Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)1 Timothy - 4. chapter - 1 Timothy - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number hide!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Elberfelder Bible - unrevised version (ca. 1900)


1Der GeistG4151 aberG1161 sagtG3004 ausdrücklichG4490, daßG3754 inG1722 den letztenG5306 ZeitenG2540 etlicheG5100 von dem GlaubenG4102 abfallenG868 werden, indem sie achtenG4337 auf betrügerischeG4108 GeisterG4151 undG2532 LehrenG1319 von DämonenG1140, 2die inG1722 HeucheleiG5272 Lügen redenG5573 und betreffs des eigenenG2398 GewissensG4893 wie mit einem Brenneisen gehärtetG2743 sind, 3verbietenG2967 zu heiratenG1060, und gebieten, sichG567 von SpeisenG1033 zu enthaltenG567, welcheG3739 GottG2316 geschaffenG2936 hat zurG1519 AnnehmungG3336 mitG3326 DanksagungG2169 für die, welche glaubenG4103 undG2532 die WahrheitG225 erkennenG1921.   4DennG3754 jedesG3956 GeschöpfG2938 GottesG2316 ist gutG2570 undG2532 nichtsG3762 verwerflichG579, wenn es mitG3326 DanksagungG2169 genommenG2983 wird; 5dennG1063 es wird geheiligtG37 durchG1223 GottesG2316 WortG3056 undG2532 durch GebetG1783. 6Wenn du diesesG5023 den BrüdernG80 vorstellstG5294, so wirstG2071 du ein guterG2570 DienerG1249 ChristiG5547 JesuG2424 seinG2071, auferzogenG1789 durch die WorteG3056 des GlaubensG4102 undG2532 der gutenG2570 LehreG1319, welcherG3739 du genau gefolgtG3877 bist.   7Die ungöttlichenG952 undG2532 altweibischenG1126 FabelnG3454 aberG1161 weise abG3868, übeG1128 dichG4572 aberG1161 zurG4314 GottseligkeitG2150; 8dennG1063 die leiblicheG4984 ÜbungG1129 istG2076 zuG4314 wenigemG3641 nützeG5624, die GottseligkeitG2150 aberG1161 istG2076 zuG4314 allen DingenG3956 nützeG5624, indem sie die VerheißungG1860 des LebensG2222 hatG2192, des jetzigenG3568 undG2532 des zukünftigenG3195. 9Das WortG3056 ist gewißG4103 undG2532 allerG3956 AnnahmeG594 wertG514; 10dennG1063 fürG1519 diesesG5124 arbeitenG2872 wir undG2532 werden geschmähtG3679, weilG3754 wir aufG1909 einen lebendigenG2198 GottG2316 hoffenG1679, derG3739 ein ErhalterG4990 allerG3956 MenschenG444 istG2076, besondersG3122 der GläubigenG4103. 11DiesesG5023 gebieteG3853 undG2532 lehreG1321. 12NiemandG3367 verachteG2706 deineG4675 JugendG3503, sondernG235 seiG1096 ein VorbildG5179 der GläubigenG4103 imG1722 WortG3056, imG1722 WandelG391, inG1722 LiebeG26, imG1722 GlaubenG4102, inG1722 KeuschheitG47.   13BisG2193 ich kommeG2064, halte anG4337 mit dem VorlesenG320, mit dem ErmahnenG3874, mit dem LehrenG1319. 14VernachlässigeG272 nichtG3361 die GnadengabeG5486 inG1722 dirG4671, welcheG3739 dirG4671 gegebenG1325 worden ist durchG1223 WeissagungG4394 mitG3326 HändeauflegenG1936 G5495 der ÄltestenschaftG4244. 15BedenkeG3191 diesesG5023 sorgfältigG3191; lebeG2468 darinG1722 G5125, auf daßG2443 deineG4675 FortschritteG4297 allenG1722 G3956 offenbarG5318 seienG5600. 16Habe achtG1907 auf dich selbstG4572 undG2532 auf die LehreG1319; beharreG1961 in diesen DingenG846; dennG1063 wenn du diesesG5124 tustG4160, so wirstG4982 du sowohlG2532 dich selbstG4572 errettenG4982, als auchG2532 die, welche dichG4675 hörenG191. 


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Tim 4:1 He foretells that in the latter times there shall be a departure from the faith.
1Tim 4:6 And to the end that Timothy might not fail in doing his duty, he furnishes him with divers precepts, belonging thereto.
the Spirit.
John 16:13 Acts 13:2 Acts 28:25 1Cor 12:11 1John 2:18 Rev 2:7 Rev 2:11 Rev 2:17 Rev 2:29 Rev 3:6 Rev 3:13 Rev 3:22
expressly.
Ezek 1:3
the latter.
Num 24:14 Deut 4:30 Deut 32:29 Isa 2:2 Jer 48:47 Jer 49:39 Ezek 38:16 Dan 10:14 Hos 3:5 Mic 4:1 2Tim 3:1 - 2Tim 3:9 1Pet 1:20 2Pet 3:3 Jude 1:4 Jude 1:18
depart.
Dan 11:35 Matt 24:5 - Matt 24:12 2Thess 2:3 2Tim 3:1 - 2Tim 3:5 2Tim 4:4
seducing.
Gen 3:3 - Gen 3:5 Gen 3:13 1Kgs 22:22 1Kgs 22:23 2Chr 18:19 - 2Chr 18:22 2Cor 11:3 2Cor 11:13 - 2Cor 11:15 2Thess 2:9 - 2Thess 2:12 2Tim 3:13 2Pet 2:1 Rev 9:2 - Rev 9:11 Rev 13:14 Rev 16:14 Rev 18:2 Rev 18:23 Rev 19:20 Rev 20:2 Rev 20:3 Rev 20:8 Rev 20:10
and doctrines.
Dan 11:35 - Dan 11:38 1Cor 8:5 1Cor 8:6 1Cor 10:20 Col 2:18 Acts 17:18 Rev 9:20
*Gr:
1Tim 4:1

 2   lies.
1Kgs 13:18 1Kgs 22:22 Isa 9:15 Jer 5:21 Jer 23:14 Jer 23:32 Dan 8:23 - Dan 8:25 Matt 7:15 Matt 24:24 Acts 20:30 Rom 16:18 Eph 4:14 2Tim 3:5 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3 Rev 16:14
their.
Rom 1:28 Eph 4:19

 3   Forbidding.
Dan 11:37 1Cor 7:28 1Cor 7:36 - 1Cor 7:39 Heb 13:4
to abstain.
Rom 14:3 Rom 14:17 1Cor 8:8 Col 2:20 - Col 2:23 Heb 13:9
which.
Gen 1:29 Gen 1:30 Gen 9:3 Eccl 5:18 Acts 10:13 - Acts 10:15 1Cor 6:13
with.
1Tim 4:4 1Sam 9:13 Matt 14:19 Matt 15:36 Luke 24:30 John 6:23 Acts 27:35 Rom 14:6 1Cor 10:30 1Cor 10:31 Col 3:17
believe.
1Tim 2:4 John 8:31 John 8:32 2Thess 2:13 2Thess 2:14

 4   every.
Gen 1:31 Deut 32:4
and.
Acts 11:7 - Acts 11:9 Acts 15:20 Acts 15:21 Acts 15:29 Acts 21:25 Rom 14:14 Rom 14:20 1Cor 10:23 1Cor 10:25

 5   it.
1Tim 4:3 Luke 11:41 1Cor 7:14 Titus 1:15
the.
Luke 4:4

 6   thou put.
Acts 20:31 Acts 20:35 Rom 15:15 1Cor 4:17 2Tim 1:6 2Tim 2:14 2Pet 1:12 - 2Pet 1:15 2Pet 3:1 2Pet 3:2 Jude 1:5
a good.
Matt 13:52 1Cor 4:1 1Cor 4:2 2Cor 3:6 2Cor 6:4 Eph 6:21 Col 4:7 1Thess 3:2 2Tim 2:15
nourished.
Jer 15:16 Eph 4:15 Eph 4:16 Col 2:19 Col 3:16 2Tim 3:14 - 2Tim 3:17 1Pet 2:2
good doctrine.
1Tim 1:10 1Tim 4:16 1Tim 6:3 Ps 19:7
*marg:
1Tim 4:6 Pro 4:2 John 7:16 John 7:17 2Tim 4:3 Titus 2:1 Titus 2:7 - Titus 2:10 2John 1:9
thou hast.
Phil 3:16 2Tim 3:14

 7   refuse.
1Tim 1:4 1Tim 6:20 2Tim 2:16 2Tim 2:23 2Tim 4:4 Titus 1:14 Titus 3:9
exercise.
1Tim 1:4 1Tim 2:10 1Tim 3:16 1Tim 6:11 Acts 24:16 2Tim 3:12 Titus 2:12 Heb 5:14 2Pet 1:5 - 2Pet 1:8

 8   bodily.
1Sam 15:22 Ps 50:7 - Ps 50:15 Isa 1:11 - Isa 1:16 Isa 58:3 - Isa 58:5 Jer 6:20 Amos 5:21 - Amos 5:24 1Cor 8:8 Col 2:21 - Col 2:23 Heb 13:9
little. or, for a little time.
Heb 9:9 Heb 9:10
godliness.
1Tim 6:6 Job 22:2 Titus 3:8
having.
Deut 28:1 - Deut 28:14 Job 5:19 - Job 5:26 Ps 37:3 Ps 37:4 Ps 37:16 - Ps 37:19 Ps 37:29 Ps 84:11 Ps 91:10 - Ps 91:16 Ps 112:1 - Ps 112:3 Ps 128:1 - Ps 128:6 Ps 145:19 Pro 3:16 - Pro 3:18 Eccl 8:12 Isa 3:10 Isa 32:17 Isa 32:18 Isa 33:16 Isa 65:13 Isa 65:14 Matt 5:3 - Matt 5:12 Matt 6:33 Matt 19:29 Mark 10:19 Mark 10:20 Luke 12:31 Luke 12:32 Rom 8:28 1Cor 3:22 2Pet 1:3 2Pet 1:4 1John 2:25 Rev 3:12 Rev 3:21

 9   1Tim 1:15

 10   therefore.
1Cor 4:9 - 1Cor 4:13 2Cor 4:8 - 2Cor 4:10 2Cor 6:3 - 2Cor 6:10 2Cor 11:23 - 2Cor 11:27 2Tim 2:9 2Tim 2:10 2Tim 3:10 - 2Tim 3:12 Heb 11:26 Heb 13:13 1Pet 4:14 1Pet 4:15
because.
1Tim 6:17 Ps 37:40 Ps 52:8 Ps 84:12 Ps 118:8 Isa 12:2 Isa 50:10 Jer 17:7 Dan 3:28 Nah 1:7 Matt 27:43 Rom 15:12 Rom 15:13 1Pet 1:21
the living.
1Tim 3:15
the saviour.
1Tim 2:4 1Tim 2:6 Ps 36:6 Ps 107:2 Ps 107:6 - Ps 107:43 Isa 45:21 Isa 45:22 John 1:29 John 3:15 - John 3:17 1John 2:2 1John 4:14
specially.
John 5:24 1John 5:10 - 1John 5:13

 11   1Tim 6:2 2Tim 4:2 Titus 2:15 Titus 3:8

 12   no.
Matt 18:10 1Cor 16:10 1Cor 16:11 2Tim 2:7 2Tim 2:15 2Tim 2:22
be thou.
1Cor 11:1 1Thess 1:6 1Thess 2:10 2Thess 3:7 - 2Thess 3:9 Titus 2:7 1Pet 5:3
in word.
2Cor 6:4 - 2Cor 6:17 Phil 4:8 2Tim 2:22 Jas 3:13 Jas 3:17 2Pet 1:5 - 2Pet 1:8

 13   I come.
1Tim 3:14 1Tim 3:15
to reading.
Deut 17:19 Josh 1:8 Ps 1:2 Ps 1:3 Ps 119:97 - Ps 119:104 Pro 2:4 Pro 2:5 Matt 13:51 Matt 13:52 John 5:39 Acts 6:4 Acts 17:11 2Tim 2:15 - 2Tim 2:17
to exhortation.
Rom 12:8 1Cor 14:3 Titus 2:15
to doctrine.
1Tim 4:6 1Tim 4:16 1Cor 14:6 1Cor 14:26 2Tim 4:2

 14   Neglect.
Matt 25:14 - Matt 25:30 Luke 19:12 - Luke 19:26 Rom 12:6 - Rom 12:8 1Thess 5:19 2Tim 1:6 1Pet 4:9 - 1Pet 4:11
which.
1Tim 1:18
with.
1Tim 5:22 Acts 6:6 Acts 8:17 Acts 13:3 Acts 19:6 2Tim 1:6

 15   Meditate.
Josh 1:8 Ps 1:2 Ps 19:14 Ps 49:3 Ps 63:6 Ps 77:12 Ps 104:34 Ps 105:5 Ps 119:15 Ps 119:23 Ps 119:48 Ps 119:97 Ps 119:99 Ps 119:148 Ps 143:5
give.
Acts 6:4 1Cor 16:15 2Cor 4:14 2Cor 8:5 Titus 2:14
that.
1Tim 4:6 Matt 5:16 Phil 2:15 Phil 2:16
to all. or, in all things.


 16   Take.
1Chr 28:10 2Chr 19:6 Mark 13:9 Luke 21:34 Acts 20:28 1Cor 3:10 1Cor 3:11 Col 4:17 2Tim 4:2 Titus 2:7 Titus 2:15 Heb 12:15 2John 1:8
unto the.
1Tim 4:6 1Tim 1:3 Rom 16:17 Eph 4:14 Titus 2:7 Heb 13:9 2John 1:9
continue.
Acts 6:4 Acts 26:22 Rom 2:7 2Tim 3:14 Titus 1:9
thou shalt.
Ezek 3:19 - Ezek 3:21 Ezek 33:7 - Ezek 33:9 Acts 20:26 Acts 20:27 1Cor 9:27
them.
Isa 55:11 Jer 23:22 Rom 10:10 - Rom 10:14 Rom 11:14 1Cor 9:22 1Thess 2:16 1Thess 2:19 1Thess 2:20 2Tim 2:10 Phlm 1:19 Jas 5:20


Display settings Display settings SStrong's number hide!