Czech Study Bible Translation (CZ)Esther - 1. chapter - Esther - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

Vysvětlivky k Českému studijnímu překladu bible najdete ZDE.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1I stalo se ve dnech Achašvéroše — to byl ten Achašvéroš, který kraloval od Indie až po Kúš nad sto dvaceti sedmi provinciemi. 2V oněch dnech, kdy král Achašvéroš seděl na svém královském trůnu, který byl na hradě Šúšanu, 3ve třetím roce svého kralování uspořádal hostinu pro všechna svá knížata a své otroky. Vojsko Peršanů a Médů, šlechta a knížata provincií se před ním shromáždily, 4když ukazoval slavné bohatství svého království a drahocennost nádhery své velikosti, po mnoho dní — sto osmdesát dnů. 5A když se tyto dny naplnily, uspořádal král pro všechen lid nacházející se na hradě Šúšanu, od největšího až po nejmenšího, sedmidenní hostinu na nádvoří zahrady královského paláce. 6Sněhobílá lněná tkanina, bavlna a modrá látka, spojené provazy z mořského hedvábí a purpuru, visely na stříbrných kruzích a sloupech z bílého mramoru. Zlatá a stříbrná lůžka stála na dlažbě z alabastru a bílého mramoru, perleti a drahokamů. 7Nápoje se podávaly ve zlatých nádobách a nádoby se od sebe navzájem lišily. Královského vína bylo mnoho podle králova pokynu. 8Ale do popíjení — podle nařízení — nikdo nikoho nenutil, protože tak král uložil každému hodnostáři svého domu, aby každý jednal podle libosti. 9Také královna Vašti uspořádala hostinu pro ženy královského domu, který patřil králi Achašvérošovi. 10Sedmého dne, když byl král v dobrém rozmaru z vína, zavolal Mehúmana, Biztu, Charbónu, Bigtu a Abagtu, Zetara a Karkase, sedm eunuchů, kteří sloužili v přítomnosti krále Achašvéroše, 11aby přivedli královnu Vašti před krále s královskou korunou. Chtěl ukázat národům a knížatům její krásu; byla totiž hezkého vzhledu. 12Avšak královna Vašti odmítla přijít podle králova slova, které jí bylo sděleno prostřednictvím eunuchů. Král se velmi rozhněval a vzplanula v něm zloba. 13Tu král promluvil k mudrcům znalým časů, neboť králova záležitost se řešila přede všemi znalými nařízení a práva. 14Nejbližší mu byli Karšena, Šetar, Admata, Taršíš, Meres, Marsena a Memúkan, sedm perských a médských knížat, hledících na královu tvář, kteří sedávali na předním místě v království. 15Co se má podle nařízení provést s královnou Vašti za to, že nejednala podle výroku krále Achašvéroše, který jí byl sdělen prostřednictvím eunuchů? 16Nato řekl Memúkan před králem a knížaty: Nejen proti samotnému králi se provinila královna Vašti, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které žijí ve všech provinciích krále Achašvéroše. 17Neboť jednání královny se donese ke všem ženám, takže ve svých očích budou pohrdat svými manžely, až si řeknou: Král Achašvéroš přikázal, aby před něho přivedli královnu Vašti, ale ona nepřišla. 18A ještě tohoto dne totéž řeknou perské a médské kněžny, které slyšely o královnině jednání, všem královým knížatům. Pohrdání a rozhořčení bude víc než dost. 19Jestliže se to králi líbí, nechť od něj vyjde královské slovo, je zapsáno do perských a médských nařízení a nepomine, že Vašti už před krále Achašvéroše nepředstoupí, a její královskou hodnost nechť dá král jiné, lepší než je ona. 20Královská vyhláška, kterou vydá, bude rozhlášena v celém jeho království, které je velké, a všechny ženy prokáží čest svým manželům, od největšího až po nejmenšího. 21Ta řeč se králi i knížatům líbila. Král učinil podle Memúkanova slova. 22Poslal dopisy do všech královských provincií, do každé provincie jejím písmem a každému národu v jeho jazyku, aby byl každý muž vládcem ve svém domě a mluvil jazykem svého národa.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Esth 1:1 Ahasuerus makes royal feasts.
Esth 1:10 Vashti, sent for, refuses to come.
Esth 1:13 Ahasuerus, by the counsel of Memucan, puts away Vashti, and makes the decree of men's sovereignty.
Ahasuerus. Prideaux has shewn satisfactorily that Ahasuerus was the Artaxerxes Longimanus of the Greeks, agreeably to the Septuagint and Josephus. See note on Ezra 6:14.
Ezra 4:6 Dan 9:1
from India.
Esth 8:9 Isa 18:1 Isa 37:9
an hundred.
Dan 6:1

 2   sat.
2Sam 7:1 1Kgs 1:46 Dan 4:4
Shushan.
Esth 2:3 Esth 3:15 Esth 4:16 Esth 9:12 - Esth 9:15 Neh 1:1 Dan 8:2

 3   A.M. 3542. B.C. 462. he made.
Esth 2:18 Gen 40:20 1Kgs 3:15 Dan 5:1 Mark 6:21
of Persia.
Esth 1:14 Ezra 1:2 Isa 21:2 Jer 51:11 Dan 5:28 Dan 8:20
the nobles.
Dan 3:2 Dan 3:3 Dan 6:1 Dan 6:6 Dan 6:7

 4   When he.
Isa 39:2 Ezek 28:5 Dan 4:30
the riches.
Ps 76:1 - Ps 76:4 Ps 145:5 Ps 145:12 Ps 145:13 Dan 2:37 - Dan 2:44 Dan 7:9 - Dan 7:14 Matt 4:8 Matt 6:13 Rom 9:23 Eph 1:18 Col 1:27 Rev 4:11
excellent.
1Chr 29:11 1Chr 29:12 1Chr 29:25 Job 40:10 Ps 21:5 Ps 45:3 Ps 93:1 Dan 4:36 Dan 5:18 2Pet 1:16 2Pet 1:17

 5   present. Heb. found. seven days.
2Chr 7:8 2Chr 7:9 2Chr 30:21 - 2Chr 30:25

 6   white.
Exod 26:1 Exod 26:31 Exod 26:32 Exod 26:36 Exod 26:37
blue. or, violet.
Esth 8:15
the beds. These were couches, covered with gold and silver cloth, on which the guests reclined; for the Orientals do not sit, but recline at their meals.
Esth 7:8 Ezek 23:41 Amos 2:8 Amos 6:4
red, etc. or, of porphyre, and marble, and alabaster, andstone of blue colour.


 7   vessels of gold.
1Kgs 10:21 2Chr 9:20 Dan 5:2 - Dan 5:4
royal wine. Heb. wine of the kingdom. state of the king. Heb. hand of the king.


 8   none did compel. Every person drank what he pleased. Among the Greeks, however, each guest was obliged to keep the round, or leave the company: hence the proverb [E pithi, e apithi,] Drink, or begone. Mk. Herbert, in his poem entitled "The Church Porch," has severely reprobated this vile custom. In Britain, however, this demoralizing custom is now almost destroyed, and a new era of social pleasure is arising, by temperate habits, increased domestic comforts, and the spread of gospel truths.
Jer 35:8 Jer 51:7 Hab 2:15 Hab 2:16
the officers.
John 2:8

 9   the queen.
Esth 5:4 Esth 5:8

 10   the heart.
Gen 43:34 Judg 16:25 1Sam 25:36 1Sam 25:37 2Sam 13:28 Pro 20:1 Eccl 7:2 - Eccl 7:4 Eccl 10:19 Eph 5:18 Eph 5:19
Harbona.
Esth 7:9
Harbonah. chamberlains. or, eunuchs.
Dan 1:3 - Dan 1:5 Dan 1:18 Dan 1:19

 11   Vashti.
Pro 16:9 Pro 23:29 - Pro 23:33 Mark 6:21 Mark 6:22
fair to look on. Heb. good of countenance.
1Sam 25:3 2Sam 14:25 Pro 31:30

 12   the queen. This refusal of Vashti's, to expose herself to the view of such a group of drunken Bacchanalians, was highly praiseworthy, and became the dignity of her rank and the modesty of her sex.
refused.
Gen 3:16 Eph 5:22 Eph 5:24 1Pet 3:1
by his chamberlains. Heb. which was by the hand of hiseunuchs. was the king.
Pro 19:12 Pro 20:2 Dan 2:12 Dan 3:13 Dan 3:19 Nah 1:6 Rev 6:16 Rev 6:17
burned.
Exod 32:19 Exod 32:22 Deut 29:20 Ps 74:1 Ps 79:5

 13   the wise.
Jer 10:7 Dan 2:2 Dan 2:12 Dan 2:27 Dan 4:6 Dan 4:7 Dan 5:7 Matt 2:1
knew.
1Chr 12:32 Matt 16:3

 14   the seven.
Ezra 7:14
saw.
2Kgs 25:19 Matt 18:10 Rev 22:4

 15   What shall we do. Heb. What to do.
Esth 6:6

 16   Vashti. This reasoning was inconsequent and false. Vashti had not generally disobeyed the king, therefore she could be no precedent for the general conduct of the Persian women. She disobeyed only in one particular; and this, to serve a purpose, Memucan draws into a general consequence: and the rest came into the conclusion, being either too intoxicated to be able to discern right from wrong, or too intent on reducing women to a state of vassalage, to neglect the present favourable opportunity.
done wrong.
Acts 18:14 Acts 25:10 1Cor 6:7 1Cor 6:8

 17   despise.
2Sam 6:16 Eph 5:33

 18   the ladies. Saroth, the princesses: but the meaning is well expressed by our term ladies.
Judg 5:29 1Kgs 11:3

 19   it please the king. Heb. it be good with the king.
Esth 1:21 Esth 3:9 Esth 8:5
from him. Heb. from before him. it be not altered. Heb. it pass not away.
Esth 8:8 Dan 6:8 - Dan 6:15 Dan 6:17
Let it be inserted among the permanent laws, and be made a part of the constitution of the empire. The Persians seem to have affected such a degree of wisdom in the construction of their laws, that they never could be amended, and should never be repealed; and this formed the ground of the saying, "The laws of the Medes and Persians that change not."
another. Heb. her companion. that is better.
1Sam 15:28 1Kgs 3:28

 20   throughout.
Deut 17:13 Deut 21:21
all the wives.
Eph 5:33 Col 3:18 1Pet 3:1 - 1Pet 3:7

 21   pleased the king. Heb. was good in the eyes of the king.
Esth 1:19 Esth 2:4 Gen 41:37

 22   into every province.
Esth 3:12 Esth 8:9 Dan 3:29 Dan 4:1
that every man. Both the law of God and common sense taught this from the foundation of the world; and this parade of enactment was only to deprive Vashti of her crown.
Eph 5:22 - Eph 5:24 1Tim 2:12 Titus 2:4 Titus 2:5
it should, etc. Heb. one should publish it according to the language of his country.
Esth 3:12
according.
Luke 16:8 Acts 2:5 - Acts 2:11 1Cor 14:19 1Cor 14:20


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova
/ / 0.204 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version