Czech Study Bible Translation (CZ)1 Timothy - 5. chapter - 1 Timothy - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Na staršího muže se neosopuj, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, 2starším ženám jako matkám, mladším ve vší čistotě jako sestrám. 3Vdovy měj v úctě, mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. 4Má-li však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem.  5Vdova, která je skutečně osamělá, spoléhá na Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci.  6Ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. 7A toto přikazuj, aby byly bezúhonné. 8Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. 9Do seznamu ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než šedesát let, byla ženou jednoho muže, 10je známá dobrými skutky, jestliže vychovala děti, byla pohostinná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. 11Mladší vdovy však odmítej. Neboť když je jejich žádosti odvrátí od Krista, chtějí se vdávat; 12zaslouží si odsouzení, protože zrušily první víru. 13Zároveň se také učí být lenivé, chodíce po návštěvách. A nejen lenivé, nýbrž i pomlouvačné a všetečné, a mluví, co se nepatří. 14Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku žádnou příležitost k pomluvám. 15Vždyť některé z nich se již odvrátily za Satanem. 16Má-li některý věřící muž nebo některá věřící žena v rodině vdovy, ať jim pomáhá; církev tak nebude zatěžována a bude moci pomáhat skutečným vdovám. 17Starší, kteří zastávají dobře svůj úřad, jsou hodni dvojí cti, zvláště ti, kteří se namáhají kázáním a vyučováním. 18Neboť Písmo praví: ‚Volu, který mlátí, nedáš náhubek‘ a ‚hoden je dělník své mzdy‘. 19Žalobu proti staršímu nepřijímej, leda na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. 20Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ti ostatní měli strach. 21Zapřísahám tě před Bohem a Kristem Ježíšem a před vyvolenými anděly, abys toto zachoval bez předpojatosti a nic nečinil tak, že bys někomu stranil. 22Nevzkládej na nikoho ukvapeně ruce. Neměj účast na cizích hříších. Uchovávej se čistý. 23Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. 24Hříchy některých lidí jsou zcela zjevné a předem vedou k soudu, u jiných se však také ukazují až potom. 25Stejně tak i dobré skutky jsou zcela zjevné; a ty, s kterými je to jinak, nemohou zůstat skryté.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Tim 5:1 Rules to be observed in reproving.
1Tim 5:3 Of widows.
1Tim 5:17 Of elders.
1Tim 5:23 A precept for Timothy's health.
1Tim 5:24 Some men's sins go before unto judgment, and some men's follow after.
Rebuke.
1Tim 5:19 1Tim 5:20 Lev 19:32 Deut 33:9 Gal 2:11 - Gal 2:14
an elder.
1Tim 5:17 Acts 14:23 Acts 15:4 Acts 15:6 Acts 20:17 Titus 1:5 Titus 1:6 Jas 5:14 1Pet 5:1 2John 1:1 3John 1:1 Rev 4:4
intreat.
Rom 13:7 Gal 6:1 2Tim 2:24 2Tim 2:25 Phlm 1:9 Phlm 1:10 Jas 3:17 1Pet 5:5 1Pet 5:6
as brethren.
Matt 18:15 - Matt 18:17 Matt 23:8

 2   elder.
1Tim 5:3 Matt 12:50 John 19:26 John 19:27
with.
1Tim 4:12 Phil 4:8 1Thess 5:22 2Tim 2:22

 3   Honour.
1Tim 5:2 1Tim 5:17 Exod 20:12 Matt 15:6 1Thess 2:6 1Pet 2:17 1Pet 3:7
widows.
1Tim 5:9 Deut 10:18 Deut 14:29 Deut 16:11 Deut 16:14 Deut 27:19 Job 29:13 Job 31:16 Ps 68:5 Ps 94:6 Ps 146:9 Jer 49:11 Matt 23:14 Luke 7:12 Acts 6:1 Acts 9:39 Jas 1:27
indeed.
1Tim 5:4 1Tim 5:5 1Tim 5:9 - 1Tim 5:11 1Tim 5:16 Luke 2:37 John 1:47

 4   nephews.
Judg 12:14
*marg:
1Tim 5:4 Job 18:19 Isa 14:22
learn.
1Sam 22:3 1Sam 22:4 Pro 31:28 Luke 2:51 John 19:26 John 19:27
piety. or, kindness.
Matt 15:4 - Matt 15:6 Mark 7:11 - Mark 7:13
to requite.
Gen 45:10 Gen 45:11 Gen 47:12 Gen 47:28 Ruth 2:2 Ruth 2:18 Eph 6:1 - Eph 6:3
good.
1Tim 2:3

 5   a widow.
1Tim 5:3 Rom 1:5 Rom 1:12 Rom 1:20 Rom 1:21 1Cor 7:32
and desolate.
Isa 3:26 Isa 49:21 Isa 54:1 Lam 1:13
trusteth.
Ruth 2:12 Ps 91:4 Isa 12:2 Isa 50:10 1Cor 7:32 1Pet 3:5
continueth.
Luke 2:37 Luke 18:1 Luke 18:7 Acts 26:7 Eph 6:18

 6   she.
1Sam 25:6 Job 21:11 - Job 21:15 Ps 73:5 - Ps 73:7 Isa 22:13 Amos 6:5 Amos 6:6 Luke 12:19 Luke 15:13 Luke 16:19 Jas 5:5 Rev 18:7
in pleasure. or, delicately.
Deut 28:54 Deut 28:56 1Sam 15:32 Pro 29:21 Isa 47:1 Jer 6:2 Lam 4:5 Luke 7:25
dead.
Matt 8:22 Luke 15:24 Luke 15:32 2Cor 5:14 2Cor 5:15 Eph 2:1 Eph 2:5 Eph 5:14 Col 2:13 Rev 3:1

 7   1Tim 1:3 1Tim 4:11 1Tim 6:17 2Tim 4:1 Titus 1:13 Titus 2:15

 8   and specially.
Gen 30:30 Isa 58:7 Matt 7:11 Luke 11:11 - Luke 11:13 2Cor 12:14 Gal 6:10
house. or, kindred.
1Tim 5:4
he hath.
2Tim 3:5 Titus 1:16 Rev 2:13 Rev 3:8
and is.
Matt 18:17 Luke 12:47 Luke 12:48 John 15:22 2Cor 2:15 2Cor 2:16 2Cor 6:15

 9   a widow.
1Tim 5:3 1Tim 5:4
taken. or, chosen. under.
1Tim 5:11 1Tim 5:14 Luke 2:36 Luke 2:37
having.
1Tim 3:2 1Tim 3:12 1Cor 7:10 1Cor 7:11 1Cor 7:39 1Cor 7:40

 10   reported.
1Tim 3:7 Acts 6:3 Acts 10:22 Acts 22:12 3John 1:12
good.
1Tim 5:25 1Tim 2:10 1Tim 6:18 Matt 5:16 Acts 9:36 Eph 2:10 2Tim 3:17 Titus 2:7 Titus 3:8 Titus 3:14 Heb 10:24 Heb 13:21 1Pet 2:12
if she have brought.
2Tim 1:5 2Tim 3:15
if she have lodged.
Acts 16:14 Acts 16:15 Rom 12:13 Heb 13:2 1Pet 4:9
washed.
Gen 18:4 Gen 19:2 Gen 24:32 Luke 7:38 Luke 7:44 John 13:5 - John 13:15
if she have relieved.
Lev 25:35 Isa 1:17 Acts 9:39
if she have diligently.
Ps 119:4 Col 1:10 2Tim 2:21 Titus 2:14 Titus 3:1 Titus 3:8
*Gr:
1Tim 5:10

 11   the younger.
1Tim 5:9 1Tim 5:14
to wax.
Deut 32:15 Isa 3:16 Hos 13:6 Jas 5:5 2Pet 2:18
they will.
1Tim 5:14 1Tim 4:3 1Cor 7:39 1Cor 7:40

 12   damnation.
1Cor 11:34 Jas 3:1 1Pet 4:17
*Gr:
1Tim 5:12
their.
Gal 1:6 Rev 2:4 Rev 2:5

 13   to be.
Pro 31:27 2Thess 3:6 - 2Thess 3:11
wandering.
Lev 19:16 Pro 20:19 Luke 10:7 Acts 20:20
busy-bodies.
2Thess 3:11 1Pet 4:15
speaking.
Acts 20:30 Titus 1:11 Jas 3:10

 14   I will.
1Tim 2:8
the younger.
1Tim 5:11 1Tim 4:3 1Cor 7:8 1Cor 7:9 Heb 13:4
guide.
Gen 18:6 Gen 18:9 Pro 14:1 Pro 31:27 - Pro 31:29 Titus 2:5
*Gr:
1Tim 5:14
give.
1Tim 6:1 2Sam 12:14 Dan 6:4 Rom 14:13 2Cor 11:12 Titus 2:5 Titus 2:8 1Pet 4:14 1Pet 4:15
to speak reproachfully. Gr. for their railing.
Luke 23:35 - Luke 23:41

 15   Phil 3:18 Phil 3:19 2Tim 1:15 2Tim 2:18 2Tim 4:10 2Pet 2:2 2Pet 2:20 - 2Pet 2:22 2Pet 3:16 1John 2:19 Jude 1:4 Jude 1:5 Rev 12:9

 16   let them.
1Tim 5:4 1Tim 5:8
widows indeed.
1Tim 5:3 1Tim 5:5

 17   the elders.
1Tim 5:1
rule.
1Tim 3:5 Matt 24:25 Luke 12:42 Rom 12:8 1Thess 5:12 1Thess 5:13 Heb 13:7 Heb 13:17 Heb 13:24
be.
1Tim 5:3 Acts 28:10 Rom 15:27 1Cor 9:5 - 1Cor 9:14 Gal 6:6 Phil 2:29
double.
2Kgs 2:9 Isa 40:2 Jer 16:18 Jer 17:18 Zech 9:12
labour.
1Tim 4:10 Matt 9:37 Matt 9:38 Luke 10:1 Luke 10:2 Luke 10:7 John 4:38 Acts 20:35 Rom 16:12 1Cor 3:9 1Cor 15:10 1Cor 16:16 2Cor 6:1 Phil 2:16 Phil 4:3 2Tim 2:6
word.
1Tim 4:6 1Tim 4:16 2Tim 4:2

 18   the scripture.
Rom 4:3 Rom 9:17 Rom 10:11 Rom 11:2 Gal 3:8 Jas 4:5
Thou.
Deut 25:4 1Cor 9:9 1Cor 9:10
The labourer.
Lev 19:13 Deut 24:14 Deut 24:15 Matt 10:10 Luke 10:7

 19   receive.
John 18:29 Acts 24:2 - Acts 24:13 Acts 25:16 Titus 1:6
before. or, under. two.
Deut 17:6 Deut 19:15 Deut 19:18 Deut 19:19 Matt 18:16 John 8:17 2Cor 13:1 Heb 10:28

 20   rebuke.
Lev 19:17 Gal 2:11 - Gal 2:14 2Tim 4:2 Titus 1:13
that others.
1Tim 1:20 Deut 13:11 Deut 17:13 Deut 19:20 Deut 21:21 Acts 5:5 Acts 5:11 Acts 19:17

 21   charge.
1Tim 6:13 1Thess 5:27 2Tim 2:14 2Tim 4:1
the elect.
Matt 16:27 Matt 25:41 2Pet 2:4 Jude 1:6 Rev 12:7 - Rev 12:9 Rev 14:10
that.
Ps 107:43 Ps 119:34 Matt 28:20
without preferring. or, without prejudice.
Lev 19:15 Deut 1:7 Deut 33:9 Pro 18:5 Luke 20:21 Acts 15:37 Acts 15:38 2Cor 5:16
partiality.
Mal 2:9 Jas 2:1 - Jas 2:4 Jas 3:17

 22   Lay.
1Tim 4:14 Acts 6:6 Acts 13:3 2Tim 1:6 Heb 6:2
suddenly.
1Tim 3:6 1Tim 3:10 Josh 9:14 2Tim 2:2 Titus 1:5 - Titus 1:9
neither.
Eph 5:11 2John 1:11 Rev 18:4
keep.
1Tim 4:12 Acts 18:6 Acts 20:26

 23   1Tim 3:3 1Tim 4:4 Lev 10:9 - Lev 10:11 Ps 104:15 Pro 31:4 - Pro 31:7 Ezek 44:21 Eph 5:18 Titus 1:7 Titus 2:3

 24   Jer 2:34 Acts 1:16 - Acts 1:20 Acts 5:1 - Acts 5:11 Acts 8:18 Gal 5:19 - Gal 5:21 2Tim 4:10 2Pet 2:20 2Pet 2:21

 25   the good.
1Tim 3:7 Matt 5:16 Acts 9:36 Acts 10:22 Acts 16:1 - Acts 16:3 Acts 22:12 Gal 5:22 Gal 5:23 Phil 1:11
cannot.
Ps 37:5 Ps 37:6 Matt 6:3 - Matt 6:6 Luke 11:33


Display settings Display settings JehošuaJehošua