Czech Study Bible Translation (CZ)1 Kings - 18. chapter - 1 Kings - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Přešlo mnoho dní, když se třetího roku stalo Hospodinovo slovo k Elijášovi: Jdi, ukaž se Achabovi. Dám déšť na povrch země. 2Elijáš šel, aby se ukázal Achabovi. V Samaří byl krutý hlad. 3Achab si zavolal Obadjáše, který byl nad domem. Obadjáš se velmi bál Hospodina. 4Stalo se, že když Jezábel vyhlazovala Hospodinovy proroky, Obadjáš vzal sto proroků, ukryl je po padesáti v jeskyni a zásoboval je chlebem a vodou. 5Achab řekl Obadjášovi: Jdi v zemi ke všem pramenům vody a ke všem potokům. Snad se najde tráva, abychom zachovali koně a mezky při životě a nemuseli vyhladit žádné ze zvířat. 6Rozdělili si zemi, aby jí procházeli. Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám druhou cestou. 7Když byl Obadjáš na cestě, hle, potkal ho Elijáš. Jakmile jej Obadjáš zpozoroval, padl na tvář a zeptal se: Jsi to ty, můj pane, Elijáši? 8Odpověděl mu: Jsem. Jdi, pověz svému pánu: Je zde Elijáš. 9Nato on řekl: Čím jsem zhřešil, že dáváš svého otroka do ruky Achaba, aby mě usmrtil? 10Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, není národ či království, kde by tě můj pán nenechal hledat. Když řekli: Není zde, nechal království či národ přísahat, že tě nenašli. 11A ty nyní říkáš: Jdi, pověz svému pánu: Je zde Elijáš. 12I stane se, až od tebe odejdu, že tě Hospodinův Duch odnese nevím kam. Já to půjdu oznámit Achabovi, on tě nenajde a zabije mě. Tvůj otrok se přece od svého mládí bojí Hospodina. 13Což nebylo oznámeno mému pánu, co jsem udělal, když Jezábel zabíjela Hospodinovy proroky? Ukryl jsem sto z Hospodinových proroků vždy po padesáti v jeskyni a zásoboval jsem je chlebem a vodou. 14A ty nyní říkáš: Jdi, pověz svému pánu: Je zde Elijáš. Vždyť mě zabije. 15Elijáš řekl: Jakože živ je Hospodin zástupů, jemuž sloužím, dnes se mu ukážu. 16Obadjáš šel vstříc Achabovi a oznámil mu to. Nato šel Achab vstříc Elijášovi. 17I stalo se, když uviděl Achab Elijáše, Achab se ho zeptal: Jsi to ty, kdo přivádí zkázu na Izrael? 18Odpověděl mu: Zkázu na Izrael nepřivádím já, ale ty a dům tvého otce, když opouštíte Hospodinovy příkazy a chodíte za baaly. 19Nyní vzkaž a shromáždi ke mně na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři sta Ašeřiných proroků, kteří jídají u Jezábelina stolu. 20Achab vzkázal mezi všechny syny Izraele a shromáždil proroky na horu Karmel. 21Tehdy Elijáš přistoupil ke všemu lidu a řekl: Jak dlouho budete kulhat na dvě strany? Jestliže je Bohem Hospodin, jděte za ním, a jestliže Baal, jděte za ním. Lid mu nic neodpověděl. 22Elijáš řekl lidu: Já sám jsem zůstal Hospodinovým prorokem a Baalových proroků je čtyři sta padesát. 23Ať nám jsou dáni dva býčci. Jednoho býčka ať si vyberou oni, rozsekají ho na kusy, položí na dříví, ale oheň ať nerozdělávají. Já připravím druhého býčka, dám ho na dříví, ale oheň nerozdělám. 24Pak vzývejte jméno svého boha a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bohem. Všechen lid odpověděl: Dobře jsi promluvil. 25Elijáš řekl Baalovým prorokům: Vyberte si jednoho býčka a připravte ho první, protože vás je víc. Vzývejte jméno svého boha, ale oheň nerozdělávejte.  26Nato vzali býčka, kterého jim dal, připravili ho a vzývali Baalovo jméno od rána až do poledne se slovy: Baale, odpověz nám! Ale žádný ohlas, nikdo neodpovídal. Přitom poskakovali kolem oltáře, který udělali.  27Když nastalo poledne, Elijáš se jim posmíval: Volejte hlasitě, vždyť je to bůh. Snad je zaneprázdněn nebo má nutkání. Třeba je na cestě. Možná spí, ať se probere. 28Volali hlasitě a dle svého zvyku si zasazovali rány meči a oštěpy, až jim tekla krev. 29Když přešlo poledne, chovali se jako proroci až do doby, kdy se přináší přídavná oběť, ale žádný ohlas, nikdo neodpovídal, nikdo tomu nevěnoval pozornost. 30Pak řekl Elijáš všemu lidu: Přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil. On opravil Hospodinův oltář, který byl pobořen. 31Elijáš vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, ke kterému se stalo Hospodinovo slovo: Budeš se jmenovat Izrael. 32Z kamenů postavil oltář v Hospodinově jménu a udělal okolo oltáře příkop na dvě míry zrna. 33Narovnal dříví, rozsekal býčka na kusy a položil ho na dříví. 34Pak řekl: Naplňte čtyři džbány vodou a vylejte ji na zápalnou oběť i na dříví. Nato řekl: Udělejte to znovu. Udělali to znovu a on řekl: Udělejte to potřetí, a udělali to potřetí. 35Voda tekla okolo oltáře a naplnila také příkop. 36Když nastal čas přinášení přídavné oběti, přistoupil prorok Elijáš a řekl: Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, kéž se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já jsem tvůj otrok a všechny tyto věci jsem učinil podle tvého slova. 37Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh; a ty sám obracíš jejich srdce nazpět. 38Nato spadl Hospodinův oheň a strávil zápalnou oběť i dříví, kameny a prach a vylízal vodu, která byla v příkopu. 39Když to všechen lid uviděl, padli na tvář a volali: Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh. 40Elijáš jim řekl: Chyťte Baalovy proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je chytili, zavedl je Elijáš k potoku Kíšón a tam je pobil. 41Elijáš řekl Achabovi: Jdi, jez a pij, neboť slyším hukot deště. 42Achab šel jíst a pít. Elijáš vystoupil na vrchol Karmelu, sklonil se k zemi a vložil svou tvář mezi kolena. 43Svému služebníkovi řekl: Jdi a podívej se směrem k moři. Šel, podíval se a řekl: Nic tam není. Řekl: Sedmkrát se vrať. 44Když to bylo posedmé, řekl: Hle, oblak malý jako lidská dlaň vystupuje z moře. Řekl: Jdi a řekni Achabovi: Zapřáhni a jeď, ať tě nezadrží déšť. 45Za chvíli se zatměla nebesa oblaky a větrem a nastal velký déšť. Achab nasedl a jel do Jizreelu. 46Hospodinova ruka byla s Elijášem, takže si přepásal bedra a běžel před Achabem, až dorazil do Jizreelu.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   1Kgs 18:1 In the extremity of famine Elijah, sent to Ahab, meets good Obadiah.
1Kgs 18:9 Obadiah brings Ahab to Elijah.
1Kgs 18:17 Elijah, reproving Ahab, by fire from heaven convinces Baal's prophets.
1Kgs 18:41 Elijah, by prayer obtaining rain, follows Ahab to Jezreel.
A.M. 3098. B.C. 906. after many days.
Luke 4:25 Jas 5:17 Rev 11:2 Rev 11:6
in the third year. This form of expression, both in Hebrew and Latin, means "after the third year," i.e., some time between the third and fourth year.
1Kgs 17:1 1Kgs 17:7 1Kgs 17:15 Luke 4:25 Jas 5:17
Go.
1Kgs 18:2 1Kgs 18:15 - 1Kgs 18:40
I will send rain.
Lev 26:4 Deut 28:12 Ps 65:9 - Ps 65:13 Isa 5:6 Jer 10:13 Jer 14:22 Joel 2:23 Amos 4:7

 2   went to shew.
Ps 27:1 Ps 51:4 Pro 28:1 Isa 51:12 Heb 13:5 Heb 13:6
a sore.
Lev 26:26 Deut 28:23 Deut 28:24 2Kgs 6:25 Jer 14:2 - Jer 14:6 Jer 14:18 Joel 1:15 - Joel 1:20

 3   Obadiah. Heb. Obadiahu. the governor of his house. Heb. over his house.
Gen 24:2 Gen 24:10 Gen 39:4 Gen 39:5 Gen 39:9 Gen 41:40
feared the Lord.
1Kgs 18:12 Gen 22:12 Gen 42:18 2Kgs 4:1 Neh 5:15 Neh 7:2 Pro 14:26 Mal 3:16 Matt 10:28 Acts 10:2 Acts 10:35

 4   Jezebel. Heb. Izabel. cut off the prophets.
Neh 9:26 Matt 21:35 Rev 17:4 - Rev 17:6
in a cave.
Heb 11:38
fed them.
1Kgs 18:13 2Kgs 6:22 2Kgs 6:23 Matt 10:40 - Matt 10:42 Matt 25:35 Matt 25:40
bread and water.
1Kgs 13:8 1Kgs 13:9 1Kgs 13:16

 5   grass.
Ps 104:14 Jer 14:5 Jer 14:6 Joel 1:18 Joel 2:22 Hab 3:17 Rom 8:20 - Rom 8:22
we lose not all the beasts. Heb. we cut not off ourselves from the beasts.


 6   Ahab went.
Jer 14:3

 7   was in the way.
1Kgs 11:29
he knew.
2Kgs 1:6 - 2Kgs 1:8 Matt 3:4 Matt 11:8
fell on.
Gen 18:2 Gen 50:18 1Sam 20:41 2Sam 19:18 Isa 60:14
my lord Elijah.
Gen 18:12 Gen 44:16 Gen 44:20 Gen 44:33 Num 12:11

 8   thy lord.
1Kgs 18:3 Rom 13:7 1Pet 2:17 1Pet 2:18

 9   What have I sinned.
1Kgs 18:12 1Kgs 17:18 Exod 5:21

 10   the Lord.
1Kgs 18:15 1Kgs 1:29 1Kgs 2:24 1Kgs 17:1 1Kgs 17:12 1Sam 29:6
whither my lord.
Ps 10:2 Jer 26:20 - Jer 26:23
they found thee not.
1Kgs 17:5 1Kgs 17:9 Ps 12:7 Ps 12:8 Ps 31:20 Ps 91:1 Jer 36:26 John 8:59

 11   Go, tell they lord.
1Kgs 18:8 1Kgs 18:14

 12   the Spirit of the Lord.
2Kgs 2:11 2Kgs 2:16 Ezek 3:12 - Ezek 3:14 Ezek 8:3 Ezek 11:24 Ezek 37:1 Ezek 40:1 Ezek 40:2 Matt 4:1 Acts 8:39 2Cor 12:2 2Cor 12:3
he shall slay me.
1Sam 22:11 - 1Sam 22:19 Dan 2:5 - Dan 2:13 Matt 2:16 Acts 12:19
from my youth.
1Sam 2:18 1Sam 2:26 1Sam 3:19 1Sam 3:20 2Chr 34:3 Ps 71:17 Ps 71:18 Pro 8:13 Eccl 7:18 Isa 50:10 Luke 1:15 2Tim 3:15

 13   what I did.
1Kgs 18:4 Gen 20:4 Gen 20:5 Ps 18:21 - Ps 18:24 Acts 20:34 1Thess 2:9 1Thess 2:10
I hid an hundred.
Matt 10:41 Matt 10:42
fed them.
Matt 25:35

 14   and he shall slay me.
Matt 10:28

 15   As the Lord.
1Kgs 18:10 Heb 6:16 Heb 6:17
of hosts liveth.
Gen 2:1 Deut 4:19 Job 25:3 Ps 24:8 - Ps 24:10 Ps 103:21 Ps 148:2 Ps 148:3 Isa 6:3 Jer 8:2 Luke 2:13 Luke 2:14
before whom I.
1Kgs 17:1 Deut 1:38 Luke 1:19
I will surely.
Isa 51:7 Isa 51:8

 16   1Kgs 18:16

 17   he that troubleth Israel.
1Kgs 21:20 Josh 7:25 Jer 26:8 Jer 26:9 Jer 38:4 Amos 7:10 Acts 16:20 Acts 17:6 Acts 24:5

 18   I have not.
Ezek 3:8 Matt 14:4 Acts 24:13 Acts 24:20
in that ye have.
1Kgs 9:9 2Chr 15:2 Pro 11:19 Pro 13:21 Isa 3:11 Jer 2:13 Jer 2:19 Rev 2:8 Rev 2:9

 19   mount Carmel. Mount Carmel is situated north of Dora and south of Ptolemais or Acre, from which it is distant, according to Josephus, 120 stadia, or, according to Thevenot, 10 miles; one of its principal points advancing considerably into the Mediterranean, and forming an elevated promontory. It is described as a flattened cone, about 2,000 feet (some say 1,500) in height, very rocky, its sides steep and rugged, and the soil neither deep nor rich. Capt. Mangles says its is now quite barren, though at the north-eastern foot of it there are some pretty olive-grounds.
1Kgs 18:42 1Kgs 18:43 Josh 19:26 1Sam 15:12 2Kgs 2:25 Jer 46:18 Amos 1:2 Amos 9:3
the prophets of Baal.
1Kgs 22:6 2Pet 2:1 Rev 19:20
prophets of the groves.
1Kgs 15:13 1Kgs 16:33 2Kgs 13:6
Though ashairah certainly denotes in some place a grove, yet it is equally certain, that in others, as here, it must signify an idol; and it is thought by learned men to be the same as Ashtoreth, or Astarte the Syrian Venus.
eat at Jezebel's table.
1Kgs 19:1 1Kgs 19:2 2Kgs 9:22 Rev 2:20

 20   gathered.
1Kgs 22:9

 21   How long.
Deut 4:35 2Kgs 17:41 Zeph 1:5 Matt 6:24 Luke 6:13 Rom 6:16 - Rom 6:22 1Cor 10:21 1Cor 10:22 2Cor 6:14 - 2Cor 6:16 Rev 3:15 Rev 3:16
opinions. or, thoughts. if the Lord.
1Kgs 18:39 Exod 5:1 Exod 5:2 Josh 24:15 Josh 24:23 Josh 24:24 1Sam 7:3 1Chr 17:26 2Chr 33:13 Ps 100:3
answered.
Gen 24:50 Gen 44:16 Job 40:4 Job 40:5 Matt 22:12 Matt 22:34 Matt 22:36 Rom 3:19 Rom 6:21

 22   I only.
1Kgs 19:10 1Kgs 19:14 1Kgs 20:13 1Kgs 20:32 1Kgs 20:35 1Kgs 20:38 1Kgs 22:6 - 1Kgs 22:8 Rom 11:3
Baal's prophets.
1Kgs 18:19 1Kgs 18:20 Matt 7:13 - Matt 7:15 2Tim 4:3 2Tim 4:4 2Pet 2:1 - 2Pet 2:3

 23   1Kgs 18:23

 24   answereth by fire.
1Kgs 18:38 Lev 9:24 Judg 6:21 1Chr 21:26 2Chr 7:1 2Chr 7:3
and said.
2Sam 14:19
It is well spoken. Heb. the word is good.
Isa 39:8

 25   1Kgs 18:25

 26   from morning.
Matt 6:7
hear. or, answer. no voice.
1Kgs 18:24 Ps 115:4 - Ps 115:8 Ps 135:15 - Ps 135:20 Isa 37:38 Isa 44:17 Isa 45:20 Jer 10:5 Dan 5:23 Hab 2:18 1Cor 8:4 1Cor 10:19 1Cor 10:20 1Cor 12:2
answered. or, heard. leaped upon the altar. or, leaped upand down at the altar.
Zeph 1:9

 27   Elijah.
1Kgs 22:15 2Chr 25:8 Eccl 11:9 Isa 8:9 Isa 8:10 Isa 44:15 - Isa 44:17 Ezek 20:39 Amos 4:4 Amos 4:5 Matt 26:45 Mark 7:9 Mark 14:41
aloud. Heb. with a great voice. for he is a god.
Isa 41:23
either. Such were the absurd and degrading notions which the heathens entertained of their gods. "Vishnoo sleeps four months in the year; and to each of the gods some particular business is assigned. Vayoo manages the winds; Vuroonu the waters, etc. According to a number of fables in the pooranus, the gods are often out on journeys or expeditions." Ward's Views of the Hindoos, vol. ii. p. 324.
he is talking. or, he meditateth. is pursuing. Heb. hatha pursuit. must be awaked.
Ps 44:23 Ps 78:65 Ps 78:66 Ps 121:4 Isa 51:9 Mark 4:38 Mark 4:39

 28   cut themselves.
Lev 19:28 Deut 14:1 Mic 6:7 Mark 5:5 Mark 9:22
the blood gushed out upon them. Heb. they poured out bloodupon them.


 29   prophesied.
1Kgs 22:10 1Kgs 22:12 1Sam 18:10 Jer 28:6 - Jer 28:9 Acts 16:16 Acts 16:17 1Cor 11:4 1Cor 11:5
offering. Heb. ascending. See on ver.
1Kgs 18:36
voice.
1Kgs 18:26 Gal 4:8 2Tim 3:8 2Tim 3:9
that regarded. Heb. attention.


 30   he repaired.
1Kgs 19:10 1Kgs 19:14 2Chr 33:16 Rom 11:3
the altar of the Lord. This altar of Jehovah was probably built in the time of the judges; and it was even known among the heathen by the name of the altar of Carmel. Both Tacitus and Suetonius mention an altar on mount Carmel, which Vespasian went to consult: there was no temple nor statue, but simply an altar, venerable for its antiquity.


 31   twelve stones.
Exod 24:4 Josh 4:3 Josh 4:4 Josh 4:20 Ezra 6:17 Jer 31:1 Ezek 37:16 - Ezek 37:22 Ezek 47:13 Eph 2:20 Eph 4:4 - Eph 4:6 Rev 7:4 - Rev 7:8 Rev 21:12
saying.
Gen 32:28 Gen 33:20 Gen 35:10 2Kgs 17:34 Isa 48:1

 32   And with.
Exod 20:24 Exod 20:25 Judg 6:26 Judg 21:4 1Sam 7:9 1Sam 7:17
in the name.
1Cor 10:31 Col 3:17

 33   he put.
Gen 22:9 Lev 1:6 - Lev 1:8
Fill four.
Dan 3:19 Dan 3:25 John 11:39 John 11:40 John 19:33 John 19:34
pour it.
Judg 6:20

 34   Do it the second.
2Cor 4:2 2Cor 8:21

 35   ran. Heb. went. the trench.
1Kgs 18:32 1Kgs 18:38

 36   at the time.
1Kgs 18:29 Exod 29:39 - Exod 29:41 Ezra 9:4 Ezra 9:5 Ps 141:2 Dan 8:13 Dan 9:21 Dan 12:11 Acts 3:1 Acts 10:30
Lord God.
1Kgs 18:21 Gen 26:24 Gen 31:53 Gen 32:9 Gen 46:3 Exod 3:6 Exod 3:15 Exod 3:16 1Chr 29:18 2Chr 20:6 2Chr 20:7 Eph 1:17 Eph 3:14
let it.
1Kgs 8:43 1Sam 17:46 1Sam 17:47 2Kgs 1:3 2Kgs 1:6 2Kgs 5:15 2Kgs 19:19 Ps 67:1 Ps 67:2 Ps 83:18 Ezek 36:23 Ezek 39:7
and that I have.
1Kgs 22:28 Num 16:28 - Num 16:30 John 11:42

 37   Hear me.
1Kgs 18:24 1Kgs 18:29 1Kgs 18:36 Gen 32:24 Gen 32:26 Gen 32:28 2Chr 14:11 2Chr 32:19 2Chr 32:20 Isa 37:17 - Isa 37:20 Dan 9:17 - Dan 9:19 Luke 11:8 Jas 5:16 Jas 5:17
thou hast turned.
Jer 31:18 Jer 31:19 Ezek 36:25 - Ezek 36:27 Mal 4:5 Mal 4:6 Luke 1:16 Luke 1:17

 38   Then the.
Gen 15:17 Lev 9:24 Judg 6:21 1Chr 21:26 2Chr 7:1
fire.
1Kgs 18:24 Lev 10:2 2Kgs 1:12 Job 1:16 Isa 31:9

 39   they fell.
Judg 13:20 1Chr 21:16 2Chr 7:3
The Lord.
1Kgs 18:21 1Kgs 18:24 John 5:35 Acts 2:37 Acts 4:16

 40   Take. or, Apprehend.
2Kgs 10:25
Kishon.
Judg 5:21
slew them there.
Deut 13:5 Deut 18:20 Jer 48:10 Zech 13:2 Zech 13:3 Rev 19:20 Rev 20:10

 41   Get.
Eccl 9:7 Acts 27:34
a sound, etc. or, a sound of a noise of rain. See on ver.
1Kgs 18:1 1Kgs 17:1

 42   Elijah.
1Kgs 18:19 Matt 14:23 Luke 6:12 Acts 10:9
he cast himself.
Gen 24:52 Josh 7:6 2Sam 12:16 Dan 9:3 Mark 14:35 Jas 5:16 - Jas 5:18
put his face.
1Kgs 19:13 Ezra 9:6 Ps 89:7 Isa 6:2 Isa 38:2 Dan 9:7

 43   Go up.
Ps 5:3 Luke 18:1
Go again.
Gen 32:26 Hab 2:3 Luke 18:7 Eph 6:18 Heb 10:36 Heb 10:37

 44   a little cloud. Kekaph ish, "like the hollow of a man's hand;" in the form of a hand bent, the concave side downmost. Mk. Bruce mentions a similar cloud in Abyssinia, as attending the inundation of the Nile. "Every morning, about nine, a small cloud, not above four feet broad, appears in the east, whirling violently round, as if upon an axis; but arrived near the zenith, it first abates its motion, then loses its form, and extends itself greatly, and seems to call up vapours from all opposite quarters. These clouds having attained nearly the same height, rush against each other with great violence, and put me always in mind of Elijah foretelling rain on Mount Carmel."
Job 8:7 Zech 4:10
Prepare. Heb. Tie, or Bind.
1Sam 6:7 1Sam 6:10 Mic 1:13

 45   there was.
1Kgs 18:39 1Kgs 18:40 Num 25:8 2Sam 21:14
Ahab.
1Kgs 21:1 1Kgs 21:23 Josh 19:18 2Sam 2:9 2Kgs 9:16

 46   the hand.
2Kgs 3:15 Isa 8:11 Ezek 1:3 Ezek 3:14
he girded.
2Kgs 4:29 2Kgs 9:1 Job 38:3 Jer 1:17 Eph 6:14 1Pet 1:13
ran before.
Matt 22:21 1Pet 2:17
to the entrance of. Heb. till thou come to.Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova