Czech Study Bible Translation (CZ)1 Peter - 5. chapter - 1 Peter - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Starší mezi vámi vybízím, já spolustarší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena:  2Paste Boží stádo, které je u vás; dohlížejte na ně ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zištnosti, ale ochotně,  3ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. 4A když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. 5Stejně se vy mladší podřiďte starším. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť ‚ Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.‘ 6Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. 7Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. 8Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. 9Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují na vašem bratrstvu po celém světě. 10A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu Ježíši, vás, když nakrátko snesete utrpení, sám zdokonalí, utvrdí, posílí, postaví na pevný základ. 11Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen. 12Krátce jsem vám napsal prostřednictvím Silvána, věrného bratra, jak se domnívám. Napomínám vás a dosvědčuji vám, že taková je pravá Boží milost; v ní stůjte. 13Pozdravuje vás spoluvyvolená v Babylonu a Marek, můj syn. 14Pozdravte se navzájem políbením lásky. Pokoj vám všem, kteří jste v Kristu Ježíši. Amen.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Pet 5:1 He exhorts the elders to feed their flocks;
1Pet 5:5 the younger to obey;
1Pet 5:8 and all to be sober, watchful, and constant in the faith;
1Pet 5:9 and to resist the cruel adversary the devil.
elders.
Acts 11:30 Acts 14:23 Acts 15:4 Acts 15:6 Acts 15:22 Acts 15:23 Acts 20:17 Acts 20:28
*Gr:
1Pet 5:1 Acts 21:18 1Tim 5:1 1Tim 5:19 Titus 1:5
who.
Phlm 1:9 2John 1:1 3John 1:1
also. [Sumpresbuteros *G4850*,] a fellow-elder, one on a level with yourselves.
and a.
1Pet 1:12 Luke 24:48 John 15:26 John 15:27 Acts 1:8 Acts 1:22 Acts 2:32 Acts 3:15 Acts 5:30 - Acts 5:32 Acts 10:39 - Acts 10:41
a partaker.
1Pet 5:4 1Pet 1:3 - 1Pet 1:5 Ps 73:24 Ps 73:25 Rom 8:17 Rom 8:18 2Cor 5:1 2Cor 5:8 Phil 1:19 Phil 1:21 - Phil 1:23 Col 3:3 Col 3:4 2Tim 4:8 1John 3:2 Rev 1:9

 2   Feed.
Song 1:8 Isa 40:11 Ezek 34:2 Ezek 34:3 Ezek 34:23 Mic 5:4 Mic 7:14 John 21:15 - John 21:17 Acts 20:28
the flock.
Isa 63:11 Jer 13:17 Jer 13:20 Ezek 34:31 Zech 11:17 Luke 12:32 1Cor 9:7
which is among you. or, as much as in you is.
Ps 78:71 Ps 78:72 Acts 20:26 Acts 20:27
taking.
Heb 12:15
*Gr:
1Pet 5:2
not by.
Isa 6:8 1Cor 9:16 1Cor 9:17
not for.
Isa 56:11 Jer 6:13 Jer 8:10 Mic 3:11 Mal 1:10 Acts 20:33 Acts 20:34 2Cor 12:14 2Cor 12:15 1Tim 3:3 1Tim 3:8 Titus 1:7 Titus 1:11 2Pet 2:3 Rev 18:12 Rev 18:13
of.
Acts 21:13 Rom 1:15 Titus 2:14 Titus 3:1

 3   as.
Ezek 34:4 Matt 20:25 Matt 20:26 Matt 23:8 - Matt 23:10 Mark 10:42 - Mark 10:45 Luke 22:24 - Luke 22:27 1Cor 3:5 1Cor 3:9 2Cor 1:24 2Cor 4:5 3John 1:9 3John 1:10
being lords over. or, over-ruling. heritage.
1Pet 2:9 Deut 32:9 Ps 33:12 Ps 74:2 Mic 7:14 Acts 20:28
but.
1Cor 11:11 Phil 3:17 Phil 4:9 1Thess 1:5 1Thess 1:6 2Thess 3:9 1Tim 4:12 Titus 2:7

 4   the.
1Pet 5:2 1Pet 2:25 Ps 23:1 Isa 40:11 Ezek 34:23 Ezek 37:24 Zech 13:7 John 10:11 Heb 13:20
appear.
Matt 25:31 - Matt 25:46 Col 3:3 Col 3:4 2Thess 1:7 - 2Thess 1:10 1John 3:2 Rev 1:7 Rev 20:11 Rev 20:12
a crown.
1Pet 1:4 Dan 12:3 1Cor 9:25 2Tim 4:8 Jas 1:12 Rev 2:10 Rev 3:11

 5   ye.
Lev 19:32 Heb 13:17
all.
1Pet 4:1 1Pet 4:5 Rom 12:10 Eph 5:21 Phil 2:3
be clothed.
1Pet 3:3 1Pet 3:4 2Chr 6:41 Job 29:14 Ps 132:9 Ps 132:16 Isa 61:10 Rom 13:14 Col 3:12
God.
Jas 4:6 Job 22:29
giveth.
Isa 57:15 Isa 66:2

 6   Humble.
Exod 10:3 Lev 26:41 1Kgs 21:29 2Kgs 22:19 2Chr 12:6 2Chr 12:7 2Chr 12:12 2Chr 30:11 2Chr 32:26 2Chr 33:12 2Chr 33:19 2Chr 33:23 2Chr 36:12 Pro 29:23 Isa 2:11 Isa 57:15 Jer 13:18 Jer 44:10 Dan 5:22 Mic 6:8 Luke 14:11 Luke 18:14 Jas 4:10 Jas 5:10
the.
Exod 3:19 Exod 32:11 Ps 89:13 1Cor 10:22
that.
Job 36:22 Ps 75:10 Ps 89:16 Ps 89:17 Isa 40:4 Ezek 17:21 Ezek 21:6 Matt 23:12 Luke 1:52 Jas 1:9 Jas 1:10
in.
Deut 32:35 Rom 5:6 1Tim 2:6 Titus 1:3

 7   Casting.
1Sam 1:10 - 1Sam 1:18 1Sam 30:6 Ps 27:13 Ps 27:14 Ps 37:5 Ps 55:22 Ps 56:3 Ps 56:4 Matt 6:25 Matt 6:34 Luke 12:11 Luke 12:12 Luke 12:22 Phil 4:6 Heb 13:5 Heb 13:6
for.
Ps 34:15 Ps 142:4 Ps 142:5 Matt 6:26 Matt 6:33 Mark 4:38 Luke 12:30 - Luke 12:32 John 10:13

 8   sober.
1Pet 1:13 1Pet 4:7 Matt 24:48 - Matt 24:50 Luke 12:45 Luke 12:46 Luke 21:34 Luke 21:36 Rom 13:11 - Rom 13:13 1Thess 5:6 - 1Thess 5:8 1Tim 2:9 1Tim 2:15 1Tim 3:2 1Tim 3:11 Titus 1:8 Titus 2:2 Titus 2:4 Titus 2:6 Titus 2:12
your.
Esth 7:6 Job 1:6 Job 2:2 Ps 109:6
*marg:
1Pet 5:8 Isa 50:8 Zech 3:1 Luke 22:31
the devil.
Matt 4:1 Matt 4:11 Matt 13:39 Matt 25:41 John 8:44 Eph 4:27 Eph 6:11 Jas 4:7 1John 3:8 - 1John 3:10 Rev 12:9 Rev 20:2 Rev 20:10
as.
Judg 14:5 Ps 104:21 Pro 19:12 Pro 20:2 Isa 5:29 Isa 5:30 Isa 14:12 Isa 14:13 Jer 2:15 Jer 51:38 Ezek 19:7 Hos 11:10 Joel 3:16 Amos 1:2 Amos 3:4 Amos 3:8 Zech 11:3 2Tim 4:17 Rev 12:12
walketh.
Job 1:7 Job 2:2
devour.
Ezek 22:25 Dan 6:24 Hos 13:8

 9   resist.
Luke 4:3 - Luke 4:12 Eph 4:27 Eph 6:11 - Eph 6:13 Jas 4:7
stedfast.
Luke 22:32 Eph 6:16 1Tim 6:12 2Tim 4:7 Heb 11:33
the same.
1Pet 1:6 1Pet 2:21 1Pet 3:14 1Pet 4:13 John 16:33 Acts 14:22 1Cor 10:13 1Thess 2:15 1Thess 2:16 1Thess 3:3 2Tim 3:12 Rev 1:9 Rev 6:11 Rev 7:14

 10   the God.
Exod 34:6 Exod 34:7 Ps 86:5 Ps 86:15 Mic 7:18 Mic 7:19 Rom 5:20 Rom 5:21 Rom 15:5 Rom 15:13 2Cor 13:11 Heb 13:20
who.
1Pet 1:15 Rom 8:28 - Rom 8:30 Rom 9:11 Rom 9:24 1Cor 1:9 1Thess 2:12 2Thess 2:14 1Tim 6:12 2Tim 1:9 2Pet 1:3
eternal.
2Cor 4:17 2Tim 2:10 Heb 9:15 1John 2:25
after.
1Pet 1:6 1Pet 1:7 2Cor 4:17
make.
2Cor 13:11 2Thess 2:17 Heb 13:21 Jude 1:24
stablish.
Col 2:7 2Thess 2:17 2Thess 3:3
strengthen.
Ps 138:7 Zech 10:6 Zech 10:12 Luke 22:32 Phil 4:13 Col 1:22 Col 1:23
settle.
1Pet 4:11

 11   1Pet 4:11 Rev 1:6 Rev 5:13

 12   Silvanus.
2Cor 1:19 1Thess 1:1 2Thess 1:1
a faithful.
Eph 6:21 Col 1:7 Col 4:7 Col 4:9
I have.
Eph 3:3 Heb 13:22
exhorting.
Heb 13:22 Jude 1:3
testifying.
John 21:21 Acts 20:24 1John 5:9 1John 5:10 3John 1:12
true.
Acts 20:24 1Cor 15:1 Gal 1:8 Gal 1:9 2Pet 2:15
wherein.
Rom 5:2 2Cor 1:24 2Pet 1:12

 13   at.
Ps 87:4 Rev 17:5 Rev 18:2
elected.
2John 1:13
Marcus.
Acts 12:12 Acts 12:25

 14   with a.
Rom 16:16 1Cor 16:20 2Cor 13:12 1Thess 5:26
Peace.
1Pet 1:2 John 14:27 John 16:33 John 20:19 John 20:26 Rom 1:7 Eph 6:23
in.
Rom 8:1 1Cor 1:30 2Cor 5:17
CONCLUDING REMARKS ON THE FIRST EPISTLE OF PETER.
As the design of this Epistle is excellent, remarks Dr. Macknight, so is its execution, in the judgment of the best critics, does not fall short of its design. Ostervald says of the first Epistle of Peter, "it is one of the finest books in the New Testament." Erasmus pronounces it to be "worthy of the prince of the Apostles, and full of apostolical dignity and authority;" and adds, "it is sparing in words, but full of sense. --verbis pauca, sententiis differta. " "As the true church of Christ," says Dr. Clarke, "has generally been in a state of suffering, the Epistles of St. Peter have ever been most highly prized by all believers. That which we have just finished is an admirable letter, containing some of the most important maxims and consolations for the Church in the wilderness. No Christian can read it without deriving from it both light and life. Ministers especially should study it well, that they may know how to comfort their flocks when in persecution and adversity. He never speaks to good in any spiritual case who is not furnished out of the Divine treasury. God's words invite, solicit, and command assent: on them a man may confidently rely. The words of man may be true, but they are not infallible; this is the character of God's word alone." To these valuable remarks on the varied excellences and uses of this inimitable Epistle, it may be only necessary to add, that it is not only important in these respects, but is a rich treasury of Christian doctrines and duties from which the mind may be enriched and the heart improved, with the most ennobling sentiments.Display settings Display settings JehošuaJehošua