Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical booksExodus - 19. chapter - Exodus - chapter 19

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé. Druhé vydání (2015) doplněné o deuterokanonické knihy.

PŘEDMLUVA K DRUHÉMU VYDÁNÍ
Šest let po první edici Bible21 máme nesmírnou radost, že můžeme náš překlad představit čtenářům v nové podobě. V roce 2009 jsme byli překvapeni nečekanou odezvou, kterou nové znění v moderní češtině vyvolalo. Nikdo z nás si nepředstavoval, že se o Bibli se bude týdny a měsíce diskutovat v médiích i jinde a především, že nového překladu se během krátké doby rozšíří více než 100 000 výtisků. Upřímně za to děkujeme Bohu, všem podporovatelům a samozřejmě čtenářům! Ohlasům odborné i laické veřejnosti vděčíme za řadu připomínek a návrhů k úpravám a opravám. Také jako překladatelé jsme se textu nadále věnovali, jak s ohledem na přesnost, tak i na srozumitelnost. Výsledkem je několik set (veskrze drobných) změn oproti prvnímu vydání. Část čtenářů, stejně jako česká překladatelská tradice, si rovněž žádala, abychom po vydání Bible v užším, tzv. palestinském kánonu, do budoucna překlad rozšířili také o knihy alexandrijského kánonu, dříve známé jako Apokryfy, nyní nazývané přesněji Deuterokanonické knihy. Podobně jako před námi Český ekumenický překlad, i my nyní ve druhém vydání předkládáme čtenářům Písmo v tomto širším rozsahu.

Zároveň bychom tímto počinem rádi přispěli k letošním připomínkám 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, který Bibli do tehdejší češtiny upravoval, biblickou zvěstí žil, zvěstoval ji svým současníkům a pro věrnost jejímu pochopení nakonec položil život. S pokorou a vděčností tedy čtenářům představujeme toto vydání Bible21 jako druhé, opravené, rozšířené a jubilejní. Přejeme čtenářům a jistě i sobě, aby i pro nás v 21. století platilo, co před šesti staletími uvedl Jan Hus ve své Postile: „Boží Písmo jest zákon nad jiné zákony, v němž spravedlivý člověk má mysliti i v noci i ve dne.“

Překladatelé
Praha, květen 2015

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009,2015 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání druhé, 2015 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2015 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2015) with deuterocanonical books

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť Sinaj.2Když totiž vytáhli z Refidimu, přišli na poušť Sinaj a tam postavili tábor. Izrael se utábořil naproti hoře. 3Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z té hory zavolal: „Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele:4‚Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlích křídlech, abych vás přivedl k sobě. 5Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně,  6ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.‘ Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele.“  7Mojžíš se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal.8Všechen lid mu společně odpověděl: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl!“ a Mojžíš vyřídil slova lidu Hospodinovi. 9Hospodin Mojžíšovi řekl: „Hle, já k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky.“ Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. 10Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty11a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj.12Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít,13ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. Ať už to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.‘ Na horu budou smět vystoupit, teprve až zazní dlouhé troubení rohu.“ 14Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty.15Řekl lidu: „Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského styku.“ 16Ráno třetího dne pak nastalo hřmění a blýskání. Nad horou se objevil těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl.17Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory.18Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z ní dým jako z pece a celá hora se mohutně otřásala.19Troubení rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. 20Hospodin sestoupil na vrchol hory Sinaj. Hospodin zavolal Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupil.21Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi dolů a varuj lid, ať se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo.22Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, ať se posvětí, aby se na ně Hospodin neobořil.“ 23„Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj,“ odpověděl Mojžíš Hospodinu. „Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.‘“ 24„Jdi dolů!“ opakoval Hospodin. „Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid ať se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu, aby se na ně neobořil.“ 25Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Exod 19:1 The people arrive at Sinai.
Exod 19:3 God's message by Moses unto the people out of the mount.
Exod 19:8 The people's answer returned again.
Exod 19:9 The people are prepared against the third day, for the giving of the law.
Exod 19:12 The mountain must not be touched.
Exod 19:16 The fearful presence of God upon the mount.
A.M. 2513. B.C. 1491. An. Ex. Is. 1. Sivan. the third.
Exod 12:2 Exod 12:6 Lev 23:16 - Lev 23:18
came.
Exod 16:1 Num 33:15

 2   Rephidim.
Exod 17:1 Exod 17:8
the desert. Mount Sinai, called by the Arabs Jibbel Mousa, the Mountain of Moses, and sometimes by way of eminence, El Tor, the Mount, is a range of mountains in the peninsula formed by the gulfs of the Red Sea. It consists of several peaks, the principal of which are Horeb and Sinai; the former, still called Oreb, being on the west, and the latter, called Tur Sina, on the east, at the foot of which is the convent of St. Catherine. Dr. Shaw conceives that the wilderness of Sinai, properly so called, is that part which is to the eastward of this mount; so that the removal of the Israelites from Rephidim, which was on the West, to the desert of Sinai, was only removing from one part of the mountain to another.
camped.
Exod 3:1 Exod 3:12 Exod 18:5 Acts 7:30 Acts 7:38 Gal 4:24

 3   went up.
Exod 20:21 Exod 24:15 - Exod 24:18 Exod 34:2 Deut 5:5 - Deut 5:31 Acts 7:38
called.
Exod 3:4

 4   seen.
Exod 7:1 - Exod 14:31 Deut 4:9 Deut 4:33 - Deut 4:36 Deut 29:2 Isa 63:9
I bare you.
Deut 32:11 Deut 32:12 Isa 40:31 Isa 63:9 Rev 12:14

 5   if ye.
Exod 23:22 Exod 24:7 Deut 11:27 Deut 28:1 Josh 24:24 1Sam 15:22 Isa 1:19 Jer 7:23 Jer 11:4 - Jer 11:7 Heb 11:8
keep.
Deut 5:2 Ps 25:10 Ps 103:17 Ps 103:18 Isa 56:4 Jer 31:31 - Jer 31:33
a peculiar.
Deut 4:20 Deut 7:6 Deut 14:2 Deut 14:21 Deut 26:18 Deut 32:8 Deut 32:9 1Kgs 8:53 Ps 135:4 Song 8:12 Isa 41:8 Isa 43:1 Jer 10:16 Mal 3:17 Titus 2:14
all the earth.
Exod 9:29 Deut 10:14 Job 41:11 Ps 24:1 Ps 50:11 Dan 4:34 Dan 4:35 1Cor 10:26 1Cor 10:28

 6   a kingdom.
Deut 33:2 - Deut 33:4 Isa 61:6 Rom 12:1 1Pet 2:5 1Pet 2:9 Rev 1:6 Rev 5:10 Rev 20:6
and an.
Lev 11:44 Lev 11:45 Lev 19:2 Lev 20:24 Lev 20:26 Lev 21:7 Lev 21:8 Lev 21:23 Deut 7:6 Deut 26:19 Deut 28:9 Isa 62:12 1Cor 3:17 1Thess 5:27 1Pet 1:15 1Pet 1:16

 7   the elders.
Exod 3:16
and laid.
Exod 4:29 Exod 4:30 1Cor 15:1

 8   Exod 20:19 Exod 24:3 Exod 24:7 Deut 5:27 - Deut 5:29 Deut 26:17 - Deut 26:19 Josh 24:24 Neh 10:29

 9   Lo.
Exod 19:16 Exod 20:21 Exod 24:15 Exod 24:16 Deut 4:11 1Kgs 8:12 2Chr 6:1 Ps 18:11 Ps 18:12 Ps 97:2 Isa 19:1 Matt 17:5 Mark 9:7 Luke 9:34 Luke 9:35 Rev 1:7
that the.
Deut 4:12 Deut 4:36 John 12:29 John 12:30
believe.
Exod 14:31 2Chr 20:20 Isa 7:9 Luke 10:16

 10   sanctify.
Exod 19:15 Lev 11:44 Lev 11:45 Josh 3:5 Josh 7:13 1Sam 16:5 2Chr 29:5 2Chr 29:34 2Chr 30:17 - 2Chr 30:19 Job 1:5 1Cor 6:11
wash.
Exod 19:14 Gen 35:2 Lev 11:25 Lev 15:5 Num 8:7 Num 8:21 Num 31:24 Zech 3:3 Zech 3:4 Heb 10:22 Rev 7:14

 11   the Lord.
Exod 19:16 Exod 19:18 Exod 19:20 Exod 3:8 Exod 34:5 Num 11:17 Deut 33:2 Ps 18:9 Ps 144:5 Isa 64:1 Isa 64:2 Hab 3:3 - Hab 3:6 John 3:13 John 6:38

 12   set bounds.
Exod 19:21 Exod 19:23 Josh 3:4
Take.
Exod 10:28 Exod 34:12 Deut 2:4 Deut 4:9
or touch.
Heb 12:20 Heb 12:21

 13   whether.
Exod 21:28 Exod 21:29 Lev 20:15 Lev 20:16
when the trumpet. or, cornet.
Exod 19:16 Exod 19:19 1Cor 15:52 1Thess 4:16

 14   and sanctified.
Exod 19:10

 15   Be ready.
Amos 4:12 Mal 3:2 Matt 3:10 - Matt 3:12 Matt 24:44 2Pet 3:11 2Pet 3:12
the third.
Exod 19:11 Exod 19:16
come not.
1Sam 21:4 1Sam 21:5 Joel 2:16 Zech 6:3 Zech 7:3 Zech 12:12 - Zech 12:14 1Cor 7:5

 16   thunders.
Exod 9:23 Exod 9:28 Exod 9:29 Exod 20:18 1Sam 12:17 1Sam 12:18 Job 37:1 - Job 37:5 Job 38:25 Ps 18:11 - Ps 18:14 Ps 29:3 - Ps 29:11 Ps 50:3 Ps 77:18 Ps 97:4 Heb 12:18 Heb 12:19 Rev 4:5 Rev 8:5 Rev 11:19
thick.
Exod 19:9 Exod 40:34 2Chr 5:14
voice.
Rev 1:10 Rev 4:1
all the people.
Jer 5:22 Heb 12:21

 17   Deut 4:10 Deut 5:5

 18   mount Sinai.
Exod 20:18 Deut 4:11 Deut 4:12 Deut 5:22 Deut 33:2 Judg 5:5 Ps 68:7 Ps 68:8 Ps 104:32 Ps 144:5
See on ver.
Exod 19:13 Isa 6:4 Rev 15:8
in fire.
Exod 3:2 Exod 24:17 2Chr 7:1 - 2Chr 7:3 2Thess 1:8 2Pet 3:10
as the smoke.
Gen 15:17 Gen 19:28 Ps 144:5 Rev 15:8
whole.
1Kgs 19:11 1Kgs 19:12 Ps 68:8 Ps 77:18 Ps 114:7 Jer 4:24 Nah 1:5 Nah 1:6 Zech 14:5 Matt 24:7 Heb 12:26

 19   And when.
Exod 19:13 Exod 19:16
Moses.
Heb 12:21
God.
Ps 81:7

 20   the Lord came.
Exod 19:11 Neh 9:13 Ps 81:7
Moses went up.
Exod 19:3 Exod 24:12 Exod 24:13 Exod 24:18 Exod 34:2 Exod 34:4 Deut 9:9

 21   charge. Heb. contest.
Exod 19:12 Exod 19:13
break.
Exod 3:3 Exod 3:5 Exod 33:20 1Sam 6:19 Eccl 5:1 Heb 12:28 Heb 12:29

 22   the priests.
Exod 24:5 Lev 10:1 - Lev 10:3 Isa 52:11
sanctify.
Exod 19:5 Exod 19:14 Exod 19:15
break.
2Sam 6:6 - 2Sam 6:8 1Chr 13:9 - 1Chr 13:11 1Chr 15:13 2Chr 30:3 2Chr 30:15 2Chr 30:18 2Chr 30:19 Acts 5:5 Acts 5:10 1Cor 11:30 - 1Cor 11:32

 23   Set bounds.
Exod 19:12 Josh 3:4 Josh 3:5

 24   and thou.
Exod 19:20
but let.
Exod 19:12 Exod 19:21 Matt 11:12 Luke 13:24 Luke 16:16 John 1:17 Heb 4:16 Heb 10:19 - Heb 10:22 Heb 12:18 - Heb 12:25 Heb 12:29
lest.
Exod 19:22 Rom 4:15 2Cor 3:7 - 2Cor 3:9 Gal 3:10 Gal 3:11 Gal 3:19 Gal 3:22

 25   Exod 19:24


Display settings Display settings יהוהיהוה