Czech Study Bible Translation (CZ)2 Corinthians - 1. chapter - 2 Corinthians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, a bratr Timoteus církvi Boží, jež je v Korintu, se všemi svatými, kteří jsou v celé Achaji: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 3Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého povzbuzení, 4který nás povzbuzuje v každém našem soužení, abychom i my mohli povzbuzovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. 5Neboť jako se na nás rozhojňují Kristova utrpení, tak se skrze Krista rozhojňuje i naše povzbuzení. 6Jsme-li tedy v soužení, je to k vašemu povzbuzení a záchraně; jsme-li povzbuzováni, je to k vašemu povzbuzení, které se projevuje ve vytrvalém snášení týchž utrpení, jež snášíme i my. 7Naše naděje, pokud jde o vás, je pevná; víme, že jako jste účastni utrpení, tak i povzbuzení.  8Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Asii; dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě.  9Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé; 10on nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že ještě znovu vysvobodí, 11když i vy nám budete pomáhat modlitbou, aby za nás mnozí děkovali kvůli daru milosti, kterého se nám dostalo skrze přímluvy mnohých. 12Neboť toto je naše chlouba: svědectví našeho svědomí, že jsme si na světě — a obzvláště mezi vámi — počínali v prostotě a Boží upřímnosti, ne v tělesné moudrosti, nýbrž v Boží milosti. 13Neboť vám nepíšeme nic jiného, než co čtete a také chápete, a doufám, že dokonale pochopíte, 14jako jste nás už i zčásti pochopili, že jsme vaší chloubou, tak jako i vy naší v den našeho Pána Ježíše. 15V této důvěře jsem k vám chtěl už dříve přijít, abyste dostali dvojí milost, 16a skrze vás projít do Makedonie a z Makedonie opět přijít k vám a od vás být vypraven do Judska. 17Když jsem tedy toto chtěl, jednal jsem snad lehkovážně? Nebo snad to, co zamýšlím, je podle těla, takže ‚ano, ano‘ u mne znamená zároveň ‚ne, ne‘? 18Bůh je však věrný, takže naše slovo k vám není ‚ano‘ i ‚ne‘. 19Neboť Boží Syn, Ježíš Kristus, který byl mezi vámi skrze nás vyhlášen — mnou, Silvanem a Timoteem — nebyl ‚ano‘ i ‚ne‘, nýbrž v něm se uskutečnilo ‚ano‘. 20Neboť všechna Boží zaslíbení, kolik jich jen je, v něm jsou ‚ano‘. Proto je také skrze něho řečeno ‚amen‘ k slávě Bohu skrze nás. 21Ten, kdo nás upevňuje spolu s vámi v Kristu a pomazal nás, je Bůh. 22On nás také zapečetil a do našich srdcí dal Ducha jako závdavek. 23Volám Boha za svědka na svou duši, že jen z ohledu na vás jsem ještě nepřišel do Korintu. 24Nejsme pány nad vaší vírou, nýbrž jsme pomocníky vaší radosti; vždyť vírou pevně stojíte.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   2Cor 1:1 Paul salutes the Corinthians;
2Cor 1:3 he encourages them against troubles, by the comforts and deliverances which God had given him, as in all his afflictions,
2Cor 1:8 so particularly in his late danger in Asia.
2Cor 1:12 And calling both his own conscience and theirs to witness of his sincere manner of preaching the immutable truth of the gospel,
2Cor 1:15 he excuses his not coming to them, as proceeding not of lightness, but of his lenity towards them.
Paul.
Rom 1:1 - Rom 1:5 1Cor 1:1 1Tim 1:1 2Tim 1:1
Timothy.
Acts 16:1 Rom 16:21 1Cor 16:10 Phil 1:1 Phil 2:19 - Phil 2:22 Col 1:1 Col 1:2 1Thess 1:1 2Thess 1:1 Heb 13:23
the church.
Acts 18:1 - Acts 18:11 1Cor 1:2
all.
1Cor 6:11 Eph 1:1
Achaia.
2Cor 9:2 2Cor 11:10 Acts 18:12 Rom 15:26 Rom 16:5 1Cor 16:15 1Thess 1:7 1Thess 1:8

 2   Rom 1:7 2Sam 15:20 1Chr 12:18 Dan 4:1 1Cor 1:3 Gal 6:16 Eph 6:23 Phil 1:2 Col 1:2 1Thess 1:1 2Thess 1:2 Phlm 1:3

 3   Blessed.
Gen 14:20 1Chr 29:10 Neh 9:5 Job 1:21 Ps 18:46 Ps 72:19 Dan 4:34 Eph 1:3 1Pet 1:3
the Father of our.
2Cor 11:31 John 5:22 John 5:23 John 10:30 John 20:17 Rom 15:6 Eph 1:3 Eph 1:17 Phil 2:11 2John 1:4 2John 1:9
the Father of mercies.
Ps 86:5 Ps 86:15 Dan 9:9 Mic 7:18
the God.
Rom 15:5

 4   comforteth.
2Cor 7:6 2Cor 7:7 Ps 86:17 Isa 12:1 Isa 49:10 Isa 51:3 Isa 51:12 Isa 52:9 Isa 66:12 Isa 66:13 John 14:16 John 14:18 John 14:26 2Thess 2:16 2Thess 2:17
that.
2Cor 1:5 2Cor 1:6 Ps 32:5 Ps 32:7 Ps 34:2 - Ps 34:6 Ps 66:16 Isa 40:1 Isa 66:14 Phil 1:14 1Thess 4:18 1Thess 5:11 Heb 12:12

 5   as.
2Cor 4:10 2Cor 4:11 2Cor 11:23 - 2Cor 11:30 Acts 9:4 1Cor 4:10 - 1Cor 4:13 Phil 1:20 Phil 3:10 Col 1:24
so.
Luke 2:25 Phil 2:1 2Thess 2:16 2Thess 2:17

 6   whether.
2Cor 1:4 2Cor 4:15 - 2Cor 4:18 1Cor 3:21 - 1Cor 3:23 2Tim 2:10
it is.
Acts 21:5
effectual. or, wrought.
2Cor 4:17 2Cor 5:5 Rom 5:3 - Rom 5:5 Rom 8:28 Phil 1:19 Heb 12:10 Heb 12:11

 7   our.
2Cor 1:14 2Cor 7:9 2Cor 12:20 Phil 1:6 Phil 1:7 1Thess 1:3 1Thess 1:4
as ye.
Matt 5:11 Matt 5:12 Luke 22:28 - Luke 22:30 Rom 8:17 Rom 8:18 1Cor 10:13 2Thess 1:4 - 2Thess 1:7 2Tim 2:12 Jas 1:2 - Jas 1:4 Jas 1:12

 8   of our.
2Cor 4:7 - 2Cor 4:12 Acts 19:23 - Acts 19:35 1Cor 15:32 1Cor 16:9
insomuch.
1Cor 4:8 1Sam 20:3 1Sam 27:1

 9   sentence. or, answer. that.
2Cor 3:5 2Cor 4:7 2Cor 12:7 - 2Cor 12:10 Job 40:14 Ps 22:29 Ps 44:5 - Ps 44:7 Pro 28:26 Jer 9:23 Jer 9:24 Jer 17:5 - Jer 17:7 Ezek 33:13 Luke 18:9
in God.
2Cor 4:13 2Cor 4:14 Ezek 37:1 - Ezek 37:14 Rom 4:17 - Rom 4:25 Heb 11:19

 10   1Sam 7:12 1Sam 17:37 Job 5:17 - Job 5:22 Ps 34:19 Isa 46:3 Acts 26:21 2Tim 4:17 2Pet 2:9

 11   helping.
2Cor 9:14 Isa 37:4 Isa 62:6 Isa 62:7 Acts 12:5 Rom 15:30 - Rom 15:32 Eph 6:18 Eph 6:19 Phil 1:19 Col 4:3 1Thess 5:25 2Thess 3:1 Phlm 1:22 Heb 13:18 Jas 5:16 - Jas 5:18
that.
2Cor 4:15 2Cor 9:11 2Cor 9:12

 12   our rejoicing.
Job 13:15 Job 23:10 - Job 23:12 Job 27:5 Job 27:6 Job 31:1 - Job 31:40 Ps 7:3 - Ps 7:5 Ps 44:17 - Ps 44:21 Isa 38:3 Acts 24:16 Rom 9:1 1Cor 4:4 Gal 6:4 1Tim 1:5 1Tim 1:19 1Tim 1:20 Heb 13:18 1Pet 3:16 1Pet 3:21 1John 3:19 - 1John 3:22
simplicity.
2Cor 11:3 Rom 16:18 Rom 16:19
godly.
2Cor 2:17 2Cor 8:8 Josh 24:14 1Cor 5:8 Eph 6:14 Phil 1:10 Titus 2:7
not.
2Cor 1:17 2Cor 4:2 2Cor 10:2 - 2Cor 10:4 2Cor 12:15 - 2Cor 12:19 1Cor 2:4 1Cor 2:5 1Cor 2:13 1Cor 15:10 Jas 3:13 - Jas 3:18 Jas 4:6
we have. That is, "We have conducted ourselves;" for [anastrepho *G390*] in Greek, and conversatio in Latin, are used to denote the whole of a man's conduct, the tenor and practice of his life.


 13   than.
2Cor 4:2 2Cor 5:11 2Cor 13:6 Phlm 1:6

 14   in part.
2Cor 2:5 Rom 11:25 1Cor 11:18
that.
2Cor 5:12 1Cor 3:21 - 1Cor 3:23 Phil 1:26
*Gr:
2Cor 1:14
your. That is "the cause and object of your rejoicing."
even.
2Cor 9:2 1Cor 15:31 Phil 2:16
*Gr:
2Cor 1:14 Phil 4:1 1Thess 2:19 1Thess 2:20
in the.
1Cor 1:8 Phil 1:6 Phil 1:10 1Thess 3:13 1Thess 5:23

 15   in.
1Cor 4:19 1Cor 11:34
that.
Rom 1:11 Rom 15:29 Phil 1:25 Phil 1:26
benefit. or, grace.
2Cor 6:1

 16   and to come.
Acts 19:21 Acts 19:22 Acts 21:5 1Cor 16:5 - 1Cor 16:7

 17   lightness.
Judg 9:4 Jer 23:32 Zeph 3:4
according.
2Cor 1:12 2Cor 10:2 2Cor 10:3 John 8:15 Gal 1:16 Gal 2:2 1Thess 2:18
yea.
2Cor 1:18 - 2Cor 1:20 Matt 5:37 Jas 5:12

 18   as.
2Cor 1:23 2Cor 11:31 John 7:28 John 8:26 1John 5:20 Rev 3:7 Rev 3:14
word. or, preaching.


 19   the Son.
Ps 2:7 Matt 3:17 Matt 16:16 Matt 16:17 Matt 17:5 Matt 26:63 Matt 26:64 Matt 27:40 Matt 27:54 Mark 1:1 Luke 1:35 John 1:34 John 1:49 John 3:16 John 3:35 John 3:36 John 6:69 John 19:7 John 20:28 John 20:31 Acts 8:37 Acts 9:20 Rom 1:3 Rom 1:4 2Pet 1:17 1John 1:3 1John 5:9 - 1John 5:13 1John 5:20 2John 1:9 Rev 2:18
even.
Acts 18:5
Silas. was not.
Exod 3:14 Matt 24:35 John 8:58 Heb 1:11 Heb 13:8 Rev 1:8 Rev 1:11 Rev 1:17

 20   all.
Gen 3:15 Gen 22:18 Gen 49:10 Ps 72:17 Isa 7:14 Isa 9:6 Isa 9:7 Luke 1:68 - Luke 1:74 John 1:17 John 14:6 Acts 3:25 Acts 3:26 Acts 13:32 - Acts 13:39 Rom 6:23 Rom 15:8 Rom 15:9 Gal 3:16 - Gal 3:18 Gal 3:22 Heb 6:12 - Heb 6:19 Heb 7:6 Heb 9:10 - Heb 9:15 Heb 11:13 Heb 11:39 Heb 11:40 Heb 13:8 1John 2:24 1John 2:25 1John 5:11
Amen.
Isa 65:16
*He
2Cor 1:20 John 3:5
*Gr:
2Cor 1:20 Rev 3:14
unto.
2Cor 4:6 2Cor 4:15 Ps 102:16 Matt 6:13 Luke 2:14 Rom 11:36 Rom 15:7 Eph 1:6 Eph 1:12 - Eph 1:14 Eph 2:7 Eph 3:8 - Eph 3:10 Col 1:27 2Thess 1:10 1Pet 1:12 Rev 7:12

 21   stablisheth.
2Cor 5:5 Ps 37:23 Ps 37:24 Ps 87:5 Ps 89:4 Isa 9:7 Isa 49:8 Isa 62:7 Rom 16:25 Col 2:7 1Thess 3:13 2Thess 2:8 2Thess 2:17 2Thess 3:3 1Pet 5:10
anointed.
Ps 45:7 Isa 59:21 Isa 61:1 John 3:34 Acts 10:38 Rom 8:9 1John 2:20 1John 2:27 Rev 1:6 Rev 3:18

 22   sealed.
John 6:27 Rom 4:11 Eph 1:13 Eph 1:14 Eph 4:30 2Tim 2:19 Rev 2:17 Rev 7:3 Rev 9:4
the earnest.
2Cor 5:5 Rom 8:9 Rom 8:14 - Rom 8:16 Rom 8:23 Eph 1:14

 23   I call.
2Cor 1:18 2Cor 11:11 2Cor 11:31 Rom 1:9 Rom 9:1 Gal 1:20 Phil 1:8 1Thess 2:5
that.
2Cor 2:1 - 2Cor 3:18 2Cor 10:2 2Cor 10:6 - 2Cor 10:11 2Cor 12:20 2Cor 13:2 2Cor 13:10 1Cor 4:21 1Cor 5:5 1Tim 1:20

 24   that.
Matt 23:8 - Matt 23:10 Matt 24:49 1Cor 3:5 2Tim 2:24 - 2Tim 2:26 1Pet 5:3
are.
2Cor 2:1 - 2Cor 2:3 Rom 1:12 Phil 1:25 Phil 1:26
for.
2Cor 5:7 Rom 5:2 Rom 11:20 1Cor 15:1 Eph 6:14 - Eph 6:16 1Pet 5:8 1Pet 5:9


Display settings Display settings JehošuaJehošua