim 1:12 2Tim 4:6 2Tim 4:7 Luke 21:14 Acts 22:1 Acts 26:1 Acts 26:24 2Tim 4:16
*Gr:
Phil 1:17

 18   What.
Rom 3:9 Rom 6:15 1Cor 10:19 1Cor 14:15
whether.
Phil 1:14 - Phil 1:17 Matt 23:14 Mark 12:40
Christ.
Phil 1:15
and I.
Mark 9:38 - Mark 9:40 Luke 9:45 Luke 9:50 1Cor 15:11 2John 1:9 - 2John 1:11

 19   I know.
Rom 8:28 1Cor 4:17 1Pet 1:7 - 1Pet 1:9
through.
2Cor 1:11 Eph 6:18 Eph 6:19
the Spirit.
Rom 8:9 Gal 4:6 1Pet 1:11

 20   earnest.
Ps 62:5 Pro 10:28 Pro 23:18 Rom 8:19
in nothing.
Ps 25:2 Ps 119:80 Ps 119:116 Isa 45:17 Isa 50:7 Isa 54:4 Rom 5:5 Rom 9:33 2Cor 7:14 2Cor 10:8 Eph 6:19 Eph 6:20 1Pet 4:16 1John 2:28
with.
Phil 1:14 2Cor 2:14 - 2Cor 2:16
Christ.
Phil 2:17 Rom 6:13 Rom 6:19 Rom 12:1 1Cor 6:20 1Cor 7:34 2Cor 5:15 1Thess 5:23
whether.
Phil 1:23 Phil 1:24 John 12:27 John 12:28 John 21:19 Acts 20:24 Acts 21:13 Rom 14:7 - Rom 14:9 1Cor 15:31 2Cor 4:10 Col 1:24 2Tim 4:6 2Tim 4:7 2Pet 1:12 - 2Pet 1:15

 21   to live.
Phil 1:20 Phil 2:21 1Cor 1:30 Gal 6:14 Col 3:4
to die.
Phil 1:23 Isa 57:1 Isa 57:2 Rom 8:35 - Rom 8:39 1Cor 3:22 2Cor 5:1 2Cor 5:6 2Cor 5:8 1Thess 4:13 - 1Thess 4:15 Rev 14:13

 22   live.
Phil 1:24 2Cor 10:3 Gal 2:20 Col 2:1 1Pet 4:2
this.
Ps 71:18 Isa 38:18 Isa 38:19
I wot.
Gen 21:26 Gen 39:8 Exod 32:1 Acts 3:17 Rom 11:2

 23   in.
2Sam 24:14 1Thess 2:1 1Thess 2:13 Luke 12:50 2Cor 6:12
a desire.
Luke 2:29 Luke 2:30 John 13:1 2Cor 5:8 2Tim 4:6
with.
Job 19:26 Job 19:27 Ps 49:15 Luke 8:38 Luke 23:43 John 14:3 John 17:24 Acts 7:59 2Cor 5:8 1Thess 4:17 Rev 14:13
far.
Ps 16:10 Ps 16:11 Ps 17:15 Ps 73:24 - Ps 73:26 Rev 7:14 - Rev 7:17

 24   Phil 1:22 Phil 1:25 Phil 1:26 John 16:7 Acts 20:29 - Acts 20:31

 25   confidence.
Phil 2:24 Acts 20:25
for.
Luke 22:32 John 21:15 - John 21:17 Acts 11:23 Acts 14:22 Rom 1:11 Rom 1:12 Rom 15:18 Rom 15:29 2Cor 1:24 Eph 4:11 - Eph 4:13
joy.
Ps 60:6 Rom 5:2 Rom 15:13 1Pet 1:8

 26   Phil 2:16 - Phil 2:18 Phil 3:1 Phil 3:3 Phil 4:4 Phil 4:10 Song 5:1 John 16:22 John 16:24 2Cor 1:14 2Cor 5:12 2Cor 7:6

 27   let.
Phil 3:18 - Phil 3:21 Eph 4:1 Col 1:10 1Thess 2:11 1Thess 2:12 1Thess 4:1 Titus 2:10 2Pet 1:4 - 2Pet 1:9 2Pet 3:11 2Pet 3:14
the gospel.
Rom 1:9 Rom 1:16 Rom 15:16 Rom 15:29 2Cor 4:4 2Cor 9:13 Gal 1:7
whether.
Phil 2:12 Phil 2:24
I may.
Eph 1:15 Col 1:4 1Thess 3:6 Phlm 1:5 3John 1:3 3John 1:4
that ye.
Phil 2:1 Phil 2:2 Phil 4:1 Ps 122:3 Ps 133:1 Matt 12:25 1Cor 1:10 1Cor 15:58 1Cor 16:13 1Cor 16:14 2Cor 13:11
in one.
Jer 32:39 John 17:20 John 17:21 Acts 2:46 Acts 4:32 Rom 12:4 Rom 12:5 1Cor 12:12 - 1Cor 12:31 Eph 4:3 - Eph 4:6 Jas 3:18 Jude 1:3
the faith.
Pro 22:23 Acts 24:24 Rom 1:5 Rom 10:8 Eph 1:13 1Tim 1:11 1Tim 1:19 2Tim 4:7

 28   in.
Isa 51:7 Isa 51:12 Matt 10:28 Luke 12:4 - Luke 12:7 Luke 21:12 - Luke 21:19 Acts 4:19 - Acts 4:31 Acts 5:40 - Acts 5:42 1Thess 2:2 2Tim 1:7 2Tim 1:8 Heb 13:6 Rev 2:10
an.
2Thess 1:5 2Thess 1:6 1Pet 4:12 - 1Pet 4:14
but.
Matt 5:10 - Matt 5:12 Rom 8:17 2Tim 2:11 2Tim 2:12
and that.
Gen 49:18 Ps 50:23 Ps 68:19 Ps 68:20 Isa 12:2 Luke 3:6 Acts 28:28

 29   it is.
Acts 5:41 Rom 5:3 Jas 1:2 1Pet 4:13
not.
Matt 16:17 John 1:12 John 1:13 John 6:44 John 6:45 Acts 13:39 Acts 14:27 Eph 2:8 Col 2:12 Jas 1:17 Jas 1:18

 30   the same.
John 16:33 Rom 8:35 - Rom 8:37 1Cor 4:9 - 1Cor 4:14 1Cor 15:30 - 1Cor 15:32 Eph 6:11 - Eph 6:18 Col 2:1 1Thess 2:14 1Thess 2:15 1Thess 3:2 - 1Thess 3:4 2Tim 2:10 - 2Tim 2:12 2Tim 4:7 Heb 10:32 Heb 10:33 Heb 12:4 Rev 2:10 Rev 2:11 Rev 12:11
which.
Acts 16:19 - Acts 16:40 1Thess 2:2
now.
Phil 1:13


Display settings Display settings JehošuaJehošua
/ / 0.943 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version