Czech Study Bible Translation (CZ)2 Peter - 3. chapter - 2 Peter - chapter 3

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Toto vám, milovaní, píšu již druhý list, ve kterém připomínáním probouzím vaši čistou mysl, 2abyste pamatovali na slova předpověděná svatými proroky a na příkaz Pána a Zachránce, předaný vašimi apoštoly. 3Především vězte, že v posledních dnech přijdou s posměchem posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních žádostí 4a budou říkat: ‚Kde je to zaslíbení jeho příchodu? Od té doby, co zesnuli otcové, všechno zůstává tak, jak to je od počátku stvoření.‘ 5Je jim totiž skryté, neboť to chtějí, že nebesa byla od pradávna a země povstala z vody a skrze vodu slovem Božím, 6skrze něž také tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. 7A týmž slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni a střeženy pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. 8Tato jedna věc ať vám není skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘. 9Pán neotálí s naplněním svého zaslíbení, jak si někteří myslí, nýbrž je k vám shovívavý, nechtěje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 10Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. 11Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, 12kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne! Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem roztaví. 13Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 14Proto, milovaní, očekáváte-li tyto věci, vynasnažte se, abyste jím byli nalezeni v pokoji, bez poskvrny a bez úhony. 15A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, 16a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě. 17Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezuzdných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu.  18Rosťte v milosti a poznání našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Amen.  


Treasury of Scripture Knowledge
 1   2Pet 3:1 He assures them of the certainty of Christ's coming to judgment, against those scorners who dispute against it;
2Pet 3:8 warning the godly, for the long patience of God, to hasten their repentance.
2Pet 3:10 He describes also the manner how the world shall be destroyed;
2Pet 3:11 exhorting them, from the expectation thereof, to all holiness of life;
2Pet 3:16 and again to think the patience of God to tend to their salvation, as Paul wrote to them in his epistles.
second epistle.
2Cor 13:2 1Pet 1:1 1Pet 1:2
I stir.
2Pet 1:13 - 2Pet 1:15 2Tim 1:6
pure.
Ps 24:4 Ps 73:1 Matt 5:8 1Tim 5:22 1Pet 1:22
way.
2Pet 1:12

 2   ye may.
2Pet 1:19 - 2Pet 1:21 Luke 1:70 Luke 24:27 Luke 24:44 Acts 3:18 Acts 3:24 - Acts 3:26 Acts 10:43 Acts 28:23 1Pet 1:10 - 1Pet 1:12 Rev 19:10
and of.
2Pet 3:15 2Pet 2:21 Eph 2:20 1John 4:6 Jude 1:17

 3   that there.
1Tim 4:1 1Tim 4:2 2Tim 3:1 1John 2:18 Jude 1:18
scoffers.
Pro 1:22 Pro 3:34 Pro 14:6 Isa 5:19 Isa 28:14 Isa 29:20 Hos 7:5
walking.
2Pet 2:10 2Cor 4:2 Jude 1:16 Jude 1:18

 4   where.
Gen 19:14 Eccl 1:9 Eccl 8:11 Isa 5:18 Isa 5:19 Jer 5:12 Jer 5:13 Jer 17:15 Ezek 12:22 - Ezek 12:27 Mal 2:17 Matt 24:28 Luke 12:45
from the beginning.
Mark 13:19 Rev 3:14

 5   they willingly.
Pro 17:16 John 3:19 John 3:20 Rom 1:28 2Thess 2:10 - 2Thess 2:12
by the word.
Gen 1:6 Gen 1:9 Ps 24:2 Ps 33:6 Ps 136:6 Heb 11:3
standing. Gr. consisting.
Col 1:17

 6   2Pet 2:5 Gen 7:10 - Gen 7:23 Gen 9:15 Job 12:15 Matt 24:38 Matt 24:39 Luke 17:27

 7   the heavens.
2Pet 3:10 Ps 50:3 Ps 102:26 Isa 51:6 Zeph 3:8 Matt 24:35 Matt 25:41 2Thess 1:8 Rev 20:11 Rev 21:1
against.
2Pet 2:9 Matt 10:15 Matt 11:22 Matt 11:24 Matt 12:36 Mark 6:11 1John 4:17
and perdition.
Rom 2:5 Phil 1:28 2Thess 2:3 1Tim 6:9 Rev 17:8 Rev 17:11

 8   be not.
Rom 11:25 1Cor 10:1 1Cor 12:1
that one.
Ps 90:4

 9   is not.
Isa 46:13 Hab 2:3 Luke 18:7 Luke 18:8 Heb 10:37
but is.
2Pet 3:15 Exod 34:6 Ps 86:15 Isa 30:18 Rom 9:22 1Tim 1:16 1Pet 3:20
not willing.
Exod 18:23 Exod 32:32 Exod 33:11
but that.
Rom 2:4 1Tim 2:4 Rev 2:21

 10   the day.
Isa 2:12 Joel 1:15 Joel 2:1 Joel 2:31 Joel 3:14 Mal 4:5 1Cor 5:5 2Cor 1:14 Jude 1:6
as a.
Matt 24:42 Matt 24:43 Luke 12:39 1Thess 5:2 Rev 3:3 Rev 16:15
in the which.
Ps 102:26 Isa 51:6 Matt 24:35 Mark 13:31 Rom 8:20 Heb 1:11 Heb 1:12 Rev 20:11 Rev 21:1
the elements.
2Pet 3:12
melt.
Ps 46:6 Ps 97:5 Amos 9:5 Amos 9:13 Nah 1:5
the earth.
2Pet 3:7

 11   all these.
2Pet 3:12 Ps 75:3 Isa 14:31 Isa 24:19 Isa 34:4
what.
Matt 8:27 1Thess 1:5 Jas 1:24
in all.
Ps 37:14 Ps 50:23 2Cor 1:12 Phil 1:27 Phil 3:20 1Tim 4:12 Heb 13:5 Jas 3:13 1Pet 1:15 1Pet 2:12
godliness.
2Pet 1:3 2Pet 1:6 1Tim 3:16 1Tim 6:3 1Tim 6:6 1Tim 6:11

 12   Looking.
1Cor 1:7 Titus 2:13 Jude 1:21
hasting unto the coming. or, hasting the coming.
2Pet 3:10 1Cor 1:8 Phil 1:6
the heavens.
2Pet 3:10 Ps 50:3 Isa 34:4 Rev 6:13 Rev 6:14
melt.
2Pet 3:10 Isa 2:1 - Isa 2:22 Isa 64:1 - Isa 64:12 Mic 1:4

 13   according.
Isa 65:17 Isa 66:22 Rev 21:1 Rev 21:27

 14   seeing.
Phil 3:20 Heb 9:28
be diligent.
2Pet 1:5 - 2Pet 1:10 1John 3:3
in peace.
Matt 24:26 Luke 2:29 Luke 12:43 1Cor 1:8 1Cor 15:58 Phil 1:10 1Thess 3:13 1Thess 5:23

 15   account.
2Pet 3:9 Rom 2:4 1Tim 1:16 1Pet 3:20
our beloved.
Acts 15:25
according.
Exod 31:3 Exod 31:6 Exod 35:31 Exod 35:35 1Kgs 3:12 1Kgs 3:28 1Kgs 4:29 Ezra 7:25 Pro 2:6 Pro 2:7 Eccl 2:26 Dan 2:20 Dan 2:21 Luke 21:15 Acts 7:10 1Cor 2:13 1Cor 12:8 Jas 1:5 Jas 3:17

 16   in all.
1Pet 1:1
speaking.
Rom 8:1 - Rom 8:39 1Cor 15:1 - 1Cor 15:58 1Thess 4:1 - 1Thess 5:28 2Kgs 1:1 - 2Kgs 1:18
hard.
1Kgs 10:1 Heb 5:11
unstable.
2Pet 2:14 Gen 49:4 2Tim 3:5 - 2Tim 3:7 Jas 1:8
wrest.
Exod 23:2 Exod 23:6 Deut 16:19 Ps 56:5 Hab 1:4
the other.
Jer 23:36 Matt 15:3 Matt 15:6 Matt 22:29
unto their own.
2Pet 2:1 Phil 3:19 1Pet 2:8 Jude 1:4

 17   seeing.
2Pet 1:12 Pro 1:17 Matt 24:24 Matt 24:25 Mark 13:23 John 16:4
beware.
Matt 7:15 Matt 16:6 Matt 16:11 Phil 3:2 Col 2:8 2Tim 4:15
being.
2Pet 2:18 - 2Pet 2:20 Matt 24:24 Mark 13:22 Rom 16:18 2Cor 11:3 2Cor 11:13 - 2Cor 11:15
from.
2Pet 1:10 2Pet 1:11 2Pet 2:18 - 2Pet 2:22 Acts 2:42 1Cor 15:58 Eph 4:14 Col 2:5 Heb 3:14 1Pet 5:9

 18   grow.
Ps 92:12 Hos 14:5 Mal 4:2 Eph 4:15 Col 1:10 2Thess 1:3 1Pet 2:2
knowledge.
2Pet 1:3 2Pet 1:8 2Pet 2:20 John 17:3 2Cor 4:6 Eph 1:17 Phil 3:8 Col 1:10 Col 3:10
To him.
John 5:23 2Tim 4:18 1Pet 5:10 1Pet 5:11 Jude 1:25 Rev 1:6 Rev 5:9 - Rev 5:14
Amen.
Matt 6:13 Matt 28:20


Display settings Display settings JehošuaJehošua